Mokslas ir mokymas

Centre dirba 46 darbuotojai, iš jų 13 gydytojų. 5 gydytojai yra medicinos mokslų daktarai, 2 gydytojai studijuoja doktorantūroje. Gydytojai dalyvauja Medicinos studijų programos Vaikų ligų studijose.

Centro padaliniuose vykdomos specializuota vaikų hematologų, bendrosios pediatrijos, bendrosios praktikos gydytojo rezidentūros, taip pat gydytojų kvalifikacijos tobulinimo programos. Gydytojai daug kartų yra stažavęsi pagrindinėse Europos ir JAV vaikų onkohematologijos, kaulų čiulpų transplantacijos ir imunologijos centruose. Centro bazėje yra Lietuvos vaikų onkohematologų draugijos būstinė. Centro gydytojai yra tarptautinių mokslo draugijų (NOPHO, SIOP, ISH, EBMT) nariai ir turi glaudžių ryšių su kitais Europos Sąjungos vaikų onkohematologijos centrais, dalyvauja klinikiniuose ir biomedicininiuose tyrimuose.

VOHS intensyviai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, gydymo įstaigomis ir tyrimų institutais. Taip pat turi galimybių konsultuotis su Europos ir Amerikos svarbiausiais vaikų onkohematologijos centrais. Centro darbuotojai yra paskelbę 46 ISI publikacijas, dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose konferencijose su žodiniais ir stendiniais pranešimais. VOHC vykdomi klinikiniai ir biomedicininiai tyrimai.

Informacija atnaujinta 2017 11 30