Apie skyrių

Savarankiškos vaikų anesteziologijos tarnyba įkurta 1978 m., kai naujame Vaikų chirurgijos centre buvo atlikta pirmoji operacija. 1982 m. Anesteziologijos-reanimacijos skyrius buvo reorganizuotas į du skyrius: Intensyviosios terapijos ir reanimacijos (pediatrinio profilio ligoniams) bei Anesteziologijos-reanimacijos (chirurginio profilio ligoniams) skyrius. 1988 m. sausio mėn. įkurti Anesteziologijos-reanimacijos ir Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai. 1993 m. pradėjo veikti poanestezinės priežiūros palata. 2008 m. Anesteziologijos-reanimacijos skyrius pervadintas Vaikų anesteziologijos skyriumi.

Labai didelę įtaką ligoninės gydytojų anesteziologų-reanimatologų, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų, operacinės slaugytojų profesiniam tobulėjimui turi tiesioginis bendravimas su užsienio šalių medikais, kurie pastaruoju metu dažnai lankosi ir dirba VU Vaikų ligoninės Chirurgijos klinikoje. Didelis ir labai reikšmingas įvykis skyriaus ir visos klinikos gyvenimui buvo pirmosios užsienio medikų komandos apsilankymas ligoninėje 1993 m. sausio mėn. Prof. Martin J. Dunn vadovaujamą medikų komandą iš Bostono sudarė chirurgai (veido-burnos-žandikaulio ir plastinės chirurgijos specialistai), anesteziologai ir operacinės slaugytojos.

Šiuo metu operacijos daromos septyniose renovuotose, europinius ir tarptautinius standartus atitinkančiose operacinėse, kuriose instaliuota šiuolaikiška medicininė aparatūra ir technika, garantuojanti operuojamų ligonių saugumą, veikia operacinės oro valymo sistema ir kitos būtinos saugos sistemos. Vaikų anesteziologijos skyriuje dirba gydytojai anesteziologai-reanimatologai, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos, gydytojai rezidentai ir kiti darbuotojai.

Skyrius teikia anestezijos paslaugas chirurgijos, ortopedijos, urologijos, akių, otorinolaringologijos, neurochirurgijos profilio stacionaro ir dienos chirurgijos ligoniams bei įvairiausioms diagnostinėms procedūroms. Operuojamų ligonių amžius nuo 1 dienos iki 18 metų. Skyriuje funkcionuoja poanestezinės priežiūros palata, kurioje 24 val. stebimi ligoniai po operacijų, kol jų būklė visiškai stabilizuojasi. Skausmingos procedūros ir tyrimai daromi aštuoniuose tinkamai įrengtuose procedūriniuose kabinetuose.

Skyriaus gydytojai medicininėje praktikoje taiko moderniausias ir saugiausias bendrosios ir regioninės nejautros metodikas, ypač tinkamas vaikams, skiria naujausius medikamentus. Per metus padaroma virš 8000 anestezijų, iš jų daugiau nei 5000 operacijoms nuskausminti.

Skyriuje mokosi rezidentai: anesteziologai-reanimatologai, vaikų intensyviosios terapijos gydytojai. Organizuojami gydytojų anesteziologų-reanimatologų tobulinimo kursai „Vaikų ir naujagimių anestezija ir intensyvioji terapija“, „Echoskopijos pritaikymo galimybės regioninėje nejautroje“ bei gydytojų tobulinimo kursai „Skubioji medicinos pagalba suaugusiesiems ir vaikams”, taip pat tobulinimosi kursai slaugytojoms.

Skyriaus gydytojai ir slaugytojos nuolat tobulina savo profesinius įgūdžius įvairiuose medicinos mokslo institutuose, mokslinėse konferencijose, suvažiavimuose, aktyviai dalyvauja Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos (LARD) veikloje, yra Europos vaikų anesteziologų asociacijų federacijos nariai, Europos anesteziologų draugijos nariai, skaito pranešimus.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Vadovas

Vidūnas Daugelavičius

V_DaugelaviciusGydytojas anesteziologas – reanimatologas

1979 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pediatrijos specialybę, 1979-1980 m. dirbo gydytoju internu Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje. Nuo 1980 m. – Vilniaus universiteto vaikų ligoninės anesteziologijos ir intensyviosios terapijos gydytojas anesteziologas-reanimatologas. 1986-1998 m. papildomai dirbo gydytoju echoskopuotoju (diagnostinė ir intervencinė sonoskopija).
1998–2001 m. – Vaikų ligoninės Vaikų anesteziologijos skyriaus vedėjas. Nuo 2001 m. – Vaikų ligoninės Vaikų anesteziologijos skyriaus ir operacinės vedėjas. Nuo 2000 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos asistentas bei rezidentų vadovas.
1993-1997 m. Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos vaikų vyriausiasis anesteziologas-reanimatologas, 2001-2004 m. – Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos vaikų anesteziologas-reanimatologas.
1996-1999 m. Šveicarijos vyriausybės pagalbos programų Lietuvai „Vaikų anestezija ir intensyvioji terapija“ koordinacinės tarybos narys.

Nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose profesinio tobulinimosi kursuose ir seminaruose: Vienoje, Zalcburge, Helsinkyje, Vilniuje, Palangoje, Minske, Sankt Peterburge, taip pat įvairiuose tarptautiniuose simpoziumuose bei kongresuose Švedijoje, Portugalijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Austrijoje, Kanadoje, Lenkijoje, Italijoje, Škotijoje, Brazilijoje, Pietų Afrikoje, Vengrijoje, Meksikoje, Kroatijoje, Olandijoje, Izraelyje, Ispanijoje.

Skaitė pranešimus įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose (Prancūzijoje, Čekijoje, Rusijoje, Helsinkyje, Vokietijoje, Latvijoje, Australijoje, Singapūre, Šveicarijoje, Lietuvoje).

2004 m. baigė tarptautinę vadybos mokyklą. „Vadovo vaidmuo organizuojant medicininę pagalbą”.
Veda tobulinimosi kursus gydytojams anesteziologamas-reanimatologams ir anestezijos slaugytojoms: „Vaikų ir naujagimių anestezija ir intensyvi terapija” bei „Echoskopijos pritaikymo galimybės taikant regioninę nejautrą”.

Lietuvos anesteziologų ir reanimatologų draugijos tarybos narys, Europos vaikų anesteziologų draugijos nacionalinis atstovas ir Europos anesteziologų draugijos narys.

Nuo 2013 m. Europos anesteziologų draugijos remiamo tarptautinio tyrimo „Anestezijos komplikacijų epidimiologija vaikams” (APRICOT) nacionalinis koordinatorius.

Mokslinio ir profesinio domėjimosi sritys: vaikų anesteziologija, pagalbos organizavimas bei jos kokybės gerinimas. Naujovės, įdiegtos Vaikų ligoninėje: bendrinė anestezija sevofluranu ir desfluranu, epidurinė blokada naujagimiams, perkutatinė nefrostomija, anestezijos gylio matavimas, centrinių venų punkcija su ultragarso kontrole, regioninės blokados su ultragarso kontrole, didelio dažnio ventiliacija anestezijos metu ir kt.

Mokslinių publikacijų sąrašas:

