Europos Sąjungos Socialinio fondo finansuojami projektai

2021 07 01 Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos kartu su partneriu viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis įgyvendina projektą  Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0002 „Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas“.


Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros klinikos) įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006 „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. vasario 19 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė – 434 699,86 Eur, iš jų 369 494,88 Eur – Europos socialinio fondo lėšos, 65 204,98 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti psichikos ir vaikų ankstyvosios raidos sutrikimų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę Lietuvoje.

Projekto uždavinys – parengti ir įgyvendinti pozityvios tėvystės įgūdžių ir specialistų mokymo programas, susijusias su vaikais, turinčiais psichikos ir (ar) raidos sutrikimus bei įgyvendinti bandomuosius projektus, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius (regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų srityje), bei jų stebėsena ir vertinimas.

Projekto veiklos:

 • pozityvios tėvystės įgūdžių ir specialistų mokymo programų, susijusių su vaikais, turinčiais psichikos ir (ar) raidos sutrikimus parengimas ir įgyvendinimas;
 • bandomųjų projektų, siekiant sukurti, išbandyti ir įdiegti į praktiką naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius (regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų srityje) įgyvendinimas bei jų stebėsena ir vertinimas;
 • metodinių rekomendacijų parengimas ir leidyba.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama, jog bus:

 • parengtos ir į praktiką įdiegtos pozityvios tėvystės įgūdžių ir specialistų mokymo programos, susijusios su vaikais, turinčiais psichikos ir (ar) raidos sutrikimų, bei įgyvendinti bandomieji projektai, siekiant sukurti, išbandyti ir į praktiką įdiegti naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelius (regioninės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai, neišnešiotų naujagimių, turinčių raidos sutrikimų srityse), kurie vėliau galėtų būti integruoti į esamą psichikos sveikatos priežiūros paslaugų sistemą;
 • parengtos metodinės rekomendacijos, kuriomis galės naudotis įvairių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, dirbantys vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros srityje;
 • siekiant sumažinti paslaugų kokybės netolygumus ir suteikti geresnes sąlygas profesiniam tobulėjimui regionuose, bus išleistas bendras metodinių rekomendacijų ir mokymo programų leidinys. Tai padės tęsti, diegti į praktiką naujas vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas bei prevencines programas pasibaigus projektui.

Visos projekto veiklos apims platų spektrą prevencinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms, priskiriamoms didžiausią iššūkį specialistams keliančioms tikslinėms grupėms (vaikai su elgesio ir emocijų sutrikimais, autizmo spektro sutrikimais, didžiausios rizikos grupės naujagimiai, socialinės rizikos šeimos).

Projekto rezultatai:

Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos sutrikimai

Psichomotorinės raidos tikrinimas ir ankstyvas raidos sutrikimų nustatymas

Tarpžinybinio bendradarbiavimo modelis vaikų psichikos sveikatos priežiūroje

PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMAS IR ANKSTYVAS RAIDOS SUTRIKIMŲ NUSTATYMAS

Ankstyvoji pagalba vaikams su autizmo spektro sutrikimais

Neišnešiotų naujagimių raidos priežiūra ir ilgalaikis stebėjimas

Neišnešiotų naujagimių tėvų mokymo programa NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ RAIDOS PRIEŽIŪRA 

TĖVŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAIS, MOKYMO PROGRAMA 


2020 05 11  Vykdydami Europos Sąjungos Socialinio fondo  projektą „Vaikų raidos ir elgesio sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“,  VšĮ VUL Santaros klinikų  Vaiko raidos  centro specialistai parengė  Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos mokymo programą. 

Programa skirta vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komandoms:  gydytojams socialiniams pediatrams, medicinos psichologams, logoterapeutams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, socialiniams darbuotojams, slaugytojoms.  Pagal šią programą  nuo  2020 m. vyksta kvalifikacijos tobulinimo seminarai.

Susipažinkite su VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS MOKYMO PROGRAMA


  2019 03 01 Vykdydami Europos Sąjungos Socialinio fondo  projektąVaikų raidos ir elgesio sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“, Vaikų ligoninės, VšĮ VUL SK filialo Vaiko raidos centro specialistai parengė  Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymo programą. 

Programa skirta įvairių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams.  Pagal šią programą  nuo  2018 m. vyksta mokymai tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio ir emocinių sutrikimų.

Susipažinkite su VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS MOKYMO PROGRAMA

 


 2018 11 13 Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ ir kviečia tėvelius į mokymus „Neišnešiotų naujagimių raidos priežiūros programa“. 

Užsiėmimuose specialistai suteiks tėveliams informacijos apie kūdikių raidą, aptars aktualius tėvams kylančius klausimus, suteiks praktinių patarimų, kaip palaikyti kūdikio raidą, šeimos emocinę gerovę.

Susitikimuose grupėje dalyvaus tėvai su kūdikiais bei ankstyvosios reabilitacijos specialistų komanda. Specialistų komandą sudarys vaikų gydytojas – socialinis pediatras, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, muzikos terapeutas. Vieno užsiėmimo metu su grupe dirbs du skirtingi specialistai.

Užsiėmimus ves kvalifikuoti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo  specialistai.

Vieną užsiėmimo ciklą sudaro 4 užsiėmimai, kurie vyks vieną kartą per savaitę (antradieniais) nuo 15 iki 17 val.

Užsiėmimų vieta – Santariškių g. 7, Vilnius, 3 aukštas, 344 kabinetas (Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyrius).

Užsiėmimo metu įtvirtinsime įgytus įgūdžius, aptarsime rekomendacijas, atsakysime į Jus dominančius ir aktualius klausimus.

Registruotis galite telefonu  8  679 77810 arba el. p. natalija.geglis@santa.lt

Registracijai reikalinga informacija: vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas, Jūsų vaiko amžius.

Informacija atnaujinta 2019 01 04


2018 11 13 Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ ir kviečia tėvelius į mokymus „Pagalba vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“. 

Turėsite galimybę susipažinti su autizmo nustatymo principais ir elgesio terapijos būdais, kaip taikyti  struktūruoto mokymo principus, sensorinės integracijos principus, teigiamo vaiko paskatinimo bei netinkamo elgesio valdymo metodus, atsakysime į Jus dominančius ir aktualius klausimus.

Vieną užsiėmimų ciklą sudaro 3 užsiėmimai, kurie vyks vieną kartą per savaitę (pirmadieniais) nuo 17 iki 19 val.

Užsiėmimus ves kvalifikuoti Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus specialistai: vaikų neurologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, spec. pedagogas ir kt.

Maloniai kviečiame Jus atvykti su savo vaikais, kurių užimtumu (stalo žaidimai, piešimo pamokėlės ir pan.) Jūsų mokymų metu rūpinsis vaikų priežiūros darbuotojai.

Mokymai vyks Žmogaus studijų centro patalpose, esančiose Trakų g. 8, Vilnius.

Registruotis galite telefonu 8 679 77810 arba el. paštu natalija.geglis@santa.lt

Registracijai reikalinga informacija: vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas, Jūsų vaiko amžius, ketinate dalyvauti viena (-s) ar su sutuoktiniu.

Informacija atnaujinta 2019 01 04


2018 11 13 Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ ir kviečia tėvelius į mokymus „Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio, emocijų sutrikimų“.  

 Mokymuose  „Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai tėvams, auginantiems vaikus, turinčius elgesio, emocijų sutrikimų“ sužinosite: apie pozityvios tėvystės principus ir metodus, kaip bendrauti su vaikais, lavinti juos, auklėti, spręsti konfliktus, nesutarimus, motyvuoti mokytis ir atliepti svarbiausius vaikų poreikius; apie vaikų emocinius  elgesio sunkumus, jų raišką ir pagalbos būdus.

