Pacientų priėmimo tvarka

Būtinoji medicinos pagalba nemokamai teikiama:
* Visiems nuolatiniams šalies gyventojams iki 18 m. amžiaus, atvykusiems ir su šeimos gydytojo siuntimu, ir be jo.
* Laikinai Lietuvos respublikoje gyvenančių ir teisėtai dirbančių užsienio piliečių vaikams, pateikus tai patvirtinančius dokumentus apie jų vaiko draustumą.
* ES/EB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikusiems jų draustumą, patvirtinančius dokumentus – asmens dokumentą, galiojančią ES kortelę arba vieną iš E formų (E111, E106, E121) pažymų arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, atvykusiems su šeimos gydytojo siuntimu, daugeliu atvejų ambulatorinės, stacionarinės, reabilitacijos paslaugos, reikiami tyrimai ir konsultacijos teikiami nemokamai.

Gavus siuntimą, reikia užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 60 dienų nuo siuntimo išdavimo datos. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis viešojoje ar privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa.

Jei pacientas pageidauja gydytojo specialisto konsultacijos arba laboratorinių tyrimų, neturėdamas siuntimo, poliklinikos specialistai teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.


Vaikų konsultacijų poliklinikoje teikiama skubi būtinoji ir planinė specializuota II ir III lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų.

Teikiant ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taikomi naujausi šiuolaikiniai diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodai.

Kreipdamiesi į Vaikų konsultacijų polikliniką, tėvai ar globėjai turi pateikti savo asmens dokumentą, vaiko asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą konsultuotis (Forma Nr. 027/a).


Kur priimami pacientai, atvykę į ligoninę?

Pacientai priimami ligoninės Vaikų Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje.

Kaip teikiama pagalba Vaikų Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje.

Vaikų I priėmimo- skubios pagalbos poskyryje (Pediatrijos korpusas, Santariškių g. 4, tel. (8 5) 272 0387) priimami vaikų ligų profilio pacientai.

Vaikų II priėmimo- skubios pagalbos poskyryje (Chirurgijos korpusas, Santariškių g. 7, tel. (8 5) 272 0556) priimami naujagimiai ir vaikų chirurginio profilio pacientai.

Skyriaus vedėja – ortopedė-traumatologė Ingrida Sapagovaitė, tel. (8 5) 232 8223, el. p. ingrida.sapagovaite@santa.lt

VAIKŲ I PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS POSKYRIS

Vaikų I priėmimo – skubios pagalbos poskyris aptarnauja:

 • Vaikų onkohematologijos centrą.
 • Pediatrijos centrą.

Paslaugos

  • Pacientų stebėjimo paslauga. Tai ligonių, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos, stebėjimas bei gydymas nuo 4-ių iki 24-ių valandų, atliekant pačius būtiniausius diagnostinius tyrimus. Stebėjimo palatos pacientai, kurių būklė pagerėja, nustačius diagnozę ir paskyrus gydymą, išrašomi toliau gydytis ambulatoriškai. Ligoniai, kurių būklė negerėja ir jiems reikia tolesnio stacionarinio ištyrimo ir gydymo, hospitalizuojami.
  • Būtinoji medicininė pagalba teikiama pacientams atvykusiems tiek su šeimos gydytojo siuntimu, tiek ir jo neturint. Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos būtinybės teikiamos mokamos paslaugos
  • Planine tvarka į ligoninę guldomi ligoniai tik su gydytojo siuntimu. Pacientai privalo turėti pirminės sveikatos priežiūros specialisto arba Vaikų ligoninės gydytojo siuntimą, ligonio guldymo į stacionarą data ir laikas turi būti suderinti su atitinkamo centro direktoriumi ar skyriaus vedėju. Siuntime turi būti nurodyta trumpa anamnezė, objektyvaus ištyrimo duomenys, diagnozė, priežastis, dėl kurios pacientas siunčiamas, taikytas gydymas ir atlikti tyrimai pagal pirminės sveikatos priežiūros įstaigos galimybes.
  • Pagal gydymo įstaigų sutartis, nesant skubiosios pagalbos būtinybės, teikiamos medicininės paslaugos šių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pacientams:

* Vilniaus rajono centrinės poliklinikos;
* Lazdynų poliklinikos;
* Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos;
* V. Staliulionienės bendrosios praktikos gydytojo kabineto;
*  UAB InMedica (L. Asanavičiūtės g. 20 (Vilnius, Karoliniškės); Jonažolių g. 3 (Vilnius, Lazdynai); Molėtų pl. 13, Didžioji      Riešė, Vilniaus r.); Šeškinės g. 30-5 (Vilnius, Baltrušaičio g. 3, Vilnius).

