PADĖKA. Vaikų intensyviosios terapijos skyrius dėkingas p. Manuel’iui Bucher iš Šveicarijos už padovanotą skyriui labai reikalingą elektrokardiografą.