Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo finansuojami projektai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012 „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimas.

Informacija atnaujinta 2021 05 12

 


 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007 „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2017 m. birželio 22 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 4 000 343,00 Eur, iš jų 3 400 291,55 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 600 051,45 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, teikiamų vaikų ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau – Vaikų ligoninė) yra vienintelė vaikų ligoninė Vilniuje ir pažangiausia vaikų ligoninė Lietuvoje. Čia teikiamos visų profilių (išskyrus kardiochirurgijos) II ir III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams nuo naujagimystės iki 18 metų. Vaikų ligoninėje nuolat plečiamas paslaugų spektras, didėja pacientų srautai, todėl auga ir teikiamų paslaugų skaičius, kuris 2015 m. viršijo 361 tūkst.

Vaikų ligoninės infrastruktūros, reikalingos vaikų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, trūkumas arba turimos netinkamas funkcionavimas lėtina ir sunkina vaikų ligų diagnostiką, gydymą bei profilaktiką.

Siekiami rezultatai – Projekto metu įsigijus modernios medicinos įrangos ir baldų (toliau – Infrastruktūra), bus pagerinta teikiamų vaikų ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Pagrindiniai Vaikų ligoninės padaliniai, kuriuose planuojamas Infrastruktūros atnaujinimas, yra:

 • Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus I poskyris,
 • Vaikų konsultacijų padalinys,
 • Pediatrijos centras,
 • Stacionarinės vaikų medicininės reabilitacijos padalinys,
 • Radiologijos skyrius,
 • Vaikų neurologijos skyrius.

Projekto naudą pajus Lietuvos vaikai iki 18 metų, jų tėvai ar globėjai, taip pat Vaikų ligoninės personalas.


 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004 „Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 8 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 1 027 650,00 Eur, iš jų 873 502,50 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 154 147,50 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti vaikų, sergančių retomis ligomis, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose ir visoje Lietuvoje.

Siekiami rezultatai – Projekto metu įsigijus reikiamą medicininę įrangą ir baldus, retomis ligomis sergančių vaikų registracijos posistemę, biuro įrangą ir baldus, bei parengus vaikų retų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos metodikas, planuojama pasiekti šiuos rezultatus:

 • įsigijus didelio našumo skysčių chromatografijos su masių spektrometrija įrangos sistemą, tikimasi išplėsti simptominės ir, svarbiausia, ikisimptominės retų vaikų ligų laboratorinės diagnostikos ir stebėsenos tyrimų spektrą, bei įdiegti plačios apimties laboratorinius tyrimus. Tikimasi, kad tai leis greičiau ir didesniam pacientų skaičiui diagnozuoti retas ligas, sumažinti laboratorinio ištyrimo laiko ir pinigines sąnaudas, sumažinti vaikų retų ligų gydymo komplikacijų ir mirčių skaičių, komplikacijų gydymui skiriamas išlaidas;
 • įsigijus trūkstamą medicinos įrangą ir medicinos baldus, biuro baldus ir informacinių technologijų įrangą, siekiama padidinti vaikų retų ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumą, tikimasi, jog padidės diagnozuojamų retų ligų vaikams skaičius, gydymas taps efektyvesnis, sumažės komplikacijų tikimybė;
 • sukūrus ir įdiegus retomis ligomis sergančių pacientų (vaikų) registracijos posistemę, tikimasi, kad bus sudaryta galimybė greitai ir tiksliai registruoti jau esamus ir naujus pacientus, vykdyti jų stebėseną, gydymo rezultatų vertinimą, o, svarbiausia, tiksliai ir greitai keistis informacija apie retomis ligomis sergančius vaikus su Europos referencijos centrų tinklo bei kitais partneriais;

• parengus ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinus 12 vaikų retų ligų metodikų, kuriomis galės naudotis visų lygių sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys paslaugas vaikams, siekiama palengvinti vaikų retų ligų diagnostiką bei gydymą visoje Lietuvoje.
Projekto naudą pajus vaikai (nuo gimimo iki 18 m.), kurie kreipsis į viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninę Santaros klinikas dėl retų ligų diagnozavimo, gydymo ir (ar) stebėsenos, jų tėvai ar globėjai, taip pat gydytojai ir slaugos specialistai.


 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001 „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 2 d.

