Vaikų ligoninės gydytojams pranešimą skaitė Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai

Pediatrijos centre įvykusioje klinikinėje konferencijoje „Nukentėjęs nuo smurto vaikas –  institucijų veiksmai“ pranešimą šia tema pristatė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Juškevičienė ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio vyr. specialistė Gita Jonušienė.

Susitikimo pradžioje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės trumpai pristatė skyriaus struktūrą, darbo funkcijas, veiklos sritis ir jų apimtis.

Skyrius gauna pranešimus iš Vaikų ligoninės, VšĮ  Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo apie visus  nukentėjusius vaikus, kurie patenka į gydymo įstaigą – ir apie nukentėjusius nuo pašalinių asmenų, ir apie nukentėjusius artimoje aplinkoje. Kai vaikas nukenčia nuo pašalinių asmenų, skyrius siekiasi su tėvais, aiškinasi, ar yra pranešta policijai, ar pradėtas ikiteisminis tyrimas, ar reikalinga psichologinė pagalba ir vaikui, ir  jo šeimai.

Kai vaikas nukenčia artimoje aplinkoje ir patenka į gydymo įstaigą, skyrius sprendžia ne tik tolesnės pagalbos suteikimo vaikui ir jo šeimai, bet ir vaiko galimybės grįžti į šeimą klausimą. Neretai skyriaus atstovas, siekdamas išgirsti vaiko nuomonę, lankosi gydymo įstaigoje ir kalbasi su vaiku. Pagal galimybes stengiamasi kviesti policiją ir kartu su pareigūnu atlikti vaiko apklausą – taip siekiama vaiką apklausti vieną kartą ir užtikrinti pačius tiksliausius bei objektyviausius vaiko parodymus, prieš tai veiksmus suderinus su vaiką gydančiu gydytoju. Tada bendraujama su vaiko tėvais – jie kviečiami į skyrių arba lankomasi šeimoje, aiškinamasi situacija. Tuo pat metu skyrius siekiasi su vaiko ugdymo įstaiga ir sveikatos priežiūros įstaiga – gaunami specialistų pastebėjimai apie vaiko priežiūrą ir rūpinimąsi vaiku, surenkama ir kita informacija, charakterizuojanti vaiko tėvus. Skyrius, žinodamas vaiko nuomonę ir įvertinęs gautą informaciją, priima sprendimą dėl vaiko galimybės sugrįžti į šeimą. Būna ir labai sudėtingų situacijų, kai skyrius negali skubiai priimti sprendimo sugrįžti į šeimą – tada vaikas laikinai apgyvendinamas pas artimus giminaičius arba nustatoma laikinoji globa ar rūpyba.

Skyriui priėmus sprendimą, kad vaikas sugrįžta į šeimą, vaiko tėvai pasirašo įsipareigojimus: paprastai jie privalo lankyti pozityvios tėvystės užsiėmimus, lankyti konsultacijas visai šeimai, pagal poreikį konsultacijas priklausomiems asmenims, taip pat šeima gali būti įrašoma į Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašą arba socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Tokiais atvejais šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

Gerokai sudėtingiau yra priimti sprendimus dėl mažo vaiko – tada vertinama tik surinkta informacija, bet procedūros yra tos pačios – vaiką grąžiname tėvams su įsipareigojimais arba nustatome laikinąją globą vaiko atžvilgiu.

Pabrėžtina, kad pristačius vaiką į gydymo įstaigą ir kilus pagrįstiems įtarimams apie vaiko patirtą smurtą nuo artimųjų, reikėtų skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pranešti apie įvykį, taip pat informaciją reikėtų siųsti Vaiko teisių apsaugos skyriui.

Buvo pabrėžta, kad skyriui labai svarbu gauti medikų objektyvius pastebėjimus apie tėvų santykį su vaiku, jų rūpinimąsi vaiku ir tėvystės įgūdžius.