Apie fondą

Atkreipiame dėmesį! Norintys perversti 1, 2 proc. GPM arba teikti paramą Vaikų ligoninei, tą gali padaryti pervesdami lėšas į Gydymo įstaigų paramos fondą. Pandemijos laikotarpiui Vaikų ligoninės paramos fondas pervadintas į Gydymo įstaigų paramos fondą.

Fondas teikia paramą ne tik Vaikų ligoninei, bet ir kitoms gydymo įstaigoms, kovojančioms su COVID-19. Fondo rekvizitai yra tie patys:

Gydymo įstaigų paramos fondas
Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius
Tel. (8 5) 272 0557, mob. tel. +370 687 22526
el. p. fondas@vuvl.lt
Į. k. 303047517
A/S LT 307300010135084529 Swedbank
BIC-HABALT22

Fondo direktorė – vaikų ligų gydytoja Olga Zimanaitė


Koks Gydymo įstaigų paramos fondo tikslas?  

VšĮ Gydymo įstaigų paramos fondas savo veiklą pradėjo 2013 m. gegužės mėnesį. Fondo tikslas remti Vaikų ligoninę, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialą, prisidėti prie Vaikų ligoninės materialinės bazės gerinimo (patalpų rekonstrukcijos, naujos įrangos įsigijimo), skatinti visuomenės paramą Vaikų ligoninei ir jos gydytojams, remti ir skatinti iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie vaikų gydymo, teikti pagalbą vaikams, sergantiems retomis, sunkiai gydomomis ligomis, gauti paramą bei teikti labdarą ir paramą.

Fondą kūrėme todėl, kad norime jog susirgę vaikai gautų viską, ką geriausio gali pasiūlyti šiuolaikinė medicina. Kad medikai, gydydami vaikus, galėtų taikyti naujausias, pažangiausias technologijas, kad vaikams atliekamos procedūros būtų kuo mažiau skausmingos, kad būdami ligoninėje ir maži, ir didesni jaustųsi saugiai ir jaukiai. Tam pasiekti  neužtenka vien valstybės rūpesčio, rėmėjų lėšos yra svarbus indėlis į ligoninės gerovę.

Fondo steigėjai – Jo Ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, „Ellex Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantysis partneris Rolandas Valiūnas, prof. Vladas Algirdas Bumelis  ir kiti žinomi Lietuvos žmonės. Visus juos suvienijo bendras tikslas padėti vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis, patyrusiems traumas ar sunegalavusiems, kuriems Vaikų ligoninė trumpesniam ar ilgesniam laikui tampa antraisiais namais.

Fondo direktorė – Vaikų ligoninės direktoriaus patarėja, nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja, 2007 m. už nuopelnus medicinai apdovanota Šv. Kristoforo statulėle vaikų ligų gydytoja Olga Zimanaitė.

Daugiau apie fondo vadovę – interviu http://www.vlmedicina.lt/lt/apie-gerumo-sparnus-bei-abipusi-dziaugsma-ir-duoti-ir-gauti

GYDYMO ĮSTAIGŲ PARAMOS FONDO STEIGĖJAI

  • Prezidentas Valdas Adamkus
   Vladas Algirdas Bumelis
   Anatolijus Faktorovičius
   Jonas Garbaravičius
   Tomas Kučinskas
   Rolandas Vingilis
   Rolandas Valiūnas
   Andrius Stonkus

GYDYMO ĮSTAIGŲ PARAMOS FONDO DALININKAI

  • Asta Paulauskaitė
   „Lietuvos vaikų vilties“ Los Andželo skyriaus atstovas Lietuvoje Tadas Vizgirda
   Vilniaus senamiesčio Rotary klubas

GYDYMO ĮSTAIGŲ PARAMOS FONDO VALDYBA

  • Rolandas Valiūnas, Valdybos pirmininkas
   Anatolijus Faktorovičius
   Rolandas Vingilis
   Olga Zimanaitė

GYDYMO ĮSTAIGŲ PARAMOS FONDO PATARĖJŲ TARYBA

  • Doc. dr. Arūnas Liubšys, Neonatologijos centro vadovas, l. e. Patarėjų tarybos pirmininko pareigas
   Doc. dr. Sigita Burokienė, vaikų ligų gydytoja
   Dr. Giedrius Bernotavičius, Vaikų ortopedijos ir traumatologijos skyriaus vedėjas
   Doc. dr. Gilvydas Verkauskas, Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro vadovas
   Dr. Rūta Praninskienė, Vaikų neurologijos skyriaus vedėja
   Gyd. Sigita Stankevičienė, Vaikų onkohematologijos skyriaus vedėja
   Dr. Inga Ivaškevičienė, Vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja
   Gyd. Halina Mikšo, Vaikų konsultacijų poliklinikos vedėja

Fondo įstatai (pdf)


Viešoji įstaiga Gydymo įstaigų paramos fondas įsteigtas, kad:

     • skatintų bei remtų Vaikų ligoninę bei prie vaikų gydymo ir gydytojų tobulinimo prisidedančias organizacijas;
     • prisidėtų prie Vaikų ligoninės materialinės bazės gerinimo (patalpų rekonstrukcija, naujos įrangos įsigijimas ir kt.);
     • skatintų visuomenės paramą Vaikų ligoninei ir jos gydytojams;
     • remtų ir skatintų iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie vaikų gydymo;
     • teiktų pagalbą vaikams, sergantiems retomis, sunkiai gydomomis ligomis;
     • gautų paramą bei teiktų labdarą ir paramą;
     • kitais būdais remtų Vaikų ligoninę ir jos gydytojus bei skatintų jų veiklą.

Gydymo įstaigų paramos fondo veikla

     • Renka ir kaupia lėšas Vaikų ligoninės patalpų rekonstrukcijai, aparatūrai, medikamentams bei kitoms gydymo, slaugos ir darbo organizavimo priemonėms įsigyti.
     • Remia medicinos personalą, vykstantį į stažuotes ir mokslines-praktines konferencijas.
     • Organizuoja gydytojų, slaugytojų tobulinimąsi Lietuvoje, Europos bei pasaulio klinikose.
     • Užsiima edukologija ir švietimu.
     • Kaupia mokslinę literatūrą ir kitą metodinę medžiagą apie vaikų gydymą.
     • Ruošia, leidžia ir platina informaciją, mokomąją medžiagą, knygas, laikraščius, žurnalus, videomedžiagą, bukletus ir kitus leidinius.
     • Organizuoja seminarus, mokymus, susitikimus, apklausas, konferencijas ir kitokius renginius.
     • Dalyvauja konkursuose bei rengia ir įgyvendina projektus.
     • Dalyvauja įvairių medicinos bei sveikatos apsaugos organizacijų veikloje bei bendradarbiauja su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir privačiomis organizacijomis vystant bendrus projektus ir infrastruktūrą.
     • Teikia labdarą ir paramą.
     • Vykdo kitą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

Informacija atnaujinta 2023 01 26