Mokslas ir mokymas

Pediatrijos centre dirba 21 medicinos mokslų daktaras, iš jų 5 profesoriai ir 3 docentai. Centro skyriuose mokomi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentai, rezidentai, gydytojų tobulinimosi kursų dalyviai bei gydytojai stažuotojai iš kitų Lietuvos ligoninių ar poliklinikų. Dėstomi dalykai: „Vaikų ligos, vaikų chirurgija“ VI kursui; „Vaikų infekcinės ligos“ IV kursui; „Bendroji pediatrija ir neonatologija“ III-IV kursui.

Pediatrijos centras organizuoja klinikines mokslines konferencijas Vaikų ligoninės Pediatrijos korpuso gydytojams ir gydytojams rezidentams, kuriose pateikiama ne tik teorinė medžiaga, bet ir pristatomi klinikiniai atvejai, nauji gydymo metodai, naujovės ir aktualiausia informacija iš dalyvavimo tarptautinėse konferencijose ir stažuotėse.

Pediatrijos centro gydytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose biomedicininiuose tyrimuose.

Pediatrijos centre vykdomi biomedicininiai tyrimai:

 1. Vaikų sergančių hemoraginiu vaskulitu ir imunoglobino A nefropatija genetiniai, genominiai ir biologinių žymenų tyrimai (GIGA-kids). Užsakovas – Krzyssztof Kiryluk, Kolumbijos universiteto patikėtinis. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 2. Vaikų, sergančių autosomine dominantine policistine inkstų liga, tarptautinė internetinė duomenų bazė ilgalaikiam duomenų registravimui (ADPedKD). Užsakovas – Leuveno universitetas. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 3. Ankstyvo kraujagyslių senėjimo rizika vaikams, sergantiems aortos koarktacija. Užsakovė – Europos vaikų kardiologų draugija, pagrindinė tyrėja – R. Sudikienė; Vaikų ligoninės tyrėjos – A. Jankauskienė; S. Sendžikaitė.
 4. Vaikų, sergančių lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu (LIFN), kalcio pusiausvyros tyrimas. Užsakovė – Great Ormond Street ligoninė. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 5. Ūminių inkstų pažeidimo ankstyvuoju potransplantaciniu laikotarpiu paplitimas, rizikos veiksniai, klinikiniai ypatumai ir išeitys vaikams po alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 6. Europos registras vaikų, sergančių ūmiu inkstų funkcijos nepakankamumu ir gydomų dializėmis (EurAKID). Užsakovė – Bambino Gesu vaikų ligoninė, Roma, Italija. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė.
 7. Podocito paveldimų ligų klinikinis, genetinis ir eksperimentinis tyrimas. Steroidams rezistentiško nefrozinio sindromo klinikinis registras ir šeiminio steroidams jautraus nefrozinio sindromo genetinis tyrimas (Podonet). Užsakovas – Heidelbergo universitetas, Vokietija. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė;
 8. Antibakterinė profilaktika ir inkstų pažeidimas, esant įgimtoms inkstų ir šlapimo organų anomalijoms (PREDICT) (EN „Antibiotic Prophylaxis and Renal Damage In Congenital abnormalities of the kidney and urinary Tract“. Užsakovas – Giovanni Montini and the ESCAPE study group. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė (nacionalinė koordinatorė Vilniaus ir Kauno centruose). Vaikų ligoninės tyrėjai – A. Čekuolis, R. Augustinienė, V. Bilius, J. Biliuvienė, D. Ruzgienė.
 9. Autosominės recesyvinės policistinės inkstų ligos (ARPIL) tarptautinis multicentrinis registro tipo tyrimas (ARegPKD). Užsakovas – Kiolno universitetas, užsakovo įgaliotas atstovas: Max Christoph Liebau. Pagrindinė tyrėja – Augustina Jankauskienė (regioninė projekto koordinatorė; Vaikų ligoninės tyrėjai – R. Čerkauskienė, K. Ažukaitis).
 10. Natrio vartojimo įtaka hemodializuojamiems vaikams: Europos vaikų dializės darbo grupės tyrimas. Pagrindinė tyrėja – Renata Vitkevič.
 11. Sveikų vaikų ir paauglių inkstų ilgio normalių reikšmių nustatymo tyrimas. Užsakovas: Vaiko sveikatos institutas (Lenkija, Varšuva). Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 12. Naujų steroidams jautraus nefrozinio sindromo genetinių lokusų identifikavimas. Užsakovas – Tenon ligoninė, Paryžius, Prancūzija. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 13. Vaikų lėtinės inkstų ligos paplitimo, pakaitinės inkstų terapijos, klinikinės eigos ir prognozės tyrimas. Užsakovas – Lietuvos vaikų nefrologų draugija. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 14. Tarptautinis vaikų peritoninės dializės tinklas (registras). Užsakovas – Tarptautinis vaikų peritoninės dializės tinklas (registras). Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 15. Aferezės ir desensibilizacijos taikymas Europoje didelę sensibilizaciją turintiems vaikams ir jauniems suaugusiesiems, laukiantiems inkstų transplantacijos. Užsakovas – Fondazione IRCCS Ca‘Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 16. Europos vaikų, gydomų pakaitine inkstų terapija, duomenų bazė. Užsakovas- Academic Medical Center at the University of Amsterdam. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 17. Tarptautinis, daugiacentris tyrimas. Manozidozės registras. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 18. Tarptautinis, daugiacentris tyrimas. Fabry ligos registras. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 19. BioAlport. Tarptautinis tyrimas „Alporto sindromo biomarkeriai,“ (Biomarker for Alport Disease). Užsakovas – Rostoko universitetas, Centogene, Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 20. TuscCom.Tarptautinis daugiacentris tyrimas „Tuberozinės sklerozės kompleksu sergančių vaikų ir suaugusiųjų genetinės įvairovės ir genotipo-fenotipo koreliacijos epidemiologinis tyrimas“ (Epidemiological study of the genetic heterogeneity and genotype-phenotype correlation of children and adults with Tuberous Sclerosis Complex) Užsakovas – Rostoko universitetas, Centogene. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 21. BioTuScCom. Tarptautinis daugiacentris tyrimas Tuberozinės sklerozės komplekso biožymenys (Biomarkers for Tuberous Sclerosis Complex). Užsakovas – Rostoko universitetas, Centogene. Regioninė koordinatorė, pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 22. BioMetabol. Tarptautinis daugiacentris tyrimas „Paveldimų medžiagų apykaitos ligų biologiniai žymenys“ (Biomarkers for Inborn Erros of Metabolism). Užsakovas – Centogene. Regioninė koordinatorė – R. Čerkauskienė.
