Mokslas ir mokymas

Centre mokomi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentai, rezidentai, vaikų gydytojai, vyksta gydytojų tobulinimosi kursai. Nuolat atliekamas mokslinis darbas: per pastaruosius 8 metus apgintos keturios medicinos daktaro disertacijos (dr. G. Bernotavičius, dr. L. Geimanaitė, dr. V. Bilius, dr. A.Strumila), šiuo metu mokslinį darbą tęsia dar 2 klinikiniai doktorantai: Beata Vincel („Ankstyvos orchiopeksijos ir hormoninio gydymo įtaka germinacinių ląstelių vystymuisi ir vaisingumo gerinimui”), Vytis Kazlauskas („Obstrukcinių uropatijų etiologijos ir patogenezės veiksnių reikšmė šlapimo organų funkcijai prognozuoti“).

Kiti moksliniai tyrimai:

Gydymo ilgo pulso Nd:YAG lazeriu įtakos įgimtų hemangiomų vystymuisi bei  Vaikų hemangiomų prognozės ir gydymo veiksmingumo vertinimas infraraudonųjų spindulių termografija (vyksta dabar).

Vaikų neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos gydymas 2015-2019 m.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektas „Nevaisingumo rizikos diagnostika ir gydymas vaikams, sergantiems kriptorchizmu” 2013-2015 m.

„Hemangiol“. Kūdikių, kuriems diagnozuotos proliferuojančios hemangiomos, gydymas propranololiu. 2010-2012 m.

Dalyvaudami tikraisiais ir afilijuotais nariais net trijų Europos referencijos centrų veikloje, centro specialistai tiria ir gydo didžiausią Lietuvoje retomis ligomis ir anomalijomis sergančių vaikų skaičių. Dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose tiriant retas anomalijas:

 • ERKNET. Obstrukcinių uropatijų gydymo konsensusas (Consensus on Management of Obstructive Uropathies).  V. Kazlauskas, G. Verkauskas.
 • EUPSA, ERNICA.  Tarptautinis tyrimas vertinantis sudėtingiausių įgimtų vaikų chirurginių anomalijų gydymo rezultatus (Prospective cohort study of congenital anomalies. Management and Outcomes of Congenital Anomalies in Low-, Middle-, and High-Income Countries).  R. Dagilytė, A. Strumila, G. Verkauskas.
 • eUROGEN, ERKNET. Įgimtų anomalijų genetinių ir aplinkos rizikos veiksnių etiologinis tyrimas (Aetiologic Research into Genetic and Occupational/Environmental Risk Factors for Anomalies in Children). V. Kazlauskas, G. Verkauskas.

Skaityti pranešimai daugumoje pagrindinių tarptatinių vaikų chirurgų ir ortopedų-traumatologų konferencijų. Paskutiniai:

 • 20th Congress of European Pediatric Surgeons’ Association. 2019 06 12 Belgrade. “Epigenetic code of long non-coding RNAs after curative GNRHa treatment for cryptorchidism induced infertility“.
 • Scoliosis research society- 53 d Annual Meeting and Course. 2018-10-13 Bolonija. The touched vertebra method and progression of the non-fused lumbar curve in patients with Lenke type I in AIS. A prospective randomized study.

Vaikų chirurgijos centro pagrindinės publikacijos duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science 2015-2019:

 1. Bilius V, Verkauskas G, Dasevicius D, Kazlauskas V, Malcius D, Hadziselimovic F. Incidence of High Infertility Risk among Unilateral Cryptorchid Boys. Urol Int. 2015;95(2):142-5.
 2. Vilimas J, Baseviciene I, Kilda A, Puzinas A, Verkauskas G. Vesicovaginal Fistula in Adolescent Girls: Incidence and Management. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015 Dec;28(6):e185-7.
 3. Zalimas A, Posiunas G, Strupas S, Raugalas R, Raistenskis J, Verkauskas G. Cloacal reconstruction after a complex treatment of perineal haemangioma in a variant of PELVIS syndrome. BMC Pediatr. 2015; 8(15):150
 4. Adomaitis R, Vincel B, Eidukaite A, Ostaneviciute E, Kirka R, Bilius V, Malcius D, Verkauskas G, Hadziselimovic F. Consequences of bilateral cryptorchidism in adults. Andrologia. 2016 Jan 14. doi: 10.1111/and.12534. [Epub ahead of print]. PMID: 26762811
 5. Verkauskas G, Malcius D, Eidukaite A, Vilimas J, Dasevicius D, Bilius V, Hadziselimovic F. Prospective study of histological and endocrine parameters of gonadal function in boys with cryptorchidism. J Pediatr Urol. 2016 Aug;12(4):238.
 1. Hadziselimovic F, Gegenschatz-Schmid K, Verkauskas G, Demougin P, Bilius V, Dasevicius D, Stadler MB. GnRHa Treatment of Cryptorchid Boys Affects Genes Involved in Hormonal Control of the HPG Axis and Fertility. Sex Dev. 2017;11(3):126-136.
 2. Strumila A, Kazlauskas V, Pošiūnas G, Verkauskas G, Beiša V. Infantile hemangioma: Predicting proliferation by infrared thermography. Medicina (Kaunas). 2017;53(2):85-89.
 3. Vincel B, Verkauskas G, Bilius V, Dasevicius D, Malcius D, Jones B, Hadziselimovic F. Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Corrects Defective Mini-Puberty in Boys with Cryptorchidism: A Prospective Randomized Study. Biomed Res Int. 2018 Jul 3;2018:4651218. doi: 10.1155/2018/4651218. eCollection 2018.
 4. Gegenschatz-Schmid K, Verkauskas G, Demougin P, Bilius V, Dasevicius D, Stadler MB, Hadziselimovic F. Curative GnRHa treatment has an unexpected repressive effect on Sertoli cell specific genes. Basic Clin Androl. 2018 Feb 9;28:2.
 5. Geimanaite L, Trainavicius K. Pediatric ovarian torsion: Followup after preservation of ovarian tissue. J Pediatr Surg. 2019 Jul;54(7):1453-1456. doi: 10.1016/j
 6. Povilavičius J, Samalavičius NE, Verkauskas G, Trainavičius K, Povilavičienė M. Conservative treatment of caustic oesophageal injuries in children: 15 years of experience in a tertiary care paediatric centre. Prz Gastroenterol. 2019;14(4):286-291. doi: 10.5114/pg.2019.90255. Epub 2019 Dec 20.
 7. Verkauskas G, Malcius D, Dasevicius D, Hadziselimovic F. Histopathology of Unilateral Cryptorchidism. Pediatr Dev Pathol. 2019 Jan-Feb;22(1):53-58.
 8. Hadziselimovic F, Verkauskas G, Vincel B, Stadler MB. Testicular expression of long non-coding RNAs is affected by curative GnRHa treatment of cryptorchidism. Basic Clin Androl. 2019 Dec 27;29:18. doi: 10.1186/s12610-019-0097-3.
 9. Kazlauskas V, Cekuolis A, Bilius V, Anglickis M, Verkauskas G. Diuretic Enhanced Ultrasonography in the Diagnosis of Pyeloureteral Obstruction. Medicina (Kaunas). 2019 Oct 3;55(10).

Informacija atnaujinta 2020 05 14

Mokslas ir mokymas

Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos struktūrinė dalis. Jis buvo įkurtas 1991 m. ir vadinosi Vaikų psichinės sveikatos centru. Šiuo metu centras dirba Vaiko raidos centro klinikinėje bazėje, integruodamas klinikinę, pedagoginę ir mokslinę veiklą.
Darbuotojai

Centro vedėjas prof. Dainius Pūras.

Doc. Sigita Lesinskienė

Asistentė B. Diomšina, doktorantė Jurgita Radzevičienė.

Daug Vaiko raidos centro darbuotojų dirba centre dėstytojais valandininkais ir aktyviai dalyvauja įvairiose mokymo bei mokslinių tyrimų programose.
Pagrindinė centro mokslinių tyrinėjimų tema:

Kompleksinė pagalba vaikams su psichikos ir raidos sutrikimais: efektyvaus modelio plėtra ir paslaugų poreikio įvertinimas.
Uždaviniai:

 1. Nustatyti vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos tarnybų ir specialistų poreikį.
 2. Parengti ir įdiegti į praktiką kompleksines diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos metodų programas dažniausiai pasitaikantiems vaikų raidos, elgesio ir psichikos sutrikimams.
 3. Tirti dažniausiai pasitaikančių vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą ir klinikinius variantus.