Projekto pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 7 500 000,00 Eur, iš jų 6 375 000,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 1 125 000,000 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Dėl kritinės stogo būklės uždarius pagrindinį Vaiko raidos centro (toliau – VRC) pastatą (Vytauto g. 15, Vilnius), sumažėjo VRC teikiamų paslaugų apimtys, o vieną iš skyrių teko perkelti į Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo patalpas (Santariškių g. 7, Vilnius). Bendras patalpų plotas sumažėjo nuo 3300 kv. m iki 1900 kv. m. Dėl esamų pastatų kritinės būklės ir vietos stygiaus, VRC neturi galimybės plėsti paslaugų spektro, teko sumažinti kai kurių skyrių veiklos apimtis, todėl pailgėjo paslaugų laukimo eilės, o dėl kabinetų trūkumo gydytojai priversti dirbti keliomis pamainomis. Tai neigiamai įtakoja VRC teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Siekiant spręsti minėtą problemą, bus pastatytas naujas VRC paslaugoms teikti skirtas ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis pastatas Santariškių g. 7, Vilniuje.

Pastačius naują pastatą ir optimizavus psichikos sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines II ir III lygio paslaugas vaikams, paslaugos bus suteikiamos greičiau, kokybiškiau, mažės pacientų eilės, pagreitės vaikų išgijimo laikas.

Projekto naudą pajus vaikai (nuo gimimo iki 18 m.), kuriems reikalingos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, taip pat pacientus slaugantys tėvai ar globėjai, bei dirbantis personalas.


Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale.

ES_region_pletraProjekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. balandžio 1 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d. Projektui skirta 3 524 000 Lt.

Projekto tikslas – užtikrinti Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo pacientams, kuriems teikiamos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo sveikatos priežiūros paslaugos, ankstyvą, visapusišką onkologinių susirgimų diagnostiką, taikyti adekvatų gydymą, pagerinti gydymo rezultatus ir ligonių išgyvenamumą.

Projektu užsibrėžta modernizuoti medicininę įrangą, skirtą navikiniais susirgimais sergančių ligonių diagnostikai ir gydymui.
Tam numatyta įsigyti:

1. Radiologinei diagnostikai reikalingą įrangą:
– stacionarų skaitmeninį rentgeno aparatą;
– mobilų rentgeno aparatą;
– echoskopus (2 vnt).

2. Medicininę įrangą pacientų būklės monitaravimui:
– gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemą (4 vnt.);
-pulsoksimetrą.

3. Medicininę įrangą chirurginėms operacijoms ir manipuliacijoms:
– Nd:YAG lazerį 1064 nm;
– chirurginį ultragarsinį peilį;
– siaskopą;
– laparoskopą;
– narkozės aparatų (2 vnt.);
– dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų (2 vnt.);
– vaizdo gastroskopą;
– operacinį stalą ir lempą;
– chirurginių instrumentų rinkinių (4 vnt.).

Įvykdžius projekto veiklas, daugiau nei 1000 vaikų pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.

 


Projektas „Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje”

ES_region_pletra2010 m. balandžio 22 d. VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto “Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje” (kodas VP-3-2.1-SAM-10-V-01-059) finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” įgyvendinimo priemonę “Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas”.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. kovo 18 d. Projekto pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.

Projektui įgyvendinti skiriama 3 mln. 62 tūkst. litų.

Projekto tikslas – plėtoti ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą VU Vaikų ligoninėje (Santariškių g. 7, Vilnius ) ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimą ligoninės filiale – Utenos reabilitacijos ir ugdymo centre (Atkočiškių k., Utenos r.)

Projekto uždaviniai: modernizuoti ligoninės infrastruktūrą, skirtą ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti Santariškių g. 7, Vilniuje, ir ligoninės filialo Utenos reabilitacijos ir ugdymo centro infrastruktūrą, esančią Atkočiškių k., Utenos r., skirtą ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti.

Projekto veiklos :
1. Rekonstruoti VU Vaikų ligoninės Chirurgijos korpuso I aukšto patalpas (Santariškių g. 7), skirtas ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti ( 458 kv. m.).
2. Suremontuoti Pediatrijos korpuso III aukšto (Santariškių g. 4) patalpas, skirtas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti (apie 30 kv.m.).
3. Suremontuoti VU Vaikų ligoninės filialo (Atkočiškių k., Utenos r.) dalį patalpų, skirtų ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti (209 kv. m.).
4. Įsigyti reikalingą medicinos įrangą, skirtą ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti.


Stacionarus skaitmeninis rentgeno aparatas tarnaus geresnei vaikų onkologinių ligų diagnostikai

ES_region_pletraIš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamo projekto VU Vaikų ligoninė įsigijo šiuolaikišką skaitmeninį rentgeno aparatą, kuriuo atlikdami rentgenodiagnostikos tyrimus vaikų gydytojai tikisi tiksliau diagnozuoti onkologinėmis ligomis sergančių vaikų būklę, remdamiesi šia diagnostika taikyti adekvatų gydymą, pagerinti jo rezultatus ir ligonių išgyvenamumą.

Kaip teigia VU Vaikų ligoninės Radiologijos skyriaus vedėja Eglė Stašienė, „rentgenodiagnostika būtina onkohematologiniams ligoniams kaulų auglių, metastazių diagnostikai, norint nustatyti metastazinius pakitimus plaučiuose, grybelinių ir kitų infekcijų paplitimą organizme. Radiologiniai tyrimai svarbūs onkologinių susirgimų diagnostikai, ligos eigos bei gydymo efektyvumui vertinti. Taip pat radiologiniai tyrimai būtini diagnozuojant plaučių, prienosinių veido ertmių ir kitus infekcinius susirgimus‘‘.

Vidutiniškai per parą šiuo rentgeno aparatu planuojama atlikti apie 50 rentgeno nuotraukų.

Gydytoja radiologė E. Stašienė džiaugiasi, kad naujuoju aparatu gaunamos itin geros kokybės nuotraukos, o vaizdą, matomą kompiuterio ekrane, prireikus galima padidinti ir paryškinti – tai sumažina diagnostikos klaidų tikimybę, be to, suteikia galimybę kaupti ir saugoti rentgeno nuotraukas ligoninės serveryje. „Skaitmeninis rentgeno aparatas daug saugesnis nei senesnės kartos aparatai, jis sumažina paciento gaunamos apšvitos kiekį, – tai itin svarbu tiriant onkologinius ligonius“ , – sako gydytoja E. Stašienė.

Kasmet VU Vaikų ligoninės stacionare gydoma daugiau nei 1000 vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis ir 250-280 vaikų, sergančių gerybiniais navikais, suteikiama apie 800 ambulatorinių konsultacijų. Todėl VU Vaikų ligoninė, siekdama pagerinti onkologinių ligų diagnostiką, gydymo prieinamumą ir kokybę, parengė projektą „Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ ES struktūrinei paramai gauti, iš kurio įsigytas ne tik skaitmeninis rentgeno aparatas, bet ir gyvybinių funkcijų kontrolei ir chirurginiam gydymui skirtos įrangos.

Projekto vertė siekė per 3 mln. litų.


2011 06-07 Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje

ES_region_pletraVykdant Europos regioninės plėtros fono finansuojamos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“ Vaikų ligoninės Vaiko raidos centre 2009 m. pradėtas projektas „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“.

Projekto tikslas – gerinti ambulatorinių kompleksinių paslaugų vaikams su raidos ir psichikos sutrikimais prieinamumą ir kokybę Vilniaus apskrityje, teikti specializuotas ambulatorines paslaugas ankstyvojo amžiaus vaikams su raidos sutrikimais, vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sutrikimus bei vaikų ir paauglių krizių intervenciją su mobilia komanda.

Projekto uždaviniai:
1. Pritaikyti dienos stacionaro ir stacionaro patalpas (baldus, įrangą) ikimokyklinio amžiaus vaikams su raidos ir elgesio sutrikimais.
2. Modernizuoti vaikų psichiatrijos dienos stacionaro ir stacionaro paslaugų teikimą diferencijuojant užimtumo ir terapijos kabinetus pagal vaikų sutrikimus.
3. Gerinti vaikų krizių intervencijos paslaugų kokybę.

Projekto metu ketinama įsigyti ikimokyklinio amžiaus vaikų su psichikos sutrikimais diagnostikos ir gydymo paslaugų, specializuotų mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugų, užimtumo, fizinio aktyvumo, mokymo ir mokymosi patalpų įrangos visiems vaikų psichiatrijos padaliniams, taip pat vaikų krizių intervencijos skyriaus įrangą ir automobilį mobiliai komandai.

Projekto pabaiga numatoma šių metų spalio 30 d. Projekto biudžetas siekia 3 710 223 Lt.


2010 03 01 Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vaikų ligoninėje, VšĮ VULSK filiale  (informacija atnaujinta 2013 03 21)

ES_region_pletraProjekto veiklos, pradėtos įgyvendinti 2009 m. birželio mėnesį, iki sutarties pasirašymo. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 birželio 30 d. Projektui skirta iki 8 820 174,57 Lt.

Vaikai dėl traumų žūsta dažniau negu dėl visų kitų priežasčių. Viena pagrindinių nuo traumų mirties priežasčių – skubios traumatologinės pagalbos neprieinamumas. Galimybė gauti aukštos kokybės kompleksinę medicinos pagalbą patyrus traumas ne vėliau kaip per vieną valandą, didina pacientų galimybę išgyventi ir sumažina traumų sąlygotų pasekmių pavojų ir jų lygį.