 23. Tarptautinis vaikų pilvaplėvės biopsijos tyrimas (International Pediatric Peritoneal Biopsy Study in Children). Užsakovas – Heidelbergo universitetas, Vokietija. Atsakinga tyrėja – R. Čerkauskienė.
 24. TOO-CUTE. Plataus spektro beta-laktamazes gaminančių bakterijų sukeltų vaikų šlapimo takų infekcijų gydymas ir jų rezultatai Europoje (Treatment and Outcome Of Children with Urinary Tract infection due to Extended spectrum beta-lactamase-producing bacteria in Europe). Užsakovas –  St George Hospital, JK. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 25. Europos miozitų duomenų bazė EUROMIOSITIS. Užsakovas – Paediatric Pheumatology European Association (PRES). Pagrindinė tyrėja – S. Rusonienė.
 26. Alergijos maistui savalaikės diagnostikos ir alergiško vaiko mitybos būklės optimalaus stebėjimo reikšmė. Užsakovas – Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas. Pagrindinė tyrėja – I. Polianskytė.
 27. Medikamentinė alergija vaikų amžiuje. Užsakovas – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Pagrindinė tyrėja – N.  Stirbienė.
 28. Vaikų gripas. Užsakovas – Vilniaus universitetas. Pagrindinė tyrėja – S. Petraitienė.
 29. Alfa-1-antitripsino variantų ir koncentracijos ryšys su ikimokyklinio amžiaus vaikų bronchų obstrukcijos sindromu (protokolo Nr. AATWEC). Užsakovas – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Pagrindinė tyrėja – Sigita Petraitienė; Vaikų ligoninės tyrėja – O. Rudzevičienė.
 30. Įvairių padermių pneumoniae nešiojimas vaikų iki šešerių metų amžiaus, sergančių ūmiomis kvėpavimo takų ligomis, nosiaryklėje, įdiegus konjuguotą pneumokokinę vakciną į Lietuvos nacionalinę imunizavimo programą. Užsakovas – BALTIPA. Pagrindinė tyrėja – S. Petraitienė.
 31. Vaikų, turinčių imunodeficitą ir sergančių turberkulioze, gydymo išeitys – pTBnet multicentrinis, atvejo kontrolės tyrimas. Užsakovas – Paediatric Tuberculosis Network European Trial Group. Pagrindinė tyrėja – I. Ivaškevičienė.
 32. Bendruomenėje įgyto į sepsį panašaus sindromo bei ūmios kvėpavimo takų infekcijos vaikystėje tyrimas (Multi-centre EuRopean study of MAjor Infectious Disease Syndromes – MERMAIDS). Užsakovas  – PENTA. Pagrindinis tyrėjas – Vytautas Usonis.  Vaikų ligoninės tyrėjai – S. Burokienė. I. Ivaškevičienė.
 33. Pasaulinis antimikrobinių preparatų vartojimo ir rezistentiškumo tyrimas (en „global point prevalence survey of antimicrobial consumption and resistance“ (GLOBAL-PPS). Užsakovas – Vaikų ligoninė, VšĮ VUL SK filialas. Pagrindinis tyrėjas – Vytautas Usonis. Vaikų ligoninės tyrėjos – I. Ivaškevičienė, S. Burokienė.
 34. Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata. Užsakovas –Roma Jusienė. Vaikų ligoninės tyrėjai – V. Urbonas,  R. Praninskienė.
 35. Europos vaikų eozinofilinio ezofagito registras. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 36. EuroPaedHp registras. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 37. Eozinofilinis ezofagitas stemplės atrezijos ligoniams. Užsakovas – CHU de Lille, Public Health Institution. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 38. Šiaurės šalių AILD. Autoimuninės vaikų kepenų ligos Šiaurės šalyse. Užsakovas – Nordic P-AILD Group. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 39. Retos vaikų UŽL komplikacijos. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 40. Anastomozės striktūros po stemplės vientisumo atstatymo: multicentrinis tyrimas palyginti bužavimo ir diliatacinius metodus. Užsakovas – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.  Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 41. Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu. Užsakovas – Lietuvos mokslo taryba. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 42. Neurologinėmis ligomis sergančių vaikų klinikinių, laboratorinių, neurofiziologinių, vaizdinimo bei neuropsichologinių duomenų analizė ir ryšiai. Užsakovas – Vaikų ligoninė, VšĮ VULS K filialas. Pagrindinė tyrėja – Rūta Samaitienė. Vaikų ligoninės tyrėjos – R. Praninskienė, J. Grikinienė.
 43. Naujos kartos sekvenavimo technologijų taikymas didelei kohortai pacientų, sergančių nepaaiškinamu galūnių juostos silpnumu: MYO-SEQ projektas. Pagrindinė tyrėja – Birutė Skerlienė.

 Pediatrijos centre vykdomi klinikiniai (vaistų) tyrimai:

 1. Atviras vienos grupės daugiacentris tyrimas optimaliai pradinei mircera dozei nustatyi, skiriant vartoti į poodį palaikomajam anemijos gydymui dializuojamiems arba nedializuojamiems pediatrinaims pacientams, sergantiems lėtine inkstų liga. Užsakovas – F. Hoffmann-La Roche Ltd. Pagrindinė tyrėja – A. Jankauskienė.
