Europos Sąjungos Socialinio fondo finansuojami projektai

2021 07 01 Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos kartu su partneriu viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis įgyvendina projektą  Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0002 „Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas“.


Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros klinikos) įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006 „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. vasario 19 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 434 699,86 Eur, iš jų 369 494,88 Eur – Europos socialinio fondo lėšos, 65 204,98 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti psichikos ir vaikų ankstyvosios raidos sutrikimų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę Lietuvoje.

Projekto uždavinys – parengti ir įgyvendinti pozityvios tėvystės įgūdžių ir specialistų mokymo programas, susijusias su vaikais, turinčiais psichikos ir (ar) raidos sutrikimus bei įgyvendinti bandomuosius projektus, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius (regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų srityje), bei jų stebėsena ir vertinimas.

Projekto veiklos:

 • pozityvios tėvystės įgūdžių ir specialistų mokymo programų, susijusių su vaikais, turinčiais psichikos ir (ar) raidos sutrikimus parengimas ir įgyvendinimas;
 • bandomųjų projektų, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius (regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų srityje) įgyvendinimas bei jų stebėsena ir vertinimas;
 • metodinių rekomendacijų parengimas ir leidyba.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, jog bus:

 • parengtos ir į praktiką įdiegtos pozityvios tėvystės įgūdžių ir specialistų mokymo programos, susijusios su vaikais, turinčiais psichikos ir (ar) raidos sutrikimų, bei įgyvendinti bandomieji projektai, siekiant sukurti, išbandyti ir į praktiką įdiegti naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius (regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų srityse), kurie vėliau galėtų būti integruoti į esamą psichikos sveikatos priežiūros paslaugų sistemą;
 • parengtos metodinės rekomendacijos, kuriomis galės naudotis įvairių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, dirbantys vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros srityje;
 • siekiant sumažinti paslaugų kokybės netolygumus ir suteikti geresnes sąlygas profesiniam tobulėjimui regionuose, bus išleistas bendras metodinių rekomendacijų ir mokymo programų leidinys. Tai padės tęsti, diegti į praktiką naujas vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei prevencines programas pasibaigus projektui.

Visos projekto veiklos apims platų spektrą prevencinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms, priskiriamoms didžiausią iššūkį specialistams keliančioms tikslinėms grupėms (vaikai su elgesio ir emocijų sutrikimais, autizmo spektro sutrikimais, didžiausios rizikos grupės naujagimiai, socialinės rizikos šeimos).

Projekto rezultatai:

Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos sutrikimai

Psichomotorinės raidos tikrinimas ir ankstyvas raidos sutrikimų nustatymas

Tarpžinybinio bendradarbiavimo modelis vaikų psichikos sveikatos priežiūroje

PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMAS IR ANKSTYVAS RAIDOS SUTRIKIMŲ NUSTATYMAS

Ankstyvoji pagalba vaikams su autizmo spektro sutrikimais

Neišnešiotų naujagimių raidos priežiūra ir ilgalaikis stebėjimas

Neišnešiotų naujagimių tėvų mokymo programa NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ RAIDOS PRIEŽIŪRA 

TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAIS, MOKYMO PROGRAMA 


2020 05 11  Vykdydami Europos Sąjungos Socialinio fondo  projektą „Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“,  VšĮ VUL Santaros klinikų  Vaiko raidos  centro specialistai parengė  Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos mokymo programą. 

Programa skirta vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komandoms:  gydytojams socialiniams pediatrams, medicinos psichologams, logoterapeutams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, slaugytojoms.  Pagal šią programą  nuo  2020 m. vyksta kvalifikacijos tobulinimo seminarai.

Susipažinkite su VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS MOKYMO PROGRAMA


  2019 03 01 Vykdydami Europos Sąjungos Socialinio fondo  projektąVaikų raidos ir elgesio sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“, Vaikų ligoninės, VšĮ VUL SK filialo Vaiko raidos centro specialistai parengė  Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymo programą. 

Programa skirta įvairių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams.  Pagal šią programą  nuo  2018 m. vyksta mokymai tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio ir emocinių sutrikimų.

