Apie vaiko raidą

Apie centrą

Vaiko raidos centro veiklos tikslas – organizuoti  ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ir tretinę asmens sveikatos priežiūrą (ambulatorinę ir stacionarinę) vaikams su raidos, psichikos ir elgesio sutrikimais, vaikams, patyrusiems prievartą ir smurtą, vaikams, esantiems rizikos grupėse šiems sutrikimams atsirasti, taip pat šių vaikų tėvams (globėjams).

Centro istorija

1990–1994 m. – Vaikų psichikos sveikatos centras.

1994–1998 m. – Vilniaus universitetinis  sutrikusio vystymosi vaikų centras.

1998–2005 m. – Viešoji įstaiga Respublikinė universitetinė ligoninė „Vaiko raidos centras“.

Nuo 2006 m. centras integruojamas į  Vilniaus universiteto vaikų ligoninės ir Santariškių klinikų sudėtį.

2006–2011 m. –  VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras.

2011–2015 m. – Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaiko raidos centras.

 

Vaiko raidos centras yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro mokslinės-pedagoginės veiklos bazė. Centras taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto  Vaikų ligų klinika ir Reabilitacijos, fizinės medicinos ir sporto medicinos katedra.

Veiklos kryptys

 • Teikiame tarpdisciplinines ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms.
 • Prisidedame ir padedame kurti bei tobulinti paslaugų tinklą vaikams, turintiems raidos ir elgesio sutrikimų.
 • Integruojame klinikinį darbą, specialistų mokymą ir mokslinius tyrimus.
 • Su taikomu paslaugų modeliu supažindiname kolegas bei partnerius iš kitų šalių.

Kas mums svarbu?

 • Dėmesio centre – vaikas šeimoje ir kitoje socialinėje aplinkoje.
 • Kompleksinis vaiko bei šeimos poreikių įvertinimas ir atitinkama kupina užuojautos pagalba.
 • Tėvų ar globėjų ir specialistų partnerystė, kolegialumas daugiadalykėje  komandoje.
 • Bendradarbiavimas su įvairiomis vyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje.

Mūsų specialistai

 • Gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai, raidos pediatrai, vaikų neurologai
 • Psichologai
 • Logopedai
 • Specialieji pedagogai
 • Kineziterapeutai
 • Ergoterapeutai
 • Socialiniai darbuotojai
 • Slaugytojos

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Vadovas

Dr. Jovita Petrulytė

J_PetrulyteMedicinos mokslų daktarė

Vaikų ligų gydytoja, socialinė (raidos) pediatrė

Nuo 1996 m. dirba vaikų ligų gydytoja Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Vaiko raidos centre. Nuo 2004 m. – Vaiko raidos centro direktoriaus pavaduotoja medicinai, nuo 2006 m. – direktorė, 2006–2009 m. – Europos visuomenės sveikatos programos projekto „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: efektyvių politikų ir praktikų sukūrimas“ koordinatorė Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Vaiko raidos centre.

Stažavosi Viskonsino universitete Madisone (JAV) ir Kinsmeno vaikų centre Saskačevano universitete (Kanada), dalyvavo kursuose „Ankstyva vaiko raida ir tėvų dalyvavimas“ Karmelio tarptautiniame mokymo centre Izraelyje, taip pat tarptautiniuose lyderystės kursuose Pietų Afrikos Respublikoje ir kursuose organizacijos vadybai stiprinti „KUOVADIS“ Viešojo administravimo institute.

2001 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika”.

Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos pirmininkė, Lietuvos pediatrų draugijos, Tarptautinės krikščionių gydytojų ir odontologų asociacijos (International Christian Medical and Dental Association) Eurazijos tarybos, Tarptautinės vaikų negalės akademijos (European Academy of Childhood Disability), Tarptautinės ankstyvosios intervencijos draugijos (International Society of Early Intervention) narė.

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Austrijoje, Romoje, Vilniuje ir Kaune. Trijų metodinių rekomendacijų ir trijų mokslinių straipsnių bendraautorė.

