Mokslas ir mokymas

Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos struktūrinė dalis. Jis buvo įkurtas 1991 m. ir vadinosi Vaikų psichinės sveikatos centru. Šiuo metu centras dirba Vaiko raidos centro klinikinėje bazėje, integruodamas klinikinę, pedagoginę ir mokslinę veiklą.
Darbuotojai

Centro vedėjas prof. Dainius Pūras.

Doc. Sigita Lesinskienė

Asistentė B. Diomšina, doktorantė Jurgita Radzevičienė.

Daug Vaiko raidos centro darbuotojų dirba centre dėstytojais valandininkais ir aktyviai dalyvauja įvairiose mokymo bei mokslinių tyrimų programose.
Pagrindinė centro mokslinių tyrinėjimų tema:

Kompleksinė pagalba vaikams su psichikos ir raidos sutrikimais: efektyvaus modelio plėtra ir paslaugų poreikio įvertinimas.
Uždaviniai:

 1. Nustatyti vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos tarnybų ir specialistų poreikį.
 2. Parengti ir įdiegti į praktiką kompleksines diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos metodų programas dažniausiai pasitaikantiems vaikų raidos, elgesio ir psichikos sutrikimams.
 3. Tirti dažniausiai pasitaikančių vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą ir klinikinius variantus.

Centre apgintos disertacijos:

 1. Sigita Lesinskienė. Daktaro disertacija „Vilniaus miesto vaikų autizmas“, 2000.
 2. Jovita Petrulytė. Daktaro disertacija „Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika“, 2001.
 3. Virginija Ribakovienė. Daktaro disertacija „Mėginusių žudytis mergaičių (13-17 metų) psichosocialiniai ypatumai, 2002.
 4. Edita Baleckaitė. Daktaro disertacija „Kūdikio ir motinos sąveika maitinimo procese“, 2002.

Pedagoginė veikla

Studentams:

 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Medicinos fakulteto medicinos specialybės 6 kurso studentams.
 • Vaikų psichiatrijos ir slaugos kursas, VU Medicinos fakulteto slaugos specialybės 4 kurso studentams.
 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Filosofijos fakulteto psichologijos specialybės 4 kurso studentams.
 • Praktika slaugos, psichologijos, socialinio darbo, kineziterapijos, ergoterapijos, kitų specialybių studentams.

Rezidentams:

 • Vaikų psichiatrijos rezidentūra.

Gydytojų tobulinimuisi:

Organizuojami šie tobulinimo kursai:

 • Vaikų ir paauglių vaikų psichiatrijos aktualijos (vaikų ir paauglių psichiatrams, psichiatrams); trukmė: 1 savaitė.
 • Vaikų psichikos sutrikimų diagnostikos ir gydymo pagrindai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams); trukmė: 1 savaitė.
 • Paauglių psichikos sutrikimų ir priklausomybių aktualijos; trukmė: 2 savaitės.
 • Prievartos prieš vaikus klinikiniai aspektai; trukmė: 1 savaitė.
 • Normali vaiko raida ir jos sutrikimai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams, vaikų psichiatrams); trukmė: 2 savaitės.
 • Ankstyva raidos sutrikimų diagnostika (pediatrams, vaikų neurologams); trukmė: 1 savaitė.
 • Vaikų raidos sutrikimų diagnostika ir reabilitacija (psichologams, logopedams, kineziterapeutams, socialiniams darbuotojams); trukmė: 2 savaitės.

Informacija apie priėmimo į tobulinimo kursus tvarką teikiama Gydytojų tobulinimo skyriuje

 tel. (8 5) 236 52 66.


Nenuosekliosios socialinės pediatrijos studijos vyksta pagal VU MF patvirtintą „Gydytojų socialinių pediatrų rengimo programą“.

Priimami vaikų ligų gydytojai, vaikų neurologai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai.

Mokymo trukmė: 6 savaitės per 1 metus (2 teoriniai paskaitų ciklai po 1 savaitę ir 2 praktikos

darbų ciklai po 2 savaites). Studijos mokamos. Studijų baigimo pažymėjimas yra būtinas socialinio pediatro sertifikatui gauti.

Papildoma informacija: studijų koordinatorė dr. Jovita Petrulytė, tel. (85) 212 55 23.
DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE

 • ADOPTA programa: Paauglystės ypatumai, psichozių išeitys ir gydymo taktika.
 • PHARE programa: Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemos: Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas.
 • Šiaurės šalių Ministrų tarybos programa: Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemos: Šiaurės šalių bendradarbiavimas epidemiologiniuose tyrimuose.

Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas prof. D. Pūras,  tel. (8 5) 273 01 53

Informacija atnaujinta 2017 12 05