Paslaugos

Poliklinikoje konsultacijas teikia šie specialistai:

 • Alergologas ir klinikinis imunologas
 • Anesteziologas – reanimatologas
 • Audiologas
 • Dermatovenerologas
 • Dietologas
 • Echoskopuotojas
 • Endoskopuotojas
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 • Genetikas
 • Kineziterapeutas
 • Neonatologas
 • Neurochirurgas
 • Odontologas
 • Oftalmologas
 • Ortopedas – traumatologas
 • Otorinolaringologas
 • Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialistas
 • Reumatologas
 • Slaugytojas – diabetologas
 • Urologas
 • Vaikų chirurgas
 • Vaikų endokrinologas
 • Vaikų gastroenterologas
 • Vaikų hematologas
 • Vaikų ir paauglių psichiatras
 • Vaikų kardiologas
 • Vaikų ligų gydytojas
 • Vaikų ligų gydytojas (skiepijimas)
 • Vaikų nefrologas
 • Vaikų neurologas
 • Vaikų odontologas
 • Vaikų pulmonologas
 • Veido ir žandikaulių chirurgas

Atliekama:

 • kompiuterinė tomografija
 • magnetinio branduolinio rezonanso tomografija

Vaikų konsultacijų poliklinikoje teikiama skubi būtinoji ir planinė specializuota II ir III lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų.

Teikiant ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taikomi naujausi šiuolaikiniai diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodai.

Procedūrų kabinete paimti laboratoriniai ėminiai ištiriami ligoninėje esančiose Biochemijos, Mikrobiologijos bei  Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijose. Vaikų konsultacijų poliklinika internetiniu ryšiu sujungta su Vaikų ligų diagnostikos laboratorija, todėl gydytojas specialistas gali sužinoti norimo tyrimo atsakymą iš karto, kai tik jis bus atliktas.

Kreipiantis į Vaikų konsultacijų polikliniką, būtina turėti vaiko asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą konsultuotis (Forma Nr. 027/a). Gavus siuntimą, reikia užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 60 dienų nuo siuntimo išdavimo datos. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis viešojoje ar privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Jei pacientas pageidauja gydytojo specialisto konsultacijos arba laboratorinių tyrimų, neturėdamas siuntimo, poliklinikos specialistai teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą tvirtina įsakymu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja Vaikų ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“.

ILGALAIKIO PACIENTO STEBĖJIMO PASLAUGA

Tai reguliarus lėtine liga sergančio paciento sveikatos būklės stebėjimas. Kiek kartų per metus pas gydytoją specialistą turi apsilankyti pacientas ir kiek truks ilgalaikis jo sveikatos būklės stebėjimas, nustatys gydytojas pagal paciento ligą.

Šių ligų sąrašas pateiktas Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos apraše, įsigaliojusiame nuo 2014 m. lapkričio 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=466526&p_tr2=2#

Norime atkreipti tėvų dėmesį, kad ne visos vaikų lėtinės ligos yra įrašytos į šį sąrašą.

Ar lėtine liga sergančiam pacientui reikalinga ši paslauga, nustato šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas. Tam, kad lėtine liga (pagal sąrašą) sergantis pacientas pirmą kartą patektų pas gydytoją specialistą, jo šeimos gydytojas turi išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai gauti. Po konsultacijos gydytojas specialistas pacientą įtraukia į ilgalaikio stebėjimo pacientų sąrašus, informuoja apie tai paciento šeimos gydytoją ir tik tada antram ir vėlesniems paciento apsilankymams pas tą patį specialistą nebereikia siuntimo.

Be to, tėvams reikia pasirašytinai patvirtinti savo sutikimą, kad įtrauktas į pacientų ilgalaikio stebėjimo sąrašą vaikas lankysis pas tą patį specialistą.

Ilgalaikį stebėjimą atliekantį gydytoją specialistą, nurodžius svarią priežastį (gyvenamosios vietos pakeitimas, gydančio gydytojo išvykimas dirbti kitur ir kt.) galima pakeisti kitu šios srities gydytoju tik informavus apie tai savo šeimos gydytoją, o pastarasis privalo apie tai pranešti ilgalaikį paciento stebėjimą vykdžiusiai sveikatos priežiūros įstaigai.

Pacientas turi laikytis gydytojo specialisto nurodymų. Jei be pateisinamų priežasčių nesilaikoma gydytojo specialisto nurodyto sveikatos būklės stebėjimo režimo, gydytojas turi teisę išbraukti pacientą iš ilgalaikio stebėjimo paslaugos sąrašų. Išbrauktas iš sąrašo pacientas, norėdamas vėl pakliūti pas gydytoją specialistą, turės pateikti šeimos gydytojo siuntimą.

Informacija atnaujinta 2021 06 28

Vadovas

Halina Mikšo

M_GalinaVaikų ligų gydytoja

1990 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo vaikų ligų gydytojo specialybę. 1991 m. baigė pediatrijos internatūrą Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.

