Doc. dr. Gražina Kleinotienė

G_KleinotieneMedicinos mokslų daktarė

Vaikų ligų gydytoja, vaikų hematologė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė

1991 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto internatūros studijas, įgijo gydytojo pediatro kvalifikaciją. Nuo 1991 m. dirba Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje, nuo 1992 m. – gydytoja vaikų hematologė Vaikų onkohematologijos skyriuje. Nuo 2017 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė.

1993 m. kėlė kvalifikaciją Minsko gydytojų tobulinimosi institute, 1994 m. stažavosi Mančesterio karališkojoje ligoninėje Anglijoje, 1995 m. – Varšuvos medicinos akademijos klinikų pediatrijos, hematologijos ir onkologijos katedroje, 1997 m. – Varšuvos medicinos akademijos klinikų pediatrijos, hematologijos ir onkologijos katedroje. 1996 m. dalyvavo 7 dienų Baltijos šalių pediatrų ir onkohematologų seminare Helsinkyje (Suomija), 1998 m. – 7 dienų pediatrinės hematologijos ir onkologijos seminare Zalcburge (Austrija).

Nuo 2002 m. studijavo neakivaizdinėje doktorantūroje Varšuvos Vaiko sveikatos centro institute, kuriame 2007 m. apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Pakaitinės fermentų terapijos gydymo rezultatų įvertinimo Lenkijos ir Lietuvos pacientų, sergančių Gošė liga, priklausomybė nuo fenotipo ir genotipo“.

Kartu su bendraautoriais parengė 22 įvairius straipsnius, kurie buvo publikuoti recenzuojamuose medicinos leidiniuose.

Profesinio domėjimosi sritis: vaikų hematologija

Mokslinių publikacijų sąrašas:

1. Jurecka A., Gregorek H., Kleinotiene G., Czartoryska B., A. Tylki-Szymanska A. „Gaucher disease and dysgammaglobulinemija: A report of 61 patients, including 18 with GD type III“. Blood Cells, Molecules, and Diseases. 2011 January 15;46 (2011) 85-87. [PubMed-indexed for Medline]

2. G. Kleinotienė „Lizosominės ligos“. Medicinos teorija ir praktika. 2010, 16 tomas, Nr.3. psl. 293- 296.

3. Davies E. H., Mengel E., Tylki-Szymanska A., Kleinotiene G., Reinke J., Vellodi A. “Four- year follow-up of chronic neuronopathic Gaucher disease in Europeans using a modified Severyty scoring tool“. Journal Metabolic Disease. 2011 October 34 (5): 1053-1059. [PubMed-indexed for Medline]

4. Kleinotiene G., Tylki-Szymanska A., Czartoryska B. „Gaucher disease in Lithuania: its diagnosis and treatment“ Medicina (Kaunas). 2011; 47(7):405-411. [PubMed-indexed for Medline]

5. Kleinotiene G., Posiunas G., Raistenskis J., Zurauskas E., Stankeviciene S., Daugelaviciene V., Machaczka M. “Liposomal amphotericin B and surgery in the successful therapy of pulmonary Lichtheimia corymbifera zygomycosis in a teenage patient with acute promyelocytic leukemia on antifungal prophylaxis with posaconazole“. Medical Oncology. 2013 March; 30 (1): 433[PubMed-indexed for Medline]

6. Kleinotiene G., Jurecka A., Tylki-Szymanska A. Wolmano liga. Medicinos teorija ir praktika. 2013, 19 tomas, Nr.1, psl. 81-84.

7. Machaczka M, Lorenz F, Kleinotiene G, Bulanda A, Markuszewska-Kuczynska A, Raistenskis J, Klimkowska M. “Recurrent pulmonary aspergillosis and mycobacterial infection in an unsplenectomized patient with type 1 Gaucher disease“. Ups J Med Sci. 2014 Mar;119(1):44-9. Doi :10.3109/03009734.2013.857373. Epub 2013 Nov 6.

8. Markuszewska-Kuczynska A., Bjorkvall Kampe C., Lorenz F., Kleinotiene G., Klimkowska, M., Machaczka M. „ Długotrwała pancytopenia po chemoterapini jako objaw demaskujący chorobe Gauchera u pacjentki z rakiem płuca“ (Long- lasting pancytopenia after chemotherapy as a disclosing symptom of Gaucher disease in a patient with lung cancer) Acta Haematologica Polonica. 01/2014.

