Pacientų priėmimo tvarka

Būtinoji medicinos pagalba nemokamai teikiama:
* Visiems nuolatiniams šalies gyventojams iki 18 m. amžiaus, atvykusiems ir su šeimos gydytojo siuntimu, ir be jo.
* Laikinai Lietuvos respublikoje gyvenančių ir teisėtai dirbančių užsienio piliečių vaikams, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
* ES/EB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikusiems jų draustumą, patvirtinančius dokumentus – galiojančią E kortelę arba vieną iš E formų (E111, E106, E121) pažymų arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, atvykusiems su šeimos gydytojo siuntimu, daugeliu atvejų ambulatorinės, stacionarinės, reabilitacijos paslaugos, reikiami tyrimai ir konsultacijos teikiami nemokamai.


Vaikų konsultacijų poliklinikoje teikiama skubi būtinoji ir planinė specializuota II ir III lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų.

Teikiant ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taikomi naujausi šiuolaikiniai diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodai.

Kreipiantis į Vaikų konsultacijų polikliniką, būtina turėti vaiko asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą konsultuotis (Forma Nr. 027/a arba Nr. 028/a, ar laisvo pavyzdžio forma). Gavus siuntimą, reikia užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 30 dienų nuo siuntimo išdavimo datos. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis viešojoje ar privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa.

Jei pacientas pageidauja gydytojo specialisto konsultacijos arba laboratorinių tyrimų, neturėdamas siuntimo, poliklinikos specialistai teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.


Kur priimami pacientai, atvykę į ligoninę?

Pacientai priimami ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. I-ajame priėmimo- skubios pagalbos poskyryje (Pediatrijos korpusas, Santariškių g. 4, tel. 272 0387) priimami vaikų ligų profilio pacientai.

II-ajame priėmimo- skubios pagalbos poskyryje (Chirurgijos korpusas, Santariškių g. 7, tel. 272 0556, 8 656 69951) priimami naujagimiai ir vaikų chirurginio profilio pacientai.

Skyriaus vedėja – ortopedė-traumatologė Ingrida Sapagovaitė tel. (5) 232 8223, el. p. ingrida.sapagovaite@vuvl.lt

I-ASIS PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS POSKYRIS

I-asis priėmimo – skubios pagalbos poskyris aptarnauja:

 • Vaikų onkohematologijos centrą.
 • Pediatrijos centrą.
 • Vaikų pulmonologijos ir alergologijos centrą.

Paslaugos

 • Pacientų stebėjimo paslauga. Tai ligonių, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos, stebėjimas bei gydymas nuo 4-ių iki 24-ių valandų, atliekant pačius būtiniausius diagnostinius tyrimus. Stebėjimo palatos pacientai, kurių būklė pagerėja, nustačius diagnozę ir paskyrus gydymą, išrašomi toliau gydytis ambulatoriškai. Ligoniai, kurių būklė negerėja ir jiems reikia tolesnio stacionarinio ištyrimo ir gydymo, hospitalizuojami.
 • ° Būtinoji medicininė pagalba teikiama pacientams atvykusiems tiek su šeimos gydytojo siuntimu, tiek ir jo neturint. Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos būtinybės teikiamos mokamos paslaugos
 • Planine tvarka į ligoninę guldomi ligoniai tik su gydytojo siuntimu. Pacientai privalo turėti pirminės sveikatos priežiūros specialisto arba Vaikų ligoninės gydytojo siuntimą, ligonio guldymo į stacionarą data ir laikas turi būti suderinti su atitinkamo centro direktoriumi ar skyriaus vedėju. Siuntime turi būti nurodyta trumpa anamnezė, objektyvaus ištyrimo duomenys, diagnozė, priežastis, dėl kurios pacientas siunčiamas, taikytas gydymas ir atlikti tyrimai pagal pirminės sveikatos priežiūros įstaigos galimybes.
 • Pagal gydymo įstaigų sutartis, nesant skubiosios pagalbos būtinybės, teikiamos medicininės paslaugos šių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pacientams:
  * Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos centro;
  * Vilniaus rajono centrinės poliklinikos;
  * Lazdynų poliklinikos;
  * Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos;
  * V. Staliulionienės bendrosios praktikos gydytojo kabineto;
  * UAB Laisvės prospekto šeimos klinikos;
  * Karoliniškių poliklinikos;
  * UAB Šeimos medicinos klinikos (ir filialų);
  * UAB „Alicija ir partneriai“ Pilaitės šeimos sveikatos namų „Gyda“;
  * UAB Medicinos paslaugų centro (ir filialų);
  * UAB „Neuromedos“;
  * AB „Pagirių šiltnamių“;
  * Riešės šeimos klinikos;
  * UAB „EuroEra“ Naujamiesčio šeimos klinikos.
  Pagalba teikiama tik švenčių, išeiginėmis dienomis ir po šių gydymo įstaigų darbo valandų. Kitais atvejais pacientai aptarnaujami bendra tvarka: privalo turėti gydytojo siuntimą arba jiems teikiamos mokamos paslaugos.