 2. III fazės, vienos grupės, atviras, kartotinių dozių etelkatcetido titravimo, farmakokinetikos, farmakodinamikos ir saugumo tyrimas, skiriant vaikams ir paaugliams nuo 2 metų iki mažiau kaip 18 metų amžiaus, sergantiems antriniu hiperparatiroidizmu ir lėtine inkstų liga, kuriems reguliariai atliekama hemodializė. Užsakovas –AMGEN. Pagrindinė tyrėja –A. Jankauskienė.
 3. III fazės, atsitiktinių imčių, atviras, daugiacentris tyrimas, kuriame vertinamas ferumoksitolio saugumas (lyginant su geležies sacharoze), veiksmingumas ir farmakokinetika skiriant jį nuo geležies stokos anemijos (GSA) vaikams, sergantiems lėtine inkstų liga AMAG-FER-CKD-354. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 4. III fazės 24 savaičių randomizuotas atvirasis tyrimas, skirtas įvertinti fesoterodino saugumą ir veiksmingumą 6–17 metų tiriamiesiems asmenims, kuriems pasireiškė padidėjusio šlapimo pūslės raumenų aktyvumo, susijusio su neurologiniu sutrikimu (neurogeninės kilmės padidėjusio šlapimo pūslės raumenų aktyvumo), simptomai, Fesoterodine A0221047. Pagrindinė tyrėja – R. Čerkauskienė.
 5. Ilgalaikis neintervencinis poregistracinis saugumo tyrimas, padėsiantis įvertinti vaisto „Humira“® (adalimumabo) saugumą ir veiksmingumą vaikams, sergantiems aktyvia vidutinio sunkumo arba sunkia Krono liga. Užsakovas – „Mapi SAS“. Pagrindinis tyrėjas – Vaidotas Urbonas. Vaikų ligoninės tyrėja – Kristina Mociškienė.
 6. Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, lygiagrečių grupių tyrimas dupilumabo veiksmingumui ir saugumui įvertinti, skiriant vaikams, kurių amžius nuo 6 iki < 12 metų, sergantiems nekontroliuojama nuolatine astma. Užsakovas – Sanofi-Aventis AB. Pagrindinė tyrėja – Odilija Rudzevičienė. Vaikų ligoninės  tyrėjai – S. Petraitienė. M. Leonavičiūtė-Klimantavičienė;
 7. Vienerių metų tyrimas ilgalaikiam dupilumabo vartojimo saugumui ir toleravimui įvertinti su astma sergančiais vaikais, dalyvavusiais ankstesniame dupilumabo klinikiniame tyrime su sergančiais astma, III fazės”. Užsakovas Sanofi-Aventis AB. Pagrindinė tyrėja – O. Rudzevičienė. Tyrėjos – S. Petraitienė, M. Leonavičiūtė-Klimantavičienė.
 8. Atviras tęstinis tyrimas ilgalaikiam etanercepto saugumui įvertinti, skiriant vaikams ir paaugliams, sergantiems užsitęsusiu oligoartikuliniu jaunatviniu idiopatiniu artritu, su enteritu susijusiu artritu ar psoriaziniu artritu, kurie anksčiau dalyvavo tyrime pagal protokolą 0881A1-3338-WW. Užsakovas – Pfizer Inc. Pagrindinė tyrėja – Violeta Panavienė.
 9. Daugiacentris, randomizuotas, dvigubai koduotas, paralelinių grupių ustekinumabo tyrimas asmenims, sergantiems aktyvia sistemine raudonąja vilklige. Užsakovas – PAREXEL International. Pagrindinė tyrėja – Violeta Panavienė.
 10. Ilgalaikis neintervencinis Humiros (adalimumabo) saugumo ir efektyvumo registras, gydant vidutinės ir sunkios eigos Krono ligą – CAPE. Užsakovas – AbbVie. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 11. Trečios fazės, randomizuotas, dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas, 52 savaičių tyrimas įvertinti Etrasimodo efektyvumą ir saugumą, gydant vidutinės ir sunkios eigos opinį kolitą. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 12. Trečios fazės, randomizuotas, dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas, 12 savaičių tyrimas įvertinti Etrasimodo efektyvumą ir saugumą, gydant vidutinės ir sunkios eigos opinį kolitą. Užsakovas – Arena Pharmaceuticals. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 13. TAK-390MR_204 tyrimas: antros fazes dvigubai aklas, 12 savaičių, multicentrinis tyrimas, įvertinti geriamo dekslansoprazolio lėtai atsipalaiduojančių kapsulių saugumą ir efektyvumą, gydant 2-11 metų amžiaus vaikus, sergančius ne erozine gastroezofaginio refliukso liga. Užsakovas – Takeda. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 14. TAK-390MR_205 tyrimas: antros fazes dvigubai aklas, 40 savaičių, multicentrinis tyrimas, įvertinti geriamo dekslansoprazolio lėtai atsipalaiduojančių kapsulių saugumą ir efektyvumą, gydant ir palaikant remisiją, 2-11 metų amžiaus vaikams, sergantiems erozine gastroezofaginio refliukso liga. Užsakovas – Takeda. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.
 15. Trečios fazės tyrimas – įvertinti NEXIUM saugumą ir efektyvumą, gydant ir palaikant remisiją, 1-11 metų amžiaus vaikams, sergantiems eroziniu ezofagitu. Užsakovas – AstraZeneca AB ir IQVIA. Pagrindinis tyrėjas – V. Urbonas.

 

STRAIPSNIAI leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:

 1. Shroff R., Aitkenhead H., Costa N, Jankauskiene A. et al. Normal 25-hydroxyvitamin D levels are associated with less proteinuria and attenuate renal failure progression in children with chronic kidney disease. Journal of the American Society of Nefrology 2015. doi: 10.1681/ASN.2014090947
 2. Ebner K, Fldkoetter M, Ariceta G, Bergman C, Jankauskienė A et al. Rationale, design and objectives of ARegPKD, a European ARPKD registry study. BMC Nefrology (2015) 16:22. DOI 10.1186/s12882-015-0002-z.
