Priėmimo tvarka

 • Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje gydomi vaikai ir paaugliai iki 18 metų.  Amžiaus
 • Į stacionarą vaikai atvyksta su vaikų ir paauglių psichiatro, šeimos gydytojo bei kitų gydytojų specialistų siuntimu.
 • Atvykstant į skyrių reikia turėti gydytojo siuntimą (Nr. 027/a), vaiko asmens dokumentą (su nurodytu asmens kodu), pagal galimybes išrašus iš kitų gydymo įstaigų bei kitus svarbius dokumentus, susijusius su vaiko sveikata, ugdymosi ypatumais. Būtinoji pagalba skyriuje teikiama be gydytojo siuntimo visą parą.
 • Vaikų priėmimas į skyrių derinamas telefonu (8 5) 275 75 64 arba mob. tel. 8 659 73 007 su vaiko tėvais, globėjais ar įstatyminiais atstovais.
 • Vaikai į skyrių priimami lydimi vieno iš tėvų, globėjo ar įstatyminio atstovo.
 • Vaikai ir kartu hospitalizuojami tėvai / globėjai turi būti nesergantys infekcinėmis  ligomis. Nustačius infekcinį susirgimą, vaikai į stacionarą neguldomi, išskyrus tam tikrus atskirai sprendžiamus atvejus.
 • Atvykstantys į skyrių vaikai registruojami Vaikų ligoninės adresu: Santariškių g. 7,   Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus registratūroje.

Atvykstančių į skyrių prašytume turėti:

 • reikiamą kiekį kasdienių viršutinių, apatinių drabužėlių; patogią judėjimui aprangą ir avalynę, kambarines šlepetes;
 • higienos priemones: šukas, muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šampūną, kempinę dušui, rankšluosčių, tualetinio popieriaus;
 • svarbiausius vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo priemonių;
 • pagal galimybes priemonių mėgstamiems rankdarbiams savo nuožiūra, mėgstamų stalo žaidimų;
 • galima turėti savo mėgstamo maisto, arbatos, cukraus papildomiems užkandžiams. Maistas laikomas atskiroje patalpoje, šaldytuve.

Draudžiama į skyrių atsivežti:

aštrių, pjaunančių daiktų (peilių, žirklių, adatų, virbalų ir pan.), medikamentų. Nerekomenduojama į skyrių atsivežti brangių daiktų (papuošalų, garso, vaizdo aparatūros ir pan.).

Atvykus vaikui, jo atsivežtus daiktus peržiūri skyriaus slaugytoja kartu su vaiko tėvais / vaiko įstatyminiais atstovais. Draudžiami daiktai atiduodami arba yra saugomi tam skirtoje patalpoje ir grąžinami vaikui išvykstant. Mobilieji telefonai paimami saugojimui tam skirtoje vietoje ir išduodami naudojimui nustatytu laiku.

Skyriaus tel.  (8 5) 275 75 64, mob. tel. 8 659 73007

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Paslaugos

Ambulatorinės ir stacionarinės krizių intervencijos paslaugos  teikiamos vaikams, išgyvenantiems krizę ir jų šeimoms.

 Priimami vaikai:

 • nukentėję nuo fizinio, seksualinio, emocinio smurto;
 • kuriems būdingas gyvybei pavojingas elgesys: savęs žalojimas, mėginimai nusižudyti, intensyvios suicidinės mintys;
 • išgyvenantys ūmią reakciją į stresą, potrauminio streso sutrikimą (artimo žmogaus netektį, tėvų skyrybas, avariją, bendraamžių terorą, smurtą);
 • išgyvenantys adaptacijos sutrikimą, kurį gali sukelti staigūs vaiką supančios aplinkos pokyčiai (gyvenamosios vietos, mokyklos pakeitimas);
 • sergantys valgymo sutrikimais (anoreksija, bulimija).