Vaikų ligoninė, VšĮ VULSK filialas yra didžiausia ligoninė Lietuvoje, teikianti kompleksinę specializuotą pagalbą sunkias traumas patyrusiems vaikams. Augant pacientų skaičiui, Priėmimo-skubios pagalbos skyrius tapo per ankštas, negalintis patenkinti besikeičiančių pacientų poreikių. I vaikų intensyviosios terapijos skyriaus patalpos dėl netinkamo išplanavimo negali būti racionaliai naudojamos. Siekiant geresnės kokybės ir efektyvesnio gydymo, patalpas būtina perplanuoti ir rekonstruoti, taip pat modernizuoti Priėmimo-skubios pagalbos, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos, operacinių bei traumatologijos skyrių medicininę įrangą.

Projekto metu ketinama įsigyti:
– 1 rinkinį medicininės įrangos Priėmimo-skubios pagalbos skyriui, kurį sudaro skaitmeninis rentgeno aparatas, instrumentų komplektas gipsui pjauti (gipso pjovimo mašina), komplektas instrumentų žaizdoms siūti, operacinis ir gipsavimo stalai, kompiuterinis tomografas, ultragarsinis aparatas sąnariams tirti, du negatoskopai ir dvi funkcinės lovos.

– 1 rinkinį medicininės įrangos operacinėms, kurį sudaro mobilus rentgeno aparatas, 17 komplektų ortopedinių-traumatologinių instrumentų rinkinių, dubens fiksavimo įrenginys ligoniams su daugybinėmis traumomis, artroskopas su įranga ir instrumentais, 5 kaulų gręžimo-pjovimo instrumentų komplektai, trys turniketinės sistemos kraujavimui stabdyti,vienas komplektas neurochirurginių instrumentų, neurochirurginis mikroskopas, kraniotomas, neurochirurginis koaguliatorius, autohemotransfuzijos aparatas, rentgenokontrastinis operacinis stalas, fluoroskopas, 8 osteosintezės aparatai, 5 vienetai chirurgo optikos operacijai, dvi chirurgo šviesos sistemos, ligonių perkėlimo įranga ir monitorius širdies darbo našumui įvertinti.

– 1 rinkinį medicininės įrangos intensyvios terapijos skyriui, kurį sudaro du DPV aparatai, 4 gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai, 4 vienetai ligonio šildymo įrangos, dvi transportinės lovos, 4 funkcinės lovos, dvi skysčių valdymo sistemos, du elektriniai siurbliai.

– 1 rinkinį medicininės įrangos traumatologijos skyriui, kurį sudaro instrumentai gipso pjovimui (gipso pjovimo mašina), elektromiografas, dermatomas kūdikiams, vakuuminė žaizdų gydymo sistema (vakuuminis siurblys) ir dvi funkcinės lovos.

Projekto tikslas –  sumažinti vaikų mirtingumą ir neįgalumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, gerinant teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę traumas patyrusiems pacientams Vaikų ligoninėje, VšĮ VULSK filiale. Projekto metu bus atlikta Priėmimo ir skubios pagalbos bei Vaikų intensyviosios terapijos skyrių patalpų, rekonstrukcija, įsigyta medicinos įrangos skubiai ambulatorinei ir stacionarinei medicinos pagalbai traumų atvejais teikti.

Laukiamas rezultatas – geresnė teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas Vaikų ligoninės, VšĮ VULSK filialo pacientams bei vaikų traumų sąlygoto mirtingumo ir neįgalumo sumažėjimas.

Paslaugos

Svarbi informacija!

Retų inkstų ligų ir urogenitalinės sistemos formavimosi ydų kompetencijos centras (vaikų) gali suteikti visą specializuotą pagalbą vaikams Ukrainos piliečiams, sergantiems retomis inkstų ligomis. Dėl šios specializuotos pagalbos Ukrainos piliečiai gali kreiptis į kompetencijos centro koordinatorę prof. A. Jankauskienę el. paštu augustina.jankauskiene@santa.lt

Pagalba vaikams

 • Diagnostika
 • Gydymas
 • Individualių priežiūros planų sudarymas
 • Reabilitacija
 • Daugiadalykė komanda (konsiliumai, specialistų konsultacijos)
 • Galimybė konsultuotis užsienyje
 • Tyrimų galimybės užsienyje
 • Brangių vaistų prieinamumo gerinimas

Pagalba tėvams

 • Retomis ligomis sergančių pacientų ir jų artimųjų mokymų koordinavimas
 • Informaciniai leidiniai ir renginiai

