Dokumentų išdavimas

Dokumentai priduodami ir atsiimami Administracijos raštinėje (Santariškių g. 7) 7-15 val. darbo dienomis. Skanuotus dokumentus ir prašymą galima atsiųsti ir el. paštu vaikuligonine@santa.lt, tačiau atsiimant reikia pateikti dokumentų originalus.

Dėl papildomos informacijos skambinkite tel. (8 5) 250 1888.

 1. Norėdami gauti paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų patvirtintas kopijas, privalote pateikti šiuos dokumentus:
  • Tinkamai užpildytą Prašymo formą (turi būti užpildytos visos prašymo dalys, pasirašyta). PRAŠYMO FORMA (pdf)
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) – originalą arba notaro patvirtintą kopiją.
  • Paciento ir jo įstatyminio atstovo ryšį patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimo) – originalą arba notaro patvirtintą kopiją.
  • Atstovavimo sutarties ar sutikimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jei paciento medicinos dokumentus prašo pateikti advokatai, draudimo bendrovės).
 2. Pateikus visus 1 dalyje nurodytus dokumentus, paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų patvirtintos kopijos Jums bus įteiktos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
 3. Atsiimdami paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų patvirtintas kopijas, turėkite:
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) – originalą.
  • Paciento ir jo įstatyminio atstovo ryšį patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo) originalą arba notaro patvirtintą kopiją, jei jo nebuvote pateikę prašymo pateikimo dieną.
  • Mokėjimo kvito originalą, patvirtinantį apmokėjimą už medicinos dokumentų kopijas.

Paciento medicininės dokumentacijos ligoninėje saugojimo, išdavimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas (pdf)

Informacija atnaujinta 2021 10 21