Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojami projektai

2011-01-01 Įgyvendinamas Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė” gydomųjų korpusų renovacijai skirtas projektas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

ES_region_pletraVaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė” (iki 2011-05-01 buvęs VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Druskininkų „Saulutė“) įgyvendinamas projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-058 „Pastatų grupės renovacija“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“). Bendra projekto išlaidų suma – 7 866 236,46 Lt.

Projekto lėšomis numatoma atlikti ventiliacijos ir šildymo sistemos rekonstrukciją, apšiltinti galerijų grindis, pakeisti langus ir duris, renovuoti sienų ir stogo perdangas. Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti skyriaus Druskininkų „Saulutė“ pastatų energetinių resursų naudojimą. Pastatų energetinių resursų taupymo paketo įdiegimas yra būtinas, nes tiesiogiai veikia pacientų ir personalo sveikatą ir darbo sąlygas. Atlikus planuojamus darbus, bus sutaupoma apie 118 913 Lt kasmet, kas sudaro apie 33,82% nuo bendrų šildymo išlaidų. Šias lėšas bus galima panaudoti pacientų priežiūros ir personalo darbo sąlygoms gerinti einamiesiems remontams ir kt.

Pagal sutartį, pasirašytą su Verslo paramos agentūra, numatyta Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ gydomųjų korpusų renovavimo darbų pabaiga – 2012 m.birželio mėn. 1 d.

2010-05-12 Pradėtas įgyvendinti VU Vaikų ligoninės Chirurgijos korpuso apšiltinimo ir inžinerinių sistemų modernizavimo projektas

ES_region_pletraVU Vaikų ligoninėje pradėti Chirurgijos korpuso apšiltinimo darbai. Per balandžio mėnesį jau įsibėgėjo lauko sienų ir stogų šiltinimas, pradėta šiluminių punktų renovacija, imti keisti šilumos sistemos magistraliniai vamzdynai. Chirurgijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimo projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”. Jam skirta daugiau nei 7 mln. litų.

Pasak VU Vaikų ligoninės direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai ir plėtrai Algimanto Juocevičiaus, projektas – labai reikalingas ir savalaikis, nes ligoninės pastatų sienų šiluminė izoliacija buvo itin bloga, stogų būklė prasta, seni šilumos punktų vamzdynai surūdiję, neatitinkantys galiojančių normų. Atlikus korpuso pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimo darbus, padėtis turėtų pasikeisti: padidėtų energijos efektyvumas, sumažėtų šilumos sąnaudos šildymui ir karšto vandens ruošimui. Ligoninės atlikto energetinio audito duomenimis, vien apšiltinus ligoninės sienas, patiriami šilumos nuostoliai sumažėtų iki 40 procentų, būtų sukurtas normas atitinkantis mikroklimatas pacientams ir ligoninės personalui.

Projektą ketinama baigti šių metų pabaigoje.

2009-04-07 Pediatrijos ir Chirurgijos korpusų pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimui skirtas projektas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę “Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”.

ES_region_pletraPagal sutartį, pasirašytą su Verslo paramos agentūra, numatyta, kad Pediatrijos korpuso renovavimo darbų pabaiga – 2010 m. lapkričio mėn., Chirurgijos korpuso renovavimo darbų pabaiga – 2010 m. gruodžio 31 d.
Pediatrijos centro pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimui skirta iki 3 397 168 Lt, Chirurgijos centro pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimui – iki 7 917 990 Lt.
2007 m. ligoninės energetinis auditas padarė išvadą, kad ligoninė gali pretenduoti į Ūkio ministerijos vykdomos programos, skirtos viešųjų pastatų apšiltinimui, lėšas. Už gautas lėšas bus renovuoti abiejų ligoninės pastatų stogai, apšiltintos išorinės sienos, pakeisti kai kurie vamzdynai, Chirurgijos korpuse papildomai renovuoti dar 5 šiluminiai mazgai.
2007 m. atlikto energetinio audito duomenimis, įdiegus šias priemones, ligoninės patiriami šilumos nuostoliai, apšiltinus išorės sienas, sumažės 5 kartus, dėl pernai metais pakeistų langų ir durų – 2 kartus, dėl renovuotų stogų – 4 kartus. Apskaičiuota, kad pastatų apšiltinimo priemonės padės sutaupyti apie 39 proc. šilumos, šildymo laikotarpiu patalpų temperatūra Pediatrijos korpuse bus didesnė.