Mokslas ir mokymas

Skyriuje dirbančių ir dirbusių gydytojų parengtos ir apgintos 6 medicinos mokslų daktaro disertacijos:

  • 1985 m. vaikų ligų gydytojos dr. Birutės Skerlienės „Vaikų jungiamojo audinio mažasimptomių displazijų dažnis, klinika ir sąnarių pakenkimo ypatumai“.
  • 1998 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Aurelijos Jučaitės „Polichlorintų bifenilų poveikis naujagimių ir kūdikių centrinei nervų sistemai“.
  • 2005 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Olgos Nečajauskaitės „Vaikų pokomocinio sindromo pagrįstumo kriterijai“.
  • 2006 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Jurgitos Grikinienės „Epilepsija sergančių paauglių magnio, natrio ir chlorido išsiskyrimo su šlapimu ypatumai (lyties ir gydymo valproatais įtaka ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenimis)“.
  • 2012 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Rūtos Praninskienės „Epilepsija sergančių vaikų miego sutrikimai ir melatonino sekrecijos bei ekskrecijos ypatumai“.
  • 2013 m. gydytojos vaikų neurologės dr. Rūtos Samaitienės „Rolando epilepsija sergančių vaikų EEG pakitimų, miego bei elgesio sutrikimų ir klinikinių charakteristikų sąsajos“.

Skyriaus gydytojai vaikų neurologai skaito pranešimus klinikinėse – mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Gydytojai stažavosi žinomose Vokietijos, Lenkijos, Šveicarijos, Švedijos klinikose bei kasmet aktyviai dalyvauja vasaros neurologų stovyklose bei tarptautiniuose vaikų neurologijos kursuose: nervų – raumenų ligų, epilepsijos, miego sutrikimų, demielinizuojančių ir neurometabolinių ligų.

Skyriaus gydytojai vaikų neurologai rašo mokslinius straipsnius į žinomus Lietuvos ir užsienio žurnalus su ISI citavimo indeksu.

Skyriuje mokomi VU Medicinos fakulteto, VU Matematikos ir informatikos bei gamtos mokslų studentai, gydytojai internai, gydytojai rezidentai, organizuojami gydytojų tobulinimosi kursai Lietuvos ir užsienio gydytojams.

Informacija atnaujinta 2020 02 18