1991– 2009 m. dirbo Vaikų ligoninės Pediatrijos centro I Priėmimo skyriaus vaikų ligų gydytoja, nuo 2009 m. – Vaikų ligoninės Vaikų konsultacijų poliklinikos vedėja.

1993 m. stažavosi Vaiko sveikatos centre Varšuvoje, Lenkijoje. 2005 m. išklausė specialius tarptautinius tobulinimosi kursus, 2009 m. – vadovų kursus Lenkijoje, 2017 m. – gydytojų echoskopuotojų kursus Vilniuje.

Yra Lietuvos pediatrų draugijos, Lenkų gydytojų draugijos narė, Pasaulinės lenkų gydytojų federacijos valdybos narė.

Profesinio domėjimosi sritys: vaikų ligos, vakcinacija, echoskopija.

Mokslinė veikla:

 1. V. Usonis, M. Jakutovič, H. Mikšo. Pranešimas IX pasauliniame lenkų gydytojų kongrese Varšuvoje, Lenkijoje „Vakcinacijos problemos Lietuvoje“, 2016.
 2. Pranešimas tarptautinėje farmacijos specialistų konferencijoje Varšuvoje, Lenkijoje: „Lietuvos vaistų rinkos ypatumai ir medikamentų kompensavimas“, 2008.
 3. H. Mikšo, L. Sakalauskaitė. Stendinis pranešimas IV pasauliniame vaikų infekcinių ligų kongrese Varšuvoje, Lenkijoje “Microbiological aspects of neutropenic fewer“, 2005.

Informacija atnaujinta 2017 05 09

Kontaktai

Kur kreiptis, jei norite užsiregistruoti pas gydytojus specialistus Vaikų konsultacijų poliklinikoje, dirbančius Santariškių g. 7 (Chirurgijos korpuse) ir Santariškių g. 4 (Pediatrijos korpuse).

Patogiausias ir pagrindinis registracijos būdas internetu https://ipr.esveikata.lt/

Norėdami registruotis pas vaikų ligų gydytojus, pirmiausia pasirinkite įstaigą SANTAROS KLINIKOS, tada įveskite gydytojo specialybę arba pavardę, išsirinkite patogiausią laiką.

Būtina nurodyti siuntime įrašytą diagnozę bei jos kodą pagal TLK-10-AM. Registruojantis internetu vėliau nereikės gaišti laiko registratūroje. Sėkmingą registraciją gydytojo konsultacijai turi patvirtinti SMS žinutė. Vizito patvirtinimas įvyksta ne vėliau kaip per vieną  darbo dieną po registracijos.

Registruotis galima ir telefonu 8 5 250 1717   7 -17 val. darbo dienomis.

Dėmesio! Ambulatoriniams pacientams COVID-19 tyrimo atlikti prieš konsultaciją nereikia.

 


Vaikų konsultacijų poliklinikos vedėja vaikų ligų gydytoja Halina Mikšo, tel. 8 5 249 2456, el. p. halina.mikso@santa.lt

Vaikų konsultacijų poliklinikos administratorė Asta Lapienė, tel. 8 5 269 7206,  el. p. asta.lapiene@santa.lt

Naujagimių ambulatorinių konsultacijų poskyris, tel. 8 5 232 8687.

Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyrio vyresn. gydytoja vaikų pulmonologė dr. Elena Sučilienė, tel. 8 5 250 1424,  el. p. elena.suciliene@santa.lt

Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyrio gydytoja vaikų pulmonologė Laima Naskauskienė, tel. 8 5 250 1424, el. p. laima.naskauskiene@santa.lt

Vaikų konsultacijų poliklinikoje konsultuoja ligoninės stacionare dirbantys gydytojai specialistai, vyresnieji gydytojai, skyrių vedėjai, centrų vadovai.

Informacija atnaujinta 2022 01 18

Apie polikliniką

Informuojame, kad nuo šių metų lapkričio 7 d. Vaikų konsultacijų poliklinika (Santariškių g. 4  ir Santariškių g.7) persikėlė į naujas patalpas – Santariškių g. 7

Visų gydytojų specialistų konsultacijos teikiamos naujajame Vaikų konsultacijų poliklinikos pastate Santariškių g. 7 

Senosiose patalpose konsultacijos liko:

 • Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyris (Santariškių g. 4, Pediatrijos korpusas)
 • Naujagimių ambulatorinių konsultacijų poskyris (Santariškių g. 7, Neonatologijos korpusas).

Registruokitės telefonu 852501717 I-IV 7-17 val. , V 7-16 val.

Norėdami atšaukti registraciją pas gydytoją, būtinai praneškite telefonu 852501717 I-IV 7-17 val. , V 7-16 val.

