2018 05 31 Vaikų chirurgijos skyriaus gydytojas vaikų chirurgas Arūnas Strumila apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją „Vaikų hemangiomų prognozės ir gydymo veiksmingumo vertinimas infraraudonųjų spindulių termografija“.

2018 05 31 Vaikų chirurgijos skyriaus gydytojas vaikų chirurgas Arūnas Strumila apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją „Vaikų hemangiomų prognozės ir gydymo veiksmingumo vertinimas infraraudonųjų spindulių termografija“.

Gydytojas vaikų chirurgas Arūnas Strumila savo disertacijoje siekė nustatyti ir įvertinti vaikų infantilinių hemangiomų stebėjimo ir gydymo veiksmingumo prognozinius kriterijus taikant  infraraudonųjų spindulių termografijos metodą. Buvo iškelti uždaviniai: nustatyti vaikų infantilinių hemangiomų (IH) paviršiaus temperatūrų diagnostines reikšmes infraraudonųjų spindulių termometrijos metodu; nustatyti ir įvertinti IH paviršiaus aukščiausias ir vidutines temperatūrų diagnostines reikšmes infraraudonųjų spindulių termografijos metodu; išsiaiškinti stebėtos grupės vaikų IH proliferacijos rizikos veiksnius ir įvertinti jų diagnostinę reikšmę; nustatyti infraraudonųjų spindulių termografijos metodo galimybes vaikų IH gydymo efektyvumui įvertinti. Į perspektyvųjį biomedicininį tyrimą buvo įtraukti 102 pacientai su IH. Tyrimo metu nustatyta, kad didžiausia IH paviršiaus temperatūra (matuojant infraraudonųjų spindulių termometru) nustatyta proliferuojančių infantilinių hemangiomų pogrupyje;  matuojant IH paviršiaus temperatūrą infraraudonųjų spindulių termografu, temperatūrų vidurkiai tarp pogrupių skyrėsi statistiškai patikimai; aukštesnė IH paviršiaus temperatūra, matuojama infaraudonųjų spindulių termografu, didina IH proliferacijos tikimybę; stebint gydomų IH temperatūros pokyčius per kiekvieną vizitą, matomas statistiškai patikimas IH temperatūros mažėjimas, o tai rodo teigiamą gydymo dinamiką.