Doc. dr. Jurgita Grikinienė

J_Grikiniene

Gydytoja vaikų neurologė

Biomedicinos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos docentė

1994 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pediatrijos specialybės studijas, 1996 m. baigė Vilniaus universiteto bendrąją vaikų ligų rezidentūrą, 2002 m. –Vilniaus universiteto vaikų neurologijos specialybės rezidentūrą.

2006 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją „Epilepsija sergančių paauglių magnio, natrio ir chlorido išsiskyrimo su šlapimu ypatumai (lyties ir gydymo valproatais įtaka ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenimis)“.

Nuo 2002 m. dirba gydytoja vaikų neurologe Vaikų ligoninėje. Nuo 2005 m. dėsto Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikoje, yra atsakinga už vaikų neurologijos specialybės rezidentų rengimą, yra vaikų neurologijos specialybės rezidentų vadovė, vadovauja Pediatrijos studentų mokslinės veiklos tinklui. Skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, organizuoja ir veda Lietuvos gydytojų tobulinimosi ciklus Vilniaus universitete „Aktualūs vaikų neurologijos klausimai“, „Vaikų epilepsija ir miego sutrikimai“, vaikų neurologijos konferencijas.

Kėlė kvalifikaciją vaikų epilepsijos kursuose Miunchene (Vokietijoje), Kylyje (Vokietijoje), Granavollene (Norvegijoje), Eilate (Izraelyje), Brno (Čekijoje), vaikų neurologijos kursuose Zalcburge (Austrijoje), Milane (Italijoje), Vilniaus universiteto, Kauno Medicinos universiteto gydytojų tobulinimosi kursuose, įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose.

Yra Lietuvos neurologų, Lietuvos vaikų neurologų, Lietuvos epileptologų, Lietuvos pediatrų draugijų narė, Lietuvos vaikų neurologų ir Lietuvos epileptologų draugijų tarybos narė.

Mokslinių tyrinėjimų bei profesinio domėjimosi sritys: vaikų neurologija, ypač kūdikių, vaikų ir paauglių epilepsija, neepilepsiniai priepuoliai, epilepsijos gydymas, lyčių skirtumai, infekcinės ir imuninės nervų sistemos ligos, vaikų raidos sutrikimai, nervų ir raumenų ligos, retos neurologinės ligos. Leidžia botulino toksiną vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi.

Mokslinės publikacijos

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamoje ir turinčioje citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“

 1. J Grikinienė, D. Stakišaitis, R. J. Jankūnas, S. Uleckienė, B. Obelenienė. Gender-related differences in urinary excretion of magnesium in adolescents receiving valproate. Trace Elements and Electrolytes, Trace elements and electrolytes. 2012, vol. 29, no. 1. p. 48-53.
 2. Stakišaitis D., Grikinienė J., Meilus V., Didžiapetrienė, J., Matusevičius P. Sodium valproate effect on chloride metabolism in rats: a new approach to its possible anticancer mechanism. Trace elements and electrolytes. 2012, vol. 29, no. 4. p. 256-261.
 3. Samaitienė R., Norkūnienė J., Jurkevičienė G., Grikinienė J. Behavioral Problems in Children with Benign Childhood Epilepsy With Centrotemporal Spikes Treated and Untreated with Antiepileptic Drugs. Medicina. 2012, t. 48, nr. 7. p. 338-344.
 4. Samaitienė R., Norkūnienė J., Tumienė B., Grikinienė J. Sleep and behavioral problems in rolandic epilepsy. Pediatr Neurol. 2013 Feb;48(2):115-22.