Pagalba gydytojams

 • Metodologinė pagalba
 • Vaikų retų ligų informacinės sistemos (posistemės) ir biobanko kūrimas ir valdymas
 • Paramos teikimas, ieškant potencialių partnerių ir finansavimo vaikų retų ligų srities moksliniams tyrimams
 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas apie vaikų retų ligų diagnostiką, gydymą, reabilitaciją ir paliatyviąją priežiūrą
 • Bendradarbiavimo su kitomis panašią veiklą vykdančiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis kompetentingomis institucijomis bei pacientų organizacijomis koordinavimas

Paciento kelias pirmą kartą kreipiantis į Vaikų retų ligų koordinavimo centrą (VRLKC)

 

Informacija atnaujinta 2023 01 18

Paslaugos

Skyriaus gydytojų vaikų pulmonologų ir pediatrų svarbiausias tikslas yra ištirti ir gydyti pacientus nuo tuberkuliozės pagal įrodymais pagrįstas medicinos rekomendacijas, laiku diagnozuoti latentinę tuberkuliozės infekciją.

Tiriami ir gydomi, skiriant specifinį gydymą nuo tuberkuliozės, vaikai iš visos Lietuvos:

 • sergantys lokaliomis tuberkuliozės formomis,
 • užsikrėtę tuberkuliozės MB-latentine tuberkuliozės infekcija,
 • turintys kontaktą su sergančiu tuberkulioze.

Tuberkuliozės infekcijos diagnostikai atliekami:

 • Mantux mėginiai,
 • krūtinės ląstos rentgenogramos,
 • kompiuterinės tomografijos tyrimas,
 • klinikiniai tyrimai,
 • biocheminiai tyrimai,
 • imunologiniai tyrimai,
 • bakteriologiniai skreplių tyrimai.

Planine tvarka vyksta bendrosios gydytojų vizitacijos, kuriuose aptariama skyriuje nuo tuberkuliozės gydomų vaikų diagnostika ir gydymas.

Paslaugos

Čia tiriamos užsitęsusio kosulio priežastys (tarp jų kvėpavimo takų svetimkūniai).

Diferencinei diagnostikai atliekami instrumentiniai tyrimai: bronchoskopija, kompiuterinė tomografija, fibrogastroskopija. Mikrobiologiniais ir molekuliniais tyrimo metodais patikslinami kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjai.

Nuo 2015 m. veikia vaikų alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionaras. Jame tiriami ir gydomi vaikai, sergantys sunkios eigos ūminėmis ir lėtinėmis alerginėmis odos ligomis:

 • atopiniu dermatitu;
 • maisto sukeltu dermatitu;
 • dilgėline;
 • angioedema;
 • alerginiu kontaktiniu dermatitu ir kt.

Tiriami ir gydomi vaikai, sergantys virškinimo trakto, akių, kvėpavimo organų ligomis:

 • alerginiu rinitu, bronchų astma;
 • alergija vabzdžiams.

Stebimi vaikai, kuriems buvo anafilaksinių reakcijų, jiems periodiškai kartojami tyrimai. Atliekami tyrimai:

 • išsamus alergologinis;
 • odos dūrio mėginiai su maisto ir įkvepiamaisiais alergenais;
 • odos dūrio-dūrio mėginiai su natyviniais maisto alergenais;
 • odos lopo mėginiai su natyviniais maisto alergenais;
 • lopo mėginiai su standartiniais (Europos standartas) cheminiais alergenais ir paciento medžiagomis;
 • kraujo serume nustatomi specifiniai IgE antikūnai prieš įvairius maisto ir įkvepiamus alergenus;
 • nustatomi specifiniai IgE antikūnai prieš alergenų komponentus.

Visapusiškai ištiriami maistui alergiški ligoniai. Maisto alergija patvirtinama „auksiniu standartu“ maisto alergijos diagnostikoje laikomais provokaciniais oraliniais mėginiais (atviru ir abipusiškai slaptu placebu kontroliuojamu). Alergiškiems maistui ligoniams, konsultuojantis su gydytoja dietologe, sudaroma ir skiriama individuali dieta. Alergiški karvės pieno baltymams kūdikiai maitinami labai hidrolizuoto baltymo mišiniais, sunkiais atvejais – aminorūgščių mišiniais.

Atliekama alergijos įvairiems vaistams diagnostika:

 • odos mėginiai (dūrio, lopo ar įodiniai);
 • provokaciniai mėginiai.

