Paslaugos

SKAUSMO GYDYMAS

Teikiamos specializuotos, ūmaus užsitęsusio ir lėtinio vaikų skausmo gydymo paslaugos įvairaus amžiaus vaikams, skiriamas. koreguojamas jau anksčiau nespecializuotas skausmo gydymo paslaugas teikiančių specialistų paskirtas gydymas.

Į kliniką dėl ambulatorinio gydymo galima registruoti vaikus, kenčiančius dėl:

 • lėtinių galvos skausmų: migrenos, įtampos tipo, klasterinių skausmų;
 • lėtinių pilvo skausmų;
 • potrauminių lėtinių skausmų (pvz., galvos skausmo);
 • fibromialgijos;
 • kompleksinio regioninio skausmo sindromo (CRPS);
 • vaistų sukeltų galvos skausmų;
 • neuropatinių skausmų;
 • somatoforminių skausmo būklių;
 • lėtinių skausmų, kuriuos sukėlė įvairios lėtinės ligos, joms esant remisijos fazės, kai: 1. skausmas trunka ilgiau negu mėnesį, skausmo priežastis yra nustatyta, vaikas gydomas dėl skausmą sukėlusios ligos, tačiau skausmas išlieka vidutinio stiprumo arba labai stiprus, vertinant pagal skausmo skales ir ženkliai trikdo jo gyvenimo kokybę; 2. vaikas yra išsamiai ištirtas, tačiau skausmo priežastis lieka neaiški ir ankstesnis, ne trumpesnis nei trijų mėnesius skausmo gydymas buvo neefektyvus;  3. klinikoje dirba gydytojas anesteziologas, vaikų fizinės reabilitacijos gydytojas, vaikų psichologas, medicinos slaugytoja.

Vaiko skausmą įvertina ir parenka tinkamus kiekvienam atvejui gydymo metodus gydytojas anesteziologas, gydantis vaikų lėtinius skausmus. Tai gali būti gydymas vaistų deriniais, fizioterapija, kineziterapija, skiriant psichologo pagalbą.

Psichologas, kurio specializacija yra vaikų lėtinio skausmo valdymas, gali padėti vaikams ir jų šeimoms ugdyti gebėjimus susidoroti su skausmu. Tam taikomi kognityviniai elgesio metodai, pavyzdžiui, atsipalaidavimo technikos, veiksmingos mažinant skausmą. Psichologas taip pat dirba su vaikais ir šeimomis, siekdamas padėti padidinti vaiko suinteresuotumą veikti (t.y. eiti į mokyklą, bendrauti su bendraamžiais, vėl grįžti prie veiklos, kuria užsiėmė prieš atsirandant skausmui).

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, bendraudamas su pacientu bei jo tėvais, parenka ir skiria įvairias fizinės reabilitacijos programas, kurios dažnai yra vienos iš veiksmingiausių daugiaprofilinės (daugiadalykės) terapijos metodų.

Medicinos slaugytoja dirba su visa skausmo valdymo komanda, padeda ligoniui ir jo tėvams išsiaiškinti gydant iškilusius klausimus.

Kaip organizuojamas ambulatorinis skausmo gydymas?

Į Vaikų skausmo ir paliatyviosios pagalbos kliniką ligonius siunčia juos gydantys gydytojai, prieš tai susisiekę su klinikos darbuotojais. Ligonio tėvai registruoja vaiką į Vaikų ligoninės Vaikų skausmo ir paliatyviosios pagalbos kliniką bendrąja tvarka. Klinikos administratorė susisiekia su ligonio tėvais ir išsiunčia elektroniniu paštu klausimynus, galvos skausmo dienoraščius, kuriuos prieš atvykdami pacientai ir jų tėvai turėtų užpildyti ir atsiųsti klinikai. Gavę užpildytus klausimynus bei dienoraščius, klinikos darbuotojai pakviečia pacientą sutartu laiku į pirmąjį susitikimą. Atvykstant į susitikimą būtina turėti gydančio gydytojo siuntimą bei visų atliktų tyrimų, siekiant išaiškinti skausmo priežastį, išrašus.