Paslaugų ypatumai

 • Konsultavimas ir gydymas Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje.
 • Konsultavimas ir gydymas dienos stacionare.
 • Ambulatorinės vaikų ir paauglių psichiatro ir psichologo konsultacijos.
 • Atvejo vadybos metodu sprendžiant problemas glaudžiai bendradarbiaujama su savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriais, teisėsaugos institucijomis, švietimo įstaigomis, prisidedančiomis prie krizės intervencijos vaiko gyvenamojoje vietoje.
 • Rengiamos rekomendacijos dėl tęstinės pagalbos ir gydymo.
 • Struktūruota aplinkos terapija yra taikoma kaip individualaus kiekvieno paciento stebėjimo ir gydymo pagrindas.
 • Vaikai turi galimybę mokytis Vaikų ligoninėje veikiančioje mokykloje ir dirbti pagal individualiai pritaikytas programas;

Įvertinimo metodai

 • Klinikinis psichiatrinis įvertinimas.
 • Klinikinis psichologinis įvertinimas.
 • Standartizuotas intelekto, raidos įvertinimas.
 • Psichodiagnostinės priemonės.
 • Asmenybės įvertinimas.
 • Kitų gydytojų specialistų konsultacijos.

Terapijos metodai

 • Krizės intervencija.
 • Individuali psichoterapija.
 • Šeimos konsultacijos.
 • Elgesio terapija ir elgesio keitimas.
 • Psichofarmakoterapija.
 • Žaidimų terapija.
 • Psichikos sveikatos slauga.
 • Aplinkos terapija.
 • Psichosocialinė reabilitacija: atvejo vadyba, socialinių įgūdžių ugdymas.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Vadovas

Jolanta Trinkūnienė

J.TrinkunieneGydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė

1990 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo vaikų ligų gydytojo (pediatro) specialybę. 1991 m. baigė vaikų psichiatrijos internatūrą, įgijo gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro specialybę. Nuo 1991 m. iki šiol dirba Vaiko raidos centre gydytoja vaikų ir paauglių psichiatre. 2000-2010 m. buvo IĮ „Vaiko psichinė sveikata“ vadovė.

Nuo 2016 m. vadovauja Vaiko raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriui.

Nuolat tobulinasi, kelia savo kvalifikaciją įvairiuose profesinio tobulinimosi kursuose ir seminaruose, konferencijose bei stažuotėse. Aktyviai dalyvauja visuomenės švietimo programose vaikų psichinės sveikatos prevencijos klausimais.

Projekto „Sveikos šeimos ugdymas Naujosios Vilnios seniūnijoje – sveikas vaikas” koordinatorė (2014 m.). Dalyvauja bei skaito pranešimus konferencijose: „Vaikų ir paauglių savižudybių situacija Lietuvoje: rizikos veiksniai ir prevencinės priemonės”, „Turiu vilties, kad kartu galime daug nuveikti” ir kt. Dalyvauja VU Medicinos fakulteto studentų bei gydytojų rezidentų mokymo programoje.

Yra Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų  draugijos narė.

Profesinio domėjimosi sritis: vaikų ir paauglių emociniai sutrikimai, tėvų ir vaikų santykiai, savižudybės vaikų amžiuje.

Publikacijos:

 1. Jūratės Jadkonytės Petraitienės knygos „Laimingos mamos dienoraštis: psichologų patarimai auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus“ konsultantė.-Vilnius: Tyto alba, 2011. – 349 psl.
 2. Jūratės Jadkonytės Petraitienės knygos „Pypliotyra: psichologų patarimai nuo lopšio iki mokyklos“ konsultantė. – Vilnius: AJA viešieji ryšiai, 2015. – 333psl., konsultantė.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Apie skyrių

Į Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrių patenka vaikai, išgyvenantys krizę.

Kas yra psichologinė krizė?    