Moksliniai straipsniai recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes

 1. V. Šapurova, S. Lesinskienė, J. Grikinienė. Hipoterapijos taikymo galimybės kompleksiniame vaikų sveikatos gerinime. Neurologijos seminarai. 2013, t. 17, nr. 2, p. 128-131.
 2. K. Mironaitė, I. Babianskienė, I. Kšanienė, R. Vankevičienė, J. Grikinienė, O. Kinčinienė, S. Dumčius. Vaikų ūminiai tyčiniai apsinuodijimai Vilniuje 2003-2010 m.: epidemiologinė dinamika. Medicinos teorija ir praktika. 2013, t. 19, nr. 3.2, p. 99-104.
 3. R. Martinkienė, J. Grikinienė, R. Praninskienė, O. Kutuzova. Tonzilektomijos įtaka sergantiems pediatriniu autoimuniniu neuropsichiatriniu sutrikimu, susijusiu su streptokokine infekcija (PANDAS). Neurologijos seminarai. 2014; Nr.1.
 4. R. Samaitienė, J. Norkūnienė, A. Juozapavičius, R. Praninskienė, J. Grikinienė. Rolando epilepsija sergančių vaikų miego, elgesio problemos, EEG pakitimai ir klinikinės charakteristikos. Neurologijos seminarai. 2014, t. 18, nr. 2 (60). p. 128-137.
 5. S. Melnik, J. Grikinienė. Vaikų galvos skausmas: kada reikalingi vaizdiniai tyrimai? Neurologijos seminarai. 2014, t. 18, nr. 4 (62). p. 243-248.
 6. G. Jakutis, E. Jakutienė, J. Grikinienė. Kardiomiopatija sergant Diušeno raumenų distrofija – diagnostikos ir gydymo aspektai. Klinikinio atvejo pristatymas. Neurologijos seminarai. 2015, t. 19, nr. 2(64). P. 142-150.

 Pranešimai konferencijose

 1. Neurologinės ligos, pasireiškiančios virškinimo trakto simptomais. Lietuvos vaikų gastroenterologų ir mitybos draugijos organizuotoje 4 suvažiavimas-konferencija ,,Vaikų gastroenterologijos aktualijos“ 2011-04-08, Vilnius.
 2. Medikamentiniai cerebrinio paralyžiaus gydymo būdai. Konferencija „Aktualūs vaikų cerebrinio paralyžiaus klausimai“ 2012-10-05, Vilnius.
 3. Vaikų epilepsinė būklė. Situacija Lietuvoje. Mokslinė – praktinė konferencija „Epilepsijos aktualijos 2012“ 2012-11-23, Vilnius.
 4. Kūdikių ir mažų vaikų epilepsijų ir epilepsinių encefalopatijų gydymas. Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Epilepsijos priepuolių topinė diagnostika ir gydymas“ 2013-03-22, Vilnius.
 5. Vaikų neurologija Vilniuje: istorija ir pasiekimai. Konferencija, skirta Vaikų neurologijos skyriaus įkūrimo Vilniuje 45-ajam jubiliejui „Vaikų neurologija Vilniuje: istorija ir pasiekimai” 2013-10-11, Vilnius.
 6. Epilepsija, lyčių skirtumai. Konferencija „Epilepsijos harmonija” 2013-10-18, Vilnius.
 7. Vaikų nervų ligos ir miegas. Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Ramus miegas, lengvas kvėpavimas, sveikas kūnas“ 2014-03-14, Vilnius.
 8. Epilepsijos įtaka vaikų raidos sutrikimų reabilitacijoje. Mokslinė – praktinė konferencija „Aktualūs vaikų raidos sutrikimų gydymo ir reabilitacijos klausimai“ 2014-04-04, Vilnius.
 9. Vaikų neurogeninių priepuolių diferencinė diagnostika. Lietuvos pediatrų draugijos metinė konferencija „Lietuvos vaikų sveikata 2014“. 2014-05-09, Kaunas.
 10. Vaikų traukuliai – skubioji pagalba. Konferencija „Vaikų ūminės būklės ir skubioji pagalba joms atsitikus“. 2014-05-16, Vilnius.
 11. 21.Traukulių būklė. Lietuvos vaikų reanimacijos ir intensyviosios terapijos gydytojų draugijos organizuojama mokslinė – praktinė konferencija „Draugijos rekomendacijų atnaujinimas“ 2014-12-19, Vilnius.
 12. Vaikų galvos skausmai. Pediatrijos konferencija. 2015-03-19, Vilnius.
 13. Vaikų galvos skausmai. Pediatrijos konferencija. 2015-04-10, Šiauliai.
 14. Virškinimo simptomais pasireiškiančios nervų sistemos ligos. Vaikų gastroenterologų draugijos konferencija. 2015-04-17, Vilnius.
 15. Vaikų epilepsija. Konferencija „Sugriaukime stigmas“. 2015-10-23, Vilnius.
 16. Levetiracetamo vieta gydant vaikų epilepsiją. Mokslinė-praktinė konferencija „Vaikystės epilepsija: naujienos ir aktualūs klausimai“. 2016-01-21, Kaunas.