Ligoniai, jei tai būtina, gali būti papildomai tiriami arba siunčiami konsultuotis pas atitinkamų sričių specialistus. Jeigu tai įmanoma, ligoniams skausmo gydymas gali būti paskirtas ar pakoreguotas jau gaunamas per pirmąjį vizitą. Kiekvieno vizito pabaigoje rekomendacijos tolesniam gydymui siunčiamos ligonį gydančiam gydytojui.

PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR KOORDINAVIMAS VAIKAMS, SERGANTIEMS PAVOJINGOMIS GYVYBEI, NEPAGYDOMOMIS, PROGRESUOJANČIOMIS LIGOMIS

Paliatyviosios pagalbos tikslai:

 • mažinti pacientų fizines kančias ir (ar) jų išvengti;
 • tiksliai nustatyti pacientus varginančius simptomus, juos kontroliuoti ir mažinti;
 • nustatyti psichologines ir socialines paciento ir jo artimųjų problemas;
 • pagerinti paciento ir jo artimųjų gyvenimo kokybę;
 • padėti paciento šeimai ir (ar) jo artimiesiems netekties laikotarpiu.

Kas yra paliatyvusis pacientas?

   1. Vaikų ligoninės įvairių skyrių pacientai, sergantys sunkiomis, progresuojančiomis, gyvenimą trumpinančiomis ligomis, kai  intensyvi  terapija ir aktyvus gydymas  yra baigtas, tačiau išlieka sindrominio gydymo, gyvybės palaikomųjų priemonių poreikis.
   2. Iš namų atvykstantys pacientai:
  • sergantys sunkiomis nepagydomomis ligomis, kai kyla ligos komplikacijų;
  • kurių gyvybei gresia pavojus, tačiau prognozė nėra apibrėžta (pvz., įgimtos vystymosi anomalijos, anoksinis smegenų pažeidimas);
  • sergantys lėtinėmis mirtinomis ir progresuojančiomis ligomis, kai priešlaikinė mirtis neišvengiama, tačiau prognozuojama atokiuoju periodu,  skiriant tam tikras palaikomąsias priemones, pvz., ilgalaikę dirbtinę plaučių ventiliaciją (IDPV);
  • turintys pirminės sveikatos priežiūros gydytojo išduotą siuntimą paliatyviosioms paslaugoms teikti. Šiems ligoniams iš karto gali būti pradedamos teikti  paliatyviosios paslaugos, prieš tai netaikant aktyvaus gydymo.

Konkrečios indikacijos paliatyviosioms paslaugoms teikti yra nurodytos Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo suaugusiesiems ir vaikams aprašo 1 priede (žr. Naudingos nuorodos). Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos neribojant šių paslaugų teikimo trukmės.

Gerėjant sunkių ligonių išgyvenamumui, daugėja pacientų, kuriems pagrindinė paliatyviosios pagalbos problema yra dirbtinai palaikomi atviri kvėpavimo takai ir kvėpavimo funkcija, taikant ilgalaikę pagalbinę ar nuolatinę dirbtinę plaučių ventiliaciją (IDPV) aparatu, palaikančiu gyvybines funkcijas. Šių pacientų pagrindinė liga dažniausiai yra nepagydoma, būklė negrįžtama, o neretai progresuojanti, ir pagalbinius kvėpavimo metodus jiems reikia taikyti ne tik stacionare, bet ir namuose, užtikrinant ilgalaikę pacientų priežiūrą ir pagalbą.

