SVEIKINAME! LR Sveikatos apsaugos ministerija suteikė Vaikų ligoninės vyr. slaugos administratorei Rimai Rozenbergaitei nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardą.

SVEIKINAME! LR Sveikatos apsaugos  ministerija suteikė Vaikų ligoninės vyr. slaugos administratorei Rimai Rozenbergaitei nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardą.

Rima Rozenbergaitė gimė 1959 m. birželio 23 d. Kėdainių rajono Užupės kaime. 1977 m. baigė Surviliškio vidurinę mokyklą ir įstojo į Utenos medicinos mokyklą, kurią baigė 1979 metais.

Pagal paskyrimą atvyko dirbti į Respublikinę Vaikų klinikinę ligoninę (dabar – Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas): 1979–1980 m. dirbo medicinos seserimi Anesteziologijos–reanimacijos skyriuje, 1980–1983 m. medicinos seserimi Reanimacijos– intensyviosios terapijos skyriuje, 1983–1989 m. medicinos seserimi anesteziste Anesteziologijos– reanimacijos skyriuje. 1989 m., atsidarius naujam Pediatrijos korpusui, perkeliama dirbti į Žarnyno infekcijų skyrių vyresniąją medicinos seserimi. 1992 m. tampa vyriausiąja medicinos seserimi Infekcinėje klinikoje, vėliau – Pediatrijos klinikos vyriausiąją slaugos administratore.

Rima Rozenbergaitė yra ilgametė Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo darbuotoja, nuo 2013 m. – ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai, nuo 2015 m. – vyriausioji slaugos administratorė.

R. Rozenbergaitės pastangomis suburtas aukštos kvalifikacijos slaugos personalo kolektyvas. R. Rozenbergaitė nuolat skatina ligoninės slaugos specialistus tobulėti, diegti naujoves pacientų slaugoje. Jos iniciatyva ligoninėje įkurta Slaugos proceso valdymo komisija, kurios uždaviniai glaudžiai siejami su slaugos paslaugų kokybės gerinimu mažiesiems pacientams.

R. Rozenbergaitė daug dėmesio skiria slaugytojų praktinio mokymo darbui. Ligoninėje yra subūrusi praktinio mokymo vadovų kolektyvą, vertinamą kaip puiki praktikos bazė, kurioje studentai turi visas galimybes slaugos teorines žinias taikyti praktiškai. Nuolatinis bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu ir Vilniaus universiteto Slaugos fakultetu Rimos Rozenbergaitės dėka teikia didelę naudą studentams ir ligoninėje dirbančiam personalui, nes slaugos praktika, pagrįsta naujausiomis žiniomis, yra didžiausias laimėjimas mažajam pacientui.

R. Rozenbergaitė nuolat tobulina savo kvalifikaciją. Kad suprastų pokyčius sveikatos priežiūros sistemoje ir slaugoje, ji mokėsi pati ir skatino tai daryti koleges. Besikeičiantis požiūris į slaugytojo profesiją skatino ieškoti ir naujų atsakymų. 2006 m. ji įstojo į Vilniaus kolegijos neuniversitetinių slaugos studijų krypties bendrosios praktikos slaugos (specializacija – vaikų slauga) studijų programą ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją. 2011 m. baigė slaugos studijų programą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijoje ir įgijo slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, taip pat bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją.

R. Rozenbergaitė  už savo profesinę veiklą  rengiant eksperimentinės slaugos studijų programos praktinio mokymo programas 1999 m. apdovanota Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštu. 2008 m. už ilgametį kvalifikuotą darbą Lietuvos vaikų sveikatos labui apdovanota LR Ministro pirmininko padėka ir vardine dovana. Už nepriekaištingą darbą, puikią slaugos vadybinę veiklą 2009 m. jai suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir apdovanojimas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu. Už profesijos puoselėjimą, slaugos plėtrą Vaikų ligoninėje 2014 m. apdovanota ligoninės direktoriaus padėkos raštu. 2017 m.  suteiktas Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardas.