Paslaugos

Poliklinikoje konsultacijas teikia šie specialistai:

 • Alergologas ir klinikinis imunologas
 • Anesteziologas – reanimatologas
 • Audiologas
 • Dermatovenerologas
 • Dietologas
 • Echoskopuotojas
 • Endoskopuotojas
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 • Genetikas
 • Kineziterapeutas
 • Neonatologas
 • Neurochirurgas
 • Odontologas
 • Oftalmologas
 • Ortopedas – traumatologas
 • Otorinolaringologas
 • Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialistas
 • Reumatologas
 • Slaugytojas – diabetologas
 • Urologas
 • Vaikų chirurgas
 • Vaikų endokrinologas
 • Vaikų gastroenterologas
 • Vaikų hematologas
 • Vaikų ir paauglių psichiatras
 • Vaikų kardiologas
 • Vaikų ligų gydytojas
 • Vaikų ligų gydytojas (skiepijimas)
 • Vaikų nefrologas
 • Vaikų neurologas
 • Vaikų odontologas
 • Vaikų pulmonologas
 • Veido ir žandikaulių chirurgas

 Atliekama:

 • kompiuterinė tomografija
 • magnetinio branduolinio rezonanso tomografija

Vaikų konsultacijų poliklinikoje teikiama skubi būtinoji ir planinė specializuota II ir III lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų.

Teikiant ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taikomi naujausi šiuolaikiniai diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodai.

Procedūrų kabinete paimti laboratoriniai ėminiai ištiriami ligoninėje esančiose Biochemijos, Mikrobiologijos bei  Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijose. Vaikų konsultacijų poliklinika internetiniu ryšiu sujungta su Vaikų ligų diagnostikos laboratorija, todėl gydytojas specialistas gali sužinoti norimo tyrimo atsakymą iš karto, kai tik jis bus atliktas.

Kreipiantis į Vaikų konsultacijų polikliniką, būtina turėti vaiko asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą konsultuotis (Forma Nr. 027/a). Gavus siuntimą, reikia užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 60 dienų nuo siuntimo išdavimo datos. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis viešojoje ar privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa.

Jei pacientas pageidauja gydytojo specialisto konsultacijos arba laboratorinių tyrimų, neturėdamas siuntimo, poliklinikos specialistai teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą tvirtina įsakymu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja Vaikų ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“.

ILGALAIKIO PACIENTO STEBĖJIMO PASLAUGA

Tai reguliarus lėtine liga sergančio paciento sveikatos būklės stebėjimas. Kiek kartų per metus pas gydytoją specialistą turi apsilankyti pacientas ir kiek truks ilgalaikis jo sveikatos būklės stebėjimas, nustatys gydytojas pagal paciento ligą.

Šių ligų sąrašas pateiktas Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos apraše, įsigaliojusiame nuo 2014 m. lapkričio 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=466526&p_tr2=2#

Norime atkreipti tėvų dėmesį, kad ne visos vaikų lėtinės ligos yra įrašytos į šį sąrašą.

Ar lėtine liga sergančiam pacientui reikalinga ši paslauga, nustato šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas. Tam, kad lėtine liga (pagal sąrašą) sergantis pacientas pirmą kartą patektų pas gydytoją specialistą, jo šeimos gydytojas turi išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai gauti. Po konsultacijos gydytojas specialistas pacientą įtraukia į ilgalaikio stebėjimo pacientų sąrašus, informuoja apie tai paciento šeimos gydytoją ir tik tada antram ir vėlesniems paciento apsilankymams pas tą patį specialistą nebereikia siuntimo.

Be to, tėvams reikia pasirašytinai patvirtinti savo sutikimą, kad įtrauktas į pacientų ilgalaikio stebėjimo sąrašą vaikas lankysis pas tą patį specialistą.

Ilgalaikį stebėjimą atliekantį gydytoją specialistą, nurodžius svarią priežastį (gyvenamosios vietos pakeitimas, gydančio gydytojo išvykimas dirbti kitur ir kt.) galima pakeisti kitu šios srities gydytoju tik informavus apie tai savo šeimos gydytoją, o pastarasis privalo apie tai pranešti ilgalaikį paciento stebėjimą vykdžiusiai sveikatos priežiūros įstaigai.

