Ingrida Sapagovaitė

I_SapagovaiteGydytoja ortopedė – traumatologė

1990 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo pediatro specialybę. 1994 m. baigė vaikų chirurgijos rezidentūrą Vilniaus universitete, įgijo vaikų chirurgo specialybę. 1998 m. gavo vaikų chirurgo licenciją, 2004m. – ortopedo-traumatologo licenciją.

Nuo 1994 m. dirba Vaikų ligoninėje, nuo 2011 m. vadovauja Vaikų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriui.

Nuolat tobulinasi, kelia kvalifikaciją seminaruose, konferencijose, stažuotėse: 1997-2014 m. dalyvavo 19-oje kursų, stažuočių ir mokymų, organizuotų VU ir KMU aktualiais ortopedijos-traumatologijos klausimais, ECPB tarptautiniuose mokymuose. 2010 m. dalyvavo traumų registro mokymuose Osle, Norvegijoje, taip pat tarptautiniuose mokymo kursuose „Traumų registro mokymai“ Vilniuje. Du kartus dalyvavo Krizių tyrimo centro organizuojamuose skubios medicinos pagalbos kursuose.

Yra aktyvi vaikų ortopedų-traumatologų draugijos narė, revizinės komisijos pirmininkė.

Aktyviai dalyvauja visuomenės švietimo programose vaikų traumatizmo bei traumų prevencijos klausimais: dirbo Švedijos ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro bendroje programoje „Traumatizmo prevencija Vilniaus mokyklose“ taip pat Norvegijos – Lietuvos Traumų registro programoje, kurios patirtis taikyta kuriant Traumų registrą Vaikų ligoninėje.

Dalyvauja VU Medicinos fakulteto studentų bei gydytojų rezidentų mokymo programoje.

Profesinio domėjimosi sritis: aktualios vaikų traumatologijos problemos (gyvūnų įkandimai, mažų vaikų galvos traumos).

Kvalifikacijos kėlimas:

1. 2012 m. birželio 1 d. Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Naujienos vaikų ortopedijoje-traumatologijoje“.
2. 2013 m. vasario 18-19 d. ir 27 d. Krizių tyrimo centro kvalifikacijos tobulinimo kursas „Pasirengimas veikti masinių sužalojimų ir terorizmo atvejais“.
3. 2013 m. gegužės 17 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų ortopedijos traumatologijos aktualijos“ .
4. 2013 m. gegužės 21 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Neuroortopedija IV“.
5. 2013 m. lapkričio 14-15 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto EPOS (Europos pediatrų ortopedų draugijos) kursai.
6. 2014 m. birželio 10 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Neuroortopedija V“.
7. 2015 m. kovo-gegužės mėn. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos ir Vaikų ligoninės, VšĮ VUL SK filialo 12 valandų mokslinis-praktinis seminarų ciklas „Skubios pagalbos teikimo aktualijos vaikų Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje“.
8. 2015 m. birželio 1 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos ir Vaikų ligoninės, VšĮ VUL SK filialo mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų sveikatos aktualijos 2015“.
9. 2015 m. lapkričio 20 d. Lietuvos radiologų asociacijos, Vilniaus radiologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų radiologiniai tyrimai: pagrindimas ir sauga“.
10. 2015 m. lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Neuroortopedijos seminarai VI“.
11. 2016 m. kovo 17 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos ir Vaikų ligoninės, VšĮ VUL SK filialo Pediatrijos centro mokslinė-praktinė konferencija „Aktualūs vaikų neurologijos klausimai klinikinėje praktikoje“.
12. 2016 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos ir Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų stuburo chirurgija Lietuvoje“.
13. 2016 m. gegužės 24-25 d. OVC Consulting mokymo programa „Motyvuojantis vadovavimas“
14. 2016 m. gruodžio 8 d. UAB „EVS Group“ organizuotas kvalifikacijos tobulinimo kursas „Gydytojo pagalba aukštos savižudybės rizikos pacientams“

Pranešimai konferencijose

1. 2013 m. gegužės 17 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos vaikų ortopedų-traumatologų draugijos mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų ortopedijos traumatologijos aktualijos“. „Gyvūnų įkandimai. Šuns įkandimo gydymo atvejis“. „Gyvūnų įkandimai. Apžvalga“.
2. 2013 m. birželio 5-8 d. 14th EFORT Congress, Stambulas, stendinis pranešimas „Dog bites in children: Analysis of 4 years Vilnius University Children’s Hospital data“ („Šunų įkandimai vaikų amžiuje: Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 4 metų duomenys“).
3. 2015 m. gegužės 22 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos ir Vaikų ligoninės, VšĮ VUL SK filialo mokslinis-praktinis seminarų ciklas „Skubios pagalbos teikimo aktualijos vaikų Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje“: pravestas 6 val. trukmės teorinis-praktinis seminaras „Sunkios vaikų traumos. Skubioji pagalba“.
4. 2016 m. gegužės 13-14 d. 13-asis Lietuvos ortopedų-traumatologų draugijos suvažiavimas. Pranešimas „2008-2013 metais Vaikų ligoninėje, VULSK filiale gydytų vaikų dėl galvos traumos epidemiologinė analizė“.

Mokslinės publikacijos

1. I. Sapagovaitė, R. Raugalas, J. Kociūtė. Gyvūnų įkandimai vaikų amžiuje. Sveikatos mokslai. 2012, Nr.6, tomas 22, 122-126 psl.
2. S. Burokienė, A. Pažus, D. Vaičiūnienė, I. Sapagovaitė, V. Usonis. Pediatrinių skubios pagalbos pirmumo vertinimo skalių palyginamasis prospektyvinis stebėjimo tyrimas. Medicinos teorija ir praktika. 2015, 21 tomas, Nr.3.1, 292-297 psl.
3. I. Sapagovaitė, J. Ravinskienė. Vaikų galvos traumos. Lietuvos chirurgija. 2015, Nr.4, 14 tomas, 250-261 psl.

 

Informacija atnaujinta 2017 03 10