Tezės ir stendiniai pranešimai

 1. D. Jonušaitė, J. Grikinienė. Vaikų traukulių, dėl kurių jie pateko į intensyvios terapijos skyrius, priežastys. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXIII konferencija, 2011: darbų tezės. p. 180-181.
 2. B. Baltrūnaitė, J. Grikinienė. 2009-2010 m. VUVL vaikų neurologijos skyriuje dėl epilepsijos hospitalizuotų vaikų struktūra. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXIII konferencija, 2011: darbų tezės. p. 194-195.
 3. Grikiniene J., Jonuskaite D., Praninskiene R. Causes Of Childhood Seizures At The Intensive Care Unit. Stendinis pranešimas ir tezės Tarptautinėje Baltijos šalių vaikų neurologų konferencijoje. Latvija, 2011.
 4. Grikiniene J., Guk J., Praninskiene R. The impact of children epilepsy on the family life quality. Stendinis pranešimas ir tezės Tarptautinėje Baltijos šalių vaikų neurologų konferencijoje. Latvija, 2011.
 5. J. Grikinienė, R. Praninskienė. Retų ligų gydymas botulino toksinu. Stendinis pranešimas ir tezės Tarptautinėje Baltijos šalių vaikų neurologų konferencijoje. Latvija, 2011.
 6. Grikiniene J. Magnesium Urinary Excretion In Epileptic Adolescents Receiving Valproate, Gender Differences. Stendinis pranešimas Epilepsijos farmakologinio gydymo kursuose. Izraelis, 2011.
 7. E. Viršilas, J. Grikinienė. Uždegiminės polineuropatijos vaikų amžiuje. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXIV konferencija, 2012: darbų tezės. p. 158-159.
 8. S. Akinytė-Žalienė, J. Grikinienė. Neurologijos skyriuje besigydančių vaikų tėvų žinios apie epilepsiją. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXIV konferencija, 2012 : darbų tezės. p. 162.
 9. S. Akinytė-Žalienė, J. Grikinienė. Visuomenės žinios ir požiūris į epilepsija sergančius vaikus. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų mokslinės draugijos LXIV konferencija, 2012: darbų tezės. p. 163.
 10. Skerlienė B., Grikinienė J., Abelytė R., Sereikė I.. Polyneuropathy in children with inborn errors of metabolism. Stendinis pranešimas ir tezės Tarptautinėje Baltijos šalių vaikų neurologų konferencijoje. Neurologijos seminarai. 2013, t. 17, priedas nr. 1: 12th Conference of Baltic Child Neurology Association (BCNA), 30 May – 1 June, 2013, Kaunas, Lithuania, p. S41.

SMD pranešimai:

37.Vaikų išsėtinės sklerozės ypatumai.

38.Vaikų kreipimosi į priėmimo -skubios pagalbos skyrių analizė.

39.Ambulatoriškai konsultuotų pacientų pasiskirstymas pagal TRIAGE skubios pagalbos kategorijas.