Susipažinkite su VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS MOKYMO PROGRAMA

 


 2018 11 13 Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ ir kviečia tėvelius į mokymus „Neišnešiotų naujagimių raidos priežiūros programa“. 

Užsiėmimuose specialistai suteiks tėveliams informacijos apie kūdikių raidą, aptars aktualius tėvams kylančius klausimus, suteiks praktinių patarimų, kaip palaikyti kūdikio raidą, šeimos emocinę gerovę.

Susitikimuose grupėje dalyvaus tėvai su kūdikiais bei ankstyvosios reabilitacijos specialistų komanda. Specialistų komandą sudarys vaikų gydytojas – socialinis pediatras, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, muzikos terapeutas. Vieno užsiėmimo metu su grupe dirbs du skirtingi specialistai.

Užsiėmimus ves kvalifikuoti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo  specialistai.

Vieną užsiėmimo ciklą sudaro 4 užsiėmimai, kurie vyks vieną kartą per savaitę (antradieniais) nuo 15 iki 17 val.

Užsiėmimų vieta – Santariškių g. 7, Vilnius, 3 aukštas, 344 kabinetas (Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyrius).

Užsiėmimo metu įtvirtinsime įgytus įgūdžius, aptarsime rekomendacijas, atsakysime į Jus dominančius ir aktualius klausimus.

Registruotis galite telefonu  8  679 77810 arba el. p. natalija.geglis@santa.lt

Registracijai reikalinga informacija: vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas, Jūsų vaiko amžius.

Informacija atnaujinta 2019 01 04


2018 11 13 Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ ir kviečia tėvelius į mokymus „Pagalba vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“. 

Turėsite galimybę susipažinti su autizmo nustatymo principais ir elgesio terapijos būdais, kaip taikyti  struktūruoto mokymo principus, sensorinės integracijos principus, teigiamo vaiko paskatinimo bei netinkamo elgesio valdymo metodus, atsakysime į Jus dominančius ir aktualius klausimus.

Vieną užsiėmimų ciklą sudaro 3 užsiėmimai, kurie vyks vieną kartą per savaitę (pirmadieniais) nuo 17 iki 19 val.

Užsiėmimus ves kvalifikuoti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus specialistai: vaikų neurologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, spec. pedagogas ir kt.

Maloniai kviečiame Jus atvykti su savo vaikais, kurių užimtumu (stalo žaidimai, piešimo pamokėlės ir pan.) Jūsų mokymų metu rūpinsis vaikų priežiūros darbuotojai.

Mokymai vyks Žmogaus studijų centro patalpose, esančiose Trakų g. 8, Vilnius.

Registruotis galite telefonu 8 679 77810 arba el. paštu natalija.geglis@santa.lt

Registracijai reikalinga informacija: vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas, Jūsų vaiko amžius, ketinate dalyvauti viena (-s) ar su sutuoktiniu.

Informacija atnaujinta 2019 01 04


2018 11 13 Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ ir kviečia tėvelius į mokymus „Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio, emocijų sutrikimų“.  

 Mokymuose  „Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio, emocijų sutrikimų“ sužinosite: apie pozityvios tėvystės principus ir metodus, kaip bendrauti su vaikais, lavinti juos, auklėti, spręsti konfliktus, nesutarimus, motyvuoti mokytis ir atliepti svarbiausius vaikų poreikius; apie vaikų emocinius  elgesio sunkumus, jų raišką ir pagalbos būdus.

 Mokymų ciklai numatomi dviem grupėms:

 • I grupė – auginantiems 12-17 metų vaikus (trečiadieniais).
 • II grupė – auginantiems 6-11 metų vaikus (ketvirtadieniais).

Mokymų ciklą sudarys 10 užsiėmimų, kurie vyks vieną kartą per savaitę nuo 17 iki 19 valandos. Per kelis metus numatyta suorganizuoti 12 mokymų ciklų.
Užsiėmimus ves Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centro specialistai.
Pirmieji tėvelių grupių užsiėmimai planuojami nuo 2018 m. lapkričio 22 d. Jeigu negalite pradėti  lankyti nuo lapkričio mėnesio, kviečiame Jus registruotis mokymams, kurie vyks vėliau kelis metus iš eilės, išskyrus vasarą.

