Prof. dr. Nijolė Drazdienė

N_DrazdieneMedicinos mokslų daktarė

Nuo 1995 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė

Nuo 2012 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorė

Vilniaus universiteto Medicinos fakultete įgijusi pediatrės specialybę, 1975-1982 m. dirbo gydytoja neonatologe, 1990–2007 m. vadovavo Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Naujagimių skyriui, 2003-2015 m. vadovavo Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Neonatologijos centrui, nuo 2015 m. – Vaikų ligoninės Neonatologijos centro gydytoja konsultantė.

1994-1995 m. stažavosi Berlyno laisvajame universitete, 1996 m. – Ilinojaus universitete Čikagoje, 2004 m. – Berlyno perinatologijos centre.

1994 m. Vilniaus universitete apgynė medicinos daktaro disertaciją „Naujagimio širdies veiklos adaptacija“.

Prof. N. Drazdienė – nuoseklių naujagimio širdies ultragarsinių tyrimų pradininkė Lietuvoje, metodinių leidinių, vadovėlių studentams ir mokomųjų knygų „Gimdymo pagalba“ (1996), „Vaikų ligos“ (1988), „Vaikų ligos“ (I t., 2000), „Akušerijos ir ginekologijos praktikos vadovas“ (2003), „Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje“ (2005), „Šeimos gydytojo vadovas“ (2006), „Akušerijos ir ginekologijos praktikos vadovas“ (2008), „Kūdikių maitinimas“(2010), „Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje“ (2010), „Šeimos gydytojo vadovas“ (2010) , taip pat enciklopedinių leidinių „Vaiko priežiūros ir ligų žinynas“ (I t., 2005, II t. 2006), „Šeimos sveikatos enciklopedija“ (2008) bendraautorė. Paskelbė per 100 publikacijų, per 40 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo vykdant projektus „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus universitete ruošiant akušerijos ir ginekologijos srities specialistus“ ir „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus universitete rengiant vaikų gydytojus“ (2007–2008). Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Perinatologinės, paveldimų ligų ir įgimtų vystymosi defektų profilaktikos programos 1992–1996 m. rengėja, LR SAM Perinatologijos programos 1997–2001 m. koordinavimo tarybos pirmininkė, Motinos ir vaiko sveikatos Valstybinės programos 2004–2006 m. koordinavimo tarybos pirmininko pavaduotoja. Vykdant šias programas žymiai sumažėjo Lietuvos naujagimių ir kūdikių mirtingumas, pagerėjo mažų neišnešiotų naujagimių išgyvenamumo rodikliai.

Vaikų ligoninės VU ligoninės Santariškių klinikos filialo Neonatologijos centras 2009-2011 m. dalyvavo Epidemiologiniame tyrime „Respiracinio sincitijaus viruso (RSV), kaip apatinių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjo, reikšmė jaunesniems kaip vienerių (1) metų amžiaus vaikams Centrinės Rytų Europos šalyse“. Tyrimas baigtas, atliekama surinktų duomenų analizė. N. Drazdienė yra pagrindinė tyrėja šiuo metu Vaikų ligoninės VU ligoninės Santariškių klinikos filialo Neonatologijos centre vykdomame Europos daugiacentriame atsitiktinės atrankos III fazės tyrime „Meropenemo efektyvumas, farmakokinetika ir saugumas klinikiniu ar patvirtintu vėlyvos pradžios sepsiu sergantiems kūdikiams iki 90 d. amžiaus (imtinai) ir Europos daugiacentriame atsitiktinės atrankos I-II fazės tyrime „Meropenemo efektyvumas, farmakokinetika ir saugumas klinikiniu ar patvirtintu meningitu sergantiems kūdikiams iki 90 d. amžiaus (imtinai), kuriuose siekiama mokslo įrodymais įvertinti ir pagrįsti naujagimių sepsio bei meningito antibakterinę terapiją.