Centre apgintos disertacijos:

 1. Sigita Lesinskienė. Daktaro disertacija „Vilniaus miesto vaikų autizmas“, 2000.
 2. Jovita Petrulytė. Daktaro disertacija „Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika“, 2001.
 3. Virginija Ribakovienė. Daktaro disertacija „Mėginusių žudytis mergaičių (13-17 metų) psichosocialiniai ypatumai, 2002.
 4. Edita Baleckaitė. Daktaro disertacija „Kūdikio ir motinos sąveika maitinimo procese“, 2002.

Pedagoginė veikla

Studentams:

 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Medicinos fakulteto medicinos specialybės 6 kurso studentams.
 • Vaikų psichiatrijos ir slaugos kursas, VU Medicinos fakulteto slaugos specialybės 4 kurso studentams.
 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Filosofijos fakulteto psichologijos specialybės 4 kurso studentams.
 • Praktika slaugos, psichologijos, socialinio darbo, kineziterapijos, ergoterapijos, kitų specialybių studentams.

Rezidentams:

 • Vaikų psichiatrijos rezidentūra.

Gydytojų tobulinimuisi:

Organizuojami šie tobulinimo kursai:

 • Vaikų ir paauglių vaikų psichiatrijos aktualijos (vaikų ir paauglių psichiatrams, psichiatrams); trukmė: 1 savaitė.
 • Vaikų psichikos sutrikimų diagnostikos ir gydymo pagrindai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams); trukmė: 1 savaitė.
 • Paauglių psichikos sutrikimų ir priklausomybių aktualijos; trukmė: 2 savaitės.
 • Prievartos prieš vaikus klinikiniai aspektai; trukmė: 1 savaitė.
 • Normali vaiko raida ir jos sutrikimai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams, vaikų psichiatrams); trukmė: 2 savaitės.
 • Ankstyva raidos sutrikimų diagnostika (pediatrams, vaikų neurologams); trukmė: 1 savaitė.
 • Vaikų raidos sutrikimų diagnostika ir reabilitacija (psichologams, logopedams, kineziterapeutams, socialiniams darbuotojams); trukmė: 2 savaitės.

Informacija apie priėmimo į tobulinimo kursus tvarką teikiama Gydytojų tobulinimo skyriuje

 tel. (8 5) 236 52 66.


Nenuosekliosios socialinės pediatrijos studijos vyksta pagal VU MF patvirtintą „Gydytojų socialinių pediatrų rengimo programą“.

Priimami vaikų ligų gydytojai, vaikų neurologai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai.

Mokymo trukmė: 6 savaitės per 1 metus (2 teoriniai paskaitų ciklai po 1 savaitę ir 2 praktikos

darbų ciklai po 2 savaites). Studijos mokamos. Studijų baigimo pažymėjimas yra būtinas socialinio pediatro sertifikatui gauti.

Papildoma informacija: studijų koordinatorė dr. Jovita Petrulytė, tel. (85) 212 55 23.
DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE

 • ADOPTA programa: Paauglystės ypatumai, psichozių išeitys ir gydymo taktika.
 • PHARE programa: Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemos: Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas.
 • Šiaurės šalių Ministrų tarybos programa: Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemos: Šiaurės šalių bendradarbiavimas epidemiologiniuose tyrimuose.

Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas prof. D. Pūras,  tel. (8 5) 273 01 53

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Mokslas ir mokymas

Skyriuje dirbančių ir dirbusių gydytojų parengtos ir apgintos 6 medicinos mokslų daktaro disertacijos:

 • 1985 m. vaikų ligų gydytojos dr. Birutės Skerlienės „Vaikų jungiamojo audinio mažasimptomių displazijų dažnis, klinika ir sąnarių pakenkimo ypatumai“.
 • 1998 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Aurelijos Jučaitės „Polichlorintų bifenilų poveikis naujagimių ir kūdikių centrinei nervų sistemai“.
 • 2005 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Olgos Nečajauskaitės „Vaikų pokomocinio sindromo pagrįstumo kriterijai“.
 • 2006 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Jurgitos Grikinienės „Epilepsija sergančių paauglių magnio, natrio ir chlorido išsiskyrimo su šlapimu ypatumai (lyties ir gydymo valproatais įtaka ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenimis)“.
 • 2012 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Rūtos Praninskienės „Epilepsija sergančių vaikų miego sutrikimai ir melatonino sekrecijos bei ekskrecijos ypatumai“.
 • 2013 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Rūtos Samaitienės „Rolando epilepsija sergančių vaikų EEG pakitimų, miego bei elgesio sutrikimų ir klinikinių charakteristikų sąsajos“.

Skyriaus gydytojai vaikų neurologai skaito pranešimus klinikinėse – mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Gydytojai stažavosi žinomose Vokietijos, Lenkijos, Šveicarijos, Švedijos klinikose bei kasmet aktyviai dalyvauja vasaros neurologų stovyklose bei tarptautiniuose vaikų neurologijos kursuose: nervų – raumenų ligų, epilepsijos, miego sutrikimų, demielinizuojančių ir neurometabolinių ligų.

Skyriaus gydytojai vaikų neurologai rašo mokslinius straipsnius į žinomus Lietuvos ir užsienio žurnalus su ISI citavimo indeksu.

Skyriuje mokomi VU Medicinos fakulteto, VU Matematikos ir informatikos bei gamtos mokslų studentai, gydytojai internai, gydytojai rezidentai, organizuojami gydytojų tobulinimosi kursai Lietuvos ir užsienio gydytojams.

Informacija atnaujinta 2020 02 18

 

 

Mokslas ir mokymas

Vaikų infekcinių ligų skyriaus darbuotojai dėsto VU Medicinos fakulteto studentams, veda teorinius bei praktinius užsiėmimus įvairių specialybių rezidentams, rengiami vaikų infekcinių ligų specialybės rezidentai.

Lietuvos ir užsienio medicinos specialybės studentams dėstomas dalykas „Vaikų infekcinės ligos“. Ciklo metu studentai susipažįsta su bendraisiais epidemiologijos pagrindais ir atskirų infekcinių ligų etiologija, epidemiologija, patogeneze, klinika, diagnostika, gydymu ir profilaktika.

Kasmet organizuojami gydytojų bei slaugytojų tobulinimosi kursai. Kursų tematika sudaroma vadovaujantis poreikiu ir aktualia epidemiologine situacija.

Nuo 2019 m. vaikų ligų gydytojas, vaikų pulmonologas P. Kalibatas dirba jaunesniuoju asistentu VU Medicinos Vaikų ligų klinikoje, studijuoja doktorantūroje, mokslinio darbo tema „Plaučių echoskopijos vaidmuo vaikų plaučių infekcinių ligų diagnostikoje“, mokslinis vadovas – prof. V. Usonis.

Informacija atnaujinta 2020 06 10

 

 

Mokslas ir mokymas

Skyriuje mokomi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentai, rezidentai, gydytojų tobulinimosi kursų dalyviai bei gydytojai stažuotojai iš kitų Lietuvos ligoninių ar poliklinikų.

Skyrius yra Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos bazė, jame dirba šios draugijos pirmininkas doc. V.Urbonas, kuris taip pat yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos konsultantas vaikų gastroenterologijai ir  Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas.

Skyriaus gydytojai dalyvauja organizuojant respublikines mokslines konferencijas, rengia mokslinius straipsnius, kurie spausdinami Lietuvos ir užsienio medicinos moksliniuose žurnaluose.

Skyriuje vykdomi tarptautiniai moksliniai projektai:

 1. Sergančių vidutinio sunkumo ir sunkia Krono liga ilgalaikis, neintervencinis vaisto Humira (Adalimumab) saugumo ir efektyvumo tyrimas (CAPE tyrimas).
 2. Europos pediatrinė Helicobacter Pylori duomenų bazė.
 3. Europos vaikų, sergančių eozinofiliniu ezofagitu, duomenų kaupimas.
 4. Maisto alergenų, sukeliančių vaikų eozinofilinį ezofagitą, nustatymas – Europinė perspektyva.

Skyriuje vykdomi moksliniai darbai:

 1. Postinfekcinio sindromo pasireiškimo ypatumai.
 2. Viršutinio virškinimo trakto endoskopinio tyrimo optimizavimas.
 3. Viršutinių virškinimo trakto ligų įtaka širdies ritmo sutrikimų atsiradimui.
 4. Rotavirusinės vakcinos įtaka sergamumui rotavirusine infekcija Lietuvoje.

