Dr. Jolanta Bendorienė

J_Berndoriene
Medicinos mokslų daktarė

Akių ligų gydytoja

1984 -1990 m. mokėsi Kauno medicinos akademijoje (KMA), įgijo gydytojos specialybę, 1990 -1992 m. KMA Akių ligų katedroje rezidentūroje įgijo oftalmologės specialybę, 1997-1999 m. – Kauno technologijos universitete – vadybos magistro laipsnį.

Nuo 2008 m. dirba Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Akių ligų skyriuje.

1993 m. stažavosi Švedijoje Gavlės ligoninės akių skyriuje, 1995 m. – Helsinkio universitetinėje akių klinikoje, 1995, 1996, 1998 m. – Oslo nacionalinės ligoninės akių skyriuje. 2006, 2007 m. – Amerikos oftalmologų akademijoje, 2007 m. – Norvegijoje. 2005 m. išklausė silpnaregystės optinės korekcijos kursus Prahoje.

2004 – 2008 m. dirbo Kauno medicinos universiteto Akių ligų katedros lektore, skaitė paskaitas studentams ir rezidentams, vedė praktikos darbus studentams ir seminarus rezidentams. Vedė dvejus gydytojų pasitobulinimo kursus refrakcijos ir žvairumo temomis.

2004 m. apgynė medicinos daktaro disertaciją tema: „Vaikų nepastovaus dydžio kampo vidinio žvairumo klinikinės charakteristikos“. Paskelbė 24 mokslines publikacijas, iš jų 5 straipsnius –tarptautiniuose moksliniuose žurnaluose.

Dalyvauja ir skaito pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Europos struktūrinių fondų paramos projekte „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ 2007 m. parengė nuotolinio mokymo kursą „Akių ligų diagnostikos ir gydymo aktualijos“.

Lietuvos akių gydytojų draugijos narė, žurnalo „Lietuvos oftalmologija” redakcinės kolegijos narė, Amerikos oftalmologų akademijos narė nuo 2006 m., Europos žvairumo gydytojų draugijos narė nuo 2004 m., Europos oftalmologų kontaktologų draugijos atstovė Lietuvoje ir Prezidiumo narė.

Visuotinės Lietuvių enciklopedijos, Vaiko priežiūros ir ligų žinyno bendraautorė.

Darbo pobūdis: konservatyvus vaikų akių ligų gydymas, žvairumo operacijos, kitos vaikų akių operacijos.

Profesinio domėjimosi sritys: žvairumas, refrakcijos ydos, silpnaregystės korekcija, klinikinė optika.

Mokslinių publikacijų sąrašas:

1. Philip B. Morgan, J. Bendoriene, et all. International Contact Lens Prescribing in 2012. Contact Lens Spectrum. 2013 January.

Informacija atnaujinta 2014-02-13