9. Knygos J. Songailienės „Biocheminė laboratorinė paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų diagnostika“ recenzija.

Abstraktai ir stendiniai pranešimai:

10. Klimkowska M., Kleinotiene G., Galazka K., Jurczak W., Mickys U., Pileckyte R., Bulanda A., Rageliene L.,Hagglund H.,Tylki-Szymanska A., Machaczka M. “Multilineage dysplasia of bone marrow is a frequent phenomenon in untreated Gaucher disease type 1”. European Working Group on Gaucher Disease Meeting, abstract book. 2012 June 28-30.

11. Machaczka M., Regenthal S., Bulanda A., Galazka K., Kleinotiene G., Wahlin BE, Hagglund H., Klimkowska M. “Fine needle aspiration versus trephine biopsy of bone marrow- comparison of utility an diagnostics of sporadic cases of Gaucher disease type 1- A cytohistological study”. European Working Group on Gaucher Disease Meeting, abstract book. 2012 June 28-30.

12. Lorenz F., Davies E. H., Mengel E., Tylki-Szymanska A., Kleinotiene G., Reinke J., Vellodi A. „ Four- year follow-up of chronic neuronopathic Gaucher disease in Europeans using a modified Severyty scoring tool“ European Working Group on Gaucher Disease, abstract book. 2010 June 30-July 3.

13. Jurecka A., Gregorek H., Kleinotiene G., Czartoryska B., A. Tylki-Szymanska A. „ Gaucher disease and dysgammaglobulinemija: A report of 61 patients, including 18 with GD type III“. European Working Group on Gaucher Disease, abstract book. 2010 June 30-July 3.

14. Lorenz F., Markuszewska-Kuczynska A., Bulanda A., Kleinotiene G., Bjorn Wahlin E., Machaczka M. “Analysis of serum ferritin and soluble interleukin-2 receptor ? concentrations in type 1 Gaucher disease” European Working Group on Gaucher Disease Meeting. Poster presentation.

15. Vaitkeviciene G., Daugelaviciene V., Kleinotiene G., Pasauliene R., Rascon J., Rutkauskaite V., Trakymiene S., Stankeviciene S., Tamuliene I., Rageliene L. “Risk factor for the long-term survival and relapse rates in children with ALL in Lithuania. Results from the population-based 1992-2008 period study. Poster presentation.

Moksliniai pranešimai:

16. 2010 m. sausio 22 d. Grybelinės infekcijos hematologijoje konferencija. Pranešimas: Case report “Invazive Fungal Disease”.

17. 2010 m. kovo mėn. 4 d. Ūminių limfoblastinių leukemijų gydymas pagal NOPHO ALL 2008 protokolą Lietuvoje. Pranešimas: Case report “Hepatotoxicity“.

18. 2011 m. kovo mėn. 4 d. Ūminės limfoblastinės leukemijos gydymo komplikacijos: kepenų ir kasos pažeidimas. Pranešimas: Atvejo pristatymas „Nekrozinis pankreatitas, išsivystęs kaip gydymo pegiliuota asparaginaze komplikacija“.

19. 2010 m. kovo 23-24 d. Baltic Metabolic Group Meeting in Latvia. Pranešimas: “Gaucher disease”.

20.VIII East European Conference on Rare Diseases Warsaw 23-26 July 2010. Pranešimas “Diagnosis and treatment of patients with Gaucher’s disease in Lithuania”.

21. 2012 m. sausio 27 d. Makrofagų patologija. Pranešimai: „ Įvadas į makrofagų susirgimus“ ir „Gošė liga Lietuvoje“.

22. 2012 m. vasario 29 d. Retosios vaikų ligos: problemos ir sprendimai. Pranešimas: „Gošė ligos diagnostika ir gydymo efektyvumas“.

23. 2013 m. spalio 23-24 d. Gošė ligos diagnostika ir gydymas Lietuvoje“. Retųjų ligų konferencija, Minskas (Baltarusija).

24. 2014 m. kovo mėn. 27-28 d. Baltic metabolic group meeting: inherited glycogen storage disorders and disorders of purines and pyrimidines “Follow-up Gaucher disease patients in Lithuania”.

Informacija atnaujinta 2018 02 20