Maisto skaidulų poveikis nutukimo gydymui.

Mokslas ir mokymas

Pediatrijos centre dirba 21 medicinos mokslų daktaras, iš jų 5 profesoriai ir 3 docentai. Centro skyriuose mokomi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentai, rezidentai, gydytojų tobulinimosi kursų dalyviai bei gydytojai stažuotojai iš kitų Lietuvos ligoninių ar poliklinikų. Dėstomi dalykai: „Vaikų ligos, vaikų chirurgija“ VI kursui; „Vaikų infekcinės ligos“ IV kursui; „Bendroji pediatrija ir neonatologija“ III-IV kursui.

Pediatrijos centras organizuoja klinikines mokslines konferencijas Vaikų ligoninės Pediatrijos korpuso gydytojams ir gydytojams rezidentams, kuriose pateikiama ne tik teorinė medžiaga, bet ir pristatomi klinikiniai atvejai, nauji gydymo metodai, naujovės ir aktualiausia informacija iš dalyvavimo tarptautinėse konferencijose ir stažuotėse.

Pediatrijos centro gydytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose biomedicininiuose tyrimuose.

Pediatrijos centre vykdomi biomedicininiai tyrimai:

 1. Vaikų sergančių hemoraginiu vaskulitu ir imunoglobino A nefropatija genetiniai, genominiai ir biologinių žymenų tyrimai (GIGA-kids). Užsakovas – Krzyssztof Kiryluk, Kolumbijos universiteto patikėtinis. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 2. Vaikų, sergančių autosomine dominantine policistine inkstų liga, tarptautinė internetinė duomenų bazė ilgalaikiam duomenų registravimui (ADPedKD). Užsakovas – Leuveno universitetas. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 3. Ankstyvo kraujagyslių senėjimo rizika vaikams, sergantiems aortos koarktacija. Užsakovė – Europos vaikų kardiologų draugija, pagrindinė tyrėja – R. Sudikienė; Vaikų ligoninės tyrėjos – A. Jankauskienė; S. Sendžikaitė.
 4. Vaikų, sergančių lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu (LIFN), kalcio pusiausvyros tyrimas. Užsakovė – Great Ormond Street ligoninė. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 5. Ūminių inkstų pažeidimo ankstyvuoju potransplantaciniu laikotarpiu paplitimas, rizikos veiksniai, klinikiniai ypatumai ir išeitys vaikams po alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 6. Europos registras vaikų, sergančių ūmiu inkstų funkcijos nepakankamumu ir gydomų dializėmis (EurAKID). Užsakovė – Bambino Gesu vaikų ligoninė, Roma, Italija. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė.
 7. Podocito paveldimų ligų klinikinis, genetinis ir eksperimentinis tyrimas. Steroidams rezistentiško nefrozinio sindromo klinikinis registras ir šeiminio steroidams jautraus nefrozinio sindromo genetinis tyrimas (Podonet). Užsakovas – Heidelbergo universitetas, Vokietija. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė;
 8. Antibakterinė profilaktika ir inkstų pažeidimas, esant įgimtoms inkstų ir šlapimo organų anomalijoms (PREDICT) (EN „Antibiotic Prophylaxis and Renal Damage In Congenital abnormalities of the kidney and urinary Tract“. Užsakovas – Giovanni Montini and the ESCAPE study group. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė (nacionalinė koordinatorė Vilniaus ir Kauno centruose). Vaikų ligoninės tyrėjai – A. Čekuolis, R. Augustinienė, V. Bilius, J. Biliuvienė, D. Ruzgienė.
 9. Autosominės recesyvinės policistinės inkstų ligos (ARPIL) tarptautinis multicentrinis registro tipo tyrimas (ARegPKD). Užsakovas – Kiolno universitetas, užsakovo įgaliotas atstovas: Max Christoph Liebau. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė (regioninė projekto koordinatorė; Vaikų ligoninės tyrėjai – R. Čerkauskienė, K. Ažukaitis).
 10. Natrio vartojimo įtaka hemodializuojamiems vaikams: Europos vaikų dializės darbo grupės tyrimas. Pagrindinė tyrėja – Renata Vitkevič.
 11. Sveikų vaikų ir paauglių inkstų ilgio normalių reikšmių nustatymo tyrimas. Užsakovas: Vaiko sveikatos institutas (Lenkija, Varšuva). Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 12. Naujų steroidams jautraus nefrozinio sindromo genetinių lokusų identifikavimas. Užsakovas – Tenon ligoninė, Paryžius, Prancūzija. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 13. Vaikų lėtinės inkstų ligos paplitimo, pakaitinės inkstų terapijos, klinikinės eigos ir prognozės tyrimas. Užsakovas – Lietuvos vaikų nefrologų draugija. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 14. Tarptautinis vaikų peritoninės dializės tinklas (registras). Užsakovas – Tarptautinis vaikų peritoninės dializės tinklas (registras). Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 15. Aferezės ir desensibilizacijos taikymas Europoje didelę sensibilizaciją turintiems vaikams ir jauniems suaugusiesiems, laukiantiems inkstų transplantacijos. Užsakovas – Fondazione IRCCS Ca‘Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 16. Europos vaikų, gydomų pakaitine inkstų terapija, duomenų bazė. Užsakovas- Academic Medical Center at the University of Amsterdam. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 17. Tarptautinis, daugiacentris tyrimas. Manozidozės registras. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 18. Tarptautinis, daugiacentris tyrimas. Fabry ligos registras. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 19. BioAlport. Tarptautinis tyrimas „Alporto sindromo biomarkeriai,“ (Biomarker for Alport Disease). Užsakovas – Rostoko universitetas, Centogene, Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 20. TuscCom.Tarptautinis daugiacentris tyrimas „Tuberozinės sklerozės kompleksu sergančių vaikų ir suaugusiųjų genetinės įvairovės ir genotipo-fenotipo koreliacijos epidemiologinis tyrimas“ (Epidemiological study of the genetic heterogeneity and genotype-phenotype correlation of children and adults with Tuberous Sclerosis Complex) Užsakovas – Rostoko universitetas, Centogene. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 21. BioTuScCom. Tarptautinis daugiacentris tyrimas Tuberozinės sklerozės komplekso biožymenys (Biomarkers for Tuberous Sclerosis Complex). Užsakovas – Rostoko universitetas, Centogene. Regioninė koordinatorė, pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 22. BioMetabol. Tarptautinis daugiacentris tyrimas „Paveldimų medžiagų apykaitos ligų biologiniai žymenys“ (Biomarkers for Inborn Erros of Metabolism). Užsakovas – Centogene. Regioninė koordinatorė – R. Čerkauskienė.
 23. Tarptautinis vaikų pilvaplėvės biopsijos tyrimas (International Pediatric Peritoneal Biopsy Study in Children). Užsakovas – Heidelbergo universitetas, Vokietija. Atsakinga tyrėja – R. Čerkauskienė.
 24. TOO-CUTE. Plataus spektro beta-laktamazes gaminančių bakterijų sukeltų vaikų šlapimo takų infekcijų gydymas ir jų rezultatai Europoje (Treatment and Outcome Of Children with Urinary Tract infection due to Extended spectrum beta-lactamase-producing bacteria in Europe). Užsakovas –  St George Hospital, JK. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 25. Europos miozitų duomenų bazė EUROMIOSITIS. Užsakovas – Paediatric Pheumatology European Association (PRES). Pagrindinė tyrėja – S. Rusonienė.
 26. Alergijos maistui savalaikės diagnostikos ir alergiško vaiko mitybos būklės optimalaus stebėjimo reikšmė. Užsakovas – Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas. Pagrindinė tyrėja – I. Polianskytė.
 27. Medikamentinė alergija vaikų amžiuje. Užsakovas – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Pagrindinė tyrėja – N.  Stirbienė.
 28. Vaikų gripas. Užsakovas – Vilniaus universitetas. Pagrindinė tyrėja – S. Petraitienė.
 29. Alfa-1-antitripsino variantų ir koncentracijos ryšys su ikimokyklinio amžiaus vaikų bronchų obstrukcijos sindromu (protokolo Nr. AATWEC). Užsakovas – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Pagrindinė tyrėja – Sigita Petraitienė; Vaikų ligoninės tyrėja – O. Rudzevičienė.
 30. Įvairių padermių pneumoniae nešiojimas vaikų iki šešerių metų amžiaus, sergančių ūmiomis kvėpavimo takų ligomis, nosiaryklėje, įdiegus konjuguotą pneumokokinę vakciną į Lietuvos nacionalinę imunizavimo programą. Užsakovas – BALTIPA. Pagrindinė tyrėja – S. Petraitienė.
 31. Vaikų, turinčių imunodeficitą ir sergančių turberkulioze, gydymo išeitys – pTBnet multicentrinis, atvejo kontrolės tyrimas. Užsakovas – Paediatric Tuberculosis Network European Trial Group. Pagrindinė tyrėja – I. Ivaškevičienė.
 32. Bendruomenėje įgyto į sepsį panašaus sindromo bei ūmios kvėpavimo takų infekcijos vaikystėje tyrimas (Multi-centre EuRopean study of MAjor Infectious Disease Syndromes – MERMAIDS). Užsakovas  – PENTA. Pagrindinis tyrėjas – Vytautas Usonis.  Vaikų ligoninės tyrėjai – S. Burokienė. I. Ivaškevičienė.
 33. Pasaulinis antimikrobinių preparatų vartojimo ir rezistentiškumo tyrimas (en „global point prevalence survey of antimicrobial consumption and resistance“ (GLOBAL-PPS). Užsakovas – Vaikų ligoninė, VšĮ VUL SK filialas. Pagrindinis tyrėjas – Vytautas Usonis. Vaikų ligoninės tyrėjos – I. Ivaškevičienė, S. Burokienė.
 34. Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata. Užsakovas –Roma Jusienė. Vaikų ligoninės tyrėjai – V. Urbonas,  R. Praninskienė.
 35. Europos vaikų eozinofilinio ezofagito registras. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 36. EuroPaedHp registras. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 37. Eozinofilinis ezofagitas stemplės atrezijos ligoniams. Užsakovas – CHU de Lille, Public Health Institution. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 38. Šiaurės šalių AILD. Autoimuninės vaikų kepenų ligos Šiaurės šalyse. Užsakovas – Nordic P-AILD Group. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 39. Retos vaikų UŽL komplikacijos. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 40. Anastomozės striktūros po stemplės vientisumo atstatymo: multicentrinis tyrimas palyginti bužavimo ir diliatacinius metodus. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.  Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 41. Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu. Užsakovas – Lietuvos mokslo taryba. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 42. Neurologinėmis ligomis sergančių vaikų klinikinių, laboratorinių, neurofiziologinių, vaizdinimo bei neuropsichologinių duomenų analizė ir ryšiai. Užsakovas – Vaikų ligoninė, VšĮ VULS K filialas. Pagrindinė tyrėja – Rūta Samaitienė. Vaikų ligoninės tyrėjos – R. Praninskienė, J. Grikinienė.
 43. Naujos kartos sekvenavimo technologijų taikymas didelei kohortai pacientų, sergančių nepaaiškinamu galūnių juostos silpnumu: MYO-SEQ projektas. Pagrindinė tyrėja – Birutė Skerlienė.

