Kontaktai

Vytauto g. 15, LT-08118 Vilnius
REGISTRATŪROS tel. (8-5) 273 1422
Skubi psichiatrinė pagalba teikiama visą parą, Santariškių g. 7, tel. (8 5) 2757564, tel.  8  659 73007
Faksas (8-5) 275 2275
El.paštas : raida@santa.lt

Centro vadovė  Jovita Petrulytė, tel. (8-5) 212 5523, jovita.petrulyte@santa.lt

ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SKYRIUS

Skyriaus vedėja  Laima Mikulėnaitė, tel. (8-5) 278 0524, laima.mikulenaite@santa.lt
Postas, tel. (8-5) 273 0021

VAIKŲ PSICHIATRIJOS SKYRIUS

Skyriaus vedėja  Jurgita Radzevičienė, tel. (8-5) 273 1456, jurgita.radzeviciene@santa.lt
Postas, tel. (8-5) 273 1456

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KRIZIŲ INTERVENCIJOS SKYRIUS

Santariškių g. 7, Vilnius
Skyriaus vedėja Jolanta Trinkūnienė, tel. (8-5) 275 7564, jolanta.trinkuniene@santa.lt
Postas, tel. (8-5) 275 7564

Informacija atnaujinta 2017 12 05