Paliatyvioji pagalba su dirbtine plaučių ventilliacija (IDPV) pacientams teikiama esant šioms indikacijoms:

   • Kol bus sukomplektuota reikiama aparatūra ir slaugos priemonės, užtikrinančios  saugų tolesnį  gydymą, slaugą namuose ir kol ventiliuojamo ligonio slaugos bei priežiūros bus apmokyti paciento artimieji.
   • Pacientams, jau turintiems reikiamą aparatūrą dirbtinei plaučių ventiliacijai, kad būtų pagal numatytą planą įvertinama jų sveikatos būklė, atliekami reikiami tyrimai, pakeičiamos tracheostomos ar gastrostomos, peržiūrimi ventiliacijos parametrai keičiantis paciento gyvybinėms funkcijoms, sudaromas ambulatorinės (dienos stacionaro ar stacionarinės pagalbos) paliatyviosios pagalbos planas.
   • Stacionare paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal kompetenciją teikia specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, socialinis darbuotojas ir medicinos psichologas, t. y. specialistų komanda. Specialistų komandos darbą koordinuoja gydytojas, kurio sprendimu į specialistų komandą gali būti įtraukti ir kiti reikiami specialistai.

Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo tvarka 

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos Sveikatos apsaugos ministro 2018 12 21 įsakymo Nr. V-1488, kuris įsigaliojo 2019 05 01, numatyta tvarka. Pagal naująjį Paliatyviųjų paslaugų teikimo aprašą nebereikia, kad diagnozės būtų patvirtintos gydytojų konsultacinės komisijos medicinos dokumentacijoje, pakanka gydančio gydytojo siuntimo paliatyviosioms paslaugoms gauti.

Siuntimą stacionarinėms paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti išrašo gydantis gydytojas, užpildydamas formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtinimo“ (forma Nr. 027/a).

Naudingos nuorodos dėl paliatyviųjų paslaugų vaikams teikimo:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7c4f6e01f0c11e9875cdc20105dd260

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a31e2a3146b811e88151f16ae94c33e2

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e7d9fb4063f511e8b7d2b2d2ca774092

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bfbb7670f15811e89d4ad92e8434e309

Informacija atnaujinta 2019 05 15

Paslaugos

 • Teikiamos vaikų intensyviosios terapijos paslaugos ligoniams po sudėtingų krūtinės ląstos, pilvo, plastinių-rekonstrukcinių operacijų, dauginės ir galvos-stuburo smegenų traumos, nudegimų, apsinuodijimų.
 • Gydomi ligoniai, sergantys komplikuotomis sepsinėmis ligomis su daugine organų disfunkcija.
 • Visą parą atliekamos inkstų pakaitinės terapijos ir kraujo valymo procedūros (dėl ūminio inkstų funkcijos nepakankamumo, komplikuotų apsinuodijimų, ūminio kepenų funkcijos nepakankamumo, sepsio, komplikuotų neurologinių ligų ir kt.).
 • Gydomi vaikai, turintys vienos ar daugiau gyvybinių funkcijų sutrikimų ar patologinių sindromų, kuriuos reikia specializuotai ištirti, atlikti neinvazinį gyvybinių funkcijų stebėjimą, aparatinį ar medikamentinį gyvybinių funkcijų koregavimą ir palaikymą bei suteikti įvairių sričių specialistų konsultacijas.
 • Gydomi vaikai, kurie patyrė įvairios etiologijos šoką, ūminę viršutinių bei apatinių kvėpavimo takų obstrukciją, ūminį širdies ritmo sutrikimą, ūminius sąmonės sutrikimus (komą), pasikartojančius traukulius, ūminį šarmų ir rūgščių ir (ar) vandens elektrolitų pusiausvyros sutrikimą, ūminį apsinuodijimą, ūminę generalizuotą alerginę reakciją.
 • Visą parą dirba vaikų skubios pagalbos konsultacinė komanda, turinti automobilį su modernia medicinos įranga, reikalinga saugiai transportuoti ligonį.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Paslaugos

