SVEIKINAME! Vyriausybė dėkoja Vaikų retų ligų koordinavimo centro vadovei prof. dr. Rimantei Čerkauskienei, gydytojui vaikų gastroenterologui doc. dr. Vaidotui Urbonui, slaugytojai E. Balčiūnienei.

SVEIKINAME! Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis įteikė padėkos raštus už indėlį į vaikų organų transplantacijos organizavimą ir pacientų priežiūrą Vaikų ligoninės Vaikų retų ligų koordinavimo centro vadovei prof. dr. Rimantei Čerkauskienei, gydytojui vaikų gastroenterologui doc. dr. Vaidotui Urbonui, slaugytojai Eugenijai Balčiūnienei.

Ministro Pirmininko padėkos rašte rašoma:

„Prasminga veikla nuspalvina žmogaus būtį, o sielą pripildo džiaugsmo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų svarbų ir neįkainojamą indėlį į Lietuvos sveikatos sritį, už pasiaukojamą darbą ir drąsą rizikuoti tada, kai netenkama vilties.

Jūsų nuoširdumas ir profesionalumas įkvepia kitus tikėti savo mintimis, pasikliauti protu ir išgirsti tai, ką sako širdis, o svarbiausia – skatina mylėti savo profesiją.

Vedami pašaukimo ir ryžto, Jūs gelbėjate mažiausiųjų gyvybes ir dovanojate galimybę šeimoms laimingai gyventi. Tai yra pati didžiausia dovana Lietuvai.

Telydi Jus laimė ir sėkmė!“