Apie skyrių

1957 m. atidarytas akių ligų skyrius Vilniaus m. II – ojoje ligoninėje (Misionierių), atkurtoje 1951 m. Nuo 1977 m. įkurtas Vaikų akių ligų skyrius, kuris 2004 m., uždarius Misionierių ligoninę, buvo perkeltas į Santariškes, Vaikų ligoninę.

Skyriuje diagnostikai ir gydymui naudojami modernūs diagnostiniai ir operaciniai mikroskopai, šiuolaikinis ultragarso aparatas (A ir B sistemos), vienintelis Baltijos šalyse skaitmeninis diagnostikos aparatas RetCam II, akies dugno kamera, kompiuterinis perimetras.

Skyriaus vedėja S. Ignotienė yra Europos strabologų (žvairumo specialistų) draugijos narė, stažavosi Norvegijoje, skaitė pranešimus Baltijos šalių oftalmologų konferencijose, respublikos šeimos gydytojų konferencijoje.

Dr. J. Bendorienė, Lietuvos oftalmologų kontaktologų draugijos pirmininkė, Lietuvos enciklopedijos bendraautorė, yra parašiusi 16 mokslinių straipsnių, stažavosi Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Ji yra ir Lietuvos atstovė Europos gydytojų kontaktologų draugijoje, skaitė mokslinius pranešimus žvairumo, kontaktinių lęšių temomis įvairiose tarptautinėse konferencijose. Apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Vaikų nepastovaus dydžio kampo vidinio žvairumo klinikinės charakteristikos“.

Dr. D. Krivaitienė – Lietuvos gydytojų sąjungos narė, Lietuvos akių gydytojų draugijos narė, Europos akių gydytojų draugijos narė, yra parašiusi 12 straipsnių įvairiems mokslo leidiniams. 2002 m. jai suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

A. Misevičė – Lietuvos akių gydytojų draugijos narė, stažavosi Belgijoje, Čekijoje, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Ji yra 3 publikacijų ir 1 mokslinio straipsnio bendraautorė.

Z. Mikelėnienė, J. Dirsienė yra ilgametės akių skyriaus gydytojos, Lietuvos oftalmologų draugijos narės.

Skyriuje mokomi vaikų oftalmologijos kurso gydytojai rezidentai.