Skiriamas imuninę sistemą moduliuojantis gydymas:

 • specifinė poodinė imunoterapija;
 • poliežuvinė imunoterapija;
 • biologinė terapija.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Paslaugos

* Visų profilių vaikų hematologijos ir onkologijos ligų diagnostika ir gydymas pagal naujausius Europos akredituotus šių ligų gydymo ir diagnostikos standartus.
* Kaulų čiulpų transplantacijos (alogeninės ir autologinės).
* Skubi pagalba kraujuojantiems ligoniams. Skyriaus bazėje yra Lietuvos vaikų hemofilijos centras ir registras, kur patvirtinama diagnozė, teikiama skubi ir planinė pagalba Lietuvos ir iš kitur atvykusiems hemofilija sergantiems ligoniams pagal Pasaulinės hemofilijos asociacijos nurodytą sąrašą.
* Ambulatorinės konsultacijos sergantiems, kraujo, imuninėmis, limfinės sistemos ir onkologinėmis ligomis.
* Dispanserizacija ir trumpalaikis gydymas onkohematologinio profilio ligoniams.
* Paliatyvioji slauga onkohematologinio profilio ligoniams.

Informacija atnaujinta 2017 11 30

Paslaugos

Vaikų ortopedijos poskyrio paslaugos

 • Stuburo lūžių, skoliozės, kifozės, spondilolistezės operacijos.
 • Operacijos vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, įgimtomis ir įgytomis pėdų ir galūnių deformacijomis, gerybiniais ir piktybiniais navikais.
 • Galūnių ilginimo operacijos.
 • Plastinės ausų, plaštakos, pirštų koregavimo operacijos, randų korekcijos.
 • Krūtinės ląstos deformacijų korekcija.
 • Artroskopinės kelio sąnario pažeidimų operacijos.
 • Klubų, kelio sąnarių rekonstrukcinės operacijos.
 • Esant būtinybei, atliekami magnetinio branduolinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos ir kiti tyrimai.
 • Konsultuojami ligoniai kituose skyriuose ir Vaikų konsultacijų poliklinikoje.

Vaikų traumatologijos poskyrio paslaugos

 • Lūžių, galvos smegenų traumų, žaizdų, nudegimų gydymas.
 • Uždaros ir atviros kaulų repozicijos, įvairių modifikacijų osteosintezės, artroskopijos.

Vaikų nudegimų ir plastinės chirurgijos poskyrio paslaugos

 • Ankstyvas (2–3 parą po nudegimo) nudegimo gylio nustatymas lazeriniu dopleriu (moorLDI2-BI).
 • Plastinės–rekonstrukcinės operacijos dėl randinių deformacijų.
 • Odos transplantacijos po nudegimų.
 • Nudegimo žaizdų, trofinių opų, odos defektų gydymas taikant vakuuminę terapiją (VAC).
 • Įgimtų plaštakos sklaidos ydų plastinės operacijos.
 • Atlėpusių ausų korekcija.
 • Sausgyslių operacijos.
 • Nervų ir raumenų pažeidimo operacijos.
 • Audinių defektų plastinės operacijos.
 • Poskyrio gydytojų konsultacijos Vaikų konsultacijų poliklinikoje

Vaikų neurochirurgijos poskyrio paslaugos

 • Operacijos dėl galvos traumų (intrakranijinių hematomų, kaukolės kaulų lūžių).
 • Operacijos dėl stuburo traumų (slankstelių lūžių ir panirimų, nugaros smegenų pažeidimų).
 • Operacijos dėl įgimtų sklaidos trūkumų (galvos smegenų, kraniocervikalinės jungties ir nugaros smegenų įgimtų ligų).
 • Operacijos dėl įgimtų kaukolės deformacijų.
 • Operacijos dėl galvos ir nugaros smegenų navikų, hidrocefalijos, galvos ir nugaros smegenų pūlinių.

Informacija atnaujinta 2018 04 09

Paslaugos

VOHC gydomi vaikai nuo 1 mėnesio iki 18 metų. Kasmet diagnozuojama ir gydoma apie 120 pirminių ligonių (60-70 pacientų sergančių onkologinėmis ir sunkiomis kraujo ligomis (3A pav.), apie 30 pacientų sergančių hemofilija ir įvairiais krešėjimo sutrikimais, 30-40 vaikų sergančių kitomis kraujo ligomis). Absoliuti dauguma pacientų serga labai retomis ligomis.

Gydymo paslaugų apimtys

Kasmet pastebimas didėjantis pacientų, gydomų ambulatoriškai dienos stacionare (3C pav.) bei konsultuojamų poliklinikoje, skaičius. Ambulatorinėje grandyje skiriamas trumpalaikis gydymas, konsultuojami vaikai įtariant kraujo, imuninės, limfinės sistemos ar onkologinę ligą, vykdoma onkohematologinių pacientų dispanserizacija bei nuo onkologinės ligos pasveikusiųjų vaikų ir paauglių stebėsena.

