Kontaktai

Santariškių g. 7, Vilnius ir J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
Vaikų ligoninės registratūros tel. (8 5) 272 0570 7-17 val. darbo dienomis.
Skubi psichiatrinė pagalba teikiama visą parą  Santariškių g. 7, tel. (8 5) 2757564, tel.  8  659 73007
El. p. raida@santa.lt

Centro vadovė  dr. Jovita Petrulytė, tel. (8 5) 212 5523,  el .p. jovita.petrulyte@santa.lt

Centro administratorė Jūratė Nenartavičienė, tel. (8 5) 212 5523, el. p. raida@santa.lt, jurate.nenartaviciene@santa.lt

ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SKYRIUS
Santariškių g. 7, Vilnius

Skyriaus vedėja  Laima Mikulėnaitė, tel. (8 5) 278 0524, el. p. laima.mikulenaite@santa.lt

VAIKŲ PSICHIATRIJOS SKYRIUS
J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius

Skyriaus vedėja  Jurgita Radzevičienė, tel. (8 5) 275 1837, el. p.  jurgita.radzeviciene@santa.lt

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KRIZIŲ INTERVENCIJOS SKYRIUS
Santariškių g. 7, Vilnius

Skyriaus vedėja Jolanta Trinkūnienė, tel. (8 5) 275 7564, mob. tel. 8 659 73007, el. p. jolanta.trinkuniene@santa.lt
Posto tel. (8 5) 275 7564

Informacija atnaujinta 2019 09 03