 Pediatrijos centre vykdomi klinikiniai (vaistų) tyrimai:

 1. Atviras vienos grupės daugiacentris tyrimas optimaliai pradinei mircera dozei nustatyi, skiriant vartoti į poodį palaikomajam anemijos gydymui dializuojamiems arba nedializuojamiems pediatrinaims pacientams, sergantiems lėtine inkstų liga. Užsakovas – F. Hoffmann-La Roche Ltd. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 2. III fazės, vienos grupės, atviras, kartotinių dozių etelkatcetido titravimo, farmakokinetikos, farmakodinamikos ir saugumo tyrimas, skiriant vaikams ir paaugliams nuo 2 metų iki mažiau kaip 18 metų amžiaus, sergantiems antriniu hiperparatiroidizmu ir lėtine inkstų liga, kuriems reguliariai atliekama hemodializė. Užsakovas –AMGEN. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 3. III fazės, atsitiktinių imčių, atviras, daugiacentris tyrimas, kuriame vertinamas ferumoksitolio saugumas (lyginant su geležies sacharoze), veiksmingumas ir farmakokinetika skiriant jį nuo geležies stokos anemijos (GSA) vaikams, sergantiems lėtine inkstų liga AMAG-FER-CKD-354. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 4. III fazės 24 savaičių randomizuotas atvirasis tyrimas, skirtas įvertinti fesoterodino saugumą ir veiksmingumą 6–17 metų tiriamiesiems asmenims, kuriems pasireiškė padidėjusio šlapimo pūslės raumenų aktyvumo, susijusio su neurologiniu sutrikimu (neurogeninės kilmės padidėjusio šlapimo pūslės raumenų aktyvumo), simptomai, Fesoterodine A0221047. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 5. Ilgalaikis neintervencinis poregistracinis saugumo tyrimas, padėsiantis įvertinti vaisto „Humira“® (adalimumabo) saugumą ir veiksmingumą vaikams, sergantiems aktyvia vidutinio sunkumo arba sunkia Krono liga. Užsakovas – „Mapi SAS“. Pagrindinis tyrėjas – Vaidotas Urbonas. Vaikų ligoninės tyrėja – Kristina Mociškienė.
 6. Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas dupilumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant vaikams, kurių amžius nuo 6 iki < 12 metų, sergantiems nekontroliuojama nuolatine astma. Užsakovas – Sanofi-Aventis AB. Pagrindinė tyrėja – Odilija Rudzevičienė. Vaikų ligoninės  tyrėjai – S. Petraitienė. M. Leonavičiūtė-Klimantavičienė;
 7. Vienerių metų tyrimas ilgalaikiam dupilumabo vartojimo saugumui ir toleravimui įvertinti su astma sergančiais vaikais, dalyvavusiais ankstesniame dupilumabo klinikiniame tyrime su sergančiais astma, III fazės”. Užsakovas Sanofi-Aventis AB. Pagrindinė tyrėja – O. Rudzevičienė. Tyrėjos – S. Petraitienė, M. Leonavičiūtė-Klimantavičienė.
 8. Atviras tęstinis tyrimas ilgalaikiam etanercepto saugumui įvertinti, skiriant vaikams ir paaugliams, sergantiems užsitęsusiu oligoartikuliniu jaunatviniu idiopatiniu artritu, su enteritu susijusiu artritu ar psoriaziniu artritu, kurie anksčiau dalyvavo tyrime pagal protokolą 0881A1-3338-WW. Užsakovas – Pfizer Inc. Pagrindinė tyrėja – Violeta Panavienė.
 9. Daugiacentris, randomizuotas, dvigubai koduotas, paralelinių grupių ustekinumabo tyrimas asmenims, sergantiems aktyvia sistemine raudonąja vilklige. Užsakovas – PAREXEL International. Pagrindinė tyrėja – Violeta Panavienė.
 10. Ilgalaikis neintervencinis Humiros (adalimumabo) saugumo ir efektyvumo registras, gydant vidutinės ir sunkios eigos Krono ligą – CAPE. Užsakovas – AbbVie. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 11. Trečios fazės, randomizuotas, dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas, 52 savaičių tyrimas įvertinti Etrasimodo efektyvumą ir saugumą, gydant vidutinės ir sunkios eigos opinį kolitą. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 12. Trečios fazės, randomizuotas, dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas, 12 savaičių tyrimas įvertinti Etrasimodo efektyvumą ir saugumą, gydant vidutinės ir sunkios eigos opinį kolitą. Užsakovas – Arena Pharmaceuticals. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 13. TAK-390MR_204 tyrimas: antros fazes dvigubai aklas, 12 savaičių, multicentrinis tyrimas, įvertinti geriamo dekslansoprazolio lėtai atsipalaiduojančių kapsulių saugumą ir efektyvumą, gydant 2-11 metų amžiaus vaikus, sergančius ne erozine gastroezofaginio refliukso liga. Užsakovas – Takeda. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 14. TAK-390MR_205 tyrimas: antros fazes dvigubai aklas, 40 savaičių, multicentrinis tyrimas, įvertinti geriamo dekslansoprazolio lėtai atsipalaiduojančių kapsulių saugumą ir efektyvumą, gydant ir palaikant remisiją, 2-11 metų amžiaus vaikams, sergantiems erozine gastroezofaginio refliukso liga. Užsakovas – Takeda. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 15. Trečios fazės tyrimas – įvertinti NEXIUM saugumą ir efektyvumą, gydant ir palaikant remisiją, 1-11 metų amžiaus vaikams, sergantiems eroziniu ezofagitu. Užsakovas – AstraZeneca AB ir IQVIA. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.