Registruotis galima per išankstinės pacientų registracijos portalą https://www.esveikata.lt/ipr/

Norėdami registruotis konsultacijai pas vaikų ligų gydytojus, pirmiausia pasirinkite įstaigą – VUL Santaros klinikas.  Tada įveskite gydytojo specialybę arba gydytojo pavardę.  


Vaikų konsultacijų poliklinikoje teikiama skubi būtinoji ir planinė specializuota II ir III lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų.

Teikiant ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taikomi naujausi šiuolaikiniai diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodai.

Kreipiantis į Vaikų konsultacijų polikliniką, būtina turėti vaiko asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą konsultuotis (Forma Nr. 027/a). Gavus siuntimą, reikia užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 60 dienų nuo siuntimo išdavimo datos. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis viešojoje ar privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa.

Jei pacientas pageidauja gydytojo specialisto konsultacijos arba laboratorinių tyrimų, neturėdamas siuntimo, poliklinikos specialistai teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Vaikų konsultacijų poliklinikoje (Santariškių g. 7 ir Santariškių g. 4) veikia du poskyriai:

 • Naujagimių ambulatorinių konsultacijų poskyris (Santariškių g. 7, Neonatologijos korpusas).
 • Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyris (Santariškių g. 4, Pediatrijos korpusas).

Naujagimių ambulatorinių konsultacijų poskyris

Poskyrio vyresn. gydytoja neonatologė, vaikų ligų gydytoja – socialinė pediatrė Nijolė Vezbergienė 

Šiame poskyryje stebimi visi gimę neišnešioti ar sunkiai sirgę pirmomis gyvenimo dienomis naujagimiai po išrašymo iš ligoninės. Pirmaisiais kūdikio gyvenimo metais yra tikrinama jų fizinė sveikata, psichomotorinė raida, klausa, regėjimas, atliekami galvos smegenų, širdies, pilvo organų ultragarsiniai tyrimai. Suteikiama kvalifikuota pagalba, atsakoma į visus tėvams iškilusius klausimus apie vaiko priežiūrą, maitinimą, vaiko raidą.

Pas Naujagimių ambulatorinių konsultacijų poskyrio specialistus naujagimiai ir kūdikiai atvyksta dėl perinatalinio ir naujagimystės ligų ir būklių, kurios gali turėti įtakos jų tolesnei raidai: gimę neišnešioti, mažo gimimo svorio (<1500 g), gimdami  patyrę hipoksiją, turėję II-IV° kraujosruvas smegenyse, patyrę traukulius, sirgę neišnešiotų naujagimių retinopatija, hemolizine naujagimių liga, sepsiu, meningitu.

Naujagimių tolesnio stebėjimo svarbiausias tikslas – kuo anksčiau diagnozuoti naujagimystės patologijos nulemtus sutrikimus ir pradėti gydymą. Kuo anksčiau nustatomas vystymosi sutrikimas ir pradedamas gydymas, tuo geresnių rezultatų pasiekiama: pagerėja vaiko sveikata, vystymasis, šeima patiria mažiau psichologinių, socialinių problemų.

Į Naujagimių ambulatorinių konsultacijų poskyrį pacientą siunčia apylinkės gydytojas. Jei naujagimio tėvai nori konsultuotis pas kvalifikuotus poskyrio specialistus ir neturi šeimos gydytojo siuntimo, teikiamos mokamos konsultacijos.

Naujagimius ir kūdikius iki vienerių metų konsultuoja:

 • vaikų ligų gydytojas – neonatologas;
 • vaikų neurologas;
 • oftalmologas;
 • vaikų kardiologas.
 • Atliekamos galvos smegenų ir pilvo organų echoskopijos.
 • Tiriama klausa.
 • Konsultuojama žindymo klausimais.

Informacija teikiama tel. 8 5 232 8687
Poskyrio gydytojai priima pacientus nuo 8 iki 15 val. darbo dienomis

Registruokitės telefonu I-IV 8 5 250 1717  7-17  val.,  V 7-16 val.


Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyris

Vyresn. gydytoja vaikų pulmonologė dr. Elena Sučilienė

Gydytoja vaikų pulmonologė Laima Naskauskienė

Gydytojai vaikų pulmonologai konsultuoja tuberkulioze sergančius vaikus iš visos Lietuvos. Jie yra siunčiami šeimos gydytojų, įtarus tuberkuliozę ar atlikus Mantoux mėginį. Poskyryje prireikus mėginys pakartojamas, atliekami reikalingi (rentgenologiniai ir kt.) tyrimai.

Ligoninėje  Vaikų infekcinių ligų skyriuje yra įrengtos specialios palatos, sergantiems sunkiomis tuberkuliozės formomis.

Gydytojai priima pacientus nuo 7 iki 14 val. darbo dienomis

Registruokitės telefonu 8 5 250 1717   I-IV 7-17 val. , V 7-16val.

Informacija atnaujinta 2022 11 16