Mokslas ir mokymas

Centre mokomi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentai, rezidentai, vaikų gydytojai, vyksta gydytojų tobulinimosi kursai. Nuolat atliekamas mokslinis darbas: per pastaruosius 8 metus apgintos keturios medicinos daktaro disertacijos (dr. G. Bernotavičius, dr. L. Geimanaitė, dr. V. Bilius, dr. A.Strumila), šiuo metu mokslinį darbą tęsia dar 2 klinikiniai doktorantai: Beata Vincel („Ankstyvos orchiopeksijos ir hormoninio gydymo įtaka germinacinių ląstelių vystymuisi ir vaisingumo gerinimui”), Vytis Kazlauskas („Obstrukcinių uropatijų etiologijos ir patogenezės veiksnių reikšmė šlapimo organų funkcijai prognozuoti“).

Kiti moksliniai tyrimai:

Gydymo ilgo pulso Nd:YAG lazeriu įtakos įgimtų hemangiomų vystymuisi bei  Vaikų hemangiomų prognozės ir gydymo veiksmingumo vertinimas infraraudonųjų spindulių termografija (vyksta dabar).

Vaikų neurogeninės šlapimo pūslės disfunkcijos gydymas 2015-2019 m.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektas „Nevaisingumo rizikos diagnostika ir gydymas vaikams, sergantiems kriptorchizmu” 2013-2015 m.

„Hemangiol“. Kūdikių, kuriems diagnozuotos proliferuojančios hemangiomos, gydymas propranololiu. 2010-2012 m.

Dalyvaudami tikraisiais ir afilijuotais nariais net trijų Europos referencijos centrų veikloje, centro specialistai tiria ir gydo didžiausią Lietuvoje retomis ligomis ir anomalijomis sergančių vaikų skaičių. Dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose tiriant retas anomalijas:

 • ERKNET. Obstrukcinių uropatijų gydymo konsensusas (Consensus on Management of Obstructive Uropathies).  V. Kazlauskas, G. Verkauskas.
 • EUPSA, ERNICA.  Tarptautinis tyrimas vertinantis sudėtingiausių įgimtų vaikų chirurginių anomalijų gydymo rezultatus (Prospective cohort study of congenital anomalies. Management and Outcomes of Congenital Anomalies in Low-, Middle-, and High-Income Countries).  R. Dagilytė, A. Strumila, G. Verkauskas.
 • eUROGEN, ERKNET. Įgimtų anomalijų genetinių ir aplinkos rizikos veiksnių etiologinis tyrimas (Aetiologic Research into Genetic and Occupational/Environmental Risk Factors for Anomalies in Children). V. Kazlauskas, G. Verkauskas.

Skaityti pranešimai daugumoje pagrindinių tarptatinių vaikų chirurgų ir ortopedų-traumatologų konferencijų. Paskutiniai:

 • 20th Congress of European Pediatric Surgeons’ Association. 2019 06 12 Belgrade. “Epigenetic code of long non-coding RNAs after curative GNRHa treatment for cryptorchidism induced infertility“.
 • Scoliosis research society- 53 d Annual Meeting and Course. 2018-10-13 Bolonija. The touched vertebra method and progression of the non-fused lumbar curve in patients with Lenke type I in AIS. A prospective randomized study.

Vaikų chirurgijos centro pagrindinės publikacijos duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science 2015-2019:

 1. Bilius V, Verkauskas G, Dasevicius D, Kazlauskas V, Malcius D, Hadziselimovic F. Incidence of High Infertility Risk among Unilateral Cryptorchid Boys. Urol Int. 2015;95(2):142-5.
 2. Vilimas J, Baseviciene I, Kilda A, Puzinas A, Verkauskas G. Vesicovaginal Fistula in Adolescent Girls: Incidence and Management. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015 Dec;28(6):e185-7.
 3. Zalimas A, Posiunas G, Strupas S, Raugalas R, Raistenskis J, Verkauskas G. Cloacal reconstruction after a complex treatment of perineal haemangioma in a variant of PELVIS syndrome. BMC Pediatr. 2015; 8(15):150
 4. Adomaitis R, Vincel B, Eidukaite A, Ostaneviciute E, Kirka R, Bilius V, Malcius D, Verkauskas G, Hadziselimovic F. Consequences of bilateral cryptorchidism in adults. Andrologia. 2016 Jan 14. doi: 10.1111/and.12534. [Epub ahead of print]. PMID: 26762811
 5. Verkauskas G, Malcius D, Eidukaite A, Vilimas J, Dasevicius D, Bilius V, Hadziselimovic F. Prospective study of histological and endocrine parameters of gonadal function in boys with cryptorchidism. J Pediatr Urol. 2016 Aug;12(4):238.
 1. Hadziselimovic F, Gegenschatz-Schmid K, Verkauskas G, Demougin P, Bilius V, Dasevicius D, Stadler MB. GnRHa Treatment of Cryptorchid Boys Affects Genes Involved in Hormonal Control of the HPG Axis and Fertility. Sex Dev. 2017;11(3):126-136.
 2. Strumila A, Kazlauskas V, Pošiūnas G, Verkauskas G, Beiša V. Infantile hemangioma: Predicting proliferation by infrared thermography. Medicina (Kaunas). 2017;53(2):85-89.
 3. Vincel B, Verkauskas G, Bilius V, Dasevicius D, Malcius D, Jones B, Hadziselimovic F. Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Corrects Defective Mini-Puberty in Boys with Cryptorchidism: A Prospective Randomized Study. Biomed Res Int. 2018 Jul 3;2018:4651218. doi: 10.1155/2018/4651218. eCollection 2018.
 4. Gegenschatz-Schmid K, Verkauskas G, Demougin P, Bilius V, Dasevicius D, Stadler MB, Hadziselimovic F. Curative GnRHa treatment has an unexpected repressive effect on Sertoli cell specific genes. Basic Clin Androl. 2018 Feb 9;28:2.
 5. Geimanaite L, Trainavicius K. Pediatric ovarian torsion: Followup after preservation of ovarian tissue. J Pediatr Surg. 2019 Jul;54(7):1453-1456. doi: 10.1016/j
 6. Povilavičius J, Samalavičius NE, Verkauskas G, Trainavičius K, Povilavičienė M. Conservative treatment of caustic oesophageal injuries in children: 15 years of experience in a tertiary care paediatric centre. Prz Gastroenterol. 2019;14(4):286-291. doi: 10.5114/pg.2019.90255. Epub 2019 Dec 20.
 7. Verkauskas G, Malcius D, Dasevicius D, Hadziselimovic F. Histopathology of Unilateral Cryptorchidism. Pediatr Dev Pathol. 2019 Jan-Feb;22(1):53-58.
 8. Hadziselimovic F, Verkauskas G, Vincel B, Stadler MB. Testicular expression of long non-coding RNAs is affected by curative GnRHa treatment of cryptorchidism. Basic Clin Androl. 2019 Dec 27;29:18. doi: 10.1186/s12610-019-0097-3.
 9. Kazlauskas V, Cekuolis A, Bilius V, Anglickis M, Verkauskas G. Diuretic Enhanced Ultrasonography in the Diagnosis of Pyeloureteral Obstruction. Medicina (Kaunas). 2019 Oct 3;55(10).

Informacija atnaujinta 2020 05 14