 3. Alberici I, Bayazit AK, Drozdz D, Emre S, Fischbach M, Harambat J, Jankauskiene A et al.; Pathogens causing urinary tract infections in infants: a European overview by the ESCAPE study group. Eur J Pediatr (2015) 174:783-790. DOI 10.1007/s00431-014-2459-3.
 4. Birutė Pundzienė, Diana Dobilienė, Rimantė Čerkauskienė, Renata Mitkienė, Aina Medzevičienė, Elena Darškuvienė, Augustina Jankauskienė. Long-term follow-up of children with typical hemolytic uremic syndrome. Medicina 81 1-6 (2015). DOI: 10.1016/j.medici.2015.06.004.
 5. Dufek S., Holtta T., Fishbach M., Ariceta G., Jankauskienė A, Cerkauskiene R et al. Pleural-peritoneal or pericardio-peritoneal leak in children on chronic peritoneal dialysis – a survey from the European paediatric dialysis working group. Pediatr Nephrol. 2015 Nov;30(11): 2021-7.  DOI 10.1007/s00467-015-3137-z.
 6. Raistenskis J, SidlauskieneA, Cerkauskiene R, Burokiene S, Strukcinskiene B, Buckus R. Physical activity and sedentary screen time in obese and overweight children living in different environments.  Cent Eur J    Public                      Health           2015 Nov; 23 (Suppl): S37–S43.
 7.  Kaklauskas A., Kuzminske A., Zavadskas E.K., Daniunas A., Kaklauskas G., Seniut M., Raistenskis J., Safonov A.,     Kliukas R., Juozapaitis A., Radzeviciene A., Čerkauskienė R. „Affective tutoring system for built environment    management“. Computers & Education. Oxford, Elsevier LTD. ISSN 0360-1315. 2015, Vol. 82.  2015
 8. Brazdziute E., Miglinas M., Gruodyte E., Priluckiene J., Tamosaitis A., Bumblyte I.A., Kuzminskis V., Burbaickaja S., Sakalauskiene M., Jankauskiene A., Cerkauskiene R., Pundziene B., Laurinavicius A. „Nationwide renal biopsy data in Lithuania 1994–2012“. International Urology and Nephrology Journal 2015: (DOI) 10.1007/s11255-015-0927-y. Dordrecht, Springer. ISSN 0301-1623. Vol. 47, no 4. 2015. p. 655-662.
 9. Serpytis P, Petrulioniene Z, Gargalskaite U, Gedminaite A, Panaviene V. Myocardial infarction associated with Kawasaki disease in adult man: case report and review of literature. Am J Med. 2015 Mar;128(3):e1-3. doi: 10.1016/j.amjmed.2014.10.029.
 10. J Swart, V. Panaviene. et al. The Addition of One or More Biologics to Methotrexate in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Increases the Incidence of Infections and Serious Adverse Events. The 5882 Pharmachild Cohort. Ann Rheum Dis 2015;74:Suppl 2 91 doi:10.1136/annrheumdis-2015-eular.4397
 11. J. Swart, V.Panaviene et al.The Addition of One or More Biologics to Methotrexate in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Increases the Incidence of Infections and Other Adverse Events Arthritis and Rheumatology , 2015, vol. 67 N S10, 956
 12. Vesikari T, Van Damme P, Giaquinto C, Dagan R, Guarino A, Szajewska H, Usonis V. European Society for Paediatric Infectious Diseases consensus recommendations for rotavirus vaccination in Europe: update 2014. Pediatr Infect Dis J. 2015 Jun;34(6):635-43. doi: 10.1097/INF.0000000000000683;
 13. de Waard-van der Spek FB, Darsow U, Mortz CG, Orton D, Worm M, Muraro A, Schmid-Grendelmeier P, Grimalt R, Spiewak R, Rudzeviciene O, Flohr C, Halken S, Fiocchi A, Borrego LM, Oranje AP. EAACI position paper for practical patch testing in allergic contact dermatitis in children. Pediatr Allergy Immunol. 2015 Aug 19. doi: 10.1111/pai.12463.
 14. Schoemaker AA, Sprikkelman AB, Grimshaw KE, Roberts G, Grabenhenrich L, Rosenfeld L, Siegert S, Dubakiene R, Rudzeviciene O, Reche M, Fiandor A, Papadopoulos NG, Malamitsi-Puchner A, Fiocchi A, Dahdah L, Sigurdardottir ST, Clausen M, Stańczyk-Przyłuska A, Zeman K, Mills EN, McBride D, Keil T, Beyer K. Incidence and natural history of challenge-proven cow’s milk allergy in European children – EuroPrevall birth cohort. Allergy. 2015; 70 (8):963-72.
 15. Petraitiene S, Alasevicius T, Staceviciene I, Vaiciuniene D, Kacergius T, Usonis V. The influence of Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal colonization on the clinical outcome of the respiratory tract infections in preschool children. BMC Infect Dis. 2015 Sep 30;15:403. doi: 10.1186/s12879-015-1149-8;
 16. Usonis V, Stacevičienė I, Petraitienė S, Vaičiūnienė D, Alasevičius T, Kirslienė J. Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal colonisation in children aged under six years with acute respiratory tract infection in Lithuania, February 2012 to March 2013. Euro Surveill. 2015 Apr 2;20(13):34-41;
 17. Wright E, Fischbach M, Zaloszyc A, Paglialonga F, Aufricht C, Dufek S, Bakkaloğlu S, Klaus G, Zurowska A, Ekim M, Ariceta G, Holtta T, Jankauskiene A, Schmitt CP, Stefanidis CJ, Walle JV, Vondrak K, Edefonti A, Shroff R. Hemodialysis in children with ventriculoperitoneal shunts: prevalence, management and outcomes. European Paediatric Dialysis Working Group. Pediatr Nephrol. 2016 Jan;31(1):137-43. doi: 10.1007/s00467-015-3204-5.
 18. Krischock LA, van Stralen KJ, Verrina E, Tizard EJ, Bonthuis M, Reusz G, Hussain FK, Jankauskiene A, Novljan G, Spasojević-Dimitrijeva B, Podracka L, Zaller V, Jager KJ, Schaefer F; Anemia in children following renal transplantation-results from the ESPN/ERA-EDTA Registry. Pediatr Nephrol. 2016 Feb;31(2):325-33. doi: 10.1007/s00467-015-3201-8.
