Priėmimo tvarka

 • Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriuje gydomi vaikai ir paaugliai iki 18 metų.
 • Į stacionarą vaikai/paaugliai, esant krizinei situacijai, atvyksta po gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriuje visą parą budi gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras.
 • Atvykstant į skyrių reikia turėti vaiko asmens dokumentą (su nurodytu asmens kodu).
 • Vaikai/paaugliai į skyrių priimami, lydimi vieno iš tėvų, globėjo ar įstatyminio atstovo. Atvykstant būtina turėti vaiko ir tėvo /globėjo asmeninį dokumentą su nurodytu asmens kodu bei nuotrauka. Esant globos ar įvaikinimo situacijai, būtina turėti tai patvirtinančius dokumentus (privaloma pateikti įgaliojimą, jei vaikas yra iš globos įstaigos ir teismo nutarties kopiją, pagal kurią nustatyta vaiko globa / rūpyba).
 • Rekomenduojama atsivežti visą turimą medicininę informaciją apie vaiko ištyrimą ir  taikytą gydymą, charakteristiką iš vaiko mokyklos, informaciją iš Pedagoginės psichologinės tarnybos ir pan.
 • Hospitalizuojami vaikai/paaugliai turi būti nesergantys infekcinėmis  ligomis. Nustačius infekcinį susirgimą, vaikai į stacionarą neguldomi, išskyrus tam tikrus atskirai sprendžiamus atvejus.
 • Vaikų priėmimas į skyrių derinamas telefonu (8 5) 275 75 64 arba mob. 8 659 73007. Atvykstantys į skyrių vaikai registruojami Vaikų ligoninės adresu: Santariškių g. 7.

Būtinoji pagalba  teikiama Priėmimo skubios pagalbos skyriuje visą parą.

 Atvykstančių į skyrių prašytume turėti:

 • Reikiamą kiekį kasdienių viršutinių, apatinių drabužių; patogią judėjimui aprangą ir avalynę, kambarines šlepetes.
 • Higienos priemones: šukas, muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šampūną, kempinę dušui, rankšluosčių, tualetinio popieriaus.
 • Svarbiausius vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo priemonių.
 • Mobilieji telefonai paimami saugoti tam skirtoje vietoje ir išduodami naudotis nustatytu laiku (nuo 19.00 val. iki 19.30 val.).
 • Galima turėti savo mėgstamo maisto, arbatos, cukraus papildomiems užkandžiams. Maistas laikomas atskiroje patalpoje, šaldytuve.

 Draudžiama į skyrių atsivežti aštrių, pjaunančių daiktų (peilių, žirklių, adatų, virbalų, drožtukų ir pan.), medikamentų. Nerekomenduojama į skyrių atsivežti brangių daiktų (papuošalų, garso, vaizdo aparatūros ir pan.).

Atvykus vaikui, jo atsivežtus daiktus peržiūri skyriaus slaugytoja kartu su vaiko tėvais / vaiko įstatyminiais atstovais. Draudžiami daiktai atiduodami arba yra saugomi tam skirtoje patalpoje ir grąžinami vaikui išvykstant.

Skyriaus tel.  (8 5) 275 75 64, mob. tel. 8 659 73007.

Skyriaus vedėja Jolanta Trinkūnienė, el. paštas: jolanta.trinkuniene@santa.lt

 

Informacija atnaujinta 2022 10 14

Paslaugos

Ambulatorinės ir stacionarinės krizių intervencijos paslaugos  teikiamos vaikams, išgyvenantiems krizines situacijas.

 Priimami vaikai/paaugliai:

 • nukentėję nuo fizinio, seksualinio, emocinio smurto;
 • kuriems būdingas gyvybei pavojingas elgesys: savęs žalojimas, mėginimai nusižudyti, intensyvios suicidinės mintys;
 • išgyvenantys ūmią reakciją į stresą, potrauminio streso sutrikimą (artimo žmogaus netektį, tėvų skyrybas, avariją, bendraamžių terorą, smurtą);
 • išgyvenantys adaptacijos sutrikimą, kurį gali sukelti staigūs vaiką supančios aplinkos pokyčiai (gyvenamosios vietos, mokyklos pakeitimas);
 • sergantys valgymo sutrikimais (anoreksija, bulimija);
 • problemos mokykloje (išsiblaškymas, dėmesio nesukaupimas per pamokas, prastėjantis pažangumas, patyčios);
 • elgesio pokyčiai, netinkamas elgesys (impulsyvumas, agresyvumas, atsiribojimas; vengimas bendrauti, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas).

Teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas ir gydymas Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriuje.
 • Ambulatorinės gyd. vaikų ir paauglių psichiatro, gyd. psichoterapeuto konsultacijos.
 • Atvejo vadybos metodu sprendžiant problemas glaudžiai bendradarbiaujama su teritoriniais vaiko teisių apsaugos skyriais, teisėsaugos institucijomis, švietimo įstaigomis, prisidedančiomis prie krizės intervencijos, pagalbos vaikui/paaugliui ir jo šeimai / globėjams vaiko gyvenamojoje vietoje.
 • Rengiamos rekomendacijos dėl tęstinės pagalbos ir gydymo.
 • Struktūruota aplinkos terapija yra taikoma kaip individualaus kiekvieno paciento stebėjimo ir gydymo pagrindas.
 • Vaikai turi galimybę mokytis Vaikų ligoninėje veikiančioje mokykloje ir dirbti pagal individualiai pritaikytas programas.

 Įvertinimo metodai:

 • Klinikinis psichiatrinis ištyrimas ir stebėjimas.
 • Klinikinis psichologinis įvertinimas.
 • Psichosocialinis vertinimas suicido rizikai nustatyti. Asmens savisaugos plano sudarymas.
 • Standartizuotas intelekto, raidos įvertinimas.
 • Psichodiagnostinės priemonės.
 • Asmenybės įvertinimas.
 • Slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų vykdomas vaiko / paauglio stebėjimas.
 • Socialinio darbuotojo konsultavimas ir įvertinimas.
 • Komandiniai specialistų pasitarimai.
 • Kitų gydytojų  ir specialistų konsultacijos pagal poreikį.

Terapijos metodai:

 • Krizės intervencija.
 • Individualus konsultavimas / psichoterapija.
 • Šeimos konsultavimas.
 • Elgesio terapija ir elgesio keitimas.
 • Psichofarmakoterapija.
 • Žaidimų terapija.
 • Psichikos sveikatos slauga.
 • Aplinkos terapija.
 • Psichosocialinis vertinimas. Asmens savisaugos plano sudarymas.
 • Psichosocialinė reabilitacija: atvejo vadyba, socialinių įgūdžių ugdymas.

 

Informacija atnaujinta 2022 10 14

Vadovas

Jolanta Trinkūnienė

J.Trinkuniene

Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė

1990 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo vaikų ligų gydytojo (pediatro) specialybę. 1991 m. baigė vaikų psichiatrijos internatūrą, įgijo gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro specialybę. Nuo 1991 m. iki šiol dirba Vaiko raidos centre gydytoja vaikų ir paauglių psichiatre. 2000-2010 m. buvo IĮ „Vaiko psichinė sveikata“ vadovė.

Nuo 2016 m. vadovauja Vaiko raidos centro Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriui.

Yra Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų  draugijos narė.

Nuolat tobulinasi, kelia savo kvalifikaciją įvairiuose profesinio tobulinimosi kursuose ir seminaruose, konferencijose bei stažuotėse. Aktyviai dalyvauja visuomenės švietimo programose vaikų psichinės sveikatos prevencijos klausimais.

Projekto „Sveikos šeimos ugdymas Naujosios Vilnios seniūnijoje – sveikas vaikas” koordinatorė (2014 m.). Dalyvauja bei skaito pranešimus konferencijose: „Vaikų ir paauglių savižudybių situacija Lietuvoje: rizikos veiksniai ir prevencinės priemonės”, „Turiu vilties, kad kartu galime daug nuveikti” ir kt. Dalyvauja VU Medicinos fakulteto studentų bei gydytojų rezidentų mokymo programoje.

Taip pat dalyvauja supervizijose, bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

2018-2019 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėje rengiant naujus Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimus.

2019-2020 m. dalyvauja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėje rengiant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo projektą seksualinį smurtą patyrusiems asmenims (moteriškos lyties).  

Profesinio domėjimosi sritis: vaikų ir paauglių emociniai sutrikimai, tėvų ir vaikų santykiai, savižudybės vaikų amžiuje.

Publikacijos:

 1. Jūratės Jadkonytės Petraitienės knygos „Laimingos mamos dienoraštis: psichologų patarimai auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus“ konsultantė.-Vilnius: Tyto alba, 2011. – 349 psl.
 2. Jūratės Jadkonytės Petraitienės knygos „Pypliotyra: psichologų patarimai nuo lopšio iki mokyklos“ konsultantė. – Vilnius: AJA viešieji ryšiai, 2015. – 333 psl.