Vaikai, kaip ir suaugusieji, augdami susiduria su įvairiomis sunkiomis, kartais nekontroliuojamomis situacijomis, gyvenimiškais pokyčiais, su kuriais jie turi vienaip ar kitaip tvarkytis. Vaikai ir paaugliai gali išgyventi krizes dėl pačių įvairiausių sunkumų ar gyvenimo pokyčių. Svarbu suprasti, kad vaikas reaguoja net ir į nedidelius pokyčius – neretai suaugusiesiems nereikšmingi sunkumai vaikui gali atrodyti dideli ir sunkiai įveikiami. Vaikai gali susidurti su krizėmis tokiose situacijose kaip:

 • tėvų skyrybos;
 • artimo žmogaus netektis;
 • patiriama prievarta (fizinė, seksualinė, emocinė);
 • paties vaiko ar jam artimo žmogaus liga;
 • staigūs vaiką supančios aplinkos pokyčiai, pavyzdžiui, persikraustymas į naują šalį ar miestą, mokyklos pakeitimas ar pan.;
 • trauminiai įvykiai ar išgyvenimai, pavyzdžiui, autoavarijos, gaisrai, teroro aktai.

Kaip atpažinti, kad vaikas išgyvena psichologinę krizę?

Kiekvieno vaiko reakcija į traumuojantį įvykį ar stresinę situaciją yra skirtinga ir individuali. Tačiau kriziniuose išgyvenimuose esama ir tam tikrų panašumų. Kad vaikas išgyvena didelius sunkumus ar krizę, gali rodyti tokie požymiai kaip:

 • miego, apetito sutrikimai, maitinimosi pokyčiai – apetito sumažėjimas ar padidėjimas;
 • agresyvumas kitiems arba sau, savęs žalojimas;
 • prislėgtumas arba depresija;
 • įvairiausi kūno skausmai ar kiti simptomai: pilvo, galvos skausmai, alpimai, temperatūros pakilimai;
 • stengiamasi nenusirengti drabužių, slėpti savo kūną (pvz., dėl mėlynių, susipjaustymų);
 • baimės;
 • atsiribojimas, užsisklendimas nuo kitų;
 • problemos mokykloje (išsiblaškymas, dėmesio nesukaupimas per pamokas, prastėjantis pažangumas);
 • elgesio pokyčiai, netinkamas elgesys (impulsyvumas, agresyvumas, atsiribojimas, vengimas bendrauti, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas);
 • stiprios emocijos ir jausmai (nuotaikų svyravimai, vaikas dažniau nei įprastai liūdnas, uždaras, priešiškas aplinkiniams).

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriuje:  

 • gydomi vaikų bei paauglių emocijų, nuotaikos, valgymo ir kiti sutrikimai, kai nepakanka ambulatorinio gydymo.
 • taikoma individuali psichoterapija, aplinkos terapija, šeimos konsultavimas. Esant reikalui, kartu gydoma ir vaistais.
 • Su vaiku dirba specialistų komanda: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, psichologas, socialinis darbuotojas, vaikų priežiūros darbuotojas, slaugytojai.

 Skyriaus ypatumai

 • Pozityvi, priimanti, draugiška aplinka, artima namų aplinkai.
 • Struktūruota aplinka, aiški dienotvarkė, valgymo režimas (valgoma 5 kartus per dieną).
 • Esant poreikiui organizuojamos pamokos, vaikai mokomi Vaikų ligoninės mokytojų individualiai, kurie randa individualų kontaktą su vaiku, padeda užpildyti žinių spragas.
 • Dažniausiai vaikas skyriuje gydytis lieka vienas, tačiau turi galimybę bendrauti ir susitikti su tėvais ar globėjais, kurie yra aktyviai įtraukiami į gydymo procesą.
 • Kartais dėl tam tikrų aplinkybių, pavyzdžiui, pernelyg didelio atsiskyrimo nerimo, vaikas stacionare gydomas kartu esant vienam iš tėvų.
 • Laisvalaikio metu vaikai žaidžia įvairius stalo žaidimus, užsiima rankdarbiais, piešia, spalvina, žiūri filmus, eina pasivaikščioti į lauką, žaidžia įvairius judriuosius žaidimus. Skyriuje vyksta muzikos, dailės, meno terapijos užsiėmimai.
 • Vaikams labai svarbu palaikyti kontaktą su savo artimaisiais ir draugais. Vaikai skyriuje gali turėti mobiliuosius telefonus, kuriais naudotis leidžiama nuo 16 iki 21 val., kitu laiku telefonai saugomi slaugytojų spintoje.

Informacija atnaujinta 2017 12 05