Mokslas ir mokymas

Vaikų infekcinių ligų skyriaus darbuotojai dėsto VU Medicinos fakulteto studentams, veda teorinius bei praktinius užsiėmimus įvairių specialybių rezidentams, rengiami vaikų infekcinių ligų specialybės rezidentai.

Lietuvos ir užsienio medicinos specialybės studentams dėstomas dalykas „Vaikų infekcinės ligos“. Ciklo metu studentai susipažįsta su bendraisiais epidemiologijos pagrindais ir atskirų infekcinių ligų etiologija, epidemiologija, patogeneze, klinika, diagnostika, gydymu ir profilaktika.

Kasmet organizuojami gydytojų bei slaugytojų tobulinimosi kursai. Kursų tematika sudaroma vadovaujantis poreikiu ir aktualia epidemiologine situacija.

Nuo 2019 m. vaikų ligų gydytojas, vaikų pulmonologas P. Kalibatas dirba jaunesniuoju asistentu VU Medicinos Vaikų ligų klinikoje, studijuoja doktorantūroje, mokslinio darbo tema „Plaučių echoskopijos vaidmuo vaikų plaučių infekcinių ligų diagnostikoje“, mokslinis vadovas – prof. V. Usonis.

Informacija atnaujinta 2020 06 10