Apie skyrių

Infekcijų kontrolės skyrius įkurtas 2001 metais. Jis yra savarankiškas Vaikų ligoninės padalinys, vykdantis hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę (valdymą) ligoninėje.

Informacija atnaujinta 2017 11 29

Vadovas

Vilija Gurkšnienė

V.SudeikyteInfekcijų kontrolės skyriaus vedėja

Visuomenės sveikatos specialistė

2006 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Nuo 2010 m. dirba Vaikų ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja.

Stažavosi Londono St. George‘s  ligoninėje.

Yra Baltijos imunoprofilaktikos asociacijos (BALTIPA), Europos vaikų infekcinių ligų draugijos (ESPID) narė.

Profesinio domėjimosi sritis: hospitalinės infekcijos, antimikrobinių vaistų skyrimas vaikams.

Mokslinės publikacijos

1. Vytautas Usonis, Vilija Gurkšnienė. Antibiotikų skyrimas vaikams ir naujagimiams. Sveikatos mokslai 2012; 22 (6): 100-103; ISSN 1392-6373.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Paslaugos

  • Konsultuoja ir pataria klinikinių skyrių darbuotojams hospitalinių infekcijų prevencijos klausimais.
  • Rengia įstaigos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės (valdymą) reglamentuojančius dokumentus, procedūras, koordinuoja jų įgyvendinimą.
  • Renka duomenis apie hospitalines infekcijas, analizuoja sergamumo rodiklius, tiria protrūkius, duomenis periodiškai pateikia skyrių gydytojams, administracijai, siūlo priemones, mažinančias hospitalinių infekcijų riziką pacientams.
  • Siūlo priemones, mažinančias pacientų ir darbuotojų užsikrėtimo infekcinėmis ligomis riziką.
  • Dalyvauja planuojant ir diegiant naujas priemones bei technologijas, galinčias turėti įtakos infekcijoms plisti (svarstant naujų ir rekonstruojamų patalpų išdėstymo projektus, planuojant naujų instrumentų, aparatūros, įrangos ir kitų medicininių gaminių įsigijimą, užsakant reikiamus antimikrobinius preparatus, parenkant tinkamus antiseptikus, dezinfekcijos medžiagas, sterilizacijos procesų kontrolės priemones ir kt.).
  • Vykdo visuomenėje įgytų infekcijų registrą, duomenis apie sergamumą infekcijomis perduoda visuomenės sveikatos centrams įstatymų ir galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Rengia įstaigos hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę (valdymą) reglamentuojančius dokumentus, procedūras, koordinuoja jų įgyvendinimą.
  • Teikia mokamas sterilizacijos paslaugas kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Informacija atnaujinta 2017 11 29

Personalas

Vedėja – Vilija Gurkšnienė

Infekcijų kontrolės specialistė – Daiva Klimašauskienė
Infekcijų kontrolės specialistės padėjėja – Renata Rynkėvič
Gydytojos padėjėjos: Jolanta Falkovska, Ramunė Matačiūnienė

Centralizuotos sterilizacinės administratorė Liucija Lapteva

Informacija atnaujinta 2017 11 29