 • Priešoperacinis ligonio ištyrimas ir apžiūra.
 • Bendrinė, regioninė ar kombinuota nejautra operacijoms nuskausminti.
 • Bendrinė, regioninė anestezija bronchoskopijų, cistoskopijų, repozicijų, perrišimų, kaulų čiulpų ir liumbalinės bei kitų procedūrų nuskausminimui.
 • Pooperacinė ligonio priežiūra poanestezinės priežiūros palatoje.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Paslaugos

 • Gydomi vaikai, turintys vienos ar daugiau gyvybinių funkcijų sutrikimų ar patologinių sindromų, kuriuos reikia specializuotai ištirti, atlikti neinvazinį gyvybinių funkcijų stebėjimą, aparatinį ar medikamentinį gyvybinių funkcijų koregavimą ir palaikymą bei suteikti įvairių sričių specialistų konsultacijas.
 • Gydomi vaikai, kurie patyrė įvairios etiologijos šoką, ūminę viršutinių bei apatinių kvėpavimo takų obstrukciją, ūminį širdies ritmo sutrikimą, ūminius sąmonės sutrikimus (komą), pasikartojančius traukulius, ūminį šarmų ir rūgščių ir (ar) vandens elektrolitų pusiausvyros sutrikimą, ūminį apsinuodijimą, ūminę generalizuotą alerginę reakciją.

Paslaugos

 • Teikiamos vaikų intensyviosios terapijos paslaugos ligoniams po sudėtingų krūtinės ląstos, pilvo, plastinių-rekonstrukcinių operacijų, dauginės ir galvos-stuburo smegenų traumos, nudegimų, apsinuodijimų.
 • Gydomi ligoniai, sergantys komplikuotomis sepsinėmis ligomis su daugine organų disfunkcija.
 • Visą parą atliekamos inkstų pakaitinės terapijos ir kraujo valymo procedūros (dėl ūminio inkstų funkcijos nepakankamumo, komplikuotų apsinuodijimų, ūminio kepenų funkcijos nepakankamumo, sepsio, komplikuotų neurologinių ligų ir kt.).
 • Visą parą dirba vaikų skubios pagalbos konsultacinė komanda, turinti automobilį su modernia medicinos įranga, reikalinga saugiai transportuoti ligonį.

Paslaugos

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre yra teikiamos šios paslaugos:

I. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija III

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro padalinyje Druskininkų „Saulutė“ nuo 2013 metų buvo pradėtos teikti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos III paslaugos. Paslaugų poreikis yra didelis, todėl pacientų skaičius per metus sparčiai išaugo ir kasmet pacientų, kuriems teikiama ši paslauga, skaičius didėja.

Ankstyvoji reabilitacija – kompleksinė pagalba vaiką su psichologinės ir socialinės raidos sutrikimais auginančiai šeimai teikiama norint sumažinti vaiko neįgalumą ir pagelbėti vaikui integruotis į visuomenę.

Ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda: gydytojas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, specialusis pedagogas, socialinis darbuotojas. Jei dirbant su vaiku paaiškėja, kad reikia kitų specialistų konsultacijos, gydymosi laikotarpiu pacientą konsultuoja iš Vaikų ligoninės Vilniuje atvykstantys gydytojai specialistai.

Ankstyvosios reabilitacijos specialistų komanda gali nustatyti ir diagnozuoti esamą vaiko raidos sutrikimą, padėti šeimai išmokti raidą stimuliuojančių būdų ir metodų, suteikti psichologinę ir psichoterapinę pagalbą šeimai.

Vaikai gali turėti įvairių raidos sutrikimų: cerebrinį paralyžių, protinį atsilikimą, autizmą, kalbos, regos ir klausos bei kitų sutrikimų, dėl kurių pažeidžiami vaiko judesiai, suvokimas, bendravimas.
Laiku pradėjus teikti profesionalią pagalbą, žalą vaiko psichologinei ir emocinei raidai galima stipriai sumažinti

II. Teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos:

1-as reabilitacijos etapas. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos ir procedūros ambulatoriškai besikreipiantiems pacientams (vaikams iki 18 metų ir suaugusiesiems) bei ligoninės skyriuose besigydantiems pacientams.