 19. Jankauskiene A, Koczkowska M, Bjerre A, Bernaciak J, Schaefer F, Lipska-Zietkiewicz B. Glomerulopathy in patients with distal duplication of chromosome 6p. BMC Nephrology (2016) 17:32. DOI 10.1186/s12882-016-0246-2.
 20. Vidal E, van Stralen KJ, Chesnaye NC, Bonthuis M, Holmberg C, Zurowska A, Trivelli A, Da Silva JE, Herthelius M, Adams B, Bjerre A, Jankauskiene A, Miteva P, Emirova K, Bayazit AK, Mache CJ, Sánchez-Moreno A, Harambat J, Groothoff JW, Jager KJ, Schaefer F, Verrina E; ESPN/ERA-EDTA Registry. Infants Requiring Maintenance Dialysis: Outcomes of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Am J Kidney Dis. 2016 Dec 9. pii: S0272-6386(16)30596-0. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.09.024.
 21. Mekahli D, van Stralen KJ, Bonthuis M, Jager KJ, Balat A, Benetti E, Godefroid N, Edvardsson VO, Heaf JG, Jankauskiene A, Kerecuk L, Marinova S, Puteo F, Seeman T, Zurowska A, Pirenne J, Schaefer F, Groothoff JW; ESPN/ERA-EDTA Registry. Kidney Versus Combined Kidney and Liver Transplantation in Young People With Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease: Data From the European Society for Pediatric Nephrology/European Renal Association-European Dialysis and Transplant (ESPN/ERA-EDTA) Registry.Am J Kidney Dis. 2016 Nov;68(5):782-788. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.06.019.
 22. Cerniauskiene V, Kalibatas P, Azukaitis K, Jankauskiene A. Acute poststreptococcal glomerulonephritis and acute rheumatic fever: An uncommon coincidence. Ann Pediatr Cardiol. 2016 Sep-Dec;9(3):268-9. doi: 10.4103/0974-2069.189115.
 23. Shroff R, Aitkenhead H, Costa N, Trivelli A, Litwin M, Picca S, Anarat A, Sallay P, Ozaltin F, Zurowska A, Jankauskiene A, Montini G, Charbit M, Schaefer F, Wühl E; ESCAPE Trial Group. Normal 25-Hydroxyvitamin D Levels Are Associated with Less Proteinuria and Attenuate Renal Failure Progression in Children with CKD. J Am Soc Nephrol. 2016 Jan;27(1):314-22. doi: 10.1681/ASN.2014090947.
 24. Selvestravičius R, Sučilienė E, Saniukas K, Bobelytė O, Usonis V. Sternal osteomyelitis after bacillus Calmette-Guérin vaccination. Pediatric Reports 2016; volume 8:6626.
 25. S. Pecieliene, B. Burnyte, R. Gudaitiene, S. Rusoniene, N. Drazdiene, A. Liubsys, A. Utkus. Perinatal manifestation of mevalonate kinase deficiency and efficacy of anakinra. Pediatric Rheumatology (2016) 14:19.
 26. Usonis V, Jackowska T, Petraitiene S, Sapala A, Neculau A, Stryjewska I, et al. Incidence of acute otitis media in children below 6years of age seen in medical practices in five East European countries. BMC Pediatrics. 2016;16(1):108. IF= 1,81;
 27. Usonis V, Ivaskevicius R, Diez-Domingo J, Esposito S, Falup-Pecurariu OG, Finn A, et al. Comparison between diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia in children in various medical centres across Europe with the United States, United Kingdom and the World Health Organization guidelines. Pneumonia. 2016;8(1):1-10;
 28. Spyridis N, Syridou G, Goossens H, Versporten A, Kopsidas J,  Kourlaba G,  Usonis V. et al. Variation in paediatric hospital antibiotic guidelines in Europe. Archives of Disease in Childhood. 2016;101(1):72-6;
 29. Heininger U AP, Chlibek R, Kristufkova Z, Kutsar K, Mangarov A,  Mészner Z, Nitsch-Osuch A,  Petrović V, Prymula R, Usonis V, Zavadska D. Comparative Epidemiologic Characteristics of Pertussis in 10 Central and Eastern European Countries, 2000-2013. PLoS ONE. 2016;11(6):e0155949;
 30. Lengvenytė A, Strumila R, Grikinienė J. Use of Cognitive Enhancers Among Medical Students in Lithuania. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. 2016 vol33, 173-187;
 31. Juozapaite S, Praninskiene R, Burnyte B, Ambrozaityte L, Skerliene B. Novel mutation in a patient with late onset GLUT1 deficiency syndrome. Brain Dev.2016 Dec ,Pages 90-97;
 32. Lunardia M. S, Lin K, Mameniškienė R, Beniczky S, Bogacz A, Braga P, Guaranhai M. S.B, Yacubiani E. M.T, Samaitienė R, Baykanl B, Hummel Th, Wolf P.  Olfactory stimulation induces delayed responses in epilepsy. Epilepsy & Behavior, Volume 61, August 2016, Pages 90–96;
 33. Urbonas V, Sadauskaite J, Cerkauskiene R, Kaminskas A, Mäki M, Kurppa K. Population-Based Screening for Selective Immunoglobulin A (IgA) Deficiency in Lithuanian Children Using a Rapid Antibody-Based Fingertip Test.  Med Sci Monit. 2016 Dec 6;22:4773-4778;
 34. Burkhardt D, Bartosova M, Schaefer B, Grabe N, Lahrmann B, Nasser H, Freise C, Schneider A, Lingnau A, Degenhardt P, Ranchin B, Sallay P, Cerkauskiene R, Malina M, Ariceta G, Schmitt CP, Querfeld U. Reduced Microvascular Density in Omental Biopsies of Children with Chronic Kidney Disease. PLoS One. 2016 Nov 15;11(11):e0166050. doi: 10.1371/journal.pone.0166050.
