Laima Mikulėnaitė

L.MikulenaiteVaikų neurologė-socialinė pediatrė

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo pediatro specialybę,

1983 m. baigė pediatrijos internatūrą.

Nuo 1994 m. dirba Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro vaikų neurologe, Ankstyvosios

reabilitacijos skyriaus vedėja. Yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Socialinės pediatrijos ir vaikų psichiatrijos centro lektorė, rezidentų vadovė,

nuo 1997 m. – Medicinos fakulteto Reabilitacijos,  fizinės ir sporto medicinos katedros asistentė.

Kvalifikaciją kėlė:  1988 m. Vaikų neurologijos tobulinimosi kursuose Minsko (Baltarusija) medicinos institute, 1990 m. – Vaikų neurologijos tobulinimosi kursuose Sankt Peterburge (Rusija), 1992 m. – Vaikų neurologijos klinikoje Londone (Didžioji Britanija), 1993 m. – Vojta terapijos tobulinimosi kursuose Krokuvoje (Lenkija), 1994–1996 m. – trumpalaikiuose tobulinimosi kursuose Kanadoje, Danijoje, Ispanijoje, 1995-1996 m. – Neurodinaminės terapijos (Bobat) kursuose Druskininkuose,

1999 m. – Judesių raidos tobulinimosi kursuose Švedijoje, 2000 m. – A.P.P.L.E. seminare

„Specialioji pedagogika“, 2001 m. – tobulinimosi kursuose „Vaikų epilepsija“ Kaune,

“Difficult-to-manage childhood epilepsies“ kursuose Europos epilepsijos akademijoje,

tarptautiniuose mokymuose „Beeing a Child in a Traumatising World“ Grace (Austrija),

tarptautiniame seminare „Gydymas botulino toksinu Rygoje (Latvija), 2002 m. – socialinės pediatrijos profesinėse studijose Vilniaus universitete, 2003 m. – tobulinimosi kursuose „Vaikų psichikos sutrikimų diagnostikos ir gydymo pagrindai“ ir „Fizinės medicinos ir reabilitacijos pagrindai“ Vilniaus universitete, 2004 m. – tobulinimosi kursuose “ICH-GCP Training” Witten / Herdecke universitete Vokietijoje, 2005 m. – tobulinimosi kursuose „Socialinio darbo teorinės ir praktinės galimybės” Vilniaus socialinių darbuotojų rengimo centre, tobulinimosi kursuose „Normali vaiko raida ir jos sutrikimai” Vilniaus universitete ir tobulinimosi kursuose „Gydymas botulino toksinu“ Freiburge (Vokietija),  2006 m. – stažuotėje Karolinskos institute Stokholme (Švedija), 2007 m. – kvalifikacijos kėlimo kursuose „Socialinio darbo vadyba“ Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008 m. – Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugijos kvalifikacijos kėlimo kursuose „Skubi specializuota pagalba vaikams“, 2010 m. – KMU NIM studijose „Edukologijos ir bendravimo pagrindai“, kvalifikacijos kėlimo kursuose „Aktualūs vaikų neurologijos klausimai“ Vilniaus universitete ir  mokymuose „Baklofeno pompų naudojimas cerebrinio paralyžiaus gydymui“ Hanoverio  ligoninėje Vokietijoje,   2011 m. – stažuotėje  The Nordre Aasen reabilitacijos centre Norvegijoje, 2012 m. – kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Šeimų psichologinis konsultavimas ir šeimos terapijos pagrindai“.

Yra Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos  bendrijos „Viltis” tarybos narė, Lietuvos vaikų neurologų asociacijos valdybos, Tarptautinės ankstyvosios intervencijos draugijos (International Society of Early Intervention), Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos narė.

Profesinio domėjimosi sritys: vaikų motorikos raidos sutrikimai, jų ankstyva diagnostika ir gydymas, funkcinė ir socialinė adaptacija.

Mokslinės publikacijos

  1. Nervų sistemos pažeidimai ir augimo sutrikimai. Respublikinės konferencijos „Vaikų augimo sutrikimas“ medžiaga, 2006.
  2. L. Mikulėnaitė, R. Grigelionienė, J. Petrulytė Ankstyva kūdikių raidos sutrikimų diagnostika. Pediatrija, 2007, 3 (28)
  3. L. Mikulėnaitė, A. Juocevičius. Vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, funkcinės būklės gerėjimas, gydant botulino toksinu. Sveikatos mokslai, 2007
  4. M. Mikulėnienė, L. Mikulėnaitė. Vaiko raidos etapų trukmės skaičiavimas remiantis matematiniais metodais. Sveikatos mokslai, 2007.
  5. L. Mikulėnaitė, J. Petrulytė. Ankstyvoji reabilitacija – pagalba šeimai, auginančiai sutrikusios raidos vaiką. Pediatrija, 2007, 1.
  6. L. Mikulėnaitė. Vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, sveikatos problemos ir sprendimo principai. Respublikinės konferencijos „Mitybos, žarnyno įtaka vaikų nervų ir psichinėms ligoms“ medžiaga. 2008,Vilniaus universitetas, Kauno medicinos universitetas.
  7. L. Mikulėnaitė, S. Akinytė-Žalienė, E. Audronytė. Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, maitinimo problemos: poveikis tėvams. Pediatrija, 2012, 2.
  8. L. Mikulėnaitė, J. Petrulytė. Tėvų požiūris į maitinimo problemas ir šeimos poreikiai. Sveikatos mokslai, 2012,6.
  9. N. Jegorova-Marčenkienė, L. Mikulėnaitė ir kt. Tėvų, auginančių sutrikusios raidos vaikus, emocinės būklės vertinimas. Sveikatos mokslai, 2012.6
  10. J. Tamošūnienė, L. Mikulėnaitė ir kt. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, sergančių autizmo spektro sutrikimais, savarankiškumo įgūdžių raidos ypatumai. Sveikatos mokslai, 2012.6

Informacija atnaujinta 2017 12 05