Ataskaitos

2018 05 10 Susipažinkite su Vaikų ligoninės paramos fondo 2017 metų darbų ataskaita. Ataskaita 2017

2017 04 11 Susipažinkite su Vaikų ligoninės paramos fondo 2016 metų darbų ataskaita. Ataskaita 2016

2016 05 16 Vaikų ligoninės paramos fondas pristatė 2015 metų ataskaitą. Susipažinkite su atliktais 2015 m. darbais.  Ataskaita 2015

2015 04 29 Vaikų ligoninės paramos fondas pristatė 2014 m. fondo ataskaitą savo steigėjams. Susipažinkite su atliktais 2014 m. fondo darbais. Ataskaita 2014