Pacientas turi laikytis gydytojo specialisto nurodymų. Jei be pateisinamų priežasčių nesilaikoma gydytojo specialisto nurodyto sveikatos būklės stebėjimo režimo, gydytojas turi teisę išbraukti pacientą iš ilgalaikio stebėjimo paslaugos sąrašų. Išbrauktas iš sąrašo pacientas, norėdamas vėl pakliūti pas gydytoją specialistą, turės pateikti šeimos gydytojo siuntimą.

 

Informacija atnaujinta 2023 03 20

Vadovas

Halina Mikšo

M_Galina

Vaikų ligų gydytoja

1990 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo vaikų ligų gydytojo specialybę. 1991 m. baigė pediatrijos internatūrą Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.

1991– 2009 m. dirbo Vaikų ligoninės Pediatrijos centro I Priėmimo skyriaus vaikų ligų gydytoja, nuo 2009 m. – Vaikų ligoninės Vaikų konsultacijų poliklinikos vedėja.

1993 m. stažavosi Vaiko sveikatos centre Varšuvoje, Lenkijoje. 2005 m. išklausė specialius tarptautinius tobulinimosi kursus, 2009 m. – vadovų kursus Lenkijoje, 2017 m. – gydytojų echoskopuotojų kursus Vilniuje.

Yra Lietuvos pediatrų draugijos, Lenkų gydytojų draugijos narė, Pasaulinės lenkų gydytojų federacijos valdybos narė.

 

Profesinio domėjimosi sritys: vaikų ligos, vakcinacija, echoskopija.

Mokslinė veikla:

 1. V. Usonis, M. Jakutovič, H. Mikšo. Pranešimas IX pasauliniame lenkų gydytojų kongrese Varšuvoje, Lenkijoje „Vakcinacijos problemos Lietuvoje“, 2016.
 2. Pranešimas tarptautinėje farmacijos specialistų konferencijoje Varšuvoje, Lenkijoje: „Lietuvos vaistų rinkos ypatumai ir medikamentų kompensavimas“, 2008.
 3. H. Mikšo, L. Sakalauskaitė. Stendinis pranešimas IV pasauliniame vaikų infekcinių ligų kongrese Varšuvoje, Lenkijoje “Microbiological aspects of neutropenic fewer“, 2005.

 

Informacija atnaujinta 2023 03 20

Kontaktai

Kur kreiptis, jei norite užsiregistruoti pas gydytojus specialistus Vaikų konsultacijų poliklinikoje, dirbančius Santariškių g. 7 (Vaikų konsultacijų poliklinika):

 • Patogiausias ir pagrindinis registracijos būdas internetu internetu per išankstinės pacientų registracijos portalą  https://ipr.esveikata.lt/

Tinklalapyje pirmiausia pasirinkite įstaigą SANTAROS KLINIKOS (Santariškių g. 2), tada įveskite gydytojo specialybę arba pavardę, išsirinkite patogiausią laiką.

Registruojantis į taloną skiltyje „Paciento nusiskundimas“ būtina nurodyti siuntime įrašytą diagnozę bei jos kodą pagal TLK-10-AM. Sėkmingą registraciją gydytojo konsultacijai turi patvirtinti SMS žinutė. Atvykus į polikliniką būtina užeiti į registratūrą.

Vizito patvirtinimas įvyksta ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po registracijos.

 • Kitas būdas norint registruotisapsilankymui pas gydytoją arba atšaukti registraciją telefonu – skambinti į Santaros klinikų skambučių centrą tel. 8 5 250 1717, I-IV 7:00 – 18:00, V 7:00 – 16:00

Jeigu ketinate neatvykti į konsultaciją, būtinai praneškite telefonu 8 5 250 1717

Registruojantis būtina turėti gydytojo siuntimą.

Dėmesio! Ambulatoriniams pacientams COVID-19 tyrimo atlikti prieš konsultaciją nereikia.

