Dr. Jovita Petrulytė

J_PetrulyteMedicinos mokslų daktarė

Vaikų ligų gydytoja, socialinė (raidos) pediatrė

Nuo 1996 m. dirba vaikų ligų gydytoja Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Vaiko raidos centre. Nuo 2004 m. – Vaiko raidos centro direktoriaus pavaduotoja medicinai, nuo 2006 m. – direktorė, 2006–2009 m. – Europos visuomenės sveikatos programos projekto „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: efektyvių politikų ir praktikų sukūrimas“ koordinatorė Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Vaiko raidos centre.

Stažavosi Viskonsino universitete Madisone (JAV) ir Kinsmeno vaikų centre Saskačevano universitete (Kanada), dalyvavo kursuose „Ankstyva vaiko raida ir tėvų dalyvavimas“ Karmelio tarptautiniame mokymo centre Izraelyje, taip pat tarptautiniuose lyderystės kursuose Pietų Afrikos Respublikoje ir kursuose organizacijos vadybai stiprinti „KUOVADIS“ Viešojo administravimo institute.

2001 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Patologinės raidos vaikų maitinimo sutrikimų diagnostika”.

Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos pirmininkė, Lietuvos pediatrų draugijos, Tarptautinės krikščionių gydytojų ir odontologų asociacijos (International Christian Medical and Dental Association) Eurazijos tarybos, Tarptautinės vaikų negalės akademijos (European Academy of Childhood Disability), Tarptautinės ankstyvosios intervencijos draugijos (International Society of Early Intervention) narė.

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Austrijoje, Romoje, Vilniuje ir Kaune. Trijų metodinių rekomendacijų ir trijų mokslinių straipsnių bendraautorė.

Skaito paskaitas NVS, Vidurinės Azijos šalių specialistams, bendradarbiaujantiems projektuose
su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir „Globali iniciatyva
psichiatrijoje“ vaikų raidos sutrikimų, jų diagnostikos ir gydymo, pagalbos sutrikusios raidos vaikams organizavimo Lietuvoje tema.

Organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus gydytojams, psichologams, logopedams, kineziterapeutams vaikų raidos sutrikimų rizikos faktorių, vaikų maitinimo sutrikimų, neišnešiotų naujagimių ankstyvosios reabilitacijos, vaikų kalbos raidos ir jos sutrikimų, tėvų ir specialistų bendradarbiavimo temomis.

Parengė ir skaito paskaitų kursą „Socialinė pediatrija“ VU Medicinos fakulteto pediatrijos specialybės studentams, įvadinį kursą „Socialinė pediatrija“ vaikų ligų gydytojams, vaikų neurologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojams, kursą „Raidos sutrikimų prevencija ir ankstyvoji reabilitacija“ specialiosios pedagogikos magistrantūroje Vilniaus pedagoginiame universitete.

Informacija atnaujinta 2017 12 05