 1. Vaikų pooperacinis pykinimas ir vėmimas. V. Daugelavičius, D. Šidlovskaitė-Baltakė ir kt. PEDIATRIJA 2016 2 (74).
 2. Centrinės venos kateteriai: tipai, implantacijos ypatumai ir komplikacijos. V.Daugelavičius. Lietuvos vaikų onkohematologų draugijos mokslinė praktinė konferencija. “ Implantuojami kateteriai vaikų onkohematologijoje: problemos ir jų sprendimai”. Vilnius, Gruodžio 11 d., 2015. PRANEŠIMAS.
 3. Surgical treatment of craniosynostosis in Vilnius University. Linas Zaleckas, Ramūnas Raugalas, Vidūnas Daugelavičius, Dominika Šidlovskaitė-Baltakė. ORAL PRESENTATION AND ABSTRACT. 13th Baltic Neurosurgery Meeting, 11-12 September, 2015. Vilnius.
 4. Diagnosis and treatment of craniosynostosis: Vilnius team experience. Linas Zaleckas, Arijanda Neverauskienė, Vidūnas Daugelavičius, Dominika Šidlovskaitė-Baltakė, Ramūnas Raugalas, Berta Vištartaitė, Evelina Balčiūnaitė. ACTA MEDICA LITUANICA, Vol 22, No 2 (2015).
 5. Postoperative hyponatremia following craniosynostosis surgery: our experience. D. Sidlovskaite-Baltake, N. Saviciene, V. Daugelavicius, Vilnius University Children Hospital, Lithuania. Euroanaesthesia 2015, The European Anaesthesiology Congress, Berlin Germany, 30 May – 2 June. POSTER PRESENTATION.
 6. Anesteziologo vaidmuo vaisiaus chirurgijoje. V. Daugelavičius. Tarptautinė konferencija. Vaisiaus chirurgija: dabartis ir ateitis. Lapkričio 6-7 d.d., 2014, Vilnius. PRANEŠIMAS.
 7. Postoperative hyponatremia following craniosynostosis surgery: our experience. D. Sidlovskaite-Baltake, N. Saviciene, V. Daugelavicius, Vilnius University Children Hospital, Lithuania. Poster presentation. Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (ESPA). September18-20, 2014. Prague, Czech. POSTER PRESENTATION.
 8. Surgical treatment of craniosynostosis: Vilnius team experience. Linas Zaleckas, Ramūnas Raugalas, Vidūnas Daugelavičius.Mеждународная научно-практическая конференция: «Современное состояние и перспективы развитие комплексной медицинской и хирургической помощи больным с патологиями челюстно-лицевой и зубочелюстной систем».International Scientific and Practical Conference «Innovation in medical education, biomedicine science and clinical practice». September 5, 2014, Astana, Kazachtan. ORAL PRESENTATION.
 9. Возможности соноскопии в региональной анестезии у детей. V.Daugelavičius. The regular course of Committee for European Education in Anaesthesiology. „Mother and child. Advers reactions“. Tashkent, Uzbekistan, April 24-26, 2014. LECTURE.
 10. Особености анестезии для детей и новорожденных. V.Daugelavičius. The regular course of Committee for European Education in Anaesthesiology. „Mother and child. Advers reactions“. Tashkent, Uzbekistan, April 24-26, 2014. LECTURE.
 11. Echoskopijos galimybės vaikų anesteziologijoje. V.Daugelavičius. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų mokslinė praktinė konferencija. “Ultragarsas anesteziologijoje ir intensyviojoje terapijoje”. Kaunas, Spalio 18 d., 2013. PRANEŠIMAS.
 12. Ar įvairios nukraujavimo mažinimo technikos sumažina alogeninę transfuziją? N. Savičienė, V. Daugelavičius. ESPA kongresas, Ženeva, 2013. Abstraktas ir stendinis pranešimas.
 13. I-gel ir klasikinės laringinės kaukės palyginimas planiniu operacijų metu spontaniškai kvėpuojantiems vaikams. V. Daugelavičius ir kt. ESPA kongresas, Ženeva, 2013. Abstraktas ir stendinis pranešimas.
 14. Chirurginis kraniosinoztozės gydymas: komandinio darbo patirtis. L. Zaleckas, V. Daugelavičius ir kt. VIII Baltijos šalių veido-žandikaulio ir plastikos chirurgų asociacijos kongresas (BAMPS 2013), 2013. Pranešimas.
 15. Peties rezginio blokada vaikams. Bupivakainas ar ropivakainas? (Abstract No. ASEAP-0058) N. Savičienė, V. Daugelavičius. V Pietryčių Azijos skausmo draugijos asociacijų konferencija. „Skausmas: Nematoma liga”. 2013, Singapuras. Abstraktas ir stendinis pranešimas.
 16. Lost blood renewal with autologous blood during children spinal surgery. I. Dockienė, N. Savičienė, V. Zupkauskienė, V. Daugelavičius, R. Daugelavičius. Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos. ISSN 1392-6373 SVEIKATOS MOKSLAI, 2012, Volume 22, Number 6, p. 104-10.
 17. Procedural analgesia and sedation in pediatric patients. D. Šidlovskaitė, V. Daugelavičius. Affiliate of Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos. ISSN 1392-6373 SVEIKATOS MOKSLAI, 2012, Volume 22, Number 6, p. 210-15.
 18. Ultagarso galimybės vaikų anesteziologijoje. V. Daugelavičius. Lietuvos vaikų intensyviosios terapijos draugijos konferencija. Vilnius, 2012. Pranešimas.
 19. I-gel ir klasikinės laringinės kaukės palyginimas. V. Daugelavičius ir kt. ACTA MEDICA LITHAUNICA. 2012. Vol. 19. No. 3. VI tarptautinis Baltijos šalių anesteziologų kongresas. Vilnius, 2012. Abstraktas ir stendinis pranešimas.
 20. Autologinė transfuzija vaikams. N. Savičienė, V. Daugelavičius ir kt. ACTA MEDICA LITHAUNICA. 2012. Vol. 19. No. 3. VI tarptautinis Baltijos šalių anesteziologų kongresas. Vilnius, 2012. Abstraktas ir pranešimas.
 21. Vaikų anestezija ir ultragarsas. V. Daugelavičius. ACTA MEDICA LITHAUNICA. 2012. Vol. 19. No. 3. VI tarptautinis Baltijos šalių anesteziologų kongresas. Vilnius, 2012. Abstraktas ir pranešimas.
 22. Anestezija naujagimiams Lietuvoje. D. Rugytė, J. Juknevičiūtė, V. Daugelavičius. ACTA MEDICA LITHAUNICA. 2012. Vol. 19. No. 3. VI tarptautinis Baltijos šalių anesteziologų kongresas. Vilnius, 2012. Abstraktas ir pranešimas.
 23. Dviejų centrų patirtis gydant ligonį, sergantį Dandy-Walker sindromu. XII Baltijos šalių vaikų chirurgų asociacijos konferencija. 2012, Riga, Latvija. G. Pošiūnas, V. Daugelavičius ir kt. Abstraktas ir stendinis pranešimas.
 24. Anestezija vaikams ir naujagimiams. Tobulinimosi kursai (CME), Europos mokslo komitetas. Anesteziologija. Kursas 4. „Motina ir vaikas”, 2011, Druskininkai. V. Daugelavičius. Lekcija.
 25. Perioperacinis autologinio kraujo surinkimas ir grąžinimas naudojant Ortho-pat aparatą darant stuburo korekcines operacijas. VI pasaulinis vaikų intensyviosios terapijos kongresas, 2011, Sidnėjus, Australija. N. Savičienė, V. Zupkauskienė, V. Daugelavičius. Abstraktas ir stendinis pranešimas.
 26. Pooperacinis pykinimas ir vėmimas vaikams po tonzilektomijos / adenoidektomijos. VI pasaulinis vaikų intensyviosios terapijos kongresas, 2011, Sidnėjus, Australija. V. Daugelavičius, M. Malžinskaitė-Hood, A. Rutkauskienė. Abstraktas ir stendinis pranešimas.
 27. Perioperacinis autologinio kraujo surinkimas ir grąžinimas naudojant Ortho-pat aparatą darant stuburo korekcines operacijas. II Europos vaikų anesteziologų kongresas. Berlynas, 2010. N. Savičienė, V. Zupkauskienė, V. Daugelavičius. Abstraktas ir stendinis pranešimas. Pirmos vietos laimėtojai.
 28. Sunkūs kvėpavimo takai vaikų anesteziologijoje. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija. „Sunkūs kvėpavimo takai”. Birštonas, 2010. V. Daugelavičius. Pranešimas.
 29. Miorelaksantai vaikų anesteziologijoje. Lietuvos anesteziologų-reanimatologų draugijos konferencija. „Miorelaksantai anesteziologinėje praktikoje”. Vilnius, 2009. V. Daugelavičius. Pranešimas.
 30. Sunkūs kvėpavimo takai. Lietuvos vaikų intensyviosios terapijos draugija. Vilnius, Lithuania, 2009. V. Daugelavičius. Pranešimas.
 31. VADOVĖLIS „Vaikų ligos“ Red. prof. A. Raugalė. 5 tomas „Vaikų chirurgija ir ortopedija“. Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 51-78.