* UAB „Šnipiškių medicinos centro”;
* Karoliniškių poliklinikos;
* UAB „Alicija ir partneriai“ Pilaitės šeimos sveikatos namų „Gyda“;
* UAB Medicinos paslaugų centro;
* AB „Pagirių šiltnamių“;
* VUL Santaros klinikų Šeimos medicinos centro.

Pagalba teikiama tik švenčių, išeiginėmis dienomis ir po šių gydymo įstaigų darbo valandų. Kitais atvejais pacientai aptarnaujami bendra tvarka: privalo turėti gydytojo siuntimą arba jiems teikiamos mokamos paslaugos.

Personalas

Poskyrio vyresn. gydytoja vaikų ligų gydytoja Daiva Vaičiūnienė, tel. (8 5) 272 0387, el. p. daiva.vaiciuniene@santa.lt

Vaikų ligų gydytojai
Reda Pipinienė
Dalia Puidokienė
Suolija Malikėnienė
Jolanta Smilgaitė
Rasa Duobienė
Aleksandras Petuchauskas
Šviesuolė Račkauskienė
Lina Vilkaitė
Rūta Aukštkalnienė
Vilma Prialgauskienė
Doc. dr. Sigita Burokienė
Lina Savickienė
Greta Vaičekonienė
Emilija Galinytė
Eglė Lanzbergaitė-Manuilova
Justina Kaladžinskaitė
Neringa Naruševičiūtė
Jūratė Piragienė

VAIKŲ II PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS POSKYRIS

Vaikų II priėmimo – skubios pagalbos poskyris aptarnauja:

 • Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centrą.
 • Vaikų skubios medicinos, intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centrą.
 • Neonatologijos centrą.
 • Vaiko raidos centro Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrių.

Paslaugos

 • Būtinoji chirurginė, traumatologinė, neonatologinė, ausų, nosies, gerklės ir akių ligų specialistų bei vaikų psichiatro pagalba.
 • Neatidėliotinos ambulatorinės, chirurginės, traumatologinės, ausų, nosies, gerklės ir akių procedūros (žaizdų susiuvimas, kaulų lūžių fiksavimas gipso tvarsčiu, pūlinių atvėrimas).

Pacientai dėl skubios pagalbos gali kreiptis be siuntimo.
Pacientams atliekami perrišimai miesto, rajonų poliklinikų nedarbo metu.

Specialistai konsultuoja dėl įvairios chirurginės, traumatologinės patologijos nuo 8 iki 14 val. darbo dienomis.

Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos poreikio, teikiamos mokamos paslaugos.

Planine tvarka į ligoninę guldomi ligoniai tik su gydytojo siuntimu.

Visiems atvykusiems vaikams būtina turėti vaiko gimimo liudijimą ar pasą, arba dokumento kopiją.

Personalas

Eduardas Stukas, gydytojas vaikų chirurgas
Vytis Kazlauskas, gydytojas vaikų chirurgas
Antanas Meška, gydytojas vaikų chirurgas
Julija Červinskienė, gydytoja vaikų chirurgė
Živilė Jankauskaitė, gydytoja vaikų chirurgė
Benediktas Jonuška, gydytojas vaikų chirurgas
Julija Prosianikova, gydytoja vaikų chirurgė
Jonas Puodžius, gydytojas vaikų chirurgas
Vyta Vinickaitė, gydytoja vaikų chirurgė
Lina Butvidienė, gydytoja vaikų chirurgė
Rimantas Bieliauskas, gydytojas ortopedas traumatologas
Tomas Indriulionis, gydytojas ortopedas traumatologas
Rimantas Zagorskis, gydytojas ortopedas traumatologas
Renata Vaitkevičienė, skubiosios medicinos gydytoja
Agnė Kazlauskaitė-Jauniškienė, skubiosios medicinos gydytoja
Gintarė Banytė, skubiosios medicinos gydytoja
Asta Lavickytė, skubiosios medicinos gydytoja
Šarūnas Maciulevičius, skubiosios medicinos gydytojas
Vytenis Masilionis, skubiosios medicinos gydytojas
Paula Kazlauskienė, skubiosios medicinos gydytoja
Veslava Žukovskaja, vaikų ligų-vaikų intensyviosios terapijos gydytoja
Odeta Ulvydienė, vaikų ligų-vaikų intensyviosios terapijos gydytoja

Medicinos gydytojai

Rūta Dubosaitė
Deima Eitmontaitė
Asta Kolomenskytė

Vyresnioji slaugos administratorė Danguolė Gružienė
Bendrosios praktikos slaugytoja-koordinatorė Alytė Koltanienė

Informacija atnaujinta 2023 03 02