Skaito paskaitas NVS, Vidurinės Azijos šalių specialistams, bendradarbiaujantiems projektuose
su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ vaikų raidos sutrikimų, jų diagnostikos ir gydymo, pagalbos sutrikusios raidos vaikams organizavimo Lietuvoje tema.

Organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus gydytojams, psichologams, logopedams, kineziterapeutams vaikų raidos sutrikimų rizikos faktorių, vaikų maitinimo sutrikimų, neišnešiotų naujagimių ankstyvosios reabilitacijos, vaikų kalbos raidos ir jos sutrikimų, tėvų ir specialistų bendradarbiavimo temomis.

Parengė ir skaito paskaitų kursą „Socialinė pediatrija“ VU Medicinos fakulteto pediatrijos specialybės studentams, įvadinį kursą „Socialinė pediatrija“ vaikų ligų gydytojams, vaikų neurologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams, kursą „Raidos sutrikimų prevencija ir ankstyvoji reabilitacija“ specialiosios pedagogikos magistrantūroje Vilniaus pedagoginiame universitete.

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Mokslas ir mokymas

Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centras yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos struktūrinė dalis. Jis buvo įkurtas 1991 m. ir vadinosi Vaikų psichinės sveikatos centru. Šiuo metu centras dirba Vaiko raidos centro klinikinėje bazėje, integruodamas klinikinę, pedagoginę ir mokslinę veiklą.
Darbuotojai

Centro vedėjas prof. Dainius Pūras.

Doc. Sigita Lesinskienė

Asistentė B. Diomšina, doktorantė Jurgita Radzevičienė.

Daug Vaiko raidos centro darbuotojų dirba centre dėstytojais valandininkais ir aktyviai dalyvauja įvairiose mokymo bei mokslinių tyrimų programose.
Pagrindinė centro mokslinių tyrinėjimų tema:

Kompleksinė pagalba vaikams su psichikos ir raidos sutrikimais: efektyvaus modelio plėtra ir paslaugų poreikio įvertinimas.
Uždaviniai:

 1. Nustatyti vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos tarnybų ir specialistų poreikį.
 2. Parengti ir įdiegti į praktiką kompleksines diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos metodų programas dažniausiai pasitaikantiems vaikų raidos, elgesio ir psichikos sutrikimams.
 3. Tirti dažniausiai pasitaikančių vaikų raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą ir klinikinius variantus.

Centre apgintos disertacijos:

 1. Sigita Lesinskienė. Daktaro disertacija „Vilniaus miesto vaikų autizmas“, 2000.
 2. Jovita Petrulytė. Daktaro disertacija „Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika“, 2001.
 3. Virginija Ribakovienė. Daktaro disertacija „Mėginusių žudytis mergaičių (13-17 metų) psichosocialiniai ypatumai, 2002.
 4. Edita Baleckaitė. Daktaro disertacija „Kūdikio ir motinos sąveika maitinimo procese“, 2002.

Pedagoginė veikla

Studentams:

 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Medicinos fakulteto medicinos specialybės 6 kurso studentams.
 • Vaikų psichiatrijos ir slaugos kursas, VU Medicinos fakulteto slaugos specialybės 4 kurso studentams.
 • Vaikų psichiatrijos kursas, VU Filosofijos fakulteto psichologijos specialybės 4 kurso studentams.
 • Praktika slaugos, psichologijos, socialinio darbo, kineziterapijos, ergoterapijos, kitų specialybių studentams.

Rezidentams:

 • Vaikų psichiatrijos rezidentūra.

Gydytojų tobulinimuisi:

Organizuojami šie tobulinimo kursai:

 • Vaikų ir paauglių vaikų psichiatrijos aktualijos (vaikų ir paauglių psichiatrams, psichiatrams); trukmė: 1 savaitė.
 • Vaikų psichikos sutrikimų diagnostikos ir gydymo pagrindai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams); trukmė: 1 savaitė.
 • Paauglių psichikos sutrikimų ir priklausomybių aktualijos; trukmė: 2 savaitės.
 • Prievartos prieš vaikus klinikiniai aspektai; trukmė: 1 savaitė.
 • Normali vaiko raida ir jos sutrikimai (BPG, pediatrams, vaikų neurologams, vaikų psichiatrams); trukmė: 2 savaitės.
 • Ankstyva raidos sutrikimų diagnostika (pediatrams, vaikų neurologams); trukmė: 1 savaitė.
 • Vaikų raidos sutrikimų diagnostika ir reabilitacija (psichologams, logopedams, kineziterapeutams, socialiniams darbuotojams); trukmė: 2 savaitės.

