Kontaktai

Santariškių g. 7, Vilnius ir J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius
REGISTRATŪROS tel. (8 5) 272 0570, mob. tel. (8 640) 36696 I-V 7-17 val.
Skubi psichiatrinė pagalba teikiama visą parą  Santariškių g. 7, tel. (8 5) 2757564, tel.  8  659 73007
El. p. raida@santa.lt

Centro vadovė  Jovita Petrulytė,  jovita.petrulyte@santa.lt

ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SKYRIUS

Skyriaus vedėja  Laima Mikulėnaitė, laima.mikulenaite@santa.lt

VAIKŲ PSICHIATRIJOS SKYRIUS

Skyriaus vedėja  Jurgita Radzevičienė,  jurgita.radzeviciene@santa.lt

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KRIZIŲ INTERVENCIJOS SKYRIUS

Santariškių g. 7, Vilnius
Skyriaus vedėja Jolanta Trinkūnienė, tel. (8 5) 275 7564, jolanta.trinkuniene@santa.lt
Posto tel. (8 5) 275 7564

Informacija bus patikslinta

2018 06 18