Apie skyrių

Specializuotas traumatologijos skyrius perkeltas 1989 m. rugsėjo 5 d. iš Antakalnio klinikų į Vilniaus universiteto vaikų ligoninę. Skyrius nuo 1991 m. glaudžiai bendradarbiauja su JAV lietuvių labdaros ir paramos organizacija „Lietuvos vaikų viltimi“, kuriai remiant skyriaus gydytojai stažavosi JAV. 2005–2006 m. šios organizacijos lėšomis renovuotas visas traumatologijos skyrius. Skyriuje, kuriame šiuo metu yra 30 lovų, visą parą teikiama skubi, būtinoji pagalba. Per metus čia gydoma apie 3000 vaikų iki 18 metų amžiaus, patyrusių įvairias traumas. Vaikų konsultacijų poliklinikoje skyriaus gydytojai kasdien konsultuoja ligonius.

NUDEGIMŲ IR PLASTINĖS CHIRURGIJOS POSKYRIS

2001 m. remiant JAV lietuvių organizacijai „Lietuvos vaikų vilties“ Los Andželo skyriui (pirmininkė p. D. Navickienė), ligoninėje buvo įsteigtos 3 palatos skirtos vaikams su nudegimų trauma gydyti. 2003 m. įkurtas 10 lovų nudegimų poskyris, kuriame dirba 5 gydytojai, 8 slaugytojos ir slaugytojos padėjėja. Kasmet gydoma apie 300 vaikų su nudegimų trauma, įvairiomis žaizdomis, audinių defektais, įvairios kilmės randais ir randinėmis deformacijomis, įgimtomis plaštakų ir ausų deformacijomis. Sudėtingus ligonius su randais ir po nudegimų atsiradusiomis randinėmis deformacijomis kasmet konsultuoja ir operuoja žymus JAV plastikos chirurgas J. Domanskis.

Poskyrio gydytojai stažavosi Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, JAV. Dalyvavo ir skaitė mokslinius pranešimus įvairiose tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Hong Konge, Pietų Afrikos Respublikoje. Nuo 1995 m. aktyviai dalyvaujama Europos vaikų nudegimų klubo (ECPB) veikloje. Gyd. D. Geležauskas yra tikrasis šio klubo narys. 2006 m. Vilniuje buvo surengta ECPB tarptautinė mokslinė praktinė konferencija tema „Kūdikių nudegimai“, kurioje dalyvavo per šimtą medikų iš 15 pasaulio šalių.

NEUROCHIRURGIJOS POSKYRIS

Šiuo metu poskyryje yra 10 lovų, dirba 2 gydytojai.

Informacija atnaujinta 2017 12 05