Doc. dr. Violeta Vladislava Panavienė

V_Panaviene

Medicinos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė

Vaikų ligų gydytoja, vaikų reumatologė

1975 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakultetą (MF) ir įgijo gydytojo specialybę. 1976–1979 m. studijavo stacionarinėje aspirantūroje Maskvos vaikų ir paauglių fiziologijos mokslo tyrimo institute. 1980–1985 m. dirbo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos MTI mokslo darbuotoja, 1986–1990 m. – Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos MTI moksline sekretore, nuo 1990 m. – VU MF Pediatrijos centro (dabar – Vaikų ligų klinikos) docentė.

Nuo 1980 m. klinikinį darbą Vaikų ligoninėje pradėjo dirbti kaip gydytoja konsultantė, o šiuo metu yra Pediatrijos centro Pediatrijos skyriaus Vaikų reumatologijos ir kardiologijos poskyrio vyriausioji gydytojaė. Nuo 1980 m. konsultuoja sergančius reumatinėmis ligomis vaikus Vaikų ligoninės Vaikų konsultacijų poliklinikoje, dalyvauja Vaikų ligoninės Vaikų retųjų ligų koordinavimo centro veikloje, vadovauja retų vaikų reumatinių ir autoužedegiminių ligų kompetencijos centrui.

Stažavosi ir vaikų reumatologijos žinias tobulino Lundo universitete (Švedija), Bradfordo ir Birmingemo universitetuose, Londono Great Ormond Street ligoninėje (Didžioji Britanija), Cincinačio universitete (JAV).

Paskutiniaisiais metais dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose: 2013 m. EULAR (Europos reumatologų lygos) kongresuose Madride, 2014 m. – Paryžiuje, 2015 m. –  Romoje, PRES Europos vaikų reumatologų asociacijos kongresuose:  2013 m. –  Liublijanoje, 2014 m. – Bratislavoje, 2015 m. – Paryžiuje,  ACR (Amerikos reumatologų akademijos) kongresuose: 2013 m. – San Diege, 2015 m. – San Franciske,  „Autoinflammation“  kongresuose:  2013 m. – Lozanoje, 2015 m. – Drezdene.  Šiuose kongresuose pateikė kartu su bendraautoriais 6 stendinius pranešimus.

Nuolat veda kvalifikacijos kursus pediatrams Ukrainoje, Kazachijoje , Baltarusijoje, organizavo kursus „Vaikų reumatinių ligų gydymas ir reabilitacija” Vilniuje Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano pediatrams.

1979 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Šiuolaikinių moksleivių hemodinamikos ypatumai ir širdies vystymosi variantai“.

Paskelbė daugiau nei 50 mokslinių publikacijų, yra monografijos „Vaikų sąnarių ligos“, vadovėlio „Vaikų ligos“ 2 tomo, žinyno „Pediatrija bendrojoje praktikoje“ bendraautorė.

Dalyvauja Pediatrinės reumatologijos tarptautinės tyrimų organizacijos tarptautiniuose projektuose „Eurofever“, EPOCA, „Pharmacild“.

Dalyvauja klinikinėse studijose: „Atviras tęstinis tyrimas ilgalaikiam etanercepto saugumui įvertinti, skiriant vaikams ir paaugliams, sergantiems užsitęsusiu oligoartikuliniu jaunatviniu idiopatiniu artritu, su enteritu susijusiu artritu ar psoriaziniu artritu, kurie anksčiau dalyvavo tyrime pagal protokolą B1801023 (pradėtą 2012 m.). 2014 m. baigtas „Daugiacentrinis, dvigubai aklas, randomizuoto nutraukimo tyrimas, įvertinti po oda skiriamą golimumabą (žmogaus antikūną prieš alfa-TNF) vaikams, sergantiems aktyviu, keletą sąnarių pažeidžiančiu juveniliniu idiopatiniu artritu (JIA), nepaisant gydymo metotreksatu“.

Skaito pranešimus įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Kasmet dalyvauja Europos reumatologų asociacijos ir Europos vaikų reumatologų sąjungos konferencijose.

Yra Europos vaikų reumatologų  asociacijos mokymo komiteto,  Europos reumatologų lygos Pediatrijos komiteto Lietuvos atstovė, Lietuvos reumatologų asociacijos valdybos,  žurnalų „Reumatolgijos seminarai” , „Pediatrija“ redakcinių kolegijų narė. Dalyvauja LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse reumatologijos paslaugų  bei vaikų reumatinių ligų diagnostikos ir gydymo protokolams bei aprašams rengti.

