Paslaugos

Ambulatorinės ir stacionarinės krizių intervencijos paslaugos  teikiamos vaikams, išgyvenantiems krizines situacijas.

 Priimami vaikai/paaugliai:

 • nukentėję nuo fizinio, seksualinio, emocinio smurto;
 • kuriems būdingas gyvybei pavojingas elgesys: savęs žalojimas, mėginimai nusižudyti, intensyvios suicidinės mintys;
 • išgyvenantys ūmią reakciją į stresą, potrauminio streso sutrikimą (artimo žmogaus netektį, tėvų skyrybas, avariją, bendraamžių terorą, smurtą);
 • išgyvenantys adaptacijos sutrikimą, kurį gali sukelti staigūs vaiką supančios aplinkos pokyčiai (gyvenamosios vietos, mokyklos pakeitimas);
 • sergantys valgymo sutrikimais (anoreksija, bulimija);
 • problemos mokykloje (išsiblaškymas, dėmesio nesukaupimas per pamokas, prastėjantis pažangumas, patyčios);
 • elgesio pokyčiai, netinkamas elgesys (impulsyvumas, agresyvumas, atsiribojimas; vengimas bendrauti, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas).

Teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas ir gydymas Paauglių psichiatrijos ir krizių intervencijos skyriuje.
 • Ambulatorinės gyd. vaikų ir paauglių psichiatro, gyd. psichoterapeuto konsultacijos.
 • Atvejo vadybos metodu sprendžiant problemas glaudžiai bendradarbiaujama su teritoriniais vaiko teisių apsaugos skyriais, teisėsaugos institucijomis, švietimo įstaigomis, prisidedančiomis prie krizės intervencijos, pagalbos vaikui/paaugliui ir jo šeimai / globėjams vaiko gyvenamojoje vietoje.
 • Rengiamos rekomendacijos dėl tęstinės pagalbos ir gydymo.
 • Struktūruota aplinkos terapija yra taikoma kaip individualaus kiekvieno paciento stebėjimo ir gydymo pagrindas.
 • Vaikai turi galimybę mokytis Vaikų ligoninėje veikiančioje mokykloje ir dirbti pagal individualiai pritaikytas programas.

 Įvertinimo metodai:

 • Klinikinis psichiatrinis ištyrimas ir stebėjimas.
 • Klinikinis psichologinis įvertinimas.
 • Psichosocialinis vertinimas suicido rizikai nustatyti. Asmens savisaugos plano sudarymas.
 • Standartizuotas intelekto, raidos įvertinimas.
 • Psichodiagnostinės priemonės.
 • Asmenybės įvertinimas.
 • Slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų vykdomas vaiko / paauglio stebėjimas.
 • Socialinio darbuotojo konsultavimas ir įvertinimas.
 • Komandiniai specialistų pasitarimai.
 • Kitų gydytojų  ir specialistų konsultacijos pagal poreikį.

Terapijos metodai:

 • Krizės intervencija.
 • Individualus konsultavimas / psichoterapija.
 • Šeimos konsultavimas.
 • Elgesio terapija ir elgesio keitimas.
 • Psichofarmakoterapija.
 • Žaidimų terapija.
 • Psichikos sveikatos slauga.
 • Aplinkos terapija.
 • Psichosocialinis vertinimas. Asmens savisaugos plano sudarymas.
 • Psichosocialinė reabilitacija: atvejo vadyba, socialinių įgūdžių ugdymas.

 

Informacija atnaujinta 2022 10 14