Paslaugos

Paslaugos ir laimėjimai

VOHC gydomi vaikai nuo 1 mėnesio iki 18 metų. Kasmet diagnozuojama ir gydoma apie 120 pirminių ligonių (60-70 pacientų sergančių onkologinėmis ir sunkiomis kraujo ligomis (3A pav.), apie 30 pacientų sergančių hemofilija ir įvairiais krešėjimo sutrikimais, 30-40 vaikų sergančių kitomis kraujo ligomis). Absoliuti dauguma pacientų serga labai retomis ligomis.

3 pav. Vaikų onkohematologijos centre gydomi pacientai: (A) stacionare gydytų vaikų, sergančių leukemijomis ir solidiniais navikais skaičius; (B) kaulų čiulpų transplantacijų skaičius; (C) dienos stacionare gydytų vaikų skaičius.

VOHC naudojami pažangiausi diagnostikos metodai – tiriama piktybinių ląstelių molekulinė genetika, pagal kurią vertinama ligos prognozė ir gydymo intensyvumas. Šie jautrūs tyrimai leidžia aptikti 1 piktybinę ląstelę iš 100 000 normalių. Remiantis šiais tyrimais, skiriama polichemoterapija (gydymas keliais chemoterapiniais preparatais) ir moderniausia taikinių terapija (vaisto poveikis nukreiptas į pakitusią molekulę). Leukemijos gydomos pagal Šiaurės šalims bendrus gydymo protokolus – tai reiškia, kad gydymas bet kurioje Šiaurės šalyje (pvz., Švedijoje ar Danijoje) ir VOHC yra toks pat. Visi vaikai, sergantys ūmia limofoblastine leukemija, gydomi, dalyvaudami Šiaurės šalims bendrame klinikiniame tyrime, kaip rekomenduoja „Europos onkologinėmis ligomis sergančių vaikų priežiūros standartai“.

Solidiniai navikai diagnozuojami vidutiniškai 30 vaikų per metus. Vaikų ligoninėje dirba patyrusių vaikų chirurgų komanda, atliekanti navikų biopsijas ir operacijas, ilgalaikių centrinės venos kateterių implantacijas, būtinas chemoterapijos skyrimui. Tiriami ir stebimi specifiniai biocheminiai naviko žymenys, atliekami moderniausi navikų vaizdiniai tyrimai (rentgenogramos, kompiuterinės tomogramos, magnetinio-branduolinio rezonanso tyrimai, pozitrono emisijos kompiuterinė tomografija, kaulų scintigrafija, MIBG-skenavimas). Vailstybiniame patologijos centre tiriami imuniniai ir genetiniai solidinių navikų žymenys. Sudėtingi solidinių navikų atvejai nagrinėjami komandiniuose aptarimuose, kuriuose dalyvauja vaikų chirurgai, gydytojai radiologai, patologai, kiti specialistai.

Pastaraisiais metais vis didesniam vaikų skaičiui persodinami kaulų čiulpai (3B pav.). Tai susiję su tuo, kad kaulų čiulpų transplantacija tapo saugesnė ir vis dažniau atliekama vaikams, sergantiems ne kraujo ligomis, pvz., imunodeficitais, metabolinėmis ir autoimuninėmis ligomis. VOHC yra vienintelė šalyje vieta, kur persodinami kaulų čiulpai vaikams. Pacientai šiai procedūrai atvyksta ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos. VOHC atliekamos visos šiuo metu pasaulyje įmanomos transplantacijos rūšys – autologinės (persodinamos paties mažojo paciento ląstelės), alogeninės (persodinamos donoro ląstelės) iš giminingo ir negiminingo donoro, virkštelės kraujo. Jei brolis ar sesuo netinka būti donoru, jo ieškoma Lietuvos ir pasaulio kaulų čiulpų donorų registruose. Šiuo metu Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose esančiame Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registre yra per 10 000 donorų, o pasaulio registruose – per 16 mln. Suradus donorą, kaulų čiulpai atvežami iš bet kurios šalies.

Kasmet pastebimas didėjantis pacientų, gydomų ambulatoriškai dienos stacionare (3C pav.) bei konsultuojamų poliklinikoje, skaičius. Ambulatorinėje grandyje skiriamas trumpalaikis gydymas, konsultuojami vaikai įtariant kraujo, imuninės, limfinės sistemos ar onkologinę ligą, vykdoma onkohematologinių pacientų dispanserizacija bei nuo onkologinės ligos pasveikusiųjų vaikų ir paauglių stebėsena.

VOHC sistemingai vykdoma pacientų, sergančių hemofilija ir kitais krešėjimo sutrikimais, priežiūra. Nuo 2007 m. VOHC specialistų dėka Lietuvoje pradėta diegti pirminė ir antrinė profilaktika krešėjimo faktoriais (4 pav.). Šiuo metu 79 proc. vaikų, sergančių sunkia hemofilijos A, skiriamas profilaktinis gydymas, kuris iš esmės pakeitė hemofilija sergančių pacientų gydymo modelį Lietuvoje. Vaikų, gaunančių profilaktiką krešėjimo faktoriais, gyvenimo kokybė beveik nesiskiria nuo sveikų bendraamžių. Profilaktinis gydymas smarkiai sumažino sunkių hemofilijos komplikacijų skaičių. Įsteigus koordinacinį Hemofilijos ir krešėjimo sutrikimų kompetencijos centrą, į kurį įeina vaikų ir suaugusiųjų specialistai, laboratorijos gydytojai, užtikrinamas sklandus pacientų perėjimas nuo vaikų prie suaugusiųjų priežiūros bei gydymo tęstinumas. Didžioji dauguma vaikų gydoma pacientams dalyvaujant tarptautiniuose klinikiniuose tyrimuose.

4 pav. Profilaktikos įdiegimas sunkia hemofilija A sergantiems vaikams

Bendradarbiaujant su Šiaurės šalimis, vykdoma itin retų vaikų amžiuje komplikacijų – trombozių diagnostika, gydymas bei stebėsena. Diangostika remiasi specifinių krešėjimo faktorių bei molekuliniais tyrimais.

Vaikų onkohematologijos centre gydomi pacientai sergantys reta kaupimo patologija – Gošė liga. Jiems skiriama pakaitinė terapija specifiniais fermento preparatais.

VOHC užtikrintos visos pagalbinės priemonės, būtinos sekmingam vaikų onkologinių ligų gydymui: yra moderni automatizuota periferinio kraujo, kaulų čiulpų ir smegenų skysčio tyrimo laboratorija, portatyvinis rentgeno aparatas, šiuolaikinis echoskopas, įranga sunkiems ligoniams stebėti. Visos skausmingos procedūros (kaulų čiulpų ir juosmeninė punkcija, centrinės venos katetrių implantacija) atliekamos su bendra nejautra. VOHS veikia vaikų skausmo komanda, būtina paliatyviajam gydymui.

VOHC veikia modernus rebilitacijos paslaugų kompleksas. Onkohematologinių ligonių reabilitacija pradedama kartu su ligos gydymu. Dirba patyrusi reabilitacijos komanda: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, masažuotojas. Ligoniams sveikti po onkohematologinės ligos pasitelktos interaktyvios technologijos. Po gydymo ligoninėje reabilitacija tęsiama Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė”, kurioje pacientus konsultuoja vaikų hematologai, kiti vaikų gydytojai.

Vaikų konsultacijų poliklinikoje konsultuojami vaikai iš visos Lietuvos. Be įprastų kraujo tyrimų vaikams atliekami imunologiniai ir genetiniai tyrimai.

Informacija atnaujinta 2017 11 30