Yra LR Sveikatos apsaugos ministerijos vaikų ligų specialistė konsultantė.

Mokslinio ir profesinio domėjimosi sritys: vaikų reumatinių ligų etiologijos, klinikos ir gydymo aspektai, naujausių šių ligų diagnostikos ir gydymo metodų diegimas Lietuvoje.

Mokslinių publikacijų sąrašas:

 1. Astrauskiene D., … Panaviene V, Venaliene J. Lesinskas K. Recurrent tonsillitis and tonsillectomy in juvenile idiopathic arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatlogy, 2009 vol. 168, iss. 4, p. 407-415.
 2. R. Čerkauskienė, R. Bikulčius, V. Panavienė, A. Jankauskienė. Netipinis Heocho_Schönleino purpuros atvejis septynerių metų berniukui. Medicinos teorija ir praktika, 2010 –T16(Nr.2):175-176.
 3. Astrauskiene D., … Panaviene V., Venaliene J. Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in sexually intact giros with arthritides. Scand J Rheumatol 2012;41:275–279.
 4. S. Rusonienė, V. Panavienė. S100 baltymai ir jų reikšmė uždegiminiam artritui. Sveikatos mokslai 2012; 6, t. 22: 194-200.
 5. V. Panavienė, R. Gegeckienė. Pachidermodaktilija – reumatologinė ar psichiatrinė diagnozė? Reumatologija (žurnalo „Internistas“ priedas) 2012; 6: 23-25.
 6. V. Panavienė, S. Rusonienė. Pediatrijos praktikos vadovas (Vaikų reumatinių ligų dalies autorės). Mokslinis redaktorius A. Raugalė, Vilnius, UAB „Baltijos idėjų grupė“ ir partneriai. 527 psl.
 7. Hornef G. … Panaviene V. et al. Efficacy and safety of open-label etanercept on extended oligoarticular juvenile idiopathic arthritis, enthesitis-related arthritis and psoriatic arthritis: part 1 (week 12) of the CLIPPER study. Ann Rheum Dis 2013: : 1-9
 8. Rusoniene S., Panaviene V. „Can routine clinical and laboratory data predict JIA diagnosis and disease course in acute arthritis?” Pediatric Rheumatology 2013, 11(Suppl 2):P117
 9. Serpytis P., Petrulioniene Z., Gargalskaite U., Gedminaite A., Panaviene V. Kawasaki disease in adult man: case report and rewiev of literature. The American Journal of Medicine 2015:128, 32, e1-e3
 10. A. Vaičiulėnaitė, S. Rusonienė, V. Panavienė. Autouždegiminiai sindromai: sudėtinga diagnostika ir gydymas. Medicinos teorija ir praktika. 2015 m. 21 tomas Nr. 2.1. 503–557.
 11. Ševelytė, V. Panavienė . Lokalios sklerodermos formos, diagnostika ir šiuolaikinis gydymas. Medicinos  teorija ir praktika 2015 – T. 21 (Nr. 3.1), 321–331 p.
 12. V. Panavienė, S.Rusonienė. Reumatologija. Pediatrijos praktikos vadovas. Vilnius, 2015. 527 p.
 13. J Swart,… V.Panaviene et al. The Addition of One or More Biologics to Methotrexate in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Increases the Incidence of Infections and Serious Adverse Events. The 5882 Pharmachild Cohort. Ann Rheum Dis 2015;74:Suppl 2 91 doi:10.1136/annrheumdis-2015-eular.4397
 14. Swart J.,… Panaviene V. et al.The Addition of One or More Biologics to Methotrexate in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Increases the Incidence of Infections and Other Adverse Events Arthritis and Rheumatology , 2015, vol. 67 N S10, 956
 15. Hornef G. … Panaviene V. et al), Efficacy and safety of open-label etanercept on extended oligoarticular juvenile idiopathic arthritis, enthesitis-related arthritis and psoriatic arthritis: part 1 (week 12) of the CLIPPER study (Ann Rheum Dis 2014;73:1114-1136 (Imp.fact. 9,270)
 16. Rusoniene S., Panaviene V., Jakutovic M., Eidukaite A. Proinflammatory S100 proteins as clinical markers of juvenile idiopathic arthritis. Acta Medica Lituanica, 2014;

2013-2015 m. žurnaluose: „Pediatrija”– 3 publikacijos,  „Medicinos teorija ir praktika” – 2  publikacijos, „Reumatoloogijos seminarai” – 2 publikacijos.

Informacija atnaujinta 2016 04 06