 35. Stacevičienė IPetraitienė S, Vaičiūnienė D, Alasevičius T, Kirslienė J, Usonis V. Antibiotic resistance of Streptococcus pneumoniae, isolated from nasopharynx of preschool children with acute respiratory tract infection in Lithuania. BMC Infect Dis. 2016 May 20;16:216. doi: 10.1186/s12879-016-1544-9.
 36. Vogelberg C, Moroni-Zentgraf P, Leonaviciute-Klimantaviciene M, Sigmund R, Hamelmann E, Engel M, Szefler S: Erratum to: A randomised dose-ranging study of tiotropium Respimat(R) in children with symptomatic asthma despite inhaled corticosteroids. Respiratory research 2015, 16:128.
 37. Vogelberg C, Moroni-Zentgraf P, Leonaviciute-Klimantaviciene M, Sigmund R, Hamelmann E, Engel M, Szefler S: A randomised dose-ranging study of tiotropium Respimat(R) in children with symptomatic asthma despite inhaled corticosteroids. Respiratory research 2015, 16:20.
 38. Jankauskiene A, Koczkowska M, Bjerre A, Bernaciak J, Schaefer F, Lipska-Zietkiewicz B. Glomerulopathy in patients with distal duplication of chromosome 6p. BMC Nephrology (2016) 17:32. DOI 10.1186/s12882-016-0246-2.
 39. Cerniauskiene V., Kalibatas P., Ažukaitis K., Jankauskiene A. Acute poststreptococcal glomerulonephritis and acute rheumatic fever: An uncommon coincidence. Ann Pediatr Card, 2016; 9:268-269. DOI: 10.4103/0974-2069.189115.
 40. Mekahli D., Van Stralen K., Bonthuis M., Jager K., Balat A., Benetti E., Godefroid N., Edvardsson V. O., Heaf J., Jankauskiene A. et al. Kidney Versus Combined Kidney and Liver Transplantation in Young People With Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease: Data From the European Society for Pediatric Nephrology/European Renal Association-European Dialysis and Transplant (ESPN/ERA-EDTA) Registry. Am J Kidney Dis. 2016; Aug 20. pii: S0272-6386(16)30307-9. DOI: 10.1053/j.ajkd.2016.06.019.
 41. Wright E, Fischbach M, Zaloszyc A, Paglialonga F, Aufricht C, Dufek S, Bakkaloğlu S, Klaus G, Zurowska A, Ekim M, Ariceta G, Holtta T, Jankauskiene A, Schmitt CP, Stefanidis CJ, Walle JV, Vondrak K, Edefonti A, Shroff R. Hemodialysis in children with ventriculoperitoneal shunts: prevalence, management and outcomes. European Paediatric Dialysis Working Group. Pediatr Nephrol. 2016 Jan;31(1):137-43. doi: 10.1007/s00467-015-3204-5.
 42. Krischock LA, van Stralen KJ, Verrina E, Tizard EJ, Bonthuis M, Reusz G, Hussain FK, Jankauskiene A, Novljan G, Spasojević-Dimitrijeva B, Podracka L, Zaller V, Jager KJ, Schaefer F; Anemia in children following renal transplantation-results from the ESPN/ERA-EDTA Registry. Pediatr Nephrol. 2016 Feb;31(2):325-33. doi: 10.1007/s00467-015-3201-8.
 43. Bakkaloğlu SA, Özdemir Atikel Y, Paglialonga F, Stefanidis CJ, Askiti V, Vidal E, Ariceta G, Melek E, Verrina E, Printza N, Vondrak K, Zurowska A, Zagozdzon I, Ekim M, Özmert EN, Dufek S, Jankauskiene A. et al. Vaccination Practices in Pediatric Dialysis Patients Across Europe. A European Pediatric Dialysis Working Group and European Society for Pediatric Nephrology Dialysis Working Group Study. Nephron. 2017 Dec 12. doi: 10.1159/000485398;
 44. Schaefer F, Trachtman H, Wühl E, Kirchner M, Hayek SS, Anarat A, Duzova A, Mir S, Paripovic D, Yilmaz A, Lugani F, Arbeiter K, Litwin M, Oh J, Matteucci MC, Gellermann J, Wygoda S, Jankauskiene A, et al. ; ESCAPE Trial Consortium and the 4C Study Group. Association of Serum Soluble Urokinase Receptor Levels With Progression of Kidney Disease in Children. JAMA Pediatr. 2017 Nov 6;171(11):e172914. doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.2914;
 45. Juozapaite S, Cerkauskiene R, Laurinavicius A, Jankauskiene A. The impact of IgM deposits on the outcome of Nephrotic syndrome in children. BMC Nephrol. 2017 Aug 3;18(1):260. doi: 10.1186/s12882-017-0674-7;
 46. Harambat J, Kunzmann K, Azukaitis K, Bayazit AK, Canpolat N, Doyon A, Duzova A, Niemirska A, Sözeri B, Thurn-Valsassina D, Anarat A, Bessenay L, Candan C, Peco-Antic A, Yilmaz A, Tschumi S, Testa S, Jankauskiene A, et al.  4C Study Consortium. Metabolic acidosis is common and associates with disease progression in children with chronic kidney disease. Kidney Int. 2017 Dec;92(6):1507-1514. doi: 10.1016/j.kint.2017.05.006;
 47. Trautmann A, Schnaidt S, Lipska-Ziętkiewicz BS, Bodria M, Ozaltin F, Emma F, Anarat A, Melk A, Azocar M, Oh J, Saeed B, Gheisari A, Caliskan S, Gellermann J, Higuita LMS, Jankauskiene A, et al. PodoNet Consortium. Long-Term Outcome of Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome in Children. J Am Soc Nephrol. 2017 Oct;28(10):3055-3065. doi: 10.1681/ASN.2016101121;
 48. Deschênes G, Vivarelli M, Peruzzi L; ESPN Working Group on Idiopathic Nephrotic Syndrome (Jankauskienė A.); Variability of diagnostic criteria and treatment of idiopathic nephrotic syndrome across European countries. Eur J Pediatr. 2017 May;176(5):647-654. doi: 10.1007/s00431-017-2891-2;