Ambulatoriškai besilankantys pacientai turi turėti šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimą. Neturint siuntimo gali būti teikiamos mokamos paslaugos. Konsultuojami vaikai, atsiųsti  iš Vaikų skausmo klinikos. Taip pat Fizinės medicinos ir reabilitacijos centras sudaro sutartis su sporto mokyklomis dėl reabilitacijos paslaugų teikimo jauniesiems sportininkams.

1-o reabilitacijos etapo paslaugos teikiamos visuose Vaikų ligoninės skyriuose. Dažniausiai FMR gydytojo konsultacijos bei procedūros yra skiriamos vaikų ortopedijos, traumatologijos, onkohematologijos, neurologijos ir kitų skyrių pacientams. Acheno miesto bendruomenės lėšomis 2014 m. Vaikų onkohematologijos centre buvo įrengtos atskiros patalpos, skirtos reabilitacijos procedūroms: kineziterapijos salė, ergoterapijos kabinetas, masažo kabinetai, patalpa virtualiems žaidimams.

Pagal poreikį dirbama su paliatyvios slaugos pacientais. Stebint teigiamai būklės dinamikai, pacientai perkeliami į Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių reabilitacijai.

2. Teikiamos visos 2-o reabilitacijos etapo (stacionarinės reabilitacijos) paslaugos:

 • Sveikatos grąžinamasis gydymas – paslauga teikiama tik Druskininkų „Saulutėje“.
 • Reabilitacija II ir pakartotinė reabilitacija II.
 • Reabilitacija III ir pakartotinė reabilitacija III – paslauga teikiama tik vaikų FMR skyriuje.
 • Palaikomoji reabilitacija – paslauga teikiama tik Druskininkų „Saulutėje“.

Reabilitacijos trukmė nuo 18 iki 100 lovadienių.

3. 3-ias reabilitacijos etapas: teikiamos ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos. Reabilitacijos trukmė 16 apsilankymų.

Ambulatorinės bei stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos pacientams šių ligų profilių:

 • Nervų sistemos ligų.
 • Judamojo – atramos aparato pažeidimų.
 • Kvėpavimo sistemos ligų.
 • Psichikos ir elgesio sutrikimų.
 • Vaikų kraujo ir limfos ligų.
 • Virškinimo ligų.
 • Kraujotakos sistemos ligų.
 • Ausų, nosies, gerklės ligų.
 • Odos ligų.
 • Endokrininių ligų.
 • Inkstų ligų.
 • Akių ligų.

Medicininės reabilitacijos paslaugas teikia plati kvalifikuotų specialistų komanda: FMR gydytojas, kineziterapeutas, kineziterapeuto padėjėjas, ergoterapeutas, psichologas, logopedas, socialinis darbuotojas, masažuotojas, FMR slaugytojas, slaugytojo padėjėjas. Konsultuoja įvairių specialybių gydytojai konsultantai: neurologai, neurochirurgai, ortopedai-traumatologai, dietologai, pediatrai ir kt. Reabilitacijos metu parenkamos ir pritaikomos techninės pagalbos priemonės. Į reabilitacijos procesą aktyviai įtraukiami patys pacientai ir jų šeimos nariai.

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre nuolat yra išbandoma bei įsigyjama nauja medicininės reabilitacijos įranga. Nuo 2015 metų pabaigos atliekamas testavimas su DIERS Formetric 3D/4D sistema. Naudojamas izokinetinis dinamometras „Biodex Multi-Joint System – PRO4“, ėjimo treniruoklis „EIK“, sėkmingai naudojami šiuolaikiški neuroortopediniai reabilitaciniai kostiumai („Atlant“).

Teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas centre yra užtikrinamas vaikų ugdymo procesas.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Paslaugos

Vaikų chirurgijos skyriuje:

 • Gydomi naujagimiai su įvairiomis raidos ydomis.
 • Konsultuojami ir gydomi vaikai dėl įvairių ūminių chirurginių ligų.
 • Gydomi vaikai dėl įvairių limfagyslių ir kraujagyslių raidos ydų ir ligų.
 • Operuojami vaikai dėl gerybinių ir piktybinių navikų.
 • Ligoniai ištiriami šiuolaikiniais tyrimo metodais: echoskopija, kompiuterine tomografija, magnetiniu rezonansu, angiografija.
 • Atliekamos sudėtingos gerklų, krūtinės ir plaučių operacijos.
 • Kai kurios ligos gydomos taikant minimalius invazinius (laparoskopiją, torakoskopiją) metodus.

Dienos chirurgijos poskyryje atliekamos:

 • Chirurginės operacijos.
 • Lazerinės operacijos.
 • Stemplės dilatacijos.
 • Odontologinės intervencijos

Endoskopijų poskyryje atliekamos šios procedūros:

 • Ezofagogastroduodenoskopija – stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos endoskopinė apžiūra ir esančių pakitimų diagnostika. Esant indikacijoms atliekama:
 • pakitusių audinių biopsija histologiniam ištyrimui;
 • skrandžio gleivinės biopsija Helicobacter pylori bakterijai nustatyti;
 • svetimkūnio pašalinimas;
 • stemplės plėtimo procedūra esant randiniams pakitimams po operacijų ar nudegimo;
 • kraujavimo iš stemplės venų stabdymas;
 • polipų šalinimas;
 • gastrostominio zondo įleidimas.
 • Kolonoskopija, rektosigmoidoskopija – storosios žarnos endoskopinė apžiūra ir esančių pakitimų diagnostika.

Esant indikacijoms atliekama:

 • pakitusių audinių biopsija histologiniam ištyrimui;
 • polipų šalinimas;
 • Tracheobronchoskopija – trachėjos ir bronchų endoskopinė apžiūra;
 • pakitusių audinių biopsija histologiniam ir citologiniam ištyrimui;
 • svetimkūnio šalinimas iš trachėjos ar bronchų;
 • randinių stenozių gydymas;
 • bronchoalveolinis lavažas – bronchų ir alveolių nuoplovų paėmimas mikrobiologiniam ištyrimui.

Pasiruošimas endoskopiniam tyrimui ir kaip jis atliekamas

 • Prieš atliekant endoskopinį tyrimą, pacientai turi būti nevalgę ir negėrę 8 val. (kūdikiai 4 val.) iki procedūros. Praėjus 1- 2 val. po procedūros leidžiama gerti, lengvai užvalgyti.
 • Ezofagogastroduodenoskopijos procedūra mažiems vaikams bei ambulatoriniams pacientams atliekama slopinant vaistais.
 • Tracheobronchoskopijos ir kolonoskopijos procedūros atliekamos taikant bendrąją nejautrą, pacientas tuo metu stebimas gydytojo vaikų anesteziologo-reanimatologo.
 • Pacientai pabūna stebėjimo palatoje prieš ir po procedūros, stebimi vaikų slaugytojų.

