Doc. dr. Sigita Burokienė

Vaikų ligų gydytoja, biomedicinos mokslų daktarė, visuomenės sveikatos magistrė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė nuo 2019 m.

 1996 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto magistrantūrą, 1998 m. – rezidentūrą Vilniaus universiteto mokymo bazėje ir įgijo gydytojo pediatro kvalifikaciją. 2005 m. baigė Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto visuomenės sveikatos vadybos studijų programą ir įgijo visuomenės sveikatos magistro laipsnį. 2015 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto doktorantūrą ir apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Ikihospitalinė vaikų sveikatos priežiūra priėmimo ir skubios pagalbos skyriuose bei jos optimizavimo kryptys“. 2017-2018 m. studijavo Harvardo universiteto medicinos mokykloje pagal podiplominės tarptautinės pediatrijos lyderystės studijų programą (angl. Global Pediatric Lydership Program).

Iki 2007 m. dirbo Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje vyr. specialiste, skyriaus vedėja. Nuo 2007 m. eina Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotojos pareigas ir dirba Priėmimo, skubios pagalbos skyriaus vaikų ligų gydytoja (nuo 2011 m.), Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos asistente (nuo 2012 m.) pediatrijos studentų mokslinės grupės vadove (nuo 2017 m.), Europos vaistų agentūros pediatrijos mokslinio komiteto (PDCO) eksperte (nuo 2017 m.).

Kvalifikaciją kėlė ir profesinių įgūdžių sėmėsi: 2006 m. Sveikatos draudimo kompanijoje AGIS (Olandija), 2008 m. – Lojolos universiteto Medicinos centre (JAV); 2010 m. – Bambino Gesu vaikų ligoninėje Romoje (Italija); 2009 m. ir 2015 m. Karolinskos medicinos institute Stokholme (Švedija); 2012 m. – St. George‘s universiteto Medicinos centre Londone (Jungtinė Karalystė), 2015 m. – Filadelfijos vaikų ligoninėje Filadelfijoje (JAV).

Tobulinosi Atviros medicinos institute Zalcburge (Austrija) Bendrosios pediatrijos ir skubios pediatrinės medicinos kursuose (2015 m.  ir 2016 m.). Retų ligų gydymo organizavimo ir gydymo klausimais tobulinosi Italijos nacionaliniame sveikatos institute (registrų kūrimas, gydymo rekomendacijų rengimas ir vertinimas), Mainz’o universiteto Medicinos centre Vokietijoje (lizosominės kaupimo ligos). 2012 m. dalyvavo tarptautinėje ligų kodavimo (case-mix) vasaros mokykloje Taline (Estija).

Skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose vaikų sveikatos priežiūros organizavimo temomis, kartu su kolegomis organizuoja mokslines-praktines konferencijas, dalyvauja mokslinių, biomedicinių tyrimų komandose, vadovauja studentų moksliniams darbams, rengia mokslinius straipsnius, recenzuoja.

Yra Lietuvos pediatrų draugijos, Europos pediatrų akademijos (EAP), Europos vaikų infekcinių ligų asociacijos (ESPID), Baltijos imunoprofilaktikos asociacijos narė.

Mokslinės veiklos ir profesinio domėjimosi sritys: vaikų sveikata, pediatrinė skubioji medicina, pediatrinė antibakterinė terapija, vaikų sveikatos priežiūros organizavimas ir kokybės vadyba, vaiko teisių apsauga.

Mokslinių publikacijų sąrašas:

 1. Versporten, A, Zarb, P, Caniaux, I… Burokiene S. … et al. Antimicrobial consumption and resistance in adult hospital inpatients in 53 countries: results of an internet-based global point prevalence survey. Lancet Glob Health. 2018; 6: e619-e629
 2. Burokiene S, Raistenskis J, Burokaite E, Čerkauskiene R, Usonis V. Factors determining parents‘ decisions to bring their children to pediatric emergency department for minor illness. Med Sci Monitor. 2017 Aug 28; 23:4141-4148.
 3. Sviestina I, Usonis V, Gurksniene V, Burokiene S, Ivaskeviciene I, Mozgis D. Prescription of antibiotics in Riga and Vilnius tertiary children’s hospitals Eur J Hosp Pharm Published OnlineFirst: 22 March 2017. doi: 10.1136/ejhpharm-2016-001124.
 4. Burokienė S, Kairienė I, Strička M, Labanauskas L, Čerkauskienė R, Raistenskis J, Burokaitė E, Usonis V. Unscheduled return visits to a pediatric emergency department. Medicina (Kaunas) 2017;53(1):66-71. doi: 10.1016/j.medici.2017.01.003. Epub 2017 Jan 31.
 5. Šidlauskiene A, Adomaviciene A, Burokiene S, Raistenskis J (2017) Functioning and Physical Activity after Spinal Cord Injury. Occup Med Health Aff 5:305. Doi: 10.4172/2329-6879.1000305.
 6. Burokienė S., Pažus A., Vaičiūnienė D., Sapagovaitė I., Usonis V. Pediatrinių skubios pagalbos pirmumo vertinimo skalių palyginamasis prospektyvinis stebėjimo tyrimas. Medicinos teorija ir praktika, 2015, 21 (3.1), p. 292–7.
 7. Burokienė S., Kisielienė I., Usonis V. Integruota vaikų sveikatos priežiūra: tarptautinė patirtis ir rekomendacijos. Visuomenės sveikata. 2014; 4 (67):20-25.
 8. Burokienė S., Markuškytė E., Strička M., Usonis Ambulatorinė pagalba universiteto ligoninės priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje – kas lemia sergančio vaiko tėvų pasirinkimą. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2013; 26(5170). ISSN 1392-5261.
 9. R. Čerkauskienė, S. Burokienė. Vaikų retų ligų koordinacinis centras – reali pagalba sergančiam vaikui. Lietuvos pediatrijos kronika. 2013; ISSN 2029-2694.
 10. Meškaitė A., Dadelienė R., Kowalski I.M., Burokienė S., Doveikienė J., Juocevičius A., Raistenskis J. 11-15 metų mokinių fizinio aktyvumo ir fizinės būklės tyrimas. Sveikatos mokslai 2012; 22(6(85)):49-53; ICID: 1037755.
 11. S. Burokienė, J. Raistenskis, M. Strička, V. Usonis. Pagalba vaikams priėmimo-skubios pagalbos skyriuose Lietuvos ligoninėse: ligonių srautai ir naudojimosi paslaugomis tendencijos. Sveikatos mokslai 2012; 22(3(82)):54-57; ICID: 998960.

Informacija atnaujinta 2019 09 03