 

STRAIPSNIAI leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:

 1. Shroff R., Aitkenhead H., Costa N, Jankauskiene A. et al. Normal 25-hydroxyvitamin D levels are associated with less proteinuria and attenuate renal failure progression in children with chronic kidney disease. Journal of the American Society of Nefrology 2015. doi: 10.1681/ASN.2014090947
 2. Ebner K, Fldkoetter M, Ariceta G, Bergman C, Jankauskienė A et al. Rationale, design and objectives of ARegPKD, a European ARPKD registry study. BMC Nefrology (2015) 16:22. DOI 10.1186/s12882-015-0002-z.
 3. Alberici I, Bayazit AK, Drozdz D, Emre S, Fischbach M, Harambat J, Jankauskiene A et al.; Pathogens causing urinary tract infections in infants: a European overview by the ESCAPE study group. Eur J Pediatr (2015) 174:783-790. DOI 10.1007/s00431-014-2459-3.
 4. Birutė Pundzienė, Diana Dobilienė, Rimantė Čerkauskienė, Renata Mitkienė, Aina Medzevičienė, Elena Darškuvienė, Augustina Jankauskienė. Long-term follow-up of children with typical hemolytic uremic syndrome. Medicina 81 1-6 (2015). DOI: 10.1016/j.medici.2015.06.004.
 5. Dufek S., Holtta T., Fishbach M., Ariceta G., Jankauskienė A, Cerkauskiene R et al. Pleural-peritoneal or pericardio-peritoneal leak in children on chronic peritoneal dialysis – a survey from the European paediatric dialysis working group. Pediatr Nephrol. 2015 Nov;30(11): 2021-7.  DOI 10.1007/s00467-015-3137-z.
 6. Raistenskis J, SidlauskieneA, Cerkauskiene R, Burokiene S, Strukcinskiene B, Buckus R. Physical activity and sedentary screen time in obese and overweight children living in different environments.  Cent Eur J    Public                      Health           2015 Nov; 23 (Suppl): S37–S43.
 7.  Kaklauskas A., Kuzminske A., Zavadskas E.K., Daniunas A., Kaklauskas G., Seniut M., Raistenskis J., Safonov A.,     Kliukas R., Juozapaitis A., Radzeviciene A., Čerkauskienė R. „Affective tutoring system for built environment    management“. Computers & Education. Oxford, Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. 2015, Vol. 82.  2015
 8. Brazdziute E., Miglinas M., Gruodyte E., Priluckiene J., Tamosaitis A., Bumblyte I.A., Kuzminskis V., Burbaickaja S., Sakalauskiene M., Jankauskiene A., Cerkauskiene R., Pundziene B., Laurinavicius A. „Nationwide renal biopsy data in Lithuania 1994–2012“. International Urology and Nephrology Journal 2015: (DOI) 10.1007/s11255-015-0927-y. Dordrecht, Springer. ISSN 0301-1623. Vol. 47, no 4. 2015. p. 655-662.
 9. Serpytis P, Petrulioniene Z, Gargalskaite U, Gedminaite A, Panaviene V. Myocardial infarction associated with Kawasaki disease in adult man: case report and review of literature. Am J Med. 2015 Mar;128(3):e1-3. doi: 10.1016/j.amjmed.2014.10.029.
 10. J Swart, V. Panaviene. et al. The Addition of One or More Biologics to Methotrexate in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Increases the Incidence of Infections and Serious Adverse Events. The 5882 Pharmachild Cohort. Ann Rheum Dis 2015;74:Suppl 2 91 doi:10.1136/annrheumdis-2015-eular.4397
 11. J. Swart, V.Panaviene et al.The Addition of One or More Biologics to Methotrexate in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Increases the Incidence of Infections and Other Adverse Events Arthritis and Rheumatology , 2015, vol. 67 N S10, 956
 12. Vesikari T, Van Damme P, Giaquinto C, Dagan R, Guarino A, Szajewska H, Usonis V. European Society for Paediatric Infectious Diseases consensus recommendations for rotavirus vaccination in Europe: update 2014. Pediatr Infect Dis J. 2015 Jun;34(6):635-43. doi: 10.1097/INF.0000000000000683;
 13. de Waard-van der Spek FB, Darsow U, Mortz CG, Orton D, Worm M, Muraro A, Schmid-Grendelmeier P, Grimalt R, Spiewak R, Rudzeviciene O, Flohr C, Halken S, Fiocchi A, Borrego LM, Oranje AP. EAACI position paper for practical patch testing in allergic contact dermatitis in children. Pediatr Allergy Immunol. 2015 Aug 19. doi: 10.1111/pai.12463.
 14. Schoemaker AA, Sprikkelman AB, Grimshaw KE, Roberts G, Grabenhenrich L, Rosenfeld L, Siegert S, Dubakiene R, Rudzeviciene O, Reche M, Fiandor A, Papadopoulos NG, Malamitsi-Puchner A, Fiocchi A, Dahdah L, Sigurdardottir ST, Clausen M, Stańczyk-Przyłuska A, Zeman K, Mills EN, McBride D, Keil T, Beyer K. Incidence and natural history of challenge-proven cow’s milk allergy in European children – EuroPrevall birth cohort. Allergy. 2015; 70 (8):963-72.
 15. Petraitiene S, Alasevicius T, Staceviciene I, Vaiciuniene D, Kacergius T, Usonis V. The influence of Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal colonization on the clinical outcome of the respiratory tract infections in preschool children. BMC Infect Dis. 2015 Sep 30;15:403. doi: 10.1186/s12879-015-1149-8;
 16. Usonis V, Stacevičienė I, Petraitienė S, Vaičiūnienė D, Alasevičius T, Kirslienė J. Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal colonisation in children aged under six years with acute respiratory tract infection in Lithuania, February 2012 to March 2013. Euro Surveill. 2015 Apr 2;20(13):34-41;
 17. Wright E, Fischbach M, Zaloszyc A, Paglialonga F, Aufricht C, Dufek S, Bakkaloğlu S, Klaus G, Zurowska A, Ekim M, Ariceta G, Holtta T, Jankauskiene A, Schmitt CP, Stefanidis CJ, Walle JV, Vondrak K, Edefonti A, Shroff R. Hemodialysis in children with ventriculoperitoneal shunts: prevalence, management and outcomes. European Paediatric Dialysis Working Group. Pediatr Nephrol. 2016 Jan;31(1):137-43. doi: 10.1007/s00467-015-3204-5.
 18. Krischock LA, van Stralen KJ, Verrina E, Tizard EJ, Bonthuis M, Reusz G, Hussain FK, Jankauskiene A, Novljan G, Spasojević-Dimitrijeva B, Podracka L, Zaller V, Jager KJ, Schaefer F; Anemia in children following renal transplantation-results from the ESPN/ERA-EDTA Registry. Pediatr Nephrol. 2016 Feb;31(2):325-33. doi: 10.1007/s00467-015-3201-8.
 19. Jankauskiene A, Koczkowska M, Bjerre A, Bernaciak J, Schaefer F, Lipska-Zietkiewicz B. Glomerulopathy in patients with distal duplication of chromosome 6p. BMC Nephrology (2016) 17:32. DOI 10.1186/s12882-016-0246-2.
 20. Vidal E, van Stralen KJ, Chesnaye NC, Bonthuis M, Holmberg C, Zurowska A, Trivelli A, Da Silva JE, Herthelius M, Adams B, Bjerre A, Jankauskiene A, Miteva P, Emirova K, Bayazit AK, Mache CJ, Sánchez-Moreno A, Harambat J, Groothoff JW, Jager KJ, Schaefer F, Verrina E; ESPN/ERA-EDTA Registry. Infants Requiring Maintenance Dialysis: Outcomes of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Am J Kidney Dis. 2016 Dec 9. pii: S0272-6386(16)30596-0. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.09.024.
 21. Mekahli D, van Stralen KJ, Bonthuis M, Jager KJ, Balat A, Benetti E, Godefroid N, Edvardsson VO, Heaf JG, Jankauskiene A, Kerecuk L, Marinova S, Puteo F, Seeman T, Zurowska A, Pirenne J, Schaefer F, Groothoff JW; ESPN/ERA-EDTA Registry. Kidney Versus Combined Kidney and Liver Transplantation in Young People With Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease: Data From the European Society for Pediatric Nephrology/European Renal Association-European Dialysis and Transplant (ESPN/ERA-EDTA) Registry.Am J Kidney Dis. 2016 Nov;68(5):782-788. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.06.019.
 22. Cerniauskiene V, Kalibatas P, Azukaitis K, Jankauskiene A. Acute poststreptococcal glomerulonephritis and acute rheumatic fever: An uncommon coincidence. Ann Pediatr Cardiol. 2016 Sep-Dec;9(3):268-9. doi: 10.4103/0974-2069.189115.
 23. Shroff R, Aitkenhead H, Costa N, Trivelli A, Litwin M, Picca S, Anarat A, Sallay P, Ozaltin F, Zurowska A, Jankauskiene A, Montini G, Charbit M, Schaefer F, Wühl E; ESCAPE Trial Group. Normal 25-Hydroxyvitamin D Levels Are Associated with Less Proteinuria and Attenuate Renal Failure Progression in Children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2016 Jan;27(1):314-22. doi: 10.1681/ASN.2014090947.
 24. Selvestravičius R, Sučilienė E, Saniukas K, Bobelytė O, Usonis V. Sternal osteomyelitis after bacillus Calmette-Guérin vaccination. Pediatric Reports 2016; volume 8:6626.
 25. S. Pecieliene, B. Burnyte, R. Gudaitiene, S. Rusoniene, N. Drazdiene, A. Liubsys, A. Utkus. Perinatal manifestation of mevalonate kinase deficiency and efficacy of anakinra. Pediatric Rheumatology (2016) 14:19.
 26. Usonis V, Jackowska T, Petraitiene S, Sapala A, Neculau A, Stryjewska I, et al. Incidence of acute otitis media in children below 6years of age seen in medical practices in five East European countries. BMC Pediatrics. 2016;16(1):108. IF= 1,81;
