Apie fondą

Koks Vaikų ligoninės paramos fondo tikslas?  

Vaikų ligoninės paramos fondas savo veiklą pradėjo 2013 m. gegužės mėnesį. Fondo tikslas remti Vaikų ligoninę, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialą, prisidėti prie Vaikų ligoninės materialinės bazės gerinimo (patalpų rekonstrukcijos, naujos įrangos įsigijimo), skatinti visuomenės paramą Vaikų ligoninei ir jos gydytojams, remti ir skatinti iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie vaikų gydymo, teikti pagalbą vaikams, sergantiems retomis, sunkiai gydomomis ligomis, gauti paramą bei teikti labdarą ir paramą.

Fondą kūrėme todėl, kad norime jog susirgę vaikai gautų viską, ką geriausio gali pasiūlyti šiuolaikinė medicina. Kad medikai, gydydami vaikus, galėtų taikyti naujausias, pažangiausias technologijas, kad vaikams atliekamos procedūros būtų kuo mažiau skausmingos, kad būdami ligoninėje ir maži, ir didesni jaustųsi saugiai ir jaukiai. Tam pasiekti  neužtenka vien valstybės rūpesčio, rėmėjų lėšos yra svarbus indėlis į ligoninės gerovę.

Fondo steigėjai – Jo ekscelencija prezidentas Valdas Adamkus, „Ellex Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantysis partneris Rolandas Valiūnas, prof. Vladas Algirdas Bumelis  ir kiti žinomi Lietuvos žmonės. Visus juos suvienijo bendras tikslas padėti vaikams, sergantiems sunkiomis ligomis, patyrusiems traumas ar sunegalavusiems, kuriems Vaikų ligoninė trumpesniam ar ilgesniam laikui tampa antraisiais namais.

Fondo direktorė – Vaikų ligoninės direktoriaus patarėja, nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja, 2007 m. už nuopelnus medicinai apdovanota Šv. Kristoforo statulėle vaikų ligų gydytoja Olga Zimanaitė.

Daugiau apie fondo vadovę – interviu http://www.vlmedicina.lt/lt/apie-gerumo-sparnus-bei-abipusi-dziaugsma-ir-duoti-ir-gauti

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO STEIGĖJAI

  • Prezidentas Valdas Adamkus
   Vladas Algirdas Bumelis
   Anatolijus Faktorovičius
   Jonas Garbaravičius
   Tomas Kučinskas
   Rolandas Vingilis
   Rolandas Valiūnas
   Andrius Stonkus

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO DALININKAI

  • Asta Paulauskaitė
   „Lietuvos vaikų vilties“ Los Andželo skyriaus atstovas Lietuvoje Tadas Vizgirda
   Vilniaus senamiesčio Rotary klubas

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO VALDYBA

  • Rolandas Valiūnas, Valdybos pirmininkas
   Anatolijus Faktorovičius
   Rolandas Vingilis
   Olga Zimanaitė

VAIKŲ LIGONINĖS PARAMOS FONDO PATARĖJŲ TARYBA

  • Dr. Dalia Galvydienė, Vaikų ortopedijos ir traumatologijos skyriaus gydytoja, Patarėjų tarybos pirmininkė
  • Dr. Arūnas Liubšys, Neonatologijos centro vadovas, l. e. Patarėjų tarybos pirmininko pareigas
  • Dr. Sigita Burokienė, Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotoja
  • Dr. Giedrius Bernotavičius, Vaikų ortopedijos ir traumatologijos skyriaus vedėjas
  • Doc. dr. Gilvydas Verkauskas, Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centro vadovas
  • Dr. Arūnas Strumila, Vaikų chirurgijos skyriaus gydytojas chirurgas
  • Gyd. Sigita Stankevičienė, Vaikų onkohematologijos skyriaus vedėja
  • Dr. Inga Ivaškevičienė, Vaikų infekcinių ligų skyriaus vedėja
  • Gyd. Halina Mikšo, Vaikų konsultacijų poliklinikos vedėja

Fondo įstatai (pdf)


Viešoji įstaiga Vaikų ligoninės paramos fondas įsteigtas, kad:

     • skatintų bei remtų Vaikų ligoninę bei prie vaikų gydymo ir gydytojų tobulinimo prisidedančias organizacijas;
     • prisidėtų prie Vaikų ligoninės materialinės bazės gerinimo (patalpų rekonstrukcija, naujos įrangos įsigijimas ir kt.);
     • skatintų visuomenės paramą Vaikų ligoninei ir jos gydytojams;
     • remtų ir skatintų iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie vaikų gydymo;
     • teiktų pagalbą vaikams, sergantiems retomis, sunkiai gydomomis ligomis;
     • gautų paramą bei teiktų labdarą ir paramą;
     • kitais būdais remtų Vaikų ligoninę ir jos gydytojus bei skatintų jų veiklą.

Vaikų ligoninės paramos fondo veikla

     • Renka ir kaupia lėšas Vaikų ligoninės patalpų rekonstrukcijai, aparatūrai, medikamentams bei kitoms gydymo, slaugos ir darbo organizavimo priemonėms įsigyti.
     • Remia medicinos personalą, vykstantį į stažuotes ir mokslines-praktines konferencijas.
     • Organizuoja gydytojų, slaugytojų tobulinimąsi Lietuvoje, Europos bei pasaulio klinikose.
     • Užsiima edukologija ir švietimu.
     • Kaupia mokslinę literatūrą ir kitą metodinę medžiagą apie vaikų gydymą.
     • Ruošia, leidžia ir platina informaciją, mokomąją medžiagą, knygas, laikraščius, žurnalus, videomedžiagą, bukletus ir kitus leidinius.
     • Organizuoja seminarus, mokymus, susitikimus, apklausas, konferencijas ir kitokius renginius.
     • Dalyvauja konkursuose bei rengia ir įgyvendina projektus.
     • Dalyvauja įvairių medicinos bei sveikatos apsaugos organizacijų veikloje bei bendradarbiauja su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir privačiomis organizacijomis vystant bendrus projektus ir infrastruktūrą.
     • Teikia labdarą ir paramą.
     • Vykdo kitą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

Informacija atnaujinta 2018 11 07