 49. Ebner K, Schaefer F, Liebau MC; ARegPKD Consortium (Jankauskienė A, Čerkauskienė R.); Recent Progress of the ARegPKD Registry Study on Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease. Front Pediatr. 2017 Feb 16;5:18. doi: 10.3389/fped.2017.00018;
 50. Vidal E, van Stralen KJ, Chesnaye NC, Bonthuis M, Holmberg C, Zurowska A, Trivelli A, Da Silva JEE, Herthelius M, Adams B, Bjerre A, Jankauskiene A, et al.  ESPN/ERA-EDTA Registry. Infants Requiring Maintenance Dialysis: Outcomes of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis. Am J Kidney Dis. 2017 May;69(5):617-625. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.09.024;
 51. Sviestina I, Usonis V, Gurksniene V, Burokiene S, Ivaskeviciene I, Mozgis D. Prescription of antibiotics in Riga and Vilnius tertiary children’s hospitals. European Journal of Hospital Pharmacy. 2017;0:1–6. doi:10.1136/ejhpharm-2016-001124;
 52. Burokienė S, Raistenskis J, Burokaitė E, Čerkauskienė R, Usonis V. Factors Determining Parents’ Decisions to Bring Their Children to the Pediatric Emergency Department for a Minor Illness. Med Sci Monit. 2017 Aug 28;23:4141-4148;
 53. Carrillo-Santisteve P, Tavoschi L, Severi E, Bonfigli S, Edelstein M, Byström E, Lopalco P; ECDC HAV Expert Panel (Usonis V.); Seroprevalence and susceptibility to hepatitis A in the European Union and European Economic Area: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2017 Oct;17(10):e306-e319. doi: 10.1016/S1473-3099(17)30392-4;
 54. Burokienė S, Kairienė I, Strička M, Labanauskas L, Čerkauskienė R, Raistenskis J, Burokaitė E, Usonis V. Unscheduled return visits to a pediatric emergency department. Medicina (Kaunas). 2017;53(1):66-71. doi: 10.1016/j.medici.2017.01.003;
 55. Dulz S, Bigdon E, Atiskova Y, Schuettauf F, Čerkauskienė R, Oh J, Brinkert F. Genotype-phenotype variability of retinal manifestation in primary hyperoxaluria type 1. Ophthalmic Genet. 2017 Dec 15:1-3. doi: 10.1080/13816810.2017.1413660;
 56. Buckus R, Strukčinskienė B, Raistenskis J, Stukas R, Šidlauskienė A, Čerkauskienė R, Isopescu DN, Stabryla J, Cretescu I. A Technical Approach to the Evaluation of Radiofrequency Radiation Emissions from Mobile Telephony Base Stations. Int J Environ Res Public Health. 2017 Mar 1;14(3). pii: E244. doi: 10.3390/ijerph14030244;
 57. Dubakienė R, Rubinaitė V, Petronytė M, Dalgėdienė I, Rudzevičienė O, Dubakaitė D, Rudalevičienė P, Žvirblienė A. Investigation of markers of allergic sensitization and viral infections in children with allergy and asthma. Acta Med Litu. 2017;24(3):145-152. doi: 10.6001/actamedica.v24i3.3548;
 58. Tumienė B, Voisin N, Preikšaitienė E, Petroška D, Grikinienė J, Samaitienė R, Utkus A, Reymond A, Kučinskas V. Inflammatory myopathy in a patient with Aicardi-Goutières syndrome. Eur J Med Genet. 2017 Mar;60(3):154-158. doi: 10.1016/j.ejmg.2016.12.004;
 59. Juozapaite S, Praninskiene R, Burnyte B, Ambrozaityte L, Skerliene B. Novel mutation in a patient with late onset GLUT1 deficiency syndrome. Brain Dev. 2017 Apr;39(4):352-355. doi: 10.1016/j.braindev.2016.11.007;
 60. Brunner, Hermine I.; Panaviene V.; et al. Subcutaneous golimumab for children with active polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis: results of a multicentre, double-blind, randomised-withdrawal trial. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES   Volume: 77   Issue: 1   Pages: 21-29  Im.Fact. 12,811 .
 61. Burokienė S, Kairienė I, Strička M, Labanauskas L, Čerkauskienė R, Raistenskis J, Usonis V. Unscheduled return visits to a pediatric emergency department. Medicina. 2017. IF=0,802.
 62. Bakkaloğlu SA, Özdemir Atikel Y, Paglialonga F, Stefanidis CJ, Askiti V, Vidal E, Ariceta G, Melek E, Verrina E, Printza N, Vondrak K, Zurowska A, Zagozdzon I, Ekim M, Özmert EN, Dufek S, Jankauskiene A, Schmitt CP, Lévai E, Vande Walle J, Canpolat N, Holtta T, Fischbach M, Klaus G, Aufricht C, Shroff R, Edefonti A. Vaccination Practices in Pediatric Dialysis Patients Across Europe. A European Pediatric Dialysis Working Group and European Society for Pediatric Nephrology Dialysis Working Group Study. Nephron  2018, 138:280–286. doi: 10.1159/000485398.
 63. Massella L, Mekahli D, Paripovic D, Prikhodina L, Godefroid N, Niemirska A, Agbas A, Kalicka K, Jankauskiene A et. al. Prevalence of Hypertension in Children with Early-Stage ADPKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2018 Jun 7; 13 (6):874-833. Doi: 10.2215/CJN.11401017.
 64. Warady BA, Barcia J, Benador N, Jankauskiene A, Olson K, Podracka L, Shavkin A, Srivaths P, Wong CJ, Petersen J. De novo weekly and biweekly darbepoetin alfa dosing in pediatric patients with chronic kidney disease. Pediatr Nephrol (2018) 33:125-137. DOI: 10.1007/s00467-017-3758-5.