Maloniai kviečiame Jus atvykti su savo vaikais, kurių užimtumu (stalo žaidimai, piešimo pamokėlės ir pan.) Jūsų mokymosi metu rūpinsis vaikų priežiūros darbuotojai!

Mokymai vyks Žmogaus studijų centro patalpose, esančiose Trakų g. 8, Vilnius.

Mokymai vyksta pagal Vaiko raidos centro specialistų parengtą programą. PROGRAMA
Dalyviams paslauga teikiama nemokamai.

Būtina išankstinė registracija telefonu 8 688 21735 arba el. paštu: renata.kurlyte@santa.lt
Registracijai reikalinga informacija: vardas ir pavardė, telefono numeris, Jūsų vaiko amžius,  ar dalyvaus vienas iš vaiko tėvų ar abu.

Informacija atnaujinta 2019 01 04


2011 05 24 Vaiko raidos centre vykdoma sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa

ES_region_pletra2009-2012 metais Vaikų ligoninės Vaiko raidos centras vykdo projektą „Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonę VP1-1.1-SADM-10-V „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti vaikų sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie raidos ir psichikos sutrikimų prevencijos ir gydymo, turimas žinias bei gebėjimus, reikalingus efektyviai kompleksinei pagalbai vaikams su psichikos ir raidos sutrikimais užtikrinti, ankstyvai raidos sutrikimų diagnostikai ir neįgalumo prevencijai, vaikų psichosocialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę gerinimui, suteikti naujų žinių, reikalingų jų profesinei veiklai, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą.

Tikslinės grupės:

 • pirminės sveikatos priežiūros specialistai: šeimos gydytojai, slaugytojai, vaikų ligų gydytojai;
 • psichikos sveikatos priežiūros specialistai: vaikų ir paauglių psichiatrai, psichiatrai, psichologai;
 • vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komandos: gydytojai, psichologai, logopedai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, spec. pedagogai, socialiniai darbuotojai, slaugytojos.

Mokymo programos:

 1. Vaikų, veikiamų raidos ir psichikos sutrikimų rizikos veiksnių, atranka ir ankstyvoji sutrikimų diagnostika – mokymo programa pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams.
 2. Vaikų, paauglių ir jaunuolių psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostika ir gydymas – mokymo programa, skirta gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, gydytojams psichiatrams, psichologams.
 3. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos ir ankstyvosios reabilitacijos metodai ir komandinis darbas – mokymo programa, skirta specialistų komandoms, dirbančioms vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos sistemoje.
 4. Šeimų psichologinis konsultavimas ir šeimos terapijos pagrindai – mokymo programa, skirta vaikų ligų gydytojams, bendrosios praktikos gydytojams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichologams.

Projektą administruoja Informacijos kaupimo ir sklaidos centras. Informacija apie rengiamus kvalifikacijos tobulinimo kursus skelbiama internete, platinama gydymo įstaigoms ir profesinėms specialistų organizacijoms. Informacija apie mokymus teikiama el. pastu: jurgita.iksc@viltis.lt

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojami projektai

2011-01-01 Įgyvendinamas Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė” gydomųjų korpusų renovacijai skirtas projektas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

ES_region_pletraVaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė” (iki 2011-05-01 buvęs VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Druskininkų „Saulutė“) įgyvendinamas projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-058 „Pastatų grupės renovacija“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“). Bendra projekto išlaidų suma – 7 866 236,46 Lt.

Projekto lėšomis numatoma atlikti ventiliacijos ir šildymo sistemos rekonstrukciją, apšiltinti galerijų grindis, pakeisti langus ir duris, renovuoti sienų ir stogo perdangas. Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti skyriaus Druskininkų „Saulutė“ pastatų energetinių resursų naudojimą. Pastatų energetinių resursų taupymo paketo įdiegimas yra būtinas, nes tiesiogiai veikia pacientų ir personalo sveikatą ir darbo sąlygas. Atlikus planuojamus darbus, bus sutaupoma apie 118 913 Lt kasmet, kas sudaro apie 33,82% nuo bendrų šildymo išlaidų. Šias lėšas bus galima panaudoti pacientų priežiūros ir personalo darbo sąlygoms gerinti einamiesiems remontams ir kt.

