Mokslinė konferencija apie retas kardiomiopatijas – išsami ir naudinga visiems specialistams

2016 m. spalio 20 d. įvyko VI-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Retos vaikų ir suaugusiųjų kardiomiopatijos“, skirta vaikų ir suaugusiųjų gydytojams, vaistininkams ir slaugytojams, organizuota Vaikų ligoninės, VUL SK filialo, Vaikų retų ligų koordinavimo centro, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Suaugusiųjų retų kardiovaskulinių ligų kompetencijos centro, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Vaikų ligų klinikos bei Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos, taip pat Lietuvos Hipertenzijos draugijos.

Konferencijoje pranešimus skaitė gydytojai iš Lietuvos, bei svečias iš Italijos, dr. Iacopo Olivotto, vienas iš pirmaujančių pasaulio ekspertų hipertrofinės kardiomiopatijos srityje, parašęs daugiau nei 180 publikacijų tarptautiniuose recenzuojamuose žurnaluose.

Pirmojoje konferencijos sesijoje buvo aptariamos kardiomiopatijų bendrybės. Doc. R. Čerkauskienė ir dr. A. Čypienė aptarė kardiomiopatija sergančių pacientų daugiadalykę priežiūrą. Pranešime buvo pabrėžta ir Vaikų retų ligų koordinavimo centro nauda diagnozuojant ir gydant šias ligas. Doc. O. Kinčinienė savo pranešimu priminė šiuo metu dažniausiai naudojamą klasifikaciją bei aptarė skirtingas prognozes sergant skirtingomis kardiomiopatijomis. Pirmoji sesija buvo baigta trimis pranešimais apie skirtingų tyrimų naudą diagnozuojant kardiomiopatijas – genetinės diagnostikos (prof. A. Utkus), širdies vaizdinimo (dr. S. Glaveckaitė), EKG ir echokardiografijos (doc. R. Vankevičienė).

Antrąją konferencijos sesiją sudarė du pranešimai apie Fabry ligą, kuriuos skaitė dr. Iacopo Olivotto. Pirmuoju pranešimu gydytojas papasakojo apie hipertrofinės kardiomiopatijos ir Fabry ligos ryšį. Antrasis pranešimas buvo skirtas genetinių tyrimų naudai diagnozuojant Fabry ligą ir kitas retas genetines ligas. Pranešimuose dr. Olivotto taip pat papasakojo apie daugiacentrius hipertrofinių kardiomiopatijų mokslinius tyrimus, kuriuose dalyvauja, bei naujai kuriamus diagnostikos metodus.

Trečiojoje konferencijos sesijoje buvo diskutuojama apie specifines kardiomiopatijas ir jų sukeliamas problemas. Prof. M. Miglinas papasakojo apie arterinės hipertenzijos ir inkstų ligų gydymo specifiką pacientams, sergantiems kardiomiopatijomis, prof. E. Ereminienė – apie nekompaktinį miokardą. Doc. S. Aidietienė pristatė keletą klinikinių atvejų bei papasakojo apie nėščiųjų kardiomiopatiją, jos stebėjimą, gydymą ir prognozę. Dr. J. Barysienė skaitė pranešimą  apie aritmogeninę dešiniojo skilvelio kardiomiopatiją, o dr. E. Sadauskienė – apie Fabry liga sergančių pacientų, turinčių kardiomiopatiją. gydymą. Trečiojoje sesijoje prof. A. Jankauskienė taip pat pristatė naujausias vaikų arterinės hipertenzijos gydymo gaires, o sesija ir konferencija buvo baigta aptariant vaikų kardiologių V. Černiauskienės ir M. Jakutovič surinktus kardiomiopatijų klinikinius atvejus.

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 gydytojų ir rezidentų. Pranešimai buvo naudingi ir  patyrusiems gydytojams, norintiems atnaujinti žinias ir susipažinti su kitų specialistų indėliu į kardiomiopatijų gydymą, ir rečiau su šiomis ligomis susidūrusiems specialistams, kuriems po šios konferencijos turėtų būti lengviau atpažinti kardiomiopatijas ir žinoti, kaip toliau tokius pacientus prižiūrėti.

Labai įdomūs buvo dr. Olivotto pranešimai, kurie padėjo susipažinti su kitos šalies patirtimi gydant retas ligas, naujausiais moksliniais darbais, kuriamais gydymo metodais.

Viktoras Sutkus