Personalas

Poskyrio vyresn. gydytoja vaikų ligų gydytoja Daiva Vaičiūnienė, tel. (5) 272 0387, el.p.: daiva.vaiciuniene@vuvl.lt

Vaikų ligų gydytojai:
Rasa Duobienė
Danutė Juonienė
Margarita Kolesnik
Suolija Malikėnienė
Reda Pipinienė
Dalia Puidokienė
Šviesuolė Račkauskienė
Jolanta Smilgaitė
Violeta Skirmantė Temčinienė
Lina Vilkaitė
Andrius Urbonas
Aleksandras Petuchauskas

Medicinos gydytojai:
Simona Jakšytė
Edita Janonienė
Aušrinė Pliauckienė
Indrė Stacevičienė

II-ASIS PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS POSKYRIS

II-asis priėmimo – skubios pagalbos poskyris aptarnauja:

 • Vaikų chirurgijos centrą.
 • Vaikų ortopedijos-traumatologijos centrą.
 • Vaikų intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centrą.
 • Neonatologijos centrą.
 • Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų centrą.
 • Vaiko raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrių.

Paslaugos

 • Būtinoji chirurginė, traumatologinė, neonatologinė, ausų, nosies, gerklės ir akių ligų specialistų beik vaikų psichiatro pagalba.
 • Neatidėliotinos ambulatorinės, chirurginės, traumatologinės, ausų, nosies, gerklės ir akių procedūros (žaizdų susiuvimas, kaulų lūžių fiksavimas gipso tvarsčiu, pūlinių atvėrimas).

Pacientai dėl skubios pagalbos gali kreiptis be siuntimo.
Pacientams atliekami perrišimai miesto, rajonų poliklinikų nedarbo metu.

Specialistai konsultuoja dėl įvairios chirurginės, traumatologinės patologijos nuo 8 iki 14 val. darbo dienomis.

Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos poreikio, teikiamos mokamos paslaugos.

Planine tvarka į ligoninę guldomi ligoniai tik su gydytojo siuntimu.

Visiems atvykusiems vaikams būtina turėti vaiko gimimo liudijimą ar pasą, arba dokumento kopiją.

Personalas

Poskyrio vyresn. gydytoja, vaikų ligų gydytoja Laima Dmukauskienė, tel. (5) 272 0556, laima.dmukauskiene@vuvl.lt
Vaikų chirurgas Vidmantas Kviklys, tel. (5) 272 0556
Vaikų chirurgė Vyta Vinickaitė, tel. (5) 272 0556
Vaikų ligų gydytoja, neonatologė Laimutė Strupienė, tel. (5) 272 0578
Gydytoja neonatologė Zita Kvedaravičienė, tel. (5) 272 0556
Vaikų ligų gydytoja Laima Mickevičienė, tel. (5) 272 0598
Vaikų ligų gydytoja, neonatologė Virginija Juodelytė, tel. (5) 272 0605
Vaikų ligų gydytoja, neonatologė Nijolė Vezbergienė, tel. (5) 272 0620, el.p. nijole.vezbergiene@vuvl.lt
Vaikų ligų gydytoja, neonatologė Rimutė Vaitkevičienė, tel.(5) 272 0159
Vaikų ligų gydytoja, neonatologė Laima Tamulienė, tel. (5) 272 0578
Vaikų ligų gydytoja Renata Vitkevič, tel. (5) 272 0556
Vaikų ligų gydytoja, vaikų pulmonologė Daiva Žukauskienė
Vaikų ligų gydytoja Daiva Bronė Stankevičienė
Vaikų ligų gydytoja Karolina Petrauskienė

Medicinos gydytojai:
Karina Tšeciak
Giedrius Mazarevičius
Mindaugas Klinga
Milda Gudavičiūtė
Julija Prosianikova
Vaida Valentinaitė
Viktorija Brogaitė – Martinkėnienė
Beata Vincel
Lina Bajarūnaitė

Informacija atnaujinta 2017 11 29