Paslaugos

Poliklinikoje konsultacijas teikia šie specialistai:

 • Alergologas ir klinikinis imunologas
 • Anesteziologas – reanimatologas
 • Audiologas
 • Dermatovenerologas
 • Dietologas
 • Echoskopuotojas
 • Endoskopuotojas
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
 • Genetikas
 • Kineziterapeutas
 • Neonatologas
 • Neurochirurgas
 • Odontologas
 • Oftalmologas
 • Ortopedas – traumatologas
 • Otorinolaringologas
 • Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialistas
 • Reumatologas
 • Slaugytojas – diabetologas
 • Urologas
 • Vaikų chirurgas
 • Vaikų endokrinologas
 • Vaikų gastroenterologas
 • Vaikų hematologas
 • Vaikų ir paauglių psichiatras
 • Vaikų kardiologas
 • Vaikų ligų gydytojas
 • Vaikų ligų gydytojas (skiepijimas)
 • Vaikų nefrologas
 • Vaikų neurologas
 • Vaikų odontologas
 • Vaikų pulmonologas
 • Veido ir žandikaulių chirurgas

 Atliekama:

 • kompiuterinė tomografija
 • magnetinio branduolinio rezonanso tomografija

Vaikų konsultacijų poliklinikoje teikiama skubi būtinoji ir planinė specializuota II ir III lygio ambulatorinė pagalba vaikams iki 18 metų.

Teikiant ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, taikomi naujausi šiuolaikiniai diagnostikos ir ambulatorinio gydymo metodai.

Procedūrų kabinete paimti laboratoriniai ėminiai ištiriami ligoninėje esančiose Biochemijos, Mikrobiologijos bei  Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijose. Vaikų konsultacijų poliklinika internetiniu ryšiu sujungta su Vaikų ligų diagnostikos laboratorija, todėl gydytojas specialistas gali sužinoti norimo tyrimo atsakymą iš karto, kai tik jis bus atliktas.

Kreipiantis į Vaikų konsultacijų polikliniką, būtina turėti vaiko asmens dokumentą ir gydytojo siuntimą konsultuotis (Forma Nr. 027/a). Gavus siuntimą, reikia užsiregistruoti pas gydytoją specialistą per 60 dienų nuo siuntimo išdavimo datos. Siuntimą ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms turi teisę išduoti šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis viešojoje ar privačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa.

Jei pacientas pageidauja gydytojo specialisto konsultacijos arba laboratorinių tyrimų, neturėdamas siuntimo, poliklinikos specialistai teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą tvirtina įsakymu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja Vaikų ligoninės direktoriaus įsakymas „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“.

ILGALAIKIO PACIENTO STEBĖJIMO PASLAUGA

Tai reguliarus lėtine liga sergančio paciento sveikatos būklės stebėjimas. Kiek kartų per metus pas gydytoją specialistą turi apsilankyti pacientas ir kiek truks ilgalaikis jo sveikatos būklės stebėjimas, nustatys gydytojas pagal paciento ligą.

Šių ligų sąrašas pateiktas Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos apraše, įsigaliojusiame nuo 2014 m. lapkričio 1 d. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=466526&p_tr2=2#

Norime atkreipti tėvų dėmesį, kad ne visos vaikų lėtinės ligos yra įrašytos į šį sąrašą.

Ar lėtine liga sergančiam pacientui reikalinga ši paslauga, nustato šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas. Tam, kad lėtine liga (pagal sąrašą) sergantis pacientas pirmą kartą patektų pas gydytoją specialistą, jo šeimos gydytojas turi išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai gauti. Po konsultacijos gydytojas specialistas pacientą įtraukia į ilgalaikio stebėjimo pacientų sąrašus, informuoja apie tai paciento šeimos gydytoją ir tik tada antram ir vėlesniems paciento apsilankymams pas tą patį specialistą nebereikia siuntimo.

Be to, tėvams reikia pasirašytinai patvirtinti savo sutikimą, kad įtrauktas į pacientų ilgalaikio stebėjimo sąrašą vaikas lankysis pas tą patį specialistą.

Ilgalaikį stebėjimą atliekantį gydytoją specialistą, nurodžius svarią priežastį (gyvenamosios vietos pakeitimas, gydančio gydytojo išvykimas dirbti kitur ir kt.) galima pakeisti kitu šios srities gydytoju tik informavus apie tai savo šeimos gydytoją, o pastarasis privalo apie tai pranešti ilgalaikį paciento stebėjimą vykdžiusiai sveikatos priežiūros įstaigai.

Pacientas turi laikytis gydytojo specialisto nurodymų. Jei be pateisinamų priežasčių nesilaikoma gydytojo specialisto nurodyto sveikatos būklės stebėjimo režimo, gydytojas turi teisę išbraukti pacientą iš ilgalaikio stebėjimo paslaugos sąrašų. Išbrauktas iš sąrašo pacientas, norėdamas vėl pakliūti pas gydytoją specialistą, turės pateikti šeimos gydytojo siuntimą.

 

Informacija atnaujinta 2023 03 20