Pagal sutartį, pasirašytą su Verslo paramos agentūra, numatyta Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ gydomųjų korpusų renovavimo darbų pabaiga – 2012 m.birželio mėn. 1 d.

2010-05-12 Pradėtas įgyvendinti VU Vaikų ligoninės Chirurgijos korpuso apšiltinimo ir inžinerinių sistemų modernizavimo projektas

ES_region_pletraVU Vaikų ligoninėje pradėti Chirurgijos korpuso apšiltinimo darbai. Per balandžio mėnesį jau įsibėgėjo lauko sienų ir stogų šiltinimas, pradėta šiluminių punktų renovacija, imti keisti šilumos sistemos magistraliniai vamzdynai. Chirurgijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimo projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”. Jam skirta daugiau nei 7 mln. litų.

Pasak VU Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai ir plėtrai Algimanto Juocevičiaus, projektas – labai reikalingas ir savalaikis, nes ligoninės pastatų sienų šiluminė izoliacija buvo itin bloga, stogų būklė prasta, seni šilumos punktų vamzdynai surūdiję, neatitinkantys galiojančių normų. Atlikus korpuso pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimo darbus, padėtis turėtų pasikeisti: padidėtų energijos efektyvumas, sumažėtų šilumos sąnaudos šildymui ir karšto vandens ruošimui. Ligoninės atlikto energetinio audito duomenimis, vien apšiltinus ligoninės sienas, patiriami šilumos nuostoliai sumažėtų iki 40 procentų, būtų sukurtas normas atitinkantis mikroklimatas pacientams ir ligoninės personalui.

Projektą ketinama baigti šių metų pabaigoje.

2009-04-07 Pediatrijos ir Chirurgijos korpusų pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimui skirtas projektas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę “Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”.

ES_region_pletraPagal sutartį, pasirašytą su Verslo paramos agentūra, numatyta, kad Pediatrijos korpuso renovavimo darbų pabaiga – 2010 m. lapkričio mėn., Chirurgijos korpuso renovavimo darbų pabaiga – 2010 m. gruodžio 31 d.
Pediatrijos centro pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimui skirta iki 3 397 168 Lt, Chirurgijos centro pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimui – iki 7 917 990 Lt.
2007 m. ligoninės energetinis auditas padarė išvadą, kad ligoninė gali pretenduoti į Ūkio ministerijos vykdomos programos, skirtos viešųjų pastatų apšiltinimui, lėšas. Už gautas lėšas bus renovuoti abiejų ligoninės pastatų stogai, apšiltintos išorinės sienos, pakeisti kai kurie vamzdynai, Chirurgijos korpuse papildomai renovuoti dar 5 šiluminiai mazgai.
2007 m. atlikto energetinio audito duomenimis, įdiegus šias priemones, ligoninės patiriami šilumos nuostoliai, apšiltinus išorės sienas, sumažės 5 kartus, dėl pernai metais pakeistų langų ir durų – 2 kartus, dėl renovuotų stogų – 4 kartus. Apskaičiuota, kad pastatų apšiltinimo priemonės padės sutaupyti apie 39 proc. šilumos, šildymo laikotarpiu patalpų temperatūra Pediatrijos korpuse bus didesnė.

Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo finansuojami projektai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012 „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimas.

Informacija atnaujinta 2021 05 12

 


 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007 „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2017 m. birželio 22 d.

Projekto pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 4 000 343,00 Eur, iš jų 3 400 291,55 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 600 051,45 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, teikiamų vaikų ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau – Vaikų ligoninė) yra vienintelė vaikų ligoninė Vilniuje ir pažangiausia vaikų ligoninė Lietuvoje. Čia teikiamos visų profilių (išskyrus kardiochirurgijos) II ir III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientams nuo naujagimystės iki 18 metų. Vaikų ligoninėje nuolat plečiamas paslaugų spektras, didėja pacientų srautai, todėl auga ir teikiamų paslaugų skaičius, kuris 2015 m. viršijo 361 tūkst.

Vaikų ligoninės infrastruktūros, reikalingos vaikų sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, trūkumas arba turimos netinkamas funkcionavimas lėtina ir sunkina vaikų ligų diagnostiką, gydymą bei profilaktiką.