Nauji onkologinių ir sunkių kraujo, imuninių ir metabolinių ligų atvejai (TLK-10-AM C00-96, D46-84, E75) 2019 m. 71 nauji atvejai

VOHC naudojami pažangiausi diagnostikos metodai – tiriama piktybinių ląstelių molekulinė genetika, pagal kurią vertinama ligos prognozė ir gydymo intensyvumas. Šie jautrūs tyrimai leidžia aptikti 1 piktybinę ląstelę iš 100 000 normalių. Remiantis šiais tyrimais, skiriama polichemoterapija (gydymas keliais chemoterapiniais preparatais) ir moderniausia taikinių terapija (vaisto poveikis nukreiptas į pakitusią molekulę). Leukemijos gydomos pagal Šiaurės šalims bendrus gydymo protokolus – tai reiškia, kad gydymas bet kurioje Šiaurės šalyje (pvz., Švedijoje ar Danijoje) ir VOHC yra toks pat. Visi vaikai, sergantys ūmia limofoblastine leukemija, gydomi, dalyvaudami Šiaurės šalims bendrame klinikiniame tyrime, kaip rekomenduoja „Europos onkologinėmis ligomis sergančių vaikų priežiūros standartai“.

Ūmios limfoblastinės leukemijos atvejų skaičius

Naujas ūmios limfoblastinės leukemijos gydymo protokolas / klinikinis tyrimas ALLTogether

Solidiniai navikai diagnozuojami vidutiniškai 30 vaikų per metus. Vaikų ligoninėje dirba patyrusių vaikų chirurgų komanda, atliekanti navikų biopsijas ir operacijas, ilgalaikių centrinės venos kateterių implantacijas, būtinas chemoterapijai skirti. Tiriami ir stebimi specifiniai biocheminiai naviko žymenys, atliekami moderniausi navikų vaizdiniai tyrimai (rentgenogramos, kompiuterinės tomogramos, magnetinio-branduolinio rezonanso tyrimai, pozitrono emisijos kompiuterinė tomografija, kaulų scintigrafija, MIBG-skenavimas). Valstybiniame patologijos centre tiriami imuniniai ir genetiniai solidinių navikų žymenys. Sudėtingi solidinių navikų atvejai nagrinėjami komandiniuose aptarimuose, kuriuose dalyvauja vaikų chirurgai, gydytojai radiologai, patologai, kiti specialistai.

Pastaraisiais metais vis didesniam vaikų skaičiui persodinami kaulų čiulpai (3B pav.). Tai susiję su tuo, kad kaulų čiulpų transplantacija tapo saugesnė ir vis dažniau atliekama vaikams, sergantiems ne kraujo ligomis, pvz., imunodeficitais, metabolinėmis ir autoimuninėmis ligomis. VOHC yra vienintelė šalyje vieta, kur persodinami kaulų čiulpai vaikams. Pacientai šiai procedūrai atvyksta ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos. VOHC atliekamos visos šiuo metu pasaulyje įmanomos transplantacijos rūšys – autologinės (persodinamos paties mažojo paciento ląstelės), alogeninės (persodinamos donoro ląstelės) iš giminingo ir negiminingo donoro, virkštelės kraujo. Jei brolis ar sesuo netinka būti donoru, jo ieškoma Lietuvos ir pasaulio kaulų čiulpų donorų registruose. Šiuo metu Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose esančiame Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registre yra per 10 000 donorų, o pasaulio registruose
– per 16 mln. Suradus donorą, kaulų čiulpai atvežami iš bet kurios šalies.

Vaikų KKLT skaičius

Vaikai, kuriems atlikta transplantacijos 2002-2019 (n = 224)

Lietuvos (201), Latvijos (21), Ukrainos (2) piliečiai

VOHC sistemingai vykdoma pacientų, sergančių hemofilija ir kitais krešėjimo sutrikimais, priežiūra. Nuo 2007 metų VOHC specialistų dėka Lietuvoje
pradėta diegti pirminė ir antrinė profilaktika krešėjimo faktoriais (4 pav.). Šiuo metu 79 proc. vaikų, sergančių sunkia hemofilijos A, skiriamas profilaktinis gydymas, kuris iš esmės pakeitė hemofilija sergančių pacientų gydymo modelį Lietuvoje. Vaikų, gaunančių profilaktiką krešėjimo faktoriais, gyvenimo kokybė beveik nesiskiria nuo sveikų bendraamžių. Profilaktinis gydymas smarkiai sumažino sunkių hemofilijos komplikacijų skaičių. Įsteigus koordinacinį Hemofilijos ir krešėjimo sutrikimų kompetencijos centrą, į kurį įeina vaikų ir suaugusiųjų specialistai, laboratorijos gydytojai, užtikrinamas sklandus pacientų perėjimas nuo vaikų prie suaugusiųjų priežiūros bei gydymo tęstinumas. Didžioji dauguma vaikų gydoma pacientams dalyvaujant tarptautiniuose klinikiniuose tyrimuose.