Administracija

Vaikų konsultacijų poliklinikos vedėja vaikų ligų gydytoja Halina Mikšo, tel. 8 5 249 2456, el. p. galina.mikso@santa.lt

Vaikų konsultacijų poliklinikos administratorė Asta Lapienė, tel. 8 5 269 7206,  el. p. asta.lapiene@santa.lt

Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyrio gydytoja vaikų pulmonologė Laima Naskauskienė, tel. 8 5 250 1424, el. p. laima.naskauskiene@santa.lt

Vaikų konsultacijų poliklinikoje konsultuoja ligoninės stacionare dirbantys gydytojai specialistai, vyresnieji gydytojai, skyrių vedėjai, centrų vadovai.

Internetinė paciento kortelė (IPK)

Norint savarankiškai peržiūrėti ir/ar atspausdinti informaciją apie savo vaiko tyrimus ir konsultacijų išvadas būtina susikurti internetinę paciento kortelę (IPK).

Prieiga prie IPK suteikiama neribotam laikui, pateikus Vaikų konsultacijų poliklinikos registratūroje vaiko gimimo liudijimą ir savo asmens dokumentą (pasą arba ID kortelę).

Gavus prieigą bei prisijungus prie IPK galima peržiūrėti ir/ar atspausdinti tyrimų rezultatus.

Prisijungimas prie IPK: https://viva.santa.lt/ipk/moblogin.asp

Prisijungimo instrukcija: https://viva.santa.lt/ipk/failai/Prisijungimo%20instrukcija.pdf

Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyris

Gydytoja vaikų pulmonologė Laima Naskauskienė

Gydytojai vaikų pulmonologai konsultuoja tuberkulioze sergančius vaikus iš visos Lietuvos. Jie yra siunčiami šeimos gydytojų, įtarus tuberkuliozę ar atlikus Mantoux mėginį. Poskyryje prireikus mėginys pakartojamas, atliekami reikalingi (rentgenologiniai ir kt.) tyrimai.

Ligoninėje  Vaikų infekcinių ligų skyriuje yra įrengtos specialios palatos, sergantiems sunkiomis tuberkuliozės formomis.

Gydytojai priima pacientus nuo 7 iki 14 val. darbo dienomis

Registruokitės telefonu 8 5 250 1717, I-IV 7:00 – 18:00, V 7:00 – 16:00

 

Informacija atnaujinta 2023 03 20

Apie polikliniką

Informuojame, kad nuo šių metų lapkričio 7 d. Vaikų konsultacijų poliklinika (Santariškių g. 4  ir Santariškių g.7) bei naujagimių poskyris persikėlė į naujas patalpas – Santariškių g. 7

Visų gydytojų specialistų konsultacijos teikiamos naujajame Vaikų konsultacijų poliklinikos pastate Santariškių g. 7, darbo laikas I-V 7:00-19:00

Santariškių g. 4:

 • Vaikų tuberkuliozės ambulatorinių konsultacijų poskyris (Santariškių g. 4, Pediatrijos korpusas)

Registruotis galite internetu per išankstinės pacientų registracijos portalą https://www.esveikata.lt/ipr/

Tinklalapyje pirmiausia pasirinkite įstaigą SANTAROS KLINIKOS (Santariškių g. 2), tada įveskite gydytojo specialybę arba pavardę, išsirinkite patogiausią laiką.

Registruojantis į taloną skiltyje „Paciento nusiskundimas“ būtina nurodyti siuntime įrašytą diagnozę bei jos kodą pagal TLK-10-AM. Sėkmingą registraciją gydytojo konsultacijai turi patvirtinti SMS žinutė. Atvykus į polikliniką būtina eiti į registratūrą.

Vizito patvirtinimas įvyksta ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po registracijos.

 • Kitas būdas norint registruotisapsilankymui pas gydytoją arba atšaukti registraciją telefonu – skambinti į Santaros klinikų skambučių centrą tel. 8 5 250 1717, I-IV 7:00 – 18:00, V 7:00 – 16:00

Jeigu ketinate neatvykti į konsultaciją, būtinai praneškite telefonu 8 5 250 1717

Registruojantis būtina turėti gydytojo siuntimą.

Dėmesio! Ambulatoriniams pacientams COVID-19 tyrimo atlikti prieš konsultaciją nereikia.

 

Informacija atnaujinta 2023 03 20