 

Informacija atnaujinta 2017 03 10

Paslaugos

 • Priešoperacinis ligonio ištyrimas ir apžiūra.
 • Bendrinė, regioninė ar kombinuota nejautra operacijoms nuskausminti.
 • Bendrinė, regioninė anestezija bronchoskopijų, cistoskopijų, repozicijų, perrišimų, kaulų čiulpų ir liumbalinės bei kitų procedūrų nuskausminimui.
 • Pooperacinė ligonio priežiūra poanestezinės priežiūros palatoje.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Personalas

Skyriaus vedėjas – gydytojas anesteziologas reanimatologas Vidūnas Daugelavičius

Gydytojai anesteziologai reanimatologai:

Dr. Ilona Dockienė
Agnė Vaitoškaitė
Dominika Šidlovskaitė-Baltakė
Edita Jusienė  (pavaduoja Jolita Čiuderė)
Jolita Eglė Dobrovolskienė
Inesa Armonienė
Jolita Krikštaponienė
Lina Gaidelytė
Nijolė Savičienė
Olga Petrova
Vita Zupkauskienė
Vladyslav Staševski
Neringa Aliukonienė
Andrius Urbonas
Jolita Čiuderė

Vyresn. slaugos administratorė Vanda Krivojienė

Informacija atnaujinta 2021 09 13