Ilona Večkienė

Vaikų ligų gydytoja

1989 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete baigė pediatrijos studijas ir įgijo pediatro specialybę, 2007 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto magistrantūros studijų bioteisės programą ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

1989-1990 m. Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje dirbo gydytoja interne, 1990-1994 m. – Motinos ir vaiko moksliniame tyrimo institute jaunesniąja moksline bendradarbe, 1993-1996 m. – Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje – klinikine asistente, 1996-1999 m. – vaikų ligų gydytoja, 1999-2000 m. – Vaiko raidos centre programų koordinatore, 1999–2002 m. – Vaiko raidos  centro Vidaus medicininio audito vadove, vaikų ligų gydytoja, 2000-2002 m. – Vaiko raidos centro Programų skyriaus vedėja, vaikų ligų gydytoja, 2002–2011 m. – Vaiko raidos centre vaikų ligų gydytoja, 2011-2013 m. – Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vyr. ordinatore, vaikų ligų gydytoja, 2013-2015 m. –Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vyr. ordinatore, vaikų ligų gydytoja-socialine pediatre, nuo 2015 m. sausio 1d. – Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vyresniąja vaikų ligų gydytoja- socialine pediatre.

1999-2002 m. buvo Valstybinės sutrikusio vystymosi vaikų sveikatos programos koordinatorė ir koordinacinės tarybos narė, 2002 m. – Sveikatos apsaugos ministerijos Motinos ir vaiko sveikatos programos koordinacinės tarybos narė, 2001-2003 m. – Nacionalinės vaikų komercinio seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos programos koordinacinės tarybos narė, 2002-2003 m. Atviros Lietuvos fondo remto projekto ,,Tarnybų, nukreiptų į bendruomenę ir šeimą, vaikams su raidos sutrikimais stiprinimas“ vadovė, 2009-2013 m. – Lietuvos socialinės pediatrijos draugijos pirmininkė Lietuvos pediatrų draugijos valdybos narė.

Informacija atnaujinta 2018 04 27