 Mokymų ciklai numatomi dviem grupėms:

 • I grupė – auginantiems 12-17 metų vaikus (trečiadieniais).
 • II grupė – auginantiems 6-11 metų vaikus (ketvirtadieniais).

Mokymų ciklą sudarys 10 užsiėmimų, kurie vyks vieną kartą per savaitę nuo 17 iki 19 valandos. Per kelis metus numatyta suorganizuoti 12 mokymų ciklų.
Užsiėmimus ves Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centro specialistai.
Pirmieji tėvelių grupių užsiėmimai planuojami nuo 2018 m. lapkričio 22 d. Jeigu negalite pradėti  lankyti nuo lapkričio mėnesio, kviečiame Jus registruotis mokymams, kurie vyks vėliau kelis metus iš eilės, išskyrus vasarą.

Maloniai kviečiame Jus atvykti su savo vaikais, kurių užimtumu (stalo žaidimai, piešimo pamokėlės ir pan.) Jūsų mokymosi metu rūpinsis vaikų priežiūros darbuotojai!

Mokymai vyks Žmogaus studijų centro patalpose, esančiose Trakų g. 8, Vilnius.

Mokymai vyksta pagal Vaiko raidos centro specialistų parengtą programą. PROGRAMA
Dalyviams paslauga teikiama nemokamai.

Būtina išankstinė registracija telefonu 8 688 21735 arba el. paštu: renata.kurlyte@santa.lt
Registracijai reikalinga informacija: vardas ir pavardė, telefono numeris, Jūsų vaiko amžius,  ar dalyvaus vienas iš vaiko tėvų ar abu.

Informacija atnaujinta 2019 01 04


2011 05 24 Vaiko raidos centre vykdoma sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa

ES_region_pletra2009-2012 metais Vaikų ligoninės Vaiko raidos centras vykdo projektą „Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa“, kurį finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos priemonę VP1-1.1-SADM-10-V „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti vaikų sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie raidos ir psichikos sutrikimų prevencijos ir gydymo, turimas žinias bei gebėjimus, reikalingus efektyviai kompleksinei pagalbai vaikams su psichikos ir raidos sutrikimais užtikrinti, ankstyvai raidos sutrikimų diagnostikai ir neįgalumo prevencijai, vaikų psichosocialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę gerinimui, suteikti naujų žinių, reikalingų jų profesinei veiklai, atsižvelgiant į nuolatinę mokslo ir praktikos pažangą.

Tikslinės grupės:

 • pirminės sveikatos priežiūros specialistai: šeimos gydytojai, slaugytojai, vaikų ligų gydytojai;
 • psichikos sveikatos priežiūros specialistai: vaikų ir paauglių psichiatrai, psichiatrai, psichologai;
 • vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komandos: gydytojai, psichologai, logopedai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, spec. pedagogai, socialiniai darbuotojai, slaugytojos.

Mokymo programos:

 1. Vaikų, veikiamų raidos ir psichikos sutrikimų rizikos veiksnių, atranka ir ankstyvoji sutrikimų diagnostika – mokymo programa pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems specialistams.
 2. Vaikų, paauglių ir jaunuolių psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostika ir gydymas – mokymo programa, skirta gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams, gydytojams psichiatrams, psichologams.
 3. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos ir ankstyvosios reabilitacijos metodai ir komandinis darbas – mokymo programa, skirta specialistų komandoms, dirbančioms vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos sistemoje.
 4. Šeimų psichologinis konsultavimas ir šeimos terapijos pagrindai – mokymo programa, skirta vaikų ligų gydytojams, bendrosios praktikos gydytojams, vaikų ir paauglių psichiatrams, psichologams.

Projektą administruoja Informacijos kaupimo ir sklaidos centras. Informacija apie rengiamus kvalifikacijos tobulinimo kursus skelbiama internete, platinama gydymo įstaigoms ir profesinėms specialistų organizacijoms. Informacija apie mokymus teikiama el. pastu: jurgita.iksc@viltis.lt