 

Informacija atnaujinta 2022 10 10

Apie skyrių

Į Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyrių patenka vaikai, išgyvenantys krizines situacijas savo artimoje aplinkoje ar patiriantys kitus sudėtingus išgyvenimus. Vaikai, kaip ir suaugusieji, augdami susiduria su įvairiomis sunkiomis, kartais nekontroliuojamomis situacijomis, gyvenimiškais pokyčiais, su kuriais jie turi vienaip ar kitaip tvarkytis. Vaikai gali susidurti su krizėmis tokiose situacijose kaip:

 • tėvų skyrybos;
 • artimo žmogaus netektis;
 • patiriama prievarta (fizinė, seksualinė, emocinė);
 • paties vaiko ar jam artimo žmogaus liga;
 • staigūs vaiką supančios aplinkos pokyčiai, pavyzdžiui, persikraustymas į naują šalį ar miestą, mokyklos pakeitimas ar pan.;
 • trauminiai įvykiai ar išgyvenimai, pavyzdžiui, autoavarijos, gaisrai, teroro aktai.

 Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriuje:  

 • Gydomi vaikų bei paauglių emocijų, nuotaikos, valgymo ir kiti sutrikimai, kai nepakanka ambulatorinio gydymo.
 • Taikoma individualus konsultavimas / psichoterapija, aplinkos terapija, šeimos konsultavimas. Esant reikalui, skiriamas medikamentinis gydymas.  Atliekama psichodiagnostika, išsamus vaiko / paauglio emocinės būklės įvertinimas. Kiekvienam vaikui sudaromas individualus  ištyrimo ir gydymo planas.
 • Su vaiku dirba specialistų komanda: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kitas personalas.
 • Esant reikalui, vaiką konsultuoja kiti vaikų ligų specialistai – dietologas, neurologas, chirurgas ir kt.
 • Skyriuje vyksta muzikos, dailės, meno terapijos užsiėmimai. Laisvalaikiu vaikai užsiima įvairiais rankdarbiais, piešia, žaidžia stalo žaidimus.
 • Kartą per savaitę skyriuje vyksta Vaiko raidos centro vadovės dr. Jovitos Petrulytės, prof. Dainiaus Pūro bei skyriaus vedėjos gyd. vaikų ir paauglių psichiatrės Jolantos Trinkūnienės vizitacija bei atvejo aptarimas.

Skyriaus ypatumai

 • Pozityvi, priimanti, draugiška aplinka, artima namų aplinkai.
 • Struktūruota aplinka, aiški dienotvarkė, valgymo režimas (valgoma 5 kartus per dieną).
 • Esant poreikiui organizuojamos pamokos, vaikai mokomi Vaikų ligoninės mokytojų individualiai, kurie užmezga individualų kontaktą su vaiku, padeda užpildyti žinių spragas.
 • Dažniausiai vaikas skyriuje gydytis lieka vienas, tačiau turi galimybę bendrauti ir susitikti su tėvais ar globėjais, kurie yra aktyviai įtraukiami į gydymo procesą.
 • Kartais dėl tam tikrų aplinkybių, pavyzdžiui, pernelyg didelio išgyvenamo nerimo dėl atsiskyrimo, vaikas stacionare gydomas kartu esant vienam iš tėvų.
 • Laisvalaikio metu vaikai žaidžia įvairius stalo žaidimus, užsiima rankdarbiais, piešia, spalvina, žiūri filmus, eina pasivaikščioti į lauką, žaidžia įvairius judriuosius žaidimus. Skyriuje vyksta muzikos, dailės, meno terapijos užsiėmimai.
 • Vaikams labai svarbu palaikyti kontaktą su savo artimaisiais ir draugais. Vaikai skyriuje gali turėti mobiliuosius telefonus, kuriais naudotis leidžiama nuo 19 iki 19.30 val., kitu laiku telefonai saugomi slaugytojų poste.
 • Vaikai labai laukia tėvelių skambučių. Svarbu, kad būtų iš anksto susitarta dėl skambučių laiko, reguliarumo ir vaikas žinotų, kada jam skambins artimieji.
 • Į skyrių skambinti galima tarp 9-10 val. ir po 16 val.

Telefonas pasiteirauti: (8 5 ) 275 75 64 arba mob. tel. 8 659 73 007

Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriaus adresas – Santariškių g. 7, Vilnius

 

Informacija atnaujinta 2022 10 14