Vaikų ligoninėje baigiamas projektas pagerins mažiesiems pacientams kuriamą aplinką, naudojant alternatyvius energijos šaltinius


Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Neonatologijos centro pastato korpuse nuo 2012 m. birželio mėn. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis baigiamas įgyvendinti projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Vaikų ligoninėje (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas), teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“. Šiuo projektu buvo siekiama pagerinti Vaikų ligoninės Neonatologijos centre gydomiems naujagimiams teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, patobulinti ligoninės infrastruktūrą, naudojant alternatyvios energijos resursus, sukurti naujagimiams saugesnę ir jaukesnę aplinką.

Šis projektas pasitarnaus siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Vaikų ligoninei skirta paramos lėšų suma sudarė 431 209,62 eurų,  iš kurių 85 proc. – Šveicarijos Konfederacijos, o 15 proc. – mūsų valstybės biudžeto lėšos.  Projektas Vaikų ligoninėje buvo vykdomas keliais etapais.

2015 m. pirmuoju projekto etapu Neonatologijos centre buvo modernizuotos vėdinimo ir įrengtos suspausto oro, vakuumo bei deguonies tiekimo sistemos.

Kaip teigia Vaikų ligoninės direktorius prof. dr. Juozas Raistenskis: „Iki tol Neonatologijos centro vėdinimo sistema galėjo garantuoti tik oro ventiliaciją, tačiau nebuvo nei kondicionavimo, nei drėkinimo. Modernizavus sistemą, sąlygos patalpose, kuriose gydomi patys mažiausi mūsų ligoninės pacientai, atitinka higienos normas. Tinkama aplinkos temperatūra mažiems, ypač neišnešiotiems naujagimiams yra labai svarbi, nes jų termoreguliacinis centras nėra visiškai susiformavęs. Esant geroms aplinkos sąlygoms, jie greičiau sveiksta“.

Antruoju projekto etapu 2016 m. Neonatologijos centre įrengtas apšvietimas su LED šviestuvais, baigiama įrengti saulės kolektorių ir šilumos siurblio sistema, taip pat fotoelektrinė jėgainė.

Vaikų ligoninės inžinerinės tarnybos skaičiavimu eksploatacinės išlaidos dėl Neonatologijos centro patalpoms naudojamų LED šviestuvų turėtų gerokai sumažėti, nes LED lemputėms reikia daug mažiau energijos nei kitoms apšvietimo sistemoms.

Šiuo metu jau baigiami saulės kolektorių ir šilumos siurblio sistemos įrengimo darbai. Ši sistema generuoja saulės energiją, kuria šildomas naujagimių korpusui tiekiamas vanduo. Tai ekologiškas energijos šaltinis, taupantis kitus energijos resursus. Kartu įrengiama taip pat saulės energiją naudojanti fotoelektrinė generuoja elektros energiją, naudojamą patalpoms apšviesti, –  taip taupomi kiti energijos šaltiniai, mažėja sąnaudos.

Šiuo projektu prisidedama prie tikslų, numatytų Europos Komisijos priimtoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje, šalims narėms padidinti galutinio energijos suvartojimo iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir energijos vartojimo efektyvumą.

Iki šių metų lapkričio 30 dienos visos projekto veiklos bus užbaigtos.

Vaikų ligoninės Neonatologijos centre per metus vidutiniškai gydoma tūkstantis naujagimių, apie 32 proc. jų yra gimę neišnešioti. Į  šį centrą sunkiai sergantys ir labai maži neišnešioti naujagimiai atvežami iš Vilniaus, Panevėžio, Utenos, Ukmergės ir kitų Lietuvos ligoninių.

Neonatologijos centro vadovas dr. Arūnas Liubšys teigia, kad centras, būdamas puikiai įrengtu, visus pasaulinius standartus atitinkančiu naujagimiams aukščiausio lygio sveikatos priežiūros pagalbą teikiančiu centru, kelia sau ir atitinkamus uždavinius. Vienas iš jų – įgyvendinti kūdikiui ir jo šeimai draugiškos ligoninės principus, kur be puikių aplinkos sąlygų, geros aparatūros,  tėvai gauna ir kitų paslaugos kokybę garantuojančių paslaugų:  neribojamą lankymą, psichologo pagalbą tėvams, ergoterapeutų, žindymo specialistų pagalbą, labdaros fondų paramą. Čia kuriamas motinos pieno bankas.