Paslaugos

Pagalba vaikams

 • Diagnostika
 • Gydymas
 • Individualių priežiūros planų sudarymas
 • Reabilitacija
 • Daugiadalykė komanda (konsiliumai, specialistų konsultacijos)
 • Galimybė konsultuotis užsienyje
 • Tyrimų galimybės užsienyje
 • Brangių vaistų prieinamumo gerinimas

Pagalba tėvams

 • Retomis ligomis sergančių pacientų ir jų artimųjų mokymų koordinavimas
 • Informaciniai leidiniai ir renginiai

Pagalba gydytojams

 • Metodologinė pagalba
 • Vaikų retų ligų informacinės sistemos (posistemės) ir biobanko kūrimas ir valdymas
 • Paramos teikimas, ieškant potencialių partnerių ir finansavimo vaikų retų ligų srities moksliniams tyrimams
 • Profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas apie vaikų retų ligų diagnostiką, gydymą, reabilitaciją ir paliatyviąją priežiūrą
 • Bendradarbiavimo su kitomis panašią veiklą vykdančiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis kompetentingomis institucijomis bei pacientų organizacijomis koordinavimas

Paciento kelias pirmą kartą kreipiantis į Vaikų retų ligų koordinavimo centrą (VRLKC)

 

Informacija atnaujinta 2018 09 18