Sveikatos apsaugos ministerijos neonatologijos specialistė konsultantė. N.Drazdienė yra Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos valdymo ir priežiūros grupės narė. Pasaulinio neišnešiotų naujagimių retinopatijų kongreso “Retinopathy of Prematurity- Is Blindness Preventable?“ 2006 09 14–16 – organizacinio komiteto narė, Lietuvos pediatrų draugijos valdybos narė, Vilniaus pediatrų draugijos pirmininkė, Vokietijos–Baltijos gydytojų asociacijos (Deutsch-Baltische Arztegesellschaft) Lietuvos skyriaus pirmininkė (1995–2000 m.), pirmininko pavaduotoja (2001–2006 m.), pirmininkė (nuo 2007 m.), Vilniaus medicinos draugijos vicepirmininkė (nuo 2007 m.), Neonatologijos asociacijos steigėja ir viceprezidentė (nuo 2007 m.), Nacionalinio ORPHANET patariamojo komiteto narė (nuo 2008 m.), Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė, Europos perinatologų asociacijos narė (nuo 1994 m.), Tarptautinio moterų klubo „Zonta“ narė.

Žurnalo „Lietuvos akušerija ir ginekologija“ redaktorė, Žurnalų „Akušerijos ir ginekologijos ultragarsinė diagnostika“, „Pediatrija“ redkolegijų narė, žurnalo tėvams „Naujagimis“ red. kolegijos narė, žurnalo tėvams „Mažylis“ konsultantė.

2000 m. žurnalo „Moteris“ redakcinės kolegijos išrinkta Metų Moterimi.

2002 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento įsaku apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu.

2010 m. LR SAM ministro įsakymu suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas.

2003 m. LR Švietimo ministerija įteikė premiją už vadovėlį „Vaikų ligos“ (bendraautorių kolektyvas).

Mokslinių tyrimų ir profesinio domėjimosi sritis: perinatalinė medicina (vaisiaus ir naujagimio fiziologija ir patologija), vaisiaus ir naujagimio kardiologija, naujagimių intensyvioji terapija.

Mokslinių publikacijų sąrašas:

Leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

1. Tutkuviene J., Morkuniene R., Bartkute K. and Drazdiene N. Body size of newborns in relation to mother’s ethnicity and education: A pilot study from Vilnius city (Lithuania), 2005-2010. Anthrop. Anz. J Biol Clinic Anthrop Stuttgart 2011;(68)4:471-84. (ISI- Web of Science) .

Kituose recenzuojamuose tarptautiniuose, užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose

2. Tumienė B., Drazdienė N., Kučinskas V., Dallapiccola B. Congenital craniolacunia without any associated developmental defect. European journal of human genetics2009;17(2):60.
3. Drazdienė N., Tutkuvienė J., Drąsutienė G. The development and physical status of foetus and newborn. Vaikų augimo standartai: nacionaliniai ar tarptautiniai, „natūralūs“ ar „dirbtiniai“, Tarptautinė mokslinė konferencija, skiriama VU 430 m. sukakčiai. Vilnius, 2009; 25-26.
4. R. Tamelienė, E. Markūnienė, D. Stonienė, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, V. Chijenas, A. Bulaukienė, B. Vaitkevičienė, R. Tvarijonavičienė, J. Gineikienė, A. Mačiulevičius. Ankstyvoji naujagimių infekcija Lietuvoje. Lietuvos akušerija ir ginekologija. 2009;12(1):8-16.
5. Medicininiai gimimų duomenys 2008// V. Basys, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, J. Isakova. Vilnius: Higienos instituto informacijos centras. 2009. P82.
6. Drazdienė N., Vankevičienė R. Persistent pulmonary hypertension in the neonate. Early human development:an international journal concerned with the continuity of fetal and postnatal life. 2010;86(1):41.
7. Tamelienė R., Stonienė D., Markūnienė E., Drazdienė N., Vezbergienė N., Chijenas V., Bulaukienė A., Tvarijonavičienė R., Vaitkevičienė B., Gineikienė J., Mačiulevičius A. Early onset neonatal infection in Lithuania. Early human development:an international journal concerned with the continuity of fetal and postnatal life. 2010;86(1):75.
8. Medicininiai gimimų duomenys 2009// V. Basys, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, J. Isakova. Vilnius: Higienos instituto informacijos centras. 2010. P82.
9. A. Kudrevičienė, R. Kregždienė, Z. Petruškevičienė, V. Simonavičienė, R. Jasinauskas, E. Markūnienė, N. Drazdienė, A. Pužas. Naujagimio gaivinimo metodika. Lietuvos akušerija ir ginekologija 2011;14(1):70-74.
10. I. Pilypienė, N. Drazdienė, I. Dumalakienė, N. Vezbergienė, D. Bartkevičienė, M. Šilkūnas. Vaisiaus uždegiminio atsako sindromo įtaka neišnešioto naujagimio psichomotorinei raidai atskirais kūdikystės laikotarpiais. Sveikatos mokslai 2011; 21(1): 3666-74.
11. I. Pilypienė, N. Drazdienė, I. Dumalakienė, D. Bartkevičienė, M. Šilkūnas, V. Motiejūnienė. Vaisiaus uždegiminis atsakas ir pokyčiai placentoje. Sveikatos mokslai 2011; 21(6): 121-130.
12. N. Drazdienė, V. Aleksandravičienė. Maudymo įtaka naujagimio ir kūdikio odai. Pediatrija 2011;50(1):8-14.
13. V. Aleksandravičienė, N. Drazdienė. Kūdikio odos priežiūra. Pediatrija 2011;52(3):9-16.
14. Pilypienė I., Drazdienė N, Dumalakienė I., Vezbergienė N., Bartkevičienė D., Šilkūnas M. Fetal inflammation and later adaptation of premature infant. Proceedings of 1st Baltic Paediatric Congress. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2011;14(1):77.
15. Pilypienė I., Drazdienė N, Dumalakienė I., Vezbergienė N., Bartkevičienė D., Šilkūnas M. Fetal inflammatory response syndrome and rethinopathy of prematurity. Proceedings of 1st Baltic Paediatric Congress. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2011;14(1):96-97.
16. V. Basys, N. Drazdienė. Neonatologijos mokslo ir praktikos laimėjimai Lietuvoje//Šiuolaikinis mokslas visuomenei. Tomas I, p. 81-92. Lietuvos mokslų akademija, 2011.
17. Pilypienė I., Drazdienė N, Dumalakienė I., Vezbergienė N., Bartkevičienė D., Drejerienė V. Uždegimo žymenų vertė prognozuojant neišnešioto naujagimio psichomotorinę raidą 1 metų koreguotame amžiuje//Medicinos teorija ir praktika. 2011-T.17 (Nr.4),p. 437-444.
18. Medicininiai gimimų duomenys 2010// V. Basys, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, J. Isakova. Vilnius: Higienos instituto informacijos centras, 2011. P82.
19. N. Drazdienė, R. Vankevičienė, I. Kairienė. Naujagimių ir kūdikių maudymas// Pediatrija 2012;55(1) p. 21-24.
20. S. Kašinskaitė, N. Drazdienė. Kūdikių odos priežiūra// Pediatrija.2012, 3(57),14-18, ISSN 1648-4630.
21. Kalinauskienė O., N. Drazdienė, R. Vankevičienė. Naujagimių trombocitopenija// Pediatrija.2012, 3(57),53-62, ISSN 1648-4630.
22. J. Biliuvienė, V. Bilius, R. Vankevičienė, J. Cikanavičienė, G. Brusokienė, N. DrazdienėNaujagimio hidronefrozė: klinikinė išraiška, diagnostika ir gydymas // Sveikatos mokslai 2012; 22(6): 155-159.
23. R.Vankevičienė, N. Drazdienė. Spontaninis prenatalinis arterinio latako užsidarymas: klinikiniai atvejai. // Sveikatos mokslai 2012; 22(6): 118-121.
24. I. J. Paulavičienė, N. Drazdienė, R. Vaitkevičienė, N. Vezbergienė, R. Gudaitienė, L. Tamulienė, L. Strupienė, L. Duksienė. Ypač mažos gestacijos naujagimių gydymo rezultatai// Sveikatos mokslai 2012; 22(6): 33-37.
25. Medicininiai gimimų duomenys 2011// V. Basys, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, J. Isakova. Vilnius: Higienos instituto informacijos centras. 2012. P82.
26. G. Bakavičiūtė, N. Drazdienė. Naujagimių ir kūdikių odos priežiūra.// Pediatrija. 2013, 2-3(60-61),6-10, ISSN 1648-4630.
27. V. Gapšytė, M. Gudynaitė, N. Drazdienė, J. Isakova. Naujagimių gelta.// Pediatrija. 2013, 4(63), 26-31, ISSN 1648-4630.
28. Medicininiai gimimų duomenys 2012// V. Basys, N. Drazdienė, N. Vezbergienė, J. Isakova. Vilnius: Higienos instituto informacijos centras. 2013. P83.

 

Informacija atnaujinta 2016 09 02