Skubi ir planinė medicinos pagalba

 • Esant medicininėms indikacijoms, endoskopinės procedūros skiriamos stacionare besigydantiems pacientams.
 • Būtinoji medicininė pagalba teikiama pacientams atvykusiems ir su šeimos gydytojo siuntimu, ir jo neturint. Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos būtinybės, teikiamos mokamos paslaugos.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Paslaugos

 • Ezofagogastroduodenoskopija – stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos endoskopinė apžiūra ir esančių pakitimų diagnostika. Esant indikacijoms atliekama:
  • pakitusių audinių biopsija histologiniam ištyrimui;
  • skrandžio gleivinės biopsija Helicobacter pylori bakterijai nustatyti;
  • svetimkūnio pašalinimas;
  • stemplės plėtimo procedūra esant randiniams pakitimams po operacijų ar nudegimo;
  • kraujavimo iš stemplės venų stabdymas;
  • polipų šalinimas;
  • gastrostominio zondo įvedimas.
 • Kolonoskopija, rektosigmoidoskopija – storosios žarnos endoskopinė apžiūra ir esančių pakitimų diagnostika. Esant indikacijoms atliekama:
  • pakitusių audinių biopsija histologiniam ištyrimui;
  • polipų šalinimas.
 • Tracheobronchoskopija – trachėjos ir bronchų endoskopinė apžiūra. Esant indikacijoms atliekama:
  • pakitusių audinių biopsija histologiniam ir citologiniam ištyrimui;
  • svetimkūnio šalinimas iš trachėjos ar bronchų;
  • randinių stenozių gydymas;
  • bronchoalveolinis lavažas – bronchų ir alveolių nuoplovų paėmimas mikrobiologiniam ištyrimui.

Kaip pasiruošti tyrimui ir kaip jis atliekamas

Prieš atliekant endoskopinį tyrimą, pacientai turi būti nevalgę ir negėrę 8 val. (kūdikiai 4 val.) iki procedūros. Praėjus 1- 2 val. po procedūros leidžiama gerti, lengvai užvalgyti.
Ezofagogastroduodenoskopijos procedūra mažiems vaikams bei ambulatoriniams pacientams atliekama slopinant vaistais.
Tracheobronchoskopijos ir kolonoskopijos procedūros atliekamos taikant bendrąją nejautrą, pacientas tuo metu stebimas gydytojo vaikų anesteziologo-reanimatologo.
Pacientai pabūna stebėjimo palatoje prieš ir po procedūros, stebimi vaikų slaugytojų.

Skubi ir planinė medicinos pagalba

Esant medicininėms indikacijoms, endoskopinės procedūros skiriamos stacionare besigydantiems pacientams.

Būtinoji medicininė pagalba teikiama pacientams atvykusiems ir su šeimos gydytojo siuntimu, ir jo neturint. Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos būtinybės, teikiamos mokamos paslaugos.
Dėl mokamos paslaugos kreiptis į Endoskopijų poskyrio vyr. administratorę.

Paslaugos

Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriaus stacionare atliekamos:

 • plataus spektro ausų, nosies, gerklės operacijos;
 • vaikų otorinolaringologinės operacijos;
 • sudėtingos mikroskopinės ausų (sanuojančios, grąžinančios klausą) operacijos;
 • endoskopinės nosies ir prienosinių ančių, kvėpavimo per nosį funkcijos sugrąžinimo, mikroskopinės gerklų operacijos;
 • koreguojamos ausų, nosies ir gerklės vystymosi anomalijos, traumų pasekmės (atliekamos plastinės operacijos).

Klausos tyrimų poskyryje kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems atliekama:

 • toninė ir kalbinė audiograma;
 • klausos tyrimai laisvame lauke;
 • timpanometrija ir refleksometrija;
 • otoakustinė emisija;
 • sukeltų potencialų audiometrija (BERA);
 • otomikroskopija;
 • otoneurologinis tyrimas.

 

Paslaugos

* Akių ligų diagnostika, terapinis ir chirurginis gydymas.
* Skubi kvalifikuota, specializuota pagalba akių traumų atvejais visą parą.
* Ašarų takų praeinamumo operacijos.
* Akies obuolio ir vokų auglių bei plastinės operacijos.
* Žvairumo ištaisymo operacijos.
* Akių sužeidimų operacijos.
* Konsultacijos Vaikų konsultacijų poliklinikos Akių ligų kabinete.