Siekiami rezultatai – Projekto metu įsigijus modernios medicinos įrangos ir baldų (toliau – Infrastruktūra), bus pagerinta teikiamų vaikų ligų profilaktikos, diagnostikos bei gydymo paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Pagrindiniai Vaikų ligoninės padaliniai, kuriuose planuojamas Infrastruktūros atnaujinimas, yra:

 • Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus I poskyris,
 • Vaikų konsultacijų padalinys,
 • Pediatrijos centras,
 • Stacionarinės vaikų medicininės reabilitacijos padalinys,
 • Radiologijos skyrius,
 • Vaikų neurologijos skyrius.

Projekto naudą pajus Lietuvos vaikai iki 18 metų, jų tėvai ar globėjai, taip pat Vaikų ligoninės personalas.


 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004 „Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 8 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 1 027 650,00 Eur, iš jų 873 502,50 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 154 147,50 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti vaikų, sergančių retomis ligomis, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose ir visoje Lietuvoje.

Siekiami rezultatai – Projekto metu įsigijus reikiamą medicininę įrangą ir baldus, retomis ligomis sergančių vaikų registracijos posistemę, biuro įrangą ir baldus, bei parengus vaikų retų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos metodikas, planuojama pasiekti šiuos rezultatus:

 • įsigijus didelio našumo skysčių chromatografijos su masių spektrometrija įrangos sistemą, tikimasi išplėsti simptominės ir, svarbiausia, ikisimptominės retų vaikų ligų laboratorinės diagnostikos ir stebėsenos tyrimų spektrą, bei įdiegti plačios apimties laboratorinius tyrimus. Tikimasi, kad tai leis greičiau ir didesniam pacientų skaičiui diagnozuoti retas ligas, sumažinti laboratorinio ištyrimo laiko ir pinigines sąnaudas, sumažinti vaikų retų ligų gydymo komplikacijų ir mirčių skaičių, komplikacijų gydymui skiriamas išlaidas;
 • įsigijus trūkstamą medicinos įrangą ir medicinos baldus, biuro baldus ir informacinių technologijų įrangą, siekiama padidinti vaikų retų ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos efektyvumą, tikimasi, jog padidės diagnozuojamų retų ligų vaikams skaičius, gydymas taps efektyvesnis, sumažės komplikacijų tikimybė;
 • sukūrus ir įdiegus retomis ligomis sergančių pacientų (vaikų) registracijos posistemę, tikimasi, kad bus sudaryta galimybė greitai ir tiksliai registruoti jau esamus ir naujus pacientus, vykdyti jų stebėseną, gydymo rezultatų vertinimą, o, svarbiausia, tiksliai ir greitai keistis informacija apie retomis ligomis sergančius vaikus su Europos referencijos centrų tinklo bei kitais partneriais;

• parengus ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinus 12 vaikų retų ligų metodikų, kuriomis galės naudotis visų lygių sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys paslaugas vaikams, siekiama palengvinti vaikų retų ligų diagnostiką bei gydymą visoje Lietuvoje.
Projekto naudą pajus vaikai (nuo gimimo iki 18 m.), kurie kreipsis į viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoninę Santaros klinikas dėl retų ligų diagnozavimo, gydymo ir (ar) stebėsenos, jų tėvai ar globėjai, taip pat gydytojai ir slaugos specialistai.


 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001 „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pradžia – 2017 m. gegužės 2 d.

Projekto pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 7 500 000,00 Eur, iš jų 6 375 000,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 1 125 000,000 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Dėl kritinės stogo būklės uždarius pagrindinį Vaiko raidos centro (toliau – VRC) pastatą (Vytauto g. 15, Vilnius), sumažėjo VRC teikiamų paslaugų apimtys, o vieną iš skyrių teko perkelti į Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo patalpas (Santariškių g. 7, Vilnius). Bendras patalpų plotas sumažėjo nuo 3300 kv. m iki 1900 kv. m. Dėl esamų pastatų kritinės būklės ir vietos stygiaus, VRC neturi galimybės plėsti paslaugų spektro, teko sumažinti kai kurių skyrių veiklos apimtis, todėl pailgėjo paslaugų laukimo eilės, o dėl kabinetų trūkumo gydytojai priversti dirbti keliomis pamainomis. Tai neigiamai įtakoja VRC teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Siekiant spręsti minėtą problemą, bus pastatytas naujas VRC paslaugoms teikti skirtas ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis pastatas Santariškių g. 7, Vilniuje.

