Lietuvos specialistai susipažino, kaip teikiama pagalba autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams Izraelyje

Svečiuose pas Izraelio kolegas2016 m. lapkričio  20 – 27 dienomis Vaikų ligoninės, VUL SK filialo Vaiko raidos centro specialistai kartu su Vilniaus specialiojo vaikų darželio „Čiauškutis“ ir  Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovėmis lankėsi Tel Avive, Izraelyje, kad susipažintų, kokiais metodais, kokiomis sąlygomis ir resursais Izraelio kolegos  dirba su autizmo spektro sutrikimų turinčiais žmonėmis.

Tęsdami bendradarbiavimo projektą su Izraelio valstybe,  remiamą Izraelio valstybės ambasados Lietuvoje, dar metų pradžioje Lietuvos specialistai turėjo galimybę susitikti su Izraelio Assaf Harofet medicinos centro Autizmo centro specialistais  bei  pagalbą vaikams ir suaugusiesiems organizuojančia organizacija ALUT, turinčiais didelės patirties dirbant su tokių sutrikimų turinčiais vaikais ir suaugusiaisiais.

Lietuvos specialistai Izraelyje apsilankė sveikatos priežiūros, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, integruotoje ir specialiojoje mokykloje,  grupinio gyvenimo namuose ir kitas socialines paslaugas teikiančiose įstaigose, bendravo  su specialistais ir įvairaus amžiaus pacientais bei jų tėveliais.  Visur specialistai noriai dalinosi patirtimi, diskutavo ir Lietuvai, ir Izraeliui aktualiais tarpdisciplininės, tarpžinybinės pagalbos organizavimo,  autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų  integravimo į švietimo įstaigas ir visuomenę klausimais.

Lietuvos specialistų grupės koordinatorė  Vaiko raidos centro vadovė dr. Jovita Petrulytė sako, kad Izraelyje dėl čia skiriamo ypatingo dėmesio tokiems vaikams, sukurta tikrai  nuosekli ir prieinama pagalbos vaikams ir šeimoms sistema. Itin svarbu, kad čia intensyvi pagalba skiriama vaikams iš karto po diagnozės nustatymo derinant švietimo ir sveikatos paslaugas, daug investuojama į žmogiškuosius išteklius,  pagalbos perimamumą  ir tęstinumą vaikui pereinant iš vienos įstaigos į kitą, į laipsnišką jo integravimą į bendro ugdymo sistemą, mažinant  individualią pagalbą, į orių savarankiško gyvenimo sąlygų sukūrimą suaugusiesiems ir turintiems sunkią negalią.  Tokių tikslų pasiekiama tik todėl, kad šalyje efektyviai veikia mišraus (sveikatos, švietimo ir socialinės apsaugos bei rėmėjų)  finansavimo modelis, aktyviai bendradarbiaujama su  nevyriausybinėmis neįgaliuosius ir jų šeimos narius vienijančiomis  organizacijomis, pasitikima jų darbu.

Vaiko raidos centro  Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja Laima Mikulėnaitė  ypač domėjosi ankstyva autizmo sutrikimų diagnostika ir pagalba. „Vaiko raidos centre, kaip ir Izraelio sveikatos priežiūros įstaigose, jau daugiau kaip dešimt metų taikoma efektyvi pagalba, pagrįsta  struktūruoto mokymo, alternatyviosios komunikacijos ir elgesio terapijos metodais, – džiaugiasi specialistė.  –  Izraelyje daugiau dėmesio skiriama individualiai ir intensyviai pagalbai: 6-8 specialistų komanda dirba su vaiku nuo 2 iki 4 metų amžiaus“.  Gydytoja diskutavo su Izraelio specialistais dėl griežto vaikų skirstymo pagal diagnozes –  į turinčius ir neturinčius autizmo spektro sutrikimų. Kadangi dauguma šių vaikų turi po kelis sutrikimus, Lietuvoje siekiama, kad jie turėtų galimybę bendrauti ir mokytis kartu su mažiau kalbos ir bendravimo problemų turinčiais vaikais.

Vaiko raido centro Vaikų psichiatrijos skyriaus medicinos psichologė  dr. Rima Breidokienė daug dėmesio skyrė psichologinės diagnostikos metodams, būtiniems tiksliau įvertinti vaikų ir paauglių autizmo spektro sutrikimus. Izraelio specialistai taiko visas reikalingas ir  adaptuotas metodikas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų autizmui įvertinti, o Lietuvai šioje srityje dar reikia tobulėti, mūsų šalies  universitetai kol kas mažokai dėmesio skiria šio vis dažnėjančio sutrikimo diagnostinių metodikų adaptavimui. Nepakankamai pritaikytos šių vaikų integravimui ir Lietuvos mokyklos, jų specialistai, nors būtent šių tikslų, bendradarbiaudami su tėvais, turėtų siekti ir psichikos sveikatos, ir švietimo srities darbuotojai.

Pasak Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ asociacijos vadovės Danos Migaliovos, visos šalys, įgyvendinančios Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, turėtų siekti  sudaryti  geresnes sąlygas asmenims su įvairiomis  psichikos negalėmis integruotis į visuomenę. Izraelio valstybė galėtų būti pavyzdys organizuojant ir teikiant įtraukiojo švietimo ir ugdymo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose, kuriant mažus pagalbos ir resursų centrus pačiose mokyklose, užtikrinant su švietimu susijusių paslaugų teikimą, aktyvaus ir tiesioginio tėvų,  auginančių autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, dalyvavimo kuriant ir administruojant įvairias paslaugas vaikams ir šeimoms. „Lietuviams reikėtų pasimokyti, kaip  įtvirtinamas ir tęsiamas įgytų žinių ir  aktyvus alternatyvios komunikacijos naudojimas perėjus į kitą – socialinės apsaugos sistemą,“ – pastebi specialistė.

Vilniaus specialiojo  lopšelio – darželio „Čiauškutis“  direktorė Erinija Svarinskienė  atkreipė dėmesį į ugdymo įstaigos aplinkos pritaikymą tokiems vaikams, vaizdines dienotvarkes, „meniu“, kitas alternatyviosios komunikacijos priemones, padedančias vaikams geriau išreikšti savo norus ir pasirinkimus. Izraelio pavyzdžiu Lietuvos ugdymo įstaigose vaikams taip pat būtų reikalinga daugiau atskirtos vietos individualiam ugdymui,  daugiau ikimokyklinio ugdymo pedagogų padėjėjų.

Lietuvos specialistų  įgyta patirtis prisidės prie pagalbos vaikams su autizmo spektro sutrikimais gerinimo Lietuvoje, taip pat numatoma tęsti bendradarbiavimą su Izraelio specialistais organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius.