Dr. Jolanta Labanauskienė

J_LabanauskieneMedicinos mokslų daktarė

Gydytoja ortopedė – traumatologė

VU Vaikų ligoninėje gydytoja ortopedė – traumatologė Jolanta Labanauskienė apgynė biomedicinos mokslų daktarės disertaciją tema „Vaikų smurtinių traumų mechanizmas ir amžiaus ypatumai“. Darbo tikslas – nustatyti vaikų dėl fizinio smurto patirtų traumų mechanizmą ir ypatumus.

Smurto problema yra aktuali įvairiose pasaulio šalyse. Neretai smurto pasekmėmis būna vaiko mirtis ar fizinis bei psichinis sužalojimas, todėl Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja šalims atlikti mokslinius tyrimus, išaiškinant problemos mastą, rizikos faktorius, sukurti veiksmingas prevencijos priemones ir jas įgyvendinti.

Gydytojos ortopedės – traumatologės J. Labanauskienė mokslinis darbas – tai pirmasis mokslinis tyrimas Lietuvoje, analizuojantis vaikų traumų, patirtų dėl fizinio smurto mechanizmą ir pobūdį pagal vaikų amžiaus grupes bei įvairiose smurto vietose. Darbe įvertintas šių traumų sunkumo laipsnis pagal šiuolaikinius kriterijus. Nustatyti diagnostikos kriterijai gali būti panaudoti mokant būsimus gydytojus, o nustatyti smurto mechanizmų dėsningumai – rengiant prevencijos programas.

Informacija atnaujinta 2017 12 05