 27. Usonis V, Ivaskevicius R, Diez-Domingo J, Esposito S, Falup-Pecurariu OG, Finn A, et al. Comparison between diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia in children in various medical centres across Europe with the United States, United Kingdom and the World Health Organization guidelines. Pneumonia. 2016;8(1):1-10;
 28. Spyridis N, Syridou G, Goossens H, Versporten A, Kopsidas J,  Kourlaba G,  Usonis V. et al. Variation in paediatric hospital antibiotic guidelines in Europe. Archives of Disease in Childhood. 2016;101(1):72-6;
 29. Heininger U AP, Chlibek R, Kristufkova Z, Kutsar K, Mangarov A,  Mészner Z, Nitsch-Osuch A,  Petrović V, Prymula R, Usonis V, Zavadska D. Comparative Epidemiologic Characteristics of Pertussis in 10 Central and Eastern European Countries, 2000-2013. PLoS ONE. 2016;11(6):e0155949;
 30. Lengvenytė A, Strumila R, Grikinienė J. Use of Cognitive Enhancers Among Medical Students in Lithuania. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2016 vol33, 173-187;
 31. Juozapaite S, Praninskiene R, Burnyte B, Ambrozaityte L, Skerliene B. Novel mutation in a patient with late onset GLUT1 deficiency syndrome. Brain Dev.2016 Dec ,Pages 90-97;
 32. Lunardia M. S, Lin K, Mameniškienė R, Beniczky S, Bogacz A, Braga P, Guaranhai M. S.B, Yacubiani E. M.T, Samaitienė R, Baykanl B, Hummel Th, Wolf P.  Olfactory stimulation induces delayed responses in epilepsy. Epilepsy & Behavior, Volume 61, August 2016, Pages 90–96;
 33. Urbonas V, Sadauskaite J, Cerkauskiene R, Kaminskas A, Mäki M, Kurppa K. Population-Based Screening for Selective Immunoglobulin A (IgA) Deficiency in Lithuanian Children Using a Rapid Antibody-Based Fingertip Test.  Med Sci Monit. 2016 Dec 6;22:4773-4778;
 34. Burkhardt D, Bartosova M, Schaefer B, Grabe N, Lahrmann B, Nasser H, Freise C, Schneider A, Lingnau A, Degenhardt P, Ranchin B, Sallay P, Cerkauskiene R, Malina M, Ariceta G, Schmitt CP, Querfeld U. Reduced Microvascular Density in Omental Biopsies of Children with Chronic Kidney Disease. PLoS One. 2016 Nov 15;11(11):e0166050. doi: 10.1371/journal.pone.0166050.
 35. Stacevičienė IPetraitienė S, Vaičiūnienė D, Alasevičius T, Kirslienė J, Usonis V. Antibiotic resistance of Streptococcus pneumoniae, isolated from nasopharynx of preschool children with acute respiratory tract infection in Lithuania. BMC Infect Dis. 2016 May 20;16:216. doi: 10.1186/s12879-016-1544-9.
 36. Vogelberg C, Moroni-Zentgraf P, Leonaviciute-Klimantaviciene M, Sigmund R, Hamelmann E, Engel M, Szefler S: Erratum to: A randomised dose-ranging study of tiotropium Respimat(R) in children with symptomatic asthma despite inhaled corticosteroids. Respiratory research 2015, 16:128.
 37. Vogelberg C, Moroni-Zentgraf P, Leonaviciute-Klimantaviciene M, Sigmund R, Hamelmann E, Engel M, Szefler S: A randomised dose-ranging study of tiotropium Respimat(R) in children with symptomatic asthma despite inhaled corticosteroids. Respiratory research 2015, 16:20.
 38. Jankauskiene A, Koczkowska M, Bjerre A, Bernaciak J, Schaefer F, Lipska-Zietkiewicz B. Glomerulopathy in patients with distal duplication of chromosome 6p. BMC Nephrology (2016) 17:32. DOI 10.1186/s12882-016-0246-2.
 39. Cerniauskiene V., Kalibatas P., Ažukaitis K., Jankauskiene A. Acute poststreptococcal glomerulonephritis and acute rheumatic fever: An uncommon coincidence. Ann Pediatr Card, 2016; 9:268-269. DOI: 10.4103/0974-2069.189115.
 40. Mekahli D., Van Stralen K., Bonthuis M., Jager K., Balat A., Benetti E., Godefroid N., Edvardsson V. O., Heaf J., Jankauskiene A. et al. Kidney Versus Combined Kidney and Liver Transplantation in Young People With Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease: Data From the European Society for Pediatric Nephrology/European Renal Association-European Dialysis and Transplant (ESPN/ERA-EDTA) Registry. Am J Kidney Dis. 2016; Aug 20. pii: S0272-6386(16)30307-9. DOI: 10.1053/j.ajkd.2016.06.019.
 41. Wright E, Fischbach M, Zaloszyc A, Paglialonga F, Aufricht C, Dufek S, Bakkaloğlu S, Klaus G, Zurowska A, Ekim M, Ariceta G, Holtta T, Jankauskiene A, Schmitt CP, Stefanidis CJ, Walle JV, Vondrak K, Edefonti A, Shroff R. Hemodialysis in children with ventriculoperitoneal shunts: prevalence, management and outcomes. European Paediatric Dialysis Working Group. Pediatr Nephrol. 2016 Jan;31(1):137-43. doi: 10.1007/s00467-015-3204-5.
 42. Krischock LA, van Stralen KJ, Verrina E, Tizard EJ, Bonthuis M, Reusz G, Hussain FK, Jankauskiene A, Novljan G, Spasojević-Dimitrijeva B, Podracka L, Zaller V, Jager KJ, Schaefer F; Anemia in children following renal transplantation-results from the ESPN/ERA-EDTA Registry. Pediatr Nephrol. 2016 Feb;31(2):325-33. doi: 10.1007/s00467-015-3201-8.
 43. Bakkaloğlu SA, Özdemir Atikel Y, Paglialonga F, Stefanidis CJ, Askiti V, Vidal E, Ariceta G, Melek E, Verrina E, Printza N, Vondrak K, Zurowska A, Zagozdzon I, Ekim M, Özmert EN, Dufek S, Jankauskiene A. et al. Vaccination Practices in Pediatric Dialysis Patients Across Europe. A European Pediatric Dialysis Working Group and European Society for Pediatric Nephrology Dialysis Working Group Study. Nephron. 2017 Dec 12. doi: 10.1159/000485398;
 44. Schaefer F, Trachtman H, Wühl E, Kirchner M, Hayek SS, Anarat A, Duzova A, Mir S, Paripovic D, Yilmaz A, Lugani F, Arbeiter K, Litwin M, Oh J, Matteucci MC, Gellermann J, Wygoda S, Jankauskiene A, et al. ; ESCAPE Trial Consortium and the 4C Study Group. Association of Serum Soluble Urokinase Receptor Levels With Progression of Kidney Disease in Children. JAMA Pediatr. 2017 Nov 6;171(11):e172914. doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.2914;
 45. Juozapaite S, Cerkauskiene R, Laurinavicius A, Jankauskiene A. The impact of IgM deposits on the outcome of Nephrotic syndrome in children. BMC Nephrol. 2017 Aug 3;18(1):260. doi: 10.1186/s12882-017-0674-7;
 46. Harambat J, Kunzmann K, Azukaitis K, Bayazit AK, Canpolat N, Doyon A, Duzova A, Niemirska A, Sözeri B, Thurn-Valsassina D, Anarat A, Bessenay L, Candan C, Peco-Antic A, Yilmaz A, Tschumi S, Testa S, Jankauskiene A, et al.  4C Study Consortium. Metabolic acidosis is common and associates with disease progression in children with chronic kidney disease. Kidney Int. 2017 Dec;92(6):1507-1514. doi: 10.1016/j.kint.2017.05.006;
 47. Trautmann A, Schnaidt S, Lipska-Ziętkiewicz BS, Bodria M, Ozaltin F, Emma F, Anarat A, Melk A, Azocar M, Oh J, Saeed B, Gheisari A, Caliskan S, Gellermann J, Higuita LMS, Jankauskiene A, et al. PodoNet Consortium. Long-Term Outcome of Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome in Children. J Am Soc Nephrol. 2017 Oct;28(10):3055-3065. doi: 10.1681/ASN.2016101121;
 48. Deschênes G, Vivarelli M, Peruzzi L; ESPN Working Group on Idiopathic Nephrotic Syndrome (Jankauskienė A.); Variability of diagnostic criteria and treatment of idiopathic nephrotic syndrome across European countries. Eur J Pediatr. 2017 May;176(5):647-654. doi: 10.1007/s00431-017-2891-2;
 49. Ebner K, Schaefer F, Liebau MC; ARegPKD Consortium (Jankauskienė A, Čerkauskienė R.); Recent Progress of the ARegPKD Registry Study on Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease. Front Pediatr. 2017 Feb 16;5:18. doi: 10.3389/fped.2017.00018;
 50. Vidal E, van Stralen KJ, Chesnaye NC, Bonthuis M, Holmberg C, Zurowska A, Trivelli A, Da Silva JEE, Herthelius M, Adams B, Bjerre A, Jankauskiene A, et al.  ESPN/ERA-EDTA Registry. Infants Requiring Maintenance Dialysis: Outcomes of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Am J Kidney Dis. 2017 May;69(5):617-625. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.09.024;
 51. Sviestina I, Usonis V, Gurksniene V, Burokiene S, Ivaskeviciene I, Mozgis D. Prescription of antibiotics in Riga and Vilnius tertiary children’s hospitals. European Journal of Hospital Pharmacy. 2017;0:1–6. doi:10.1136/ejhpharm-2016-001124;
 52. Burokienė S, Raistenskis J, Burokaitė E, Čerkauskienė R, Usonis V. Factors Determining Parents’ Decisions to Bring Their Children to the Pediatric Emergency Department for a Minor Illness. Med Sci Monit. 2017 Aug 28;23:4141-4148;