Pastačius naują pastatą ir optimizavus psichikos sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines II ir III lygio paslaugas vaikams, paslaugos bus suteikiamos greičiau, kokybiškiau, mažės pacientų eilės, pagreitės vaikų išgijimo laikas.

Projekto naudą pajus vaikai (nuo gimimo iki 18 m.), kuriems reikalingos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, taip pat pacientus slaugantys tėvai ar globėjai, bei dirbantis personalas.


Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale.

ES_region_pletraProjekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. balandžio 1 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d. Projektui skirta 3 524 000 Lt.

Projekto tikslas – užtikrinti Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo pacientams, kuriems teikiamos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo sveikatos priežiūros paslaugos, ankstyvą, visapusišką onkologinių susirgimų diagnostiką, taikyti adekvatų gydymą, pagerinti gydymo rezultatus ir ligonių išgyvenamumą.

Projektu užsibrėžta modernizuoti medicininę įrangą, skirtą navikiniais susirgimais sergančių ligonių diagnostikai ir gydymui.
Tam numatyta įsigyti:

1. Radiologinei diagnostikai reikalingą įrangą:
– stacionarų skaitmeninį rentgeno aparatą;
– mobilų rentgeno aparatą;
– echoskopus (2 vnt).

2. Medicininę įrangą pacientų būklės monitaravimui:
– gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemą (4 vnt.);
-pulsoksimetrą.

3. Medicininę įrangą chirurginėms operacijoms ir manipuliacijoms:
– Nd:YAG lazerį 1064 nm;
– chirurginį ultragarsinį peilį;
– siaskopą;
– laparoskopą;
– narkozės aparatų (2 vnt.);
– dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų (2 vnt.);
– vaizdo gastroskopą;
– operacinį stalą ir lempą;
– chirurginių instrumentų rinkinių (4 vnt.).

Įvykdžius projekto veiklas, daugiau nei 1000 vaikų pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.

 


Projektas „Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje”

ES_region_pletra2010 m. balandžio 22 d. VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto “Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje” (kodas VP-3-2.1-SAM-10-V-01-059) finansavimo ir administravimo sutartį.

Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” įgyvendinimo priemonę “Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas”.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. kovo 18 d. Projekto pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.

Projektui įgyvendinti skiriama 3 mln. 62 tūkst. litų.

Projekto tikslas – plėtoti ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą VU Vaikų ligoninėje (Santariškių g. 7, Vilnius ) ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimą ligoninės filiale – Utenos reabilitacijos ir ugdymo centre (Atkočiškių k., Utenos r.)

Projekto uždaviniai: modernizuoti ligoninės infrastruktūrą, skirtą ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti Santariškių g. 7, Vilniuje, ir ligoninės filialo Utenos reabilitacijos ir ugdymo centro infrastruktūrą, esančią Atkočiškių k., Utenos r., skirtą ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti.

Projekto veiklos :
1. Rekonstruoti VU Vaikų ligoninės Chirurgijos korpuso I aukšto patalpas (Santariškių g. 7), skirtas ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti ( 458 kv. m.).
2. Suremontuoti Pediatrijos korpuso III aukšto (Santariškių g. 4) patalpas, skirtas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti (apie 30 kv.m.).
3. Suremontuoti VU Vaikų ligoninės filialo (Atkočiškių k., Utenos r.) dalį patalpų, skirtų ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti (209 kv. m.).
4. Įsigyti reikalingą medicinos įrangą, skirtą ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti.


Stacionarus skaitmeninis rentgeno aparatas tarnaus geresnei vaikų onkologinių ligų diagnostikai

ES_region_pletraIš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamo projekto VU Vaikų ligoninė įsigijo šiuolaikišką skaitmeninį rentgeno aparatą, kuriuo atlikdami rentgenodiagnostikos tyrimus vaikų gydytojai tikisi tiksliau diagnozuoti onkologinėmis ligomis sergančių vaikų būklę, remdamiesi šia diagnostika taikyti adekvatų gydymą, pagerinti jo rezultatus ir ligonių išgyvenamumą.

