Mokslas ir mokymas

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) centre 2015 m. vasario 18 d. buvo apginta pirmoji centro daktaro disertacija. Centro administratorė – kineziterapeutė A. Šidlauskienė apgynė darbą tema: „Funkcinės būklės ir fizinio aktyvumo sąsajos ankstyvojoje paauglystėje“. Šiuo metu centre yra rengiamos kitų specialistų disertacijos:

 • Vaikų FMR skyriaus vedėjas Romualdas Sinkevičius rengia disertaciją, kurios tema „Paauglių idiopatinės stuburo skoliozės reabilitacijos efektyvumas, įvertinimo ir stebėjimo galimybės naudojant paviršiaus topografijos metodą”.
 • Vaikų FMR skyriaus gydytojas Tomas Aukštikalnis rengia disertaciją, kurios tema: „Izokinetinės treniruotės efektyvumas kelių skausmais besiskundžiantiems paaugliams“.
 • Vaikų FMR skyriaus vyr. ergoterapeutė Monika Makutienė rengia disertaciją, kurios tema: „Mokyklinio amžiaus vaikų veiklų ir dalyvumo bei juos veikiančių veiksmų vertinimas pagal Tarptautinę funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikaciją vaikams ir jaunimui“.
 • Vaikų FMR kineziterapeutė Lina Varnienė rengia disertaciją, kurios tema: „Vaikų nugaros skausmų ir fizinio išsivystymo sąsajos“.

Centro darbuotojai yra paskelbę 15 ISI publikacijų, nuolat dalyvauja nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose su žodiniais ir stendiniais pranešimais.

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centras bendradarbiauja su įvairiais vaikų reabilitacijos centrais bei ligoninėmis visame pasaulyje, taip suteikdamas galimybes centro darbuotojams nuolat įgyti naujos patirties, kelti kvalifikaciją, perimti ir pritaikyti gerąją praktiką centre.

Centro darbuotojai stažuojasi JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje ir kitose šalyse.

Centre plačiai vykdoma ir pedagoginė veikla. Bendradarbiaujama su pagrindiniais šalies universitetais (LSMU, VGTU, KU, LSU) bei kolegijomis (Vilniaus kolegija, Utenos kolegija ir kt.). Dėstomos paskaitos, seminarai. Vykdomas FMR gydytojų-rezidentų, kineziterapeutų, ergoterapeutų, psichologų rengimas. Centre praktiką atlieka ne tik studentai iš Lietuvos universitetų, bet ir iš užsienio. Centro darbuotojai taip pat vadovauja bakalaurų ir magistrų baigiamiesiems darbams.

Nuo vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro įkūrimo pradžios aktyviai dalyvaujama įvairiuose mokslo projektuose.

 • 2012 m. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius kartu su Londono Brunel universitetu ir UAB „Glukmedia” pradėjo įgyvendinti virtualios realybės reabilitacijoje mokslinį projektą. Projekto tikslas – sukurti virtualios realybės žaidimų programą kompiuteriui ,,Xbox 360 Kinect“, pritaikytą reabilitaciniam gydymui vaikams po įvairių traumų. 2013 m. sukurta kompiuterinė reabilitacijos programėlė „KidsUp“, skirta 5-15 metų vaikams, turintiems negalią ar patyrusiems sunkių traumų. Reabilitacijos žaidimas 2013-ųjų spalį pristatytas ir Lietuvoje, inovacijų parodoje ICT2013.
 • 2013– 2015 m. kartu su Vaikų ortopedijos-traumatologijos centru ir UAB „MT sprendimai“ pradėtas vykdyti projektas „Ortopedinio kelio įtvaro taikomieji moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra“. Šio projekto pagrindiniai veiklos tikslai buvo sukurti metodiką, kaip pritaikyti ortopedinį kelio įtvarą su poveikio priemonėmis gydymui ir reabilitacijai bei sukurti ortopedinio kelio įtvaro su poveikio priemonėmis prototipą. 2014 m. laimėtas MITA finansavimas projektui, kuris buvo vykdomas kartu su Vaikų ortopedijos-traumatologijos centru, Lietuvos sporto universitetu ir UAB „MT sprendimai“ „Ortopedinio įtvaro su lazeriu veiksmingumas kelio sąnario funkcijoms ir skausmui“. Pagrindiniai projekto veiklos rezultatai –sukurtas ortopedinio kelio įtvaro su poveikio priemonėmis prototipas bei atlikti sėkmingi bandymai bei išleista mokslinė publikacija: Tomas Indriulionis, Juozas Raistenskis, Kęstutis Saniukas et. Al. Efficiency of Orthopaedic Brace with Laser on Knee Joint Function, Pain and Swelling. Baltic Journal of Sport & Health Sciences. 2015; 3(98); p.13-21.
 • Kartu su Vaikų retųjų ligų koordinavimo centru ir bendradarbiaujant su LSMU Reabilitacijos klinika 2013-2016 m. vykdomas multicentris tyrimas „Vaikų, sergančių mielomeningocele medicininė ir socialinė reabilitacija Lietuvoje“.
 • 2013-2015 m. centras dalyvavo Europos projekte „Jaunų žmonių ir vaikų fiziologinių ir socialinio elgesio bei streso analizė ir  mokymosi efektyvumo gerinimo rekomendacijos“ bendradarbiaujant su VGTU Internetinių ir intelektualiųjų technologijų institutu.
 • Kartu su Vaikų onkohematologijos centru nuo 2011 m. vykdomas Novo Nordisk hemofilijos fondo remiamas projektas „Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, pacientų ir specialistų bendradarbiavimo skatinimas siekiant reabilitacijos ir profilaktikos gerinimo Lietuvoje“. Centras teikia hemofilija sergančių vaikų reabilitacijos paslaugas, organizuoja tarptautinius simpoziumus, seminarus, edukacines stovyklas hemofilija sergantiems vaikams ir jų tėvams. 2013 – 2015 m. kartu su Vaikų onkohematologijos centru ir Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija dalyvaujama Novo Nordisk hemofilijos fondo remiamame projekte „Haemophilia physiotherapy network: Implementation of physiotherapy care in North-Eastern Europe“. Centro kineziterapeutė A. Juodytė vedė mokymus medikams ir hemofilija sergantiems pacientams bei jų šeimoms Latvijoje, Baltarusijoje, Moldovijoje, Gruzijoje, Lenkijoje.

Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro darbuotojai dalyvauja LR sveikatos apsaugos ministro sudarytose darbo grupėse:

 • Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo;
 • Dėl Lietuvos medicinos normos MN 12:1996 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai reabilitacijos ir sanatorinėms gydymo įstaigoms (padaliniams)” pakeitimo.

Informacija atnaujinta 2017 12 05