 53. Carrillo-Santisteve P, Tavoschi L, Severi E, Bonfigli S, Edelstein M, Byström E, Lopalco P; ECDC HAV Expert Panel (Usonis V.); Seroprevalence and susceptibility to hepatitis A in the European Union and European Economic Area: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2017 Oct;17(10):e306-e319. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30392-4;
 54. Burokienė S, Kairienė I, Strička M, Labanauskas L, Čerkauskienė R, Raistenskis J, Burokaitė E, Usonis V. Unscheduled return visits to a pediatric emergency department. Medicina (Kaunas). 2017;53(1):66-71. doi: 10.1016/j.medici.2017.01.003;
 55. Dulz S, Bigdon E, Atiskova Y, Schuettauf F, Čerkauskienė R, Oh J, Brinkert F. Genotype-phenotype variability of retinal manifestation in primary hyperoxaluria type 1. Ophthalmic Genet. 2017 Dec 15:1-3. doi: 10.1080/13816810.2017.1413660;
 56. Buckus R, Strukčinskienė B, Raistenskis J, Stukas R, Šidlauskienė A, Čerkauskienė R, Isopescu DN, Stabryla J, Cretescu I. A Technical Approach to the Evaluation of Radiofrequency Radiation Emissions from Mobile Telephony Base Stations. Int J Environ Res Public Health. 2017 Mar 1;14(3). pii: E244. doi: 10.3390/ijerph14030244;
 57. Dubakienė R, Rubinaitė V, Petronytė M, Dalgėdienė I, Rudzevičienė O, Dubakaitė D, Rudalevičienė P, Žvirblienė A. Investigation of markers of allergic sensitization and viral infections in children with allergy and asthma. Acta Med Litu. 2017;24(3):145-152. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3548;
 58. Tumienė B, Voisin N, Preikšaitienė E, Petroška D, Grikinienė J, Samaitienė R, Utkus A, Reymond A, Kučinskas V. Inflammatory myopathy in a patient with Aicardi-Goutières syndrome. Eur J Med Genet. 2017 Mar;60(3):154-158. doi: 10.1016/j.ejmg.2016.12.004;
 59. Juozapaite S, Praninskiene R, Burnyte B, Ambrozaityte L, Skerliene B. Novel mutation in a patient with late onset GLUT1 deficiency syndrome. Brain Dev. 2017 Apr;39(4):352-355. doi: 10.1016/j.braindev.2016.11.007;
 60. Brunner, Hermine I.; Panaviene V.; et al. Subcutaneous golimumab for children with active polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis: results of a multicentre, double-blind, randomised-withdrawal trial. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES   Volume: 77   Issue: 1   Pages: 21-29  Im.Fact. 12,811 .
 61. Burokienė S, Kairienė I, Strička M, Labanauskas L, Čerkauskienė R, Raistenskis J, Usonis V. Unscheduled return visits to a pediatric emergency department. Medicina. 2017. IF=0,802.
 62. Bakkaloğlu SA, Özdemir Atikel Y, Paglialonga F, Stefanidis CJ, Askiti V, Vidal E, Ariceta G, Melek E, Verrina E, Printza N, Vondrak K, Zurowska A, Zagozdzon I, Ekim M, Özmert EN, Dufek S, Jankauskiene A, Schmitt CP, Lévai E, Vande Walle J, Canpolat N, Holtta T, Fischbach M, Klaus G, Aufricht C, Shroff R, Edefonti A. Vaccination Practices in Pediatric Dialysis Patients Across Europe. A European Pediatric Dialysis Working Group and European Society for Pediatric Nephrology Dialysis Working Group Study. Nephron  2018, 138:280–286. doi: 10.1159/000485398.
 63. Massella L, Mekahli D, Paripovic D, Prikhodina L, Godefroid N, Niemirska A, Agbas A, Kalicka K, Jankauskiene A et. al. Prevalence of Hypertension in Children with Early-Stage ADPKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Jun 7; 13 (6):874-833. Doi: 10.2215/CJN.11401017.
 64. Warady BA, Barcia J, Benador N, Jankauskiene A, Olson K, Podracka L, Shavkin A, Srivaths P, Wong CJ, Petersen J. De novo weekly and biweekly darbepoetin alfa dosing in pediatric patients with chronic kidney disease. Pediatr Nephrol (2018) 33:125-137. DOI: 10.1007/s00467-017-3758-5.
 65. Burgmaier K, Kunzmann K, Ariceta G, Bergmann C, Buescher AK, Burgmaier M, Dursun I, Jankauskiene A. et. al. Risk Factors for Early Dialysis Dependency in Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease. The Journal of Pediatrics.Volume 2018, T-199, 22-28.e6. DOI: 10.1016/j.jpeds.2018.03.052.
 66. Dufek S, Ylinen E, Trautmann A, Alpay H, Ariceta G, Aufricht C, Bacchetta J, Bakkaloglu S, Jankauskiene A. et. al. Infants with congenital nephrotic syndrome have comparable outcomes to infants with other renal diseases. Pediatr Nephrol. 2018 Oct 29, p. 1-7, doi: 10.1007/s00467-018-4122-0.
 67. Mulevičienė A, Šestel N, Stankevičienė S, Šniukaitė-Adner D, Bartkevičiūtė R, Racon J, Jankauskienė A. Assessment of Risk Factors for Iron Deficiency Anemia in Infants and Young Children: A Case-Control Study. Breastfeeding Medicine. 2018, 13 tomas, Nr. 7, p. 493-499. DOI: 10.1089/bfm.2018.0083.
 68. Dufek S, Holtta T, Trautmann A, Ylinen E, Alpay H, Ariceta G, Aufricht C, Jankauskienė A et al. Management of children with congenital nephrotic syndrome: challenging treatment paradigms. Nephrology Dialysis Transplantation. 2018 Oct 29, p. 1-9, DOI: 10.1093/ndt/gfy165.
 69. Muleviciene A, D’Amico F, Turroni, S, Candela M, Jankauskiene A. (2018). Iron deficiency anemia-related gut microbiota dysbiosis in infants and young children: A pilot study. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 2018 Nov 12, p. 1-14, DOI:  10.1556/030.65.2018.045.
 70. Viršilas E, Čerkauskienė R, Maslaskienė J, Rudaitis Š, Dobilienė D, Jankauskienė A. Renal Replacement Therapy in Children in Lithuania: Challenges, Trends and Outcomes. Medicina 2018, 54(5), p. 78-86, doi: 10.3390/medicina54050078.
 71. Falup-Pecurariu OG, Diez-Domingo J, Esposito S, Finn A, Rodrigues F, Spoulou V, Syrogiannopoulos GA, Usonis V, Greenberg D; CAP-PRI. Clinical and laboratory features of children with community-acquired pneumonia are associated with distinct radiographic presentations. European Journal of Pediatrics. 2018;177(7):1111-20
 72. Lutsar I, Chazallon C, Trafojer U, Meiffredy de Cabre V, Auriti C, Bertaina C, … Usonis V. …  et al. Meropenem vs standard of care for treatment of neonatal late onset sepsis (NeoMero1): a randomised controlled trial. bioRxiv. 2018.
 73. Versporten A, Zarb P, Caniaux I, Gros M-F, Drapier N, Miller M, … Usonis V, Burokiene S, Ivaskeviciene I. … et al. Antimicrobial consumption and resistance in adult hospital inpatients in 53 countries: results of an internet-based global point prevalence survey. The Lancet Global Health. 2018;6(6):e619-e29.
 74. Tesi B, Rascon J, Chiang SCC, Burnyte B, Samaitiene R et al. A RAB27A 5′ untranslated region structural variant associated with late-onset hemophagocytic lymphohistiocytosis and normal pigmentation. J Allergy Clin Immunol. 2018 Mar 6. pii: S0091-6749(18)30323-3.
 75. S. Rusoniene,· V. Panaviene, ..et al · The Lithuanian version of the Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report (JAMAR) Rheumatology International (2018) 38 (Suppl 1):S275–S282RESEARCH ARTICLE
 76. Brunner HI,…Panaviene V. et al Subcutaneous golimumab for children with active polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis: results of a multicentre, double-blind, randomisedwithdrawal trial.  Ann Rheum Dis 2018;77:21–29
 77. Charbit-Henrion, … F, Urbonas V, Willot S, Ruemmele FM, Cerf-Bensussan N. Diagnostic Yield of Next-Generation Sequencing in Very Early-Onset Inflammatory Bowel Diseases: A Multicenter Study. J Crohns Colitis. 2018 May 18. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy068. [Epub ahead of print].
 78. Kvedariene V, Sitkauskiene B, Tamasauskiene L, Rudzeviciene O, Kasiulevicius V, Nekrosyte G, Gomes ER, Demoly P. Prevalence of self-reported drug hypersensitivity reactions among Lithuanian children and adults. Allergol Immunopathol (Madr). 2019 Jan – Feb;47(1):32-37.
 79. Grimshaw KEC, Roberts G, Selby A, Reich A, Butiene I, Clausen M, Dubakiene R, Fiandor A, Fiocchi A, Grabenhenrich LB, Larco JI, Kowalski ML, Rudzeviciene O, Papadopoulos NG, Rosenfeld L, Sigurdardottir ST, Sprikkelman AB, Schoemaker AA, Xepapadaki P, Mills ENC, Keil T, Beyer K. Risk Factors for Hen’s Egg Allergy in Europe: EuroPrevall Birth Cohort. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Dec 14. pii: S2213-2198(19)31029-3. doi: 10.1016/j.jaip.2019.11.040.
 80. Grabenhenrich L, Trendelenburg V, Bellach J, Yürek S, Reich A, Fiandor A, Rivero D, Sigurdardottir ST, Clausen M, Papadopoulos NG, Xepapadaki P, Sprikkelman AB, Dontje B, Roberts G, Grimshaw K, Kowalski ML, Kurowski M, Dubakiene R, Rudzeviciene O, Fernández-Rivas M, Couch P, Versteeg SA, van Ree R, Mills E, Keil T, Beyer K. Frequency of food allergy in school-aged children in eight European countries – the EuroPrevall-iFAAM birth cohort. Allergy. 2020 Mar 27. doi: 10.1111/all.14290.