 65. Burgmaier K, Kunzmann K, Ariceta G, Bergmann C, Buescher AK, Burgmaier M, Dursun I, Jankauskiene A. et. al. Risk Factors for Early Dialysis Dependency in Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease. The Journal of Pediatrics.Volume 2018, T-199, 22-28.e6. DOI: 10.1016/j.jpeds.2018.03.052.
 66. Dufek S, Ylinen E, Trautmann A, Alpay H, Ariceta G, Aufricht C, Bacchetta J, Bakkaloglu S, Jankauskiene A. et. al. Infants with congenital nephrotic syndrome have comparable outcomes to infants with other renal diseases. Pediatr Nephrol. 2018 Oct 29, p. 1-7, doi: 10.1007/s00467-018-4122-0.
 67. Mulevičienė A, Šestel N, Stankevičienė S, Šniukaitė-Adner D, Bartkevičiūtė R, Racon J, Jankauskienė A. Assessment of Risk Factors for Iron Deficiency Anemia in Infants and Young Children: A Case-Control Study. Breastfeeding Medicine. 2018, 13 tomas, Nr. 7, p. 493-499. DOI: 10.1089/bfm.2018.0083.
 68. Dufek S, Holtta T, Trautmann A, Ylinen E, Alpay H, Ariceta G, Aufricht C, Jankauskienė A et al. Management of children with congenital nephrotic syndrome: challenging treatment paradigms. Nephrology Dialysis Transplantation. 2018 Oct 29, p. 1-9, DOI: 10.1093/ndt/gfy165.
 69. Muleviciene A, D’Amico F, Turroni, S, Candela M, Jankauskiene A. (2018). Iron deficiency anemia-related gut microbiota dysbiosis in infants and young children: A pilot study. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 2018 Nov 12, p. 1-14, DOI:  10.1556/030.65.2018.045.
 70. Viršilas E, Čerkauskienė R, Maslaskienė J, Rudaitis Š, Dobilienė D, Jankauskienė A. Renal Replacement Therapy in Children in Lithuania: Challenges, Trends and Outcomes. Medicina 2018, 54(5), p. 78-86, doi: 10.3390/medicina54050078.
 71. Falup-Pecurariu OG, Diez-Domingo J, Esposito S, Finn A, Rodrigues F, Spoulou V, Syrogiannopoulos GA, Usonis V, Greenberg D; CAP-PRI. Clinical and laboratory features of children with community-acquired pneumonia are associated with distinct radiographic presentations. European Journal of Pediatrics. 2018;177(7):1111-20
 72. Lutsar I, Chazallon C, Trafojer U, Meiffredy de Cabre V, Auriti C, Bertaina C, … Usonis V. …  et al. Meropenem vs standard of care for treatment of neonatal late onset sepsis (NeoMero1): a randomised controlled trial. bioRxiv. 2018.
 73. Versporten A, Zarb P, Caniaux I, Gros M-F, Drapier N, Miller M, … Usonis V, Burokiene S, Ivaskeviciene I. … et al. Antimicrobial consumption and resistance in adult hospital inpatients in 53 countries: results of an internet-based global point prevalence survey. The Lancet Global Health. 2018;6(6):e619-e29.
 74. Tesi B, Rascon J, Chiang SCC, Burnyte B, Samaitiene R et al. A RAB27A 5′ untranslated region structural variant associated with late-onset hemophagocytic lymphohistiocytosis and normal pigmentation. J Allergy Clin Immunol. 2018 Mar 6. pii: S0091-6749(18)30323-3.
 75. S. Rusoniene,· V. Panaviene, ..et al · The Lithuanian version of the Juvenile Arthritis Multidimensional Assessment Report (JAMAR) Rheumatology International (2018) 38 (Suppl 1):S275–S282RESEARCH ARTICLE
 76. Brunner HI,…Panaviene V. et al Subcutaneous golimumab for children with active polyarticular-course juvenile idiopathic arthritis: results of a multicentre, double-blind, randomisedwithdrawal trial.  Ann Rheum Dis 2018;77:21–29
 77. Charbit-Henrion, … F, Urbonas V, Willot S, Ruemmele FM, Cerf-Bensussan N. Diagnostic Yield of Next-Generation Sequencing in Very Early-Onset Inflammatory Bowel Diseases: A Multicenter Study. J Crohns Colitis. 2018 May 18. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjy068. [Epub ahead of print].
 78. Kvedariene V, Sitkauskiene B, Tamasauskiene L, Rudzeviciene O, Kasiulevicius V, Nekrosyte G, Gomes ER, Demoly P. Prevalence of self-reported drug hypersensitivity reactions among Lithuanian children and adults. Allergol Immunopathol (Madr). 2019 Jan – Feb;47(1):32-37.
 79. Grimshaw KEC, Roberts G, Selby A, Reich A, Butiene I, Clausen M, Dubakiene R, Fiandor A, Fiocchi A, Grabenhenrich LB, Larco JI, Kowalski ML, Rudzeviciene O, Papadopoulos NG, Rosenfeld L, Sigurdardottir ST, Sprikkelman AB, Schoemaker AA, Xepapadaki P, Mills ENC, Keil T, Beyer K. Risk Factors for Hen’s Egg Allergy in Europe: EuroPrevall Birth Cohort. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Dec 14. pii: S2213-2198(19)31029-3. doi: 10.1016/j.jaip.2019.11.040.
 80. Grabenhenrich L, Trendelenburg V, Bellach J, Yürek S, Reich A, Fiandor A, Rivero D, Sigurdardottir ST, Clausen M, Papadopoulos NG, Xepapadaki P, Sprikkelman AB, Dontje B, Roberts G, Grimshaw K, Kowalski ML, Kurowski M, Dubakiene R, Rudzeviciene O, Fernández-Rivas M, Couch P, Versteeg SA, van Ree R, Mills E, Keil T, Beyer K. Frequency of food allergy in school-aged children in eight European countries – the EuroPrevall-iFAAM birth cohort. Allergy. 2020 Mar 27. doi: 10.1111/all.14290.

Informacija atnaujinta 2020 08 06