2015 ir 2018 metais Hemofilijos ir krešėjimo sutrikimų koordinaciniam centrui suteiktas aukščiausias pripažinimas Europoje: Visapusiškos hemofilijos priežiūros centras (angl. European Haemophilia Comprehensive Care Centre)

Bendradarbiaujant su Šiaurės šalimis, vykdoma itin retų vaikų amžiuje komplikacijų – trombozių diagnostika, gydymas bei stebėsena. Diagnostika remiasi specifinių krešėjimo faktorių bei molekuliniais tyrimais.

Vaikų onkohematologijos centre gydomi pacientai sergantys reta kaupimo patologija – Gošė liga, II tipo mukopolisacharidoze. Jiems skiriama pakaitinė terapija specifiniais fermento preparatais.

VOHC užtikrintos visos pagalbinės priemonės, būtinos sėkmingam vaikų onkologinių ligų gydymui: yra moderni automatizuota periferinio kraujo, kaulų čiulpų ir smegenų skysčio tyrimo laboratorija, portatyvinis rentgeno aparatas, šiuolaikinis echoskopas, įranga sunkiems ligoniams stebėti. Visos skausmingos procedūros (kaulų čiulpų ir juosmeninė punkcija, centrinės venos kateterių implantacija) atliekamos su bendra nejautra. VOHS veikia vaikų skausmo komanda, būtina paliatyviajam gydymui.

VOHC veikia modernus reabilitacijos paslaugų kompleksas. Onkohematologinių ligonių reabilitacija pradedama kartu su ligos gydymu. Dirba patyrusi reabilitacijos komanda: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, masažuotojas. Ligoniams sveikti po onkohematologinės ligos pasitelktos interaktyvios technologijos. Po gydymo ligoninėje reabilitacija tęsiama Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė”, kurioje pacientus konsultuoja vaikų hematologai, kiti vaikų gydytojai.

Vaikų konsultacijų poliklinikoje konsultuojami vaikai iš visos Lietuvos. Be įprastų kraujo tyrimų vaikams atliekami imunologiniai ir genetiniai tyrimai.

Dienos stacionare teikiama pagalba

• Pacientų stebėsena tarp aktyvaus gydymo laikotarpių

• Kraujo komponentų transfuzijos

• Poodinių ir intraveninių vaistų suleidimas

• Pacientų po kaulų čiulpų transplantacijos stebėsena

• Pasveikusiųjų stebėsena

• Neaiškių pacientų atvejų išsamus ištyrimas

• Klinikinių tyrimai

Dienos stacionaro tel. 8 5 249 24 02

Vaikų onkohematologijos dienos stacionaro paslaugos

Ambulatorinės paslaugos

 • Mažakraujystės (geležies stokos anemijos)
 • Limfadenopatijos
 • Lėtinės neutropenijos
 • Ištyrimas dėl krešėjimo patologijos
 • Neaiškių kraujo tyrimo pokyčių interpretacija
 • Konsultacija / stebėjimas įtariant onkologinę ligą

Ambulatorinė pagalba

Vaikų konsultacijų poliklinika, Santariškių g. 4

Konsultuoja 3 gydytojos vaikų onkohematologės

Išankstinė registracija www.sergu.lt su siuntimu (f E027), pageidautina pateiktu į ESPBI

Registratūros telefonas 8 5 272 0570 7 -17 val. darbo dienomis.
http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiku-konsultaciju-poliklinika/

Paslaugos

 • Naujagimius ir kūdikius iki vienerių metų konsultuoja:
  • vaikų ligų gydytojas – neonatologas;
  • vaikų neurologas;
  • oftalmologas;
  • vaikų kardiologas.
 • Atliekamos galvos smegenų ir pilvo organų echoskopijos.
 • Tiriama klausa.
 • Konsultuojama žindymo klausimais.

Paslaugos

Klausos tyrimai kūdikiams, vaikams ir suaugusiesiems:

 • toninė ir kalbinė audiograma;
 • klausos tyrimai laisvame lauke;
 • timpanometrija ir refleksometrija;
 • otoakustinė emisija;
 • sukeltų potencialų audiometrija (BERA);
 • otomikroskopija;
 • otoneurologinis tyrimas.