Paslaugos

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre yra teikiamos šios paslaugos:

I. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija III

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro padalinyje Druskininkų „Saulutė“ nuo 2013 metų buvo pradėtos teikti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos III paslaugos. Paslaugų poreikis yra didelis, todėl pacientų skaičius per metus sparčiai išaugo ir kasmet pacientų, kuriems teikiama ši paslauga, skaičius didėja.

Ankstyvoji reabilitacija – kompleksinė pagalba vaiką su psichologinės ir socialinės raidos sutrikimais auginančiai šeimai teikiama norint sumažinti vaiko neįgalumą ir pagelbėti vaikui integruotis į visuomenę.

Ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistų komanda: gydytojas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, specialusis pedagogas, socialinis darbuotojas. Jei dirbant su vaiku paaiškėja, kad reikia kitų specialistų konsultacijos, gydymosi laikotarpiu pacientą konsultuoja iš Vaikų ligoninės Vilniuje atvykstantys gydytojai specialistai.

Ankstyvosios reabilitacijos specialistų komanda gali nustatyti ir diagnozuoti esamą vaiko raidos sutrikimą, padėti šeimai išmokti raidą stimuliuojančių būdų ir metodų, suteikti psichologinę ir psichoterapinę pagalbą šeimai.

Vaikai gali turėti įvairių raidos sutrikimų: cerebrinį paralyžių, protinį atsilikimą, autizmą, kalbos, regos ir klausos bei kitų sutrikimų, dėl kurių pažeidžiami vaiko judesiai, suvokimas, bendravimas.
Laiku pradėjus teikti profesionalią pagalbą, žalą vaiko psichologinei ir emocinei raidai galima stipriai sumažinti

II. Teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos:

1-as reabilitacijos etapas. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos ir procedūros ambulatoriškai besikreipiantiems pacientams (vaikams iki 18 metų ir suaugusiesiems) bei ligoninės skyriuose besigydantiems pacientams.

Ambulatoriškai besilankantys pacientai turi turėti šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimą. Neturint siuntimo gali būti teikiamos mokamos paslaugos. Konsultuojami vaikai, atsiųsti  iš Vaikų skausmo klinikos. Taip pat Fizinės medicinos ir reabilitacijos centras sudaro sutartis su sporto mokyklomis dėl reabilitacijos paslaugų teikimo jauniesiems sportininkams.

1-o reabilitacijos etapo paslaugos teikiamos visuose Vaikų ligoninės skyriuose. Dažniausiai FMR gydytojo konsultacijos bei procedūros yra skiriamos vaikų ortopedijos, traumatologijos, onkohematologijos, neurologijos ir kitų skyrių pacientams. Acheno miesto bendruomenės lėšomis 2014 m. Vaikų onkohematologijos centre buvo įrengtos atskiros patalpos, skirtos reabilitacijos procedūroms: kineziterapijos salė, ergoterapijos kabinetas, masažo kabinetai, patalpa virtualiems žaidimams.

Pagal poreikį dirbama su paliatyvios slaugos pacientais. Stebint teigiamai būklės dinamikai, pacientai perkeliami į Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių reabilitacijai.

2. Teikiamos visos 2-o reabilitacijos etapo (stacionarinės reabilitacijos) paslaugos:

 • Sveikatos grąžinamasis gydymas – paslauga teikiama tik Druskininkų „Saulutėje“.
 • Reabilitacija II ir pakartotinė reabilitacija II.
 • Reabilitacija III ir pakartotinė reabilitacija III – paslauga teikiama tik vaikų FMR skyriuje.
 • Palaikomoji reabilitacija – paslauga teikiama tik Druskininkų „Saulutėje“.

Reabilitacijos trukmė nuo 18 iki 100 lovadienių.

3. 3-ias reabilitacijos etapas: teikiamos ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos. Reabilitacijos trukmė 16 apsilankymų.

Ambulatorinės bei stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos pacientams šių ligų profilių:

 • Nervų sistemos ligų.
 • Judamojo – atramos aparato pažeidimų.
 • Kvėpavimo sistemos ligų.
 • Psichikos ir elgesio sutrikimų.
 • Vaikų kraujo ir limfos ligų.
 • Virškinimo ligų.
 • Kraujotakos sistemos ligų.
 • Ausų, nosies, gerklės ligų.
 • Odos ligų.
 • Endokrininių ligų.
 • Inkstų ligų.
 • Akių ligų.

Medicininės reabilitacijos paslaugas teikia plati kvalifikuotų specialistų komanda: FMR gydytojas, kineziterapeutas, kineziterapeuto padėjėjas, ergoterapeutas, psichologas, logopedas, socialinis darbuotojas, masažuotojas, FMR slaugytojas, slaugytojo padėjėjas. Konsultuoja įvairių specialybių gydytojai konsultantai: neurologai, neurochirurgai, ortopedai-traumatologai, dietologai, pediatrai ir kt. Reabilitacijos metu parenkamos ir pritaikomos techninės pagalbos priemonės. Į reabilitacijos procesą aktyviai įtraukiami patys pacientai ir jų šeimos nariai.

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre nuolat yra išbandoma bei įsigyjama nauja medicininės reabilitacijos įranga. Nuo 2015 metų pabaigos atliekamas testavimas su DIERS Formetric 3D/4D sistema. Naudojamas izokinetinis dinamometras „Biodex Multi-Joint System – PRO4“, ėjimo treniruoklis „EIK“, sėkmingai naudojami šiuolaikiški neuroortopediniai reabilitaciniai kostiumai („Atlant“).

Teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas centre yra užtikrinamas vaikų ugdymo procesas.

Informacija atnaujinta 2017 12 05