Informacija apie priėmimo į tobulinimo kursus tvarką teikiama Gydytojų tobulinimo skyriuje

 tel. (8 5) 236 52 66.


Nenuosekliosios socialinės pediatrijos studijos vyksta pagal VU MF patvirtintą „Gydytojų socialinių pediatrų rengimo programą“.

Priimami vaikų ligų gydytojai, vaikų neurologai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai.

Mokymo trukmė: 6 savaitės per 1 metus (2 teoriniai paskaitų ciklai po 1 savaitę ir 2 praktikos

darbų ciklai po 2 savaites). Studijos mokamos. Studijų baigimo pažymėjimas yra būtinas socialinio pediatro sertifikatui gauti.

Papildoma informacija: studijų koordinatorė dr. Jovita Petrulytė, tel. (85) 212 55 23.
DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE PROGRAMOSE

 • ADOPTA programa: Paauglystės ypatumai, psichozių išeitys ir gydymo taktika.
 • PHARE programa: Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemos: Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas.
 • Šiaurės šalių Ministrų tarybos programa: Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos problemos: Šiaurės šalių bendradarbiavimas epidemiologiniuose tyrimuose.

Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas prof. D. Pūras,  tel. (8 5) 273 01 53

Informacija atnaujinta 2017 12 05

Kontaktai

Santariškių g. 7, Vilnius

El. p. raida@santa.lt
Registracija Vaikų ligoninės registratūros tel. (8 5) 2501717  7-18 val. darbo dienomis.
Skubi psichiatrinė pagalba teikiama visą parą  Santariškių g. 7, tel. (8 5) 2757564, tel.  8  659 73007

Registruojantis pas Vaiko raidos centro specialistus reikia turėti siuntimą: vaikų ligų gydytojui arba vaikų neurologui (vaikams iki 7 metų) arba vaikų ir paauglių psichiatrui (vaikams nuo 2 iki 18 metų).

Jei norite užsiregistruoti pas Vaiko raidos centro specialistus internetu https://ipr.esveikata.lt/,

Išankstinės pacientų registracijos sistemoje (IPR) pasirinkite įstaigą  Santaros klinikos, tada pasirinkite Paslaugą  su žodžiais Raidos sutrikimai  (Vaikų ligos (raidos sutrikimai) arba  Vaikų ligos ir vaikų neurologija (raidos sutrikimai) arba Vaikų ir paauglių psichiatrija, tada pasirinkite registracijos laiką.

Centro vadovė  dr. Jovita Petrulytė, tel. (8 5) 212 5523,  el .p. jovita.petrulyte@santa.lt

Centro administratorė Jūratė Nenartavičienė, tel. (8 5) 212 5523, el. p. raida@santa.lt

ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS SKYRIUS
Santariškių g. 7, Vilnius

Skyriaus vedėja  Laima Mikulėnaitė, el. p. laima.mikulenaite@santa.lt
Posto tel.  (8 5) 73 00 21

 

VAIKŲ PSICHIATRIJOS SKYRIUS
Santariškių g. 7, Vilnius

Skyriaus vedėja  Jurgita Radzevičienė,  el. p.  jurgita.radzeviciene@santa.lt
Vyresn. slaugos administratorė Aldona Miknevičienė, tel. (8 5) 278 05 25

 

PAAUGLIŲ PSICHIATRIJOS IR KRIZIŲ INTERVENCIJOS SKYRIUS
Santariškių g. 7, Vilnius

Skyriaus vedėja Jolanta Trinkūnienė,  el. p. jolanta.trinkuniene@santa.lt
Posto tel. (8 5) 275 7564

 

Informacija atnaujinta 2022 10 14