Informacija atnaujinta 2020 08 06

 

Mokslas ir mokymas

Mokslinio tyrinėjimo sritis – neišnešiotų naujagimių fiziologija ir patologija bei neišnešiotų naujagimių retinopatijos profilaktika ir gydymas. Skyriaus gydytojos ir vaikų slaugytojos nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose, kongresuose. Skyriuje mokomi VU Medicinos fakulteto studentai, tobulinasi gydytojai, dirba gydytojai rezidentai.

Mokslas ir mokymas

Skyriaus gydytojai bei slaugytojos nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose, kongresuose, stažuodamiesi įvairiose klinikose Švedijoje, JAV, Norvegijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Izraelyje, Lenkijoje ir kt. Per pastaruosius 15 metų skyriaus svečiai ir mokytojai buvo kolegos iš Švedijos, JAV, Danijos ir kitų šalių.

Skyriaus gydytojai bei slaugytojos moko savo bei kitų ligoninių personalą naujagimio gaivinimo pagrindų, dalinasi savo žiniomis ir įgūdžiais su kolegomis pediatrais, neonatologais, atvykstančiais tobulintis į Neonatologijos centrą, padeda ruošti gydytojus rezidentus, Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto studentus.

Nuo 2004 m. dr. Arūnas Liubšys yra PSO bei UNICEF ekspertas, mokymo programų Rusijos Federacijoje, Uzbekijoje, Kirgizijoje, Tadžikijoje, Azerbaidžane dalyvis ir vadovas.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Mokslas ir mokymas

Neonatologijos centro mokslinių tyrinėjimų kryptis – vaisiaus ir naujagimių kardiologija, naujagimių intensyvioji terapija, naujagimių antropometriniai tyrimai, didelės rizikos naujagimių raidos ypatybių analizė, perinatalinio mirtingumo priežasčių tyrimai, tausojančios slaugos įtaka sergančių neišnešiotų naujagimių sveikatai ir kt.

Neonatologijos centre dirba trys mokslo daktarai. Prof. Nijolė Drazdienė yra apgynusi daktaro disertaciją „Naujagimio širdies veiklos adaptacija“ (1994), dr. Arūnas Liubšys – „Maitinimas pro zondą naujagimių intensyviojoje terapijoje“ (1987), doc. dr. Ramunė Vankevičienė –„Vaisiaus širdies ultragarsiniai parametrai normoje ir patologijos metu“ (2002).

Neonatologijos centro darbuotojai nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją, dalyvauja ir skaito mokslinius pranešimus tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose, organizuoja jas, publikuoja straipsnius pripažintuose mokslo leidiniuose, bendradarbiauja su JAV, Vokietijos, Švedijos, Danijos, Slovėnijos, Izraelio ir kitų šalių kolegomis.

Neonatologijos centre mokosi VU Medicinos fakulteto studentai. Teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įgyja gydytojai rezidentai ir internai. Mokosi Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto klausytojai. Savo profesinę kvalifikaciją kelia gydytojai neonatologai, vaikų ligų ir šeimos gydytojai, vaikų slaugytojos. Savo profesines žinias tobulina, organizacinę patirtį perima kolegos iš Afganistano, Kazachstano, Moldovos ir kitų šalių.

Informacija atnaujinta 2017 12 05