Prof. Dr. Dainius Pūras

D_PurasMedicinos mokslų daktaras, profesorius

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Nuo 1990 m. VU Medicinos fakulteto docentas, nuo 2012 m. – profesorius, vadovauja VU Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centrui. Nuo 1991 m. dirba Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Vaiko raidos centre. 1994–1999 m. buvo šio centro direktorius, 2000–2010 m. – Vaiko raidos centro klinikos vedėjas, nuo 2010 m. konsultantas. 2007–2009 m. Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programos projekto „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: efektyvių politikų ir praktikų sukūrimas (CAMHEE) “ mokslinis vadovas.

Stažavosi Marburgo universitete (Vokietija) ir Londono psichiatrijos institute (D. Britanija).
2007–2011 m. buvo Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys.

1988 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Vidutinio ir sunkaus laipsnio protinis atsilikimas Vilniaus miesto vaikų populiacijoje“.

Lietuvos psichiatrų asociacijos narys ir buvęs prezidentas (1990–1992), Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos valdybos narys, „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ valdybos pirmininkas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas.

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Gruzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Suomijoje Romoje, Vilniuje ir Kaune. 60 mokslinių publikacijų, 4 skyrių tarptautiniuose leidiniuose, 1 vadovėlio autorius ir bendraautoris.

SSkaito paskaitas ir vadovauja seminarams Vidurio ir Rytų Europos bei Vidurinės Azijos valstybių specialistams psichikos sveikatos, vaikų psichikos sveikatos, pagalbos vaikams su vaikų raidos sutrikimais, vaikų teisių, sveikatos politikos ir kitas klausimas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose.

Parengė ir skaito paskaitų kursą „Vaikų ir paauglių psichiatrija“ VU Medicinos fakulteto studentams, paskaitų kursą „Visuomenės psichikos sveikata“ VU Medicinos fakulteto ir VU TSPMI studentams, aktyviai dalyvauja gydytojų kvalifikacijos kėlimo ir gydytojų rezidentų rengimo programose.

Informacija atnaujinta 2017 12 05