40.Laimo ligos tyrimai vaikų neurologijos skyriuje.

41.Vaikų spinalinės raumenų atrofijos ir polineuropatijos.

42.Vaikų raidos sutrikimai ir radiniai neurovizualiniuose tyrimuose.

43.Moksleivių galvos skausmų ypatumai.

44.Moksleivių galvos skausmus provokuojantys veiksniai.

45.Moksleivių gyvenimo būdo įtaka galvos skausmams.

46.Vaikų paveldimos raumenų ligos.

47.Ligos ir hospitalizacijos įtaka vaiko emocinei būklei.

48.Vaiko ligos ir hospitalizacijos įtaka tėvų emocinei būklei.

49.Vaikų vitamino D koncentracijos kraujyje tyrimų analizė.

50.Vitamino D vartojimo ypatumai.

51.Vaikų traukulių būklės ypatumai Vilniaus apskrityje.

52.Rare causes of poor weight gain: CNS tumour in a 3-year-old boy, 13th International Conference of Baltic Child Neurology Association, Tartu, Estonia, 2015.05.14-16.

53.Neuroimaging findings in children with developmental disorders, 13th International Conference of Baltic Child Neurology Association, Tartu, Estonia, 2015.05.14-16.

Mokomosios knygos:

 1. Pediatrijos praktinis vadovas. A. Raugalė, O. Kinčinienė, J. Grikinienė ir kt. Vilniaus universitetas, 2012. 528 p.
 2. N. Drazdienė, J. Grikinienė, A. Jakavonytė-Akstinienė, D. Kalibatienė, O. Kinčinienė, S. Lesinskienė, R. Stukas, R. Stundžienė, A. Valiulis, A. Vingras, V. Žilinskaitė. Vaikų ligos ir slauga. Vilnius, 2014. 495p.
 3. Pediatrijos praktikos vadovas. A. Raugalė, O. Kinčinienė, J. Grikinienė ir kt. UAB „Baltijos idėjų grupė“, 2015. 750 p.

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir kursuose

57. 13th International Conference of Baltic Child Neurology Association, 2015-05-14-16, Tartu, Estija.

58. Update in myopathology (teaching course), 2015-05-13, Tartu, Estija.

59. Epilepsijos diagnozavimas; keliai ir klystkeliai“, 2015-04-24, Vilnius

60. Lysosomal Storage Deseases (LSD), 2015-03-20, Vilnius.

61. Best practice sharing workshop on paediatic multiple sclerosis, 2015-02-03, Milanas, Italija.

62. 13th International congress on neuromuscular dideases, 2014-07-6-10, Nica, Prancūzija.

63. 4th Course on Epilepsy Surgery, 2014-01-13-17, Brno, Čekija.

64. „The national activities related to rare diseases“ 2013-11-14, Vilnius.

65. „Salzburg Medical Seminars: Pediatric Neurology“ 2013-07-02-08, Zalcburgas, Austrija.

66. „12th International Conference of the Baltic Child Neurology Association” 2013-05-30-2013-06-01, Kaunas.

67. „12th International Conference of the Baltic Child Neurology Association” prekonferencijos seminaras “Autizmas: iššūkiai ir galimybės“ 2013-05-28-29, Kaunas.

68. „4th Eilat International Educational Course: Pharmacological Treatment of Epilepsy“, 2011-09-18-25, Eilat, Izraelis.

69. „11th International Conference of the Baltic Child Neurology Association” 2011-06-16-18, Ryga, Latvija.

Parengtos SAM vaikų diagnostikos ir gydymo rekomendacijos (2015 m.)

 1. Cerebrinio paralyžiaus diagnostika ir gydymas.
 2. Vaikų uždegiminės polineuropatijos diagnostika ir gydymas.
 3. Vaikų ūminio encefalito diagnostika ir gydymas.

Informacija atnaujinta: 2016 04 07