Kaip teigia VU Vaikų ligoninės Radiologijos skyriaus vedėja Eglė Stašienė, „rentgenodiagnostika būtina onkohematologiniams ligoniams kaulų auglių, metastazių diagnostikai, norint nustatyti metastazinius pakitimus plaučiuose, grybelinių ir kitų infekcijų paplitimą organizme. Radiologiniai tyrimai svarbūs onkologinių susirgimų diagnostikai, ligos eigos bei gydymo efektyvumui vertinti. Taip pat radiologiniai tyrimai būtini diagnozuojant plaučių, prienosinių veido ertmių ir kitus infekcinius susirgimus‘‘.

Vidutiniškai per parą šiuo rentgeno aparatu planuojama atlikti apie 50 rentgeno nuotraukų.

Gydytoja radiologė E. Stašienė džiaugiasi, kad naujuoju aparatu gaunamos itin geros kokybės nuotraukos, o vaizdą, matomą kompiuterio ekrane, prireikus galima padidinti ir paryškinti – tai sumažina diagnostikos klaidų tikimybę, be to, suteikia galimybę kaupti ir saugoti rentgeno nuotraukas ligoninės serveryje. „Skaitmeninis rentgeno aparatas daug saugesnis nei senesnės kartos aparatai, jis sumažina paciento gaunamos apšvitos kiekį, – tai itin svarbu tiriant onkologinius ligonius“ , – sako gydytoja E. Stašienė.

Kasmet VU Vaikų ligoninės stacionare gydoma daugiau nei 1000 vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis ir 250-280 vaikų, sergančių gerybiniais navikais, suteikiama apie 800 ambulatorinių konsultacijų. Todėl VU Vaikų ligoninė, siekdama pagerinti onkologinių ligų diagnostiką, gydymo prieinamumą ir kokybę, parengė projektą „Ankstyvos onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ ES struktūrinei paramai gauti, iš kurio įsigytas ne tik skaitmeninis rentgeno aparatas, bet ir gyvybinių funkcijų kontrolei ir chirurginiam gydymui skirtos įrangos.

Projekto vertė siekė per 3 mln. litų.


2011 06-07 Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje

ES_region_pletraVykdant Europos regioninės plėtros fono finansuojamos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Diferencijuotų kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimas“ Vaikų ligoninės Vaiko raidos centre 2009 m. pradėtas projektas „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“.

Projekto tikslas – gerinti ambulatorinių kompleksinių paslaugų vaikams su raidos ir psichikos sutrikimais prieinamumą ir kokybę Vilniaus apskrityje, teikti specializuotas ambulatorines paslaugas ankstyvojo amžiaus vaikams su raidos sutrikimais, vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sutrikimus bei vaikų ir paauglių krizių intervenciją su mobilia komanda.

Projekto uždaviniai:
1. Pritaikyti dienos stacionaro ir stacionaro patalpas (baldus, įrangą) ikimokyklinio amžiaus vaikams su raidos ir elgesio sutrikimais.
2. Modernizuoti vaikų psichiatrijos dienos stacionaro ir stacionaro paslaugų teikimą diferencijuojant užimtumo ir terapijos kabinetus pagal vaikų sutrikimus.
3. Gerinti vaikų krizių intervencijos paslaugų kokybę.

Projekto metu ketinama įsigyti ikimokyklinio amžiaus vaikų su psichikos sutrikimais diagnostikos ir gydymo paslaugų, specializuotų mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugų, užimtumo, fizinio aktyvumo, mokymo ir mokymosi patalpų įrangos visiems vaikų psichiatrijos padaliniams, taip pat vaikų krizių intervencijos skyriaus įrangą ir automobilį mobiliai komandai.

Projekto pabaiga numatoma šių metų spalio 30 d. Projekto biudžetas siekia 3 710 223 Lt.


2010 03 01 Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vaikų ligoninėje, VšĮ VULSK filiale  (informacija atnaujinta 2013 03 21)

ES_region_pletraProjekto veiklos, pradėtos įgyvendinti 2009 m. birželio mėnesį, iki sutarties pasirašymo. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 birželio 30 d. Projektui skirta iki 8 820 174,57 Lt.

Vaikai dėl traumų žūsta dažniau negu dėl visų kitų priežasčių. Viena pagrindinių nuo traumų mirties priežasčių – skubios traumatologinės pagalbos neprieinamumas. Galimybė gauti aukštos kokybės kompleksinę medicinos pagalbą patyrus traumas ne vėliau kaip per vieną valandą, didina pacientų galimybę išgyventi ir sumažina traumų sąlygotų pasekmių pavojų ir jų lygį.

Vaikų ligoninė, VšĮ VULSK filialas yra didžiausia ligoninė Lietuvoje, teikianti kompleksinę specializuotą pagalbą sunkias traumas patyrusiems vaikams. Augant pacientų skaičiui, Priėmimo-skubios pagalbos skyrius tapo per ankštas, negalintis patenkinti besikeičiančių pacientų poreikių. I vaikų intensyviosios terapijos skyriaus patalpos dėl netinkamo išplanavimo negali būti racionaliai naudojamos. Siekiant geresnės kokybės ir efektyvesnio gydymo, patalpas būtina perplanuoti ir rekonstruoti, taip pat modernizuoti Priėmimo-skubios pagalbos, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos, operacinių bei traumatologijos skyrių medicininę įrangą.

Projekto metu ketinama įsigyti:
– 1 rinkinį medicininės įrangos Priėmimo-skubios pagalbos skyriui, kurį sudaro skaitmeninis rentgeno aparatas, instrumentų komplektas gipsui pjauti (gipso pjovimo mašina), komplektas instrumentų žaizdoms siūti, operacinis ir gipsavimo stalai, kompiuterinis tomografas, ultragarsinis aparatas sąnariams tirti, du negatoskopai ir dvi funkcinės lovos.

– 1 rinkinį medicininės įrangos operacinėms, kurį sudaro mobilus rentgeno aparatas, 17 komplektų ortopedinių-traumatologinių instrumentų rinkinių, dubens fiksavimo įrenginys ligoniams su daugybinėmis traumomis, artroskopas su įranga ir instrumentais, 5 kaulų gręžimo-pjovimo instrumentų komplektai, trys turniketinės sistemos kraujavimui stabdyti,vienas komplektas neurochirurginių instrumentų, neurochirurginis mikroskopas, kraniotomas, neurochirurginis koaguliatorius, autohemotransfuzijos aparatas, rentgenokontrastinis operacinis stalas, fluoroskopas, 8 osteosintezės aparatai, 5 vienetai chirurgo optikos operacijai, dvi chirurgo šviesos sistemos, ligonių perkėlimo įranga ir monitorius širdies darbo našumui įvertinti.

– 1 rinkinį medicininės įrangos intensyvios terapijos skyriui, kurį sudaro du DPV aparatai, 4 gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai, 4 vienetai ligonio šildymo įrangos, dvi transportinės lovos, 4 funkcinės lovos, dvi skysčių valdymo sistemos, du elektriniai siurbliai.

– 1 rinkinį medicininės įrangos traumatologijos skyriui, kurį sudaro instrumentai gipso pjovimui (gipso pjovimo mašina), elektromiografas, dermatomas kūdikiams, vakuuminė žaizdų gydymo sistema (vakuuminis siurblys) ir dvi funkcinės lovos.

Projekto tikslas –  sumažinti vaikų mirtingumą ir neįgalumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, gerinant teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę traumas patyrusiems pacientams Vaikų ligoninėje, VšĮ VULSK filiale. Projekto metu bus atlikta Priėmimo ir skubios pagalbos bei Vaikų intensyviosios terapijos skyrių patalpų, rekonstrukcija, įsigyta medicinos įrangos skubiai ambulatorinei ir stacionarinei medicinos pagalbai traumų atvejais teikti.

Laukiamas rezultatas – geresnė teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas Vaikų ligoninės, VšĮ VULSK filialo pacientams bei vaikų